Asylsökande som fått avslag, gömmer sig och söker asyl igen. Helt enligt reglerna


INVANDRING. Allt färre som fått avslag på sin första asylansökan blir beviljade asyl när de försöker igen efter att ärendet blivit preskriberat. Hittills i år rör det sig om runt 5 procent, jämfört med över 60 procent för sex år sedan.

2011 fick 61 procent av personerna som sökte asyl efter att tidigare ha fått ett utvisnings- eller avvisningsbeslut bifall när de sökte igen. Sedan dess får en allt mindre andel ja på sin nya ansökan.

Hittills i år har bara runt fem procent, eller en av tjugo, beviljats asyl efter att deras avslag preskriberats.

Christina Ström, verksamhetsexpert på Migrationsverket, säger att den kraftiga förändringen troligen beror på att Migrationsöverdomstolen genom flera beslut har gjort det svårare att få uppehållstillstånd efter att ha hållit sig gömd i Sverige.

– Särskilt gällande de fall då där man kan få ett uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter, vilket är ganska vanligt förekommande i de här preskriberade ärendena. Där har domstolen visat i sin praxis att utrymmet för att få uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter är väldigt liten, säger hon.

Sveriges Radio

-Pettersson undrar hur det tänks i flathetens land. Först avslag, sedan överklagande och avslag, ofta överklagande och avslag igen.

Sedan borde personen åka hem. Punkt.

Nu kan de hålla sig undan fyra år, jobba svart eller livnära sig på kriminalitet och sedan söka asyl igen. Naturligtvis ska den som hållit sig gömd inte ha dessa förmåner.

Beskrivning av hur ett asylärende går till.

Ansöker om asyl
En asylansökan registreras vid någon av Migrationsverkets ansökningsenheter. I samband med registreringen hålls ett samtal, personen fotograferas och lämnar sina fingeravtryck.

En asylsökande som inte har eget boende erbjuds en plats på någon av Migrationsverkets asylboenden. En asylsökande har rätt till dagersättning, om man inte har egna pengar. Den asylsökande får ett så kallat LMA-kort som intygar att vederbörande är asylsökande. Som asylsökande har man rätt till sjukvård. Den asylsökande har också under vissa förutsättningar rätt att arbeta under tiden som asylsökande.

När det gäller ensamkommande asylsökande barn har kommunen ansvar för deras omsorg och boende.

Om en person tidigare ansökt om asyl i något annat land som omfattas av Dublinförordningen kan detta land bli ansvarig för att pröva den sökandes asylskäl.

Asylutredningen
När en person ansökts om asyl hålls en muntlig utredning. Vid denna närvarar en handläggare från Migrationsverket, en tolk och i regel ett offentligt biträde. Den sökande får bland annat svara på frågor om sin identitet, resväg och sina asylskäl. Även den sökandes offentliga ombud är med under utredningen och har möjlighet att ställa frågor. Den asylsökande kan även inkomma med tidningsartiklar, dokument eller filmklipp för att redogöra för sina asylskäl.

Asylregler
Flyktingbegreppet kommer från Flyktingkonventionen. För att bli flykting ska man riskera förföljelse på grund av vissa kriterier t.ex. på grund av sin religion, sexuella läggning eller att man tillhör en viss folkgrupp. Även om man inte tillhör någon av dessa kategorier kan man vara alternativt eller övrigt skyddsökande. Personer som inte bedöms som flykingar men som skyddsbehövande får inte flyktingstatus, men får uppehållstillstånd. Du kan läsa mer om asylreglerna på vår hemsida.

Överklagande ett beslut
Om en person får avslag på sin asylansökan kan beslutet överklagas till domstol. Första instansen är någon av förvaltingsrätterna (migrationsdomstolarna) och andra instansen är Kammarätten (Migrationsöverdomstolen).

Domstolarnas domar omfattas i regel inte av samma sekretess som Migrationsverkets beslut. Domarna går att beställa av respektive domstol.

Beslutet vinner laga kraft
Om Migrationsverkets beslut inte överklagas inom tre veckor vinner det laga kraft. Samma sak gäller för förvaltningsrätternas beslut. Kammarättens beslut vinner laga kraft när detta fattas När ett utvisnings- eller avvisningsbeslut vunnit laga kraft är personen som beslutet omfattar skyldig att lämna landet.

Verkställighetshinder
Om det uppstår nya omständigheter efter att ett avisningsbeslut vunnit laga kraft kan den sökande åberopa att det föreligger verkställighetshinder. Det kan till exempel vara att situationen förändras i hemlandet, som att det utbryter en väpnad konflikt efter att beslutet vunnit laga kraft. Men det kan även vara omständigheter som är kopplade till den enskilda personen.

Hemresa
När ett avvisnings- eller utvisningbeslut vunnit laga kraft påbörjar Migrationsverket ett verkställighetsarbete. Migrationsverket arbetar endast med självmant återvändande. Om en person inte medverkar till ett återvändande kan ärende överlämnas till Polismyndigheten.

Överlämnar ärendet till polis
Om en person avviker eller inte självmant medverket till att lämna landet kan ärendet överlämas till Polismyndigheten.

Preskription
Ett beslut som vunnit laga kraft är giltigt i fyra år, därefter preskriberas beslutet. När ett beslut preskriberats kan personen ansöka om asyl på nytt.

 


14 responses to “Asylsökande som fått avslag, gömmer sig och söker asyl igen. Helt enligt reglerna

 • Suzie

  Sverige styrs av skurkar för skurkar därför ser det ut som det gör. Alla som deltar i det Sverigeraserande/landsomstörtande projektet är folk och landsförrädare .
  Många är de fattiga svenskar som inte har råd med advokat i ett krisläge som tex misshandlade kvinnor utan egen inkomst med barn där kvinnan är i akut behov av advokat vid skilsmässa där mannen lagt beslag på både hem och annat gemensam egendom .I början av 2000 talet bestämde dåvarande socialistregering att rättshjälpsskyddet för fattiga kvinnor vid skilsmässa skall tas bort pga besparingsskäl,en skam för ett sk rikt jämställdhetsland som Sverige.När rättsskyddet togs bort för kvinnorna stod många totalt hjälplösa och ensamma mot både en misshandlade man och kvinnofientliga myndigheter och politikerhelvetet.Detta skall aldrig förlåtas dem som skyldiga äro,som är så onda mot fattiga ensamma mödrar och deras barn.Vet många fall där detta hänt/händer, dessa kvinnor får ingen hjälp ekonomiskt till advokat av staten för det finns inga pengar till det men däremot finns miljarder miljarder och åter miljarder av svenska folkets skattemedel till alla världens grova brottslingar som kommer hit och begår brott och behöver advokat, tredje världens alla människor som vill ha ett all in clusive liv helt utan motprestation i Sverige får advokathjälp gratis i tre instanser om de får avslag på första ansökan om asyl, dessutom får de
  till skillnad mot alla fattiga svenska medborgare gratis tandvård,gratis sjukvård gratis medicin och gratis skola och numera också socialbidrag när de vistas illegalt i landet det stora Gökboet. Illegal som av gammelmedia konstant kallas papperslösa.

  Gilla

 • Jhonsson

  Kan ett land, som styrs av tokar, gå en annan väg än utför?

  Gilla

 • Kalle Anka

  När asylansökan till slut blir godkänd efter att ha varit gömd ett tag,så kan man återvända till sitt krigsdrabbade land på ”semester”. Tack snälla Sverige.

  Gilla

 • Adolf Nilsson

  Ardalan kom till Sverige genom han och hans familj gömde sig båda i England och Sverige. Sen blir invald i svetsarns skämtregering. Hans familj var lycksökare som alla andra som kommer och okuperar vårt land.Det säger en del av skämtregerings seriösa hållning för leda vårt sargade land.Tack för mig ADOLF

  Gilla

 • gamgubben

  ”Men förstår ni inte, de gömda är så svåra att hitta”.

  Om var och en måste lämna sin ansökan personligen, grip dem då och håll dem inlåsta tills utvisning kan ske.
  Ta också deras DNA och fingeravtryck så de kan avvisas direkt vid förnyat försök under nya namn.
  Dyrt? I långa loppet spar vi miljarder!

  Gilla

 • Lena

  Vilken politisk hemvist någon har betyder i detta fallet mindre, det skulle vara intressant att veta var och på vilken arbetsplats dessa blir anställda ?
  Några skattebetalda timmar i veckan kan säkert myndigheterna skaka fram…….men vilken typ av arbete ?
  Jag skulle bli förtvivlad om en sådan fick en uppgift att arbeta på samma arbetsplats som jag arbetar, lika förtvivlad om någon i samma grupp får en bostad i min omedelbara närhet, vem och vilka drabbas av dessa och varför är ni tysta ?
  https://petterssonsblogg.se/2017/06/13/vastgotar-protesterar/#comments

  Gilla

 • Tony

  Ingen av alla dessa byråkrater skulle väl komma på tanken att hålla dom inlåsta tills utvisning kan ske? Nä det blir väl för svårt för en byråkrat?

  Gilla

  • Billy Boy

   Personer som fått avslag på sina asylansökningar skall hållas inlåsta i s k ”Förvar” tills utvisning skall ske. Dessa ”förvar” ligger under Migrationsverket men platserna där är alldeles för få och med dålig geografisk täckning över Sverige.

   Uppskattningsvis fanns det c:a 12.500 papperslösa på fri fot vid årsskiftet 2016 / 2017. Ingen svensk myndighet vet var dom finns eller hur de försörjer sig.

   Läs gärna vidare på länken nedan där det nämns att Migrationsverket avser att öka antalet förvar med endast 100 platser!!!

   Gränspolisen: ”Behövs nytt flyktingförvar i Norrland”
   Migrationsverket meddelade att antalet förvarsplatser tillfälligt ska utökas från 257 till 357 platser men något förvar i Norrland blir det inte. Istället ökas kapaciteten vid de förvar som redan finns.
   (Publicerad 30 december 2016)

   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/granspolisen-behovs-nytt-flyktingforvar-i-norrland

   De c:a 12 500 papperslösa på fri fot vid årsskiftet 2016 / 2017 har sannolikt ökat betydligt i antal nu när vi är framme vid 15 juli 2017.
   Och vansinnet fortsätter!

   Gilla

 • Carl edström

  Sverige är sjukt land.

  Gilla

 • Hönsmamman

  Sverige vävs alltmer in i ett nätverk spunnet av verksamhet som syftar till att tjäna en marknad som har som enda efterfrågan att uppehålla sig på vår mark. Spindeln i nätet är politiska beslut som hela tiden ger näring att spinna tråden av. Det är skattemedel som håller spindeln vid liv. Statsfinansierat!!!

  Imse vimse…

  Gilla

 • angelicaplacet

  Varje asylprocess kostar skattebetalarna cirka 170.000.

  De flesta är inte asylsökande i sin rätta bemärkelse – så namnet ekomomiskprocess skulle stämma bättre.

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: