Till Högsta Domstolens ordförande och ledamöter

INSÄNDARE. Till Högsta Domstolens ordförande och ledamöter, Lagrådet och dess ledamöter, Konstitutionsutskottet och dess ledamöter samt regerings- och riksdagsledamöter och vissa myndigheter.

Sverige är inte en rättsstat i dag och endast en formell demokrati.

Jag är medveten om att Högsta Domstolen och Lagrådet inte har någon ”domsrätt” över regering och riksdag. Jag riktar mig trots detta även till er eftersom i er uppgift rimligen också ingår att på olika sätt verka för lagarnas efterlevnad.

Konstitutionsutskottet får detta som information eftersom en organisation som är sin egen domare inte kan anses vara förenlig med rättsstaten.

För att vara, åtminstone formellt viktiga myndigheter är ni tyvärr alltför återhållsamma, anonyma och passiva för att bidraga till att stärka rättsstaten och demokratin. Rimligen borde ni också ägna er åt att informera och debattera med medborgarna och politiker på ett ”populärvetenskapligt” sätt för att öka medvetenheten bland såväl folket som hos de som styr Sverige. De senare verkar nämligen – om av okunskap eller nonchalans – i sitt regerande i stort sett bortse ifrån att vi har såväl grundlagar som andra lagar.

I en rättsstat borde rimligen inte regering och riksdag kunna agera (massinvandringen) på ett sådant sätt att de utsätter befolkningen för handlingar och gärningar som närmast är att likna vid den terror, mot det invaderade folket som ofta följer när ett land ockuperar ett annat. Det är ingen överdrift att påstå att detta gäller Sverige, tiden från 2006 och fortfarande.

Den grova brottslighet som drabbat och drabbar flera tusentals svenska medborgare årligen sedan 2005 varav inte minst kvinnor/flickor, i form av grovt våld som mord, våldtäkter, rån, stölder etc. kan jämföras med det övervåld som sker i ockuperade länder.

Därtill kan läggas en enorm förstörelse av enskild och offentlig egendom som motorfordon, bostadsfastigheter, offentliga byggnader som förskolor, skolor etc uppgående till många miljarder.

Ansvariga för denna katastrofala utveckling av ett land som före massinvandringen var ett av de tryggaste att leva i är självklart regeringarna från och med 2006 och fortfarande. Dessa regeringar har rekryterats under nämnda tid från sex partier, SAP, M, C, L, MP, KD men massinvandringspolitiken stöddes också helt av V. Endast Sverigedemokraterna tog och tar fortfarande avstånd ifrån den.

Den otrygghet dessa partier skapat har vad gäller svenska kvinnor resulterat i att 25 procent säger sig ej våga gå ut ensamma, medan 35 procent säger sig alltid känna sig otrygga.

Den som studerat inte endast regeringsformen utan också förarbetena till denna kan inte undgå det faktiska förhållandet att regeringarna alltsedan 2006 brutit och bryter mot grundlagen. När man påpekar detta för en – oftast okunnig folkvald – får man merendels svaret (närmast hånfullt) att Sverige har en representativ demokrati och därför behöver de inte fråga folket. Men den som är något bevandrad i förarbetena kan inte undgå att se hur felaktig denna tolkning är. I förarbetena betonas hur viktigt det är att informera och förelägga medborgarna de stora och viktiga frågorna inför val alternativt folkomrösta om dem. Massinvandringen inte minst, är kanske den viktigaste fråga någonsin och den har medborgarna överhuvudtaget inte fått det minsta inflytande över.

Känt är att Tage Erlander (jag är 85 år) alltid var angelägen om att hänskjuta de stora allmänt övergripande frågorna till folket. Detta sker inte i dag. Först när valet är över redovisar de eller det parti som bildar regering dessa frågor. Men då är det för sent för att folket skall ha något inflytande.

I detta sammanhang måste man ställa frågan om det verkligen är i överensstämmelse med grundlagen (regeringsformen) att regeringen kan överlämna åt en myndighet – Migrationsverket – att ensamt bestämma om t ex permanenta uppehållstillstånd? Svaret måste bli nej!

Men överhuvudtaget borde Migrationsverkets beslut granskas från 2005. Nyligen utvisades en pakistansk medborgare som skaffat sig arbete och på alla sätt uppträtt som en god medborgare flera år tillbaka. Anledningen till utvisningen är att hans arbetsgivare slarvat med lönerapporteringen på ett sätt som endast bort leda till en tillrättavisning av arbetsgivaren!

Ett så allvarligt utrikespolitiskt agerande som Sveriges deltagande i Irak och Libyenkrigen fick medborgarna ej heller uttala sig om eller ge sitt erkännande.

Faktum är emellertid att Sveriges deltagandet i Libyenkriget måste betraktas som en krigsförbrytelse även om medborgarna tillstyrkt det. Sannolikt hade de inte gjort det och därför skall de som sanktionerade det anses som krigsförbrytare. Den flyktingkatastrof som därefter inträffade är en direkt följd av kriget mot Libyen. Massflykten till Europa är orsakad av Sverige och övriga deltagande stater – därom råder ingen tvekan.

Att Sverige inte längre är en rättsstat går lätt att bevisa eftersom ett land med parallella ”rättssystem” ingalunda kan vara en rättsstat. Detta är det faktiska förhållandet i ett antal av våra förorter och vissa städer där sådana samhällen är en realitet i dag, med regeringens, riksdagens goda minne.

Inget annat land har jämförelsevis blivit så omskrivit för sin jämställdhetspolitik avseende kvinnor och män.

Kampen för denna har pågått minst i hundra år innan vi nått fram till där vi befann oss före massinvandringen och Stefan Löfvens tillträde som statsminister.

När han som nybliven statsminister högljutt förkunnade att han nu ledde världens främsta feministiska regering visade detta sig snart vara en av hans många lögner. I stället för att leva upp till en sådan, tvingade han sina kvinnliga ministrar att förnedra sig genom att bära slöja vid besök i en av de vidrigaste kvinnoförtryckarstaterna i världen.

Sett utifrån att vi även i grundlagen som i allmän lag lagt fast jämlikhet mellan könen borde riksdagen förklarat honom som icke värdig att styra landet.

Men hans kvinnoförakt visar sig inte endast mot de svenska kvinnorna utan också mot de som invandrat till vårt land i förhoppningen att få leva ett liv där de själva fick forma detta efter egen vilja. Deras svikna förhoppningar kan den som vill, ta del av i de uppväxande parallellsamhällena men också genom att inget görs från regeringens sida vad gäller hedersvåld, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, rätten till likvärdig skolutbildning som de svenska barnen.

Tillåtelse att driva religiösa friskolor där islam bildar värdegrund innebär att flickor aldrig blir fria och självständiga individer samt att dessa skolor totalt motverkar integration och självklart inte verkar för assimilering.

Det är ingen överdrift att påstå att Stefan Löfven är på väg att sabotera mer än hundra års kamp för jämlikhet mellan kvinnor och män.

Sverige är i dag i en djup kris av flera orsaker, och den kommer att fördjupas och självklart leda till en katastrof medförande fruktansvärda konsekvenser.

Orsakerna är bl a följande. Den reella demokratin har avskaffats. Rättsstaten har satts ur spel. Massinvandringen till följd av mängden invandrare men kanske i första hand pga att dessa kommer från en kultur så totalt olik vår egen och med en värdegrund som inkluderande religionen står i helt motsatsförhållande till de värden vi lagt fast i grundlag och allmän lagstiftning. Till detta kan läggas en utbredd analfabetism som gynnar vidskepelse och våld.

Politikerna har förlorat förmågan att leda Sverige. Detta beror till stor del på att begåvningarna ej längre söker sig till politiken. Under 30-50-talet fanns begåvningsreserven i arbetar- och lägre tjänstemannaklass. Genom allas möjlighet att studera sedan 60-talet väljer de begåvningar som förr som enda alternativ kunde välja politiken – efter som denna inte krävde studier – nu områden där deras intresse och begåvning mera kommer till sin rätt och därmed hamnar de svagast utrustade i regering, riksdag eller fullmäktigeförsamlingar.

Denna artikel är inte endast en vädjan utan en uppfordran till alla dem som kan påverka vårt lands utveckling mot demokrati, mot rättsstatens återuppbyggnad och som värdegrund hålla fast vid upplysningstidens idéer av vilka flera återfinns i vår grundlag.

Olle Ljungbeck, Gävle

Olle Ljungbecks enmansdemonstration på Stortorget i Gävle.

17 thoughts on “Till Högsta Domstolens ordförande och ledamöter

 1. Sveriges folk är de, som i första hand är skyldiga till landets nuvarande tillstånd. I andra hand de partier, som ingår i Alliansen och kallar sig oppositionspartier. Vad är det, som de protesterat mot? Tvärtom gick de med i DÖ, en överenskommelse skapad för att utestänga SD från att kunna påverka i riksdagen. De röstade ja till allt S förslog. Allianspartierna har uppvisat ett svek inte bara mot sina egna väljare utan utan mot hela svenska folket.
  Det visar också att löften från politiker inte är värda ett skit!
  Och inte politikerna heller för den delen.

 2. Om man klart och tydligt går till val med att alla resurser skall gå till invällarna och att alla måste öppna sina hjärtan och då får 87 % av rösterna, så hade det varit intressant om någon kunde förklara för en okunnig som mig, varför och för vad politikerna skall åtalas!

  Det skulle också vara intressant att få veta varför DÖ har satt demokratin ur spel.

  Alliansen har väl sin fulla rätt att lägga ner sina röster i en demokrati? Reinfeldt talade klart och tydligt om innan valet att så skulle ske!

 3. Nej, Olle. Jag håller inte med dig! Dom ansvariga är inte regeringen, dom ansvariga är dom som har röstat fram dom!

  2018 gäller det att få alla att inse att dom måste ta ansvar för sin röst!

  Det går inte att rösta på politiker som går till val på att vi alla skall tvingas betala för ockupanterna och vår egen utrotning och sen klaga när så sker!

 4. Tack Olle Ljungbeck för att det även jag upplever, lyckas du formulera i skrift!

 5. Med tanke på de låga straff som utdöms tror jag att domstolar har ändrat brottsrubriceringen våldtäkt till
  Otillbörligt utnyttjande

 6. OLLE LJUNGBERG

  Vilken hjälte!
  Vilken fin text!
  Vilket krafttag!

  Vi behöver uppmärksamma både styrande och befolkningen i Sverige på att det är ORSAKEN som är orsaken till katastrofen vi är i nu.

  Orsaken är islam.
  Man måste angripa symptomen vid ett problem.
  Man måste åtgärda orsaken till det som hänt.
  Man måste sätta in militär för att eliminera orsaken.

  Undantagstillstånd.
  Husrannsakan i alla moskéer.
  Registrera alla som bevisligen är våra (Sveriges) fiender.
  Erbjud dem att bli del av Sverige genom att skriftligt intyga att
  de tar avstånd från all kontakt med islam och koranen.
  Vålkomna tydligt den som skriver på intyget.
  Avlägsna från vårt land alla som vidhåller att de är våra fiender.
  Islam, muslimer är våra fiender enligt koranen, muslims ”lag”.

  Gör Sverige svenskt igen!
  Håll Sverige rent!

 7. Vi har bara ett tillfälle att rösta bort landsförädarna, 2018, nästa val har de sett till att de invällande röstboskapen har rösträtt utöver alla dessa som sossarna plockat in sedan 70 talet och deras ättelägg som aldrig gjort haft ett ärligt jobb. Lycka till Sverige, med Mååååna i ledningen. För hon kommer säkert tillbaks som en gummiboll, då när pengarna är slut, trots hög pension som hon inte förtjänat

 8. Bra skrivet.Våldet drabbar inte bara kvinnor.Har två tånårsgrabbar som springer ute på nätterna med flickvänner,jag är orolig för deras säkerhet.När ena var 12 år blev han rånad på sin mobil av en arab.Jag polisanmälde händelsen, ärendet blev nerlagd.Rånaren går fri än idag ,jag ser honom i vårt centrum nästan dagligen. Han har bott här 20 30 år han springer , plockar burkar och har aldrig arbetat här ,får hyran och uppehällen betald.Varför?Varför ställer man inga krav? Jag har fått arbeta sen 16 års åldern,nu har jag fått pensionen sänkt 700 kronor ingen vet varför.Nej fy fan för slapp regering och bara käbbel.Mvh trots allt Adolf

 9. JAG? Jag bara ÄLSKAR denne man som skriver med en vass penna och skriver vad de flesta anser vara RÄTT för Sverige! Han är över 80 år! VARFÖR finns inte sådana UNGA personer idag? VART har de TAGIT VÄGEN? Den generationen som Olle LJUNGBECK tillhör, om de vore unga på nytt, SKULLE ALDRIG I HELVETET TILLÅTA DET SOM PÅGÅR i SVERIGE IDAG! De SKULLE KÄMPA ! Det enda partiet med intelligens och handlingskraft är SD! De har lyckats få KLOKA personer in i partiet men PAJASARNA i de andra partierna vill jag bara luta mig över och kräkas i nacken på! Är de LOBOTOMERADE HELA BUNTEN?

 10. Så sant som det är sagt , min fru var sjuk halvtid en vecka när hon inte kunde gå på sitt ben F-kassan god kände inte detta men hon skall betala tilbaks en hel vecka högsta domstolen tar inte upp detta. hon hade halv sjuk ersättning efter en arbets skada

  • Nu vet du varför halva Europa kallar svenskingar för sitt rätta namn SWINJA. Gert Wilder i sitt anförande nyligen framhävde ett flertal gånger att, fegheten har tagit Västeuropa, som gisslan och våra styrande är inget annat än nyttiga idioter. Den värsta av dem alla tyskan Angela Merkel Men våra fega och nyttiga idioter är ej heller att förakta men, deras styrka eller svaghet är att, de så många ,som 87% av befolkningen.

 11. HD ställer bara upp för kriminella albaner.

  det som justiteråd är dömd för i Sverige är dödsstraff på i mängder av jordens länder (bögsex köp av gymnasist)

Lämna ett svar till Katarina Elsässer Avbryt svar