Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete – Reva, och några av dem som var emot

INVANDRARBROTT. Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete (REVA) var ett samarbetsprojekt mellan svensk polis, Kriminalvården och svenska Migrationsverket med syfte att öka effektiviteten och rättssäkerheten i verkställighetsarbetet, det vill säga avvisandet av personer som varaktigt vistas i Sverige utan tillstånd.

Migrationsverket var projektägare och projektet medfinansierades av Europeiska återvändandefonden. Projektet påbörjades 1 januari 2009 och avslutades 30 juni 2014. Det baserades på LEAN-metoden och innebar att processerna i själva handläggningen p.sågs över och personalens arbetsmetoder vad gäller administration, dokumentation, flöde och uppföljning utvecklades.

Kort sagt, Reva gick ut på att slänga ut illegala invandrare och med terrordådet i Stockholm i färskt minne, kommer kraven på ett nytt Reva-projekt.

Nu ska vi veta att till stor del är det samma personer som stoppade reva som nu gapar om att myndigheterna inte sköter sitt jobb och samma politiker som då backade för påtryckningar vill nu ha hårdare tag.

Reva var i praktiken meningen att fungera som en inre gränskontroll och gick ut på att man kontrollerade människor i bland annat tunnelbanan, som såg utländska ut, alltså araber och negrer, för att se om de hade laglig rätt att vistas i landet. Jakten ansågs vara fascistisk och den gjorde Sverige till en polisstat.

Nedan några uttalanden om Reva, av människor som tyckte att försöken att utvisa illegala invandrare likt terroristen på Drottninggatan, gruppvåldtäktsmännen vid Fåfängan och många fler var fel.

”Jag kan svära mig fri och ärligt säga att vi i Vänsterpartiet protesterat vid varje steg, men det ändrar inget. För det skär i hjärtat att tänka på att någon av de andra t-banepassagerarna kanske bara har ett t-stopp kvar i detta land som de flytt till för att undvika krig, tortyr och utsatthet.” Ann-Margarethe Livh, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stadshus

”Ingen ska behöva räkna med att bli tillfrågad om uppehållstillstånd när man reser i tunnelbanan.” Henrik Bergquist, expert på mänskliga rättigheter

”Men eftersom det inte är tillåtet att visitera vem som helst utan skälig misstanke, hittar polisen på anledningar – och ägnar sig därmed åt en rasprofilering som inte är värdig en rättsstat.” Daniel Wiklander, chefredaktör Arbetaren

”Det här är Sverige. I Sverige ska inte polisen kontrollera folk på grund av hud- eller hårfärg. Punkt slut” Centerledare och dåvarande näringsminister Annie Lööf och fick en lång applåd.

När han står på den här scenen och har mage att kalla dagen då papperslösa barn, unga, kvinnor och män få rätt till vård, för en skammens dag. Då mår jag illa, Annie Lööf om SD:s Jimmie Åkesson.

”Det är motsatsen till att vara Sverigevän. Det är motsatsen till att vara hela Sveriges parti” Annie Lööf om Jimmie Åkesson

”Det är inte acceptabelt att särbehandla människor för att de utländska ut. Rikspolisstyrelsen bör mot bakgrund av detta analysera lagligheten i de metoder som man använder sig av i t-banan.” Morgan Johansson, socialdemokrat

”Polisens arbetssätt kan rent av kan vara olaglig” Jerzy Sarnecki, professor

”Det skapar en väldig oro om det är så att människor med mörk hudfärg eller utländskt utseende uppfattar att man kan bli stoppad för ID-kontroll, så är det en situation vi inte ska ha i Stockholms tunnelbana.” Erik Ullenhag, Liberalerna

”Om människor känner sig otrygga i tunnelbanan när de ser en polis eller tänker ”nu jagar de papperslösa” då är det totalhaveri” Ewa Larsson, Miljöpartist i polisstyrelsen

”Svensk polis diskriminerar folk. Även om du är svensk och ”ser ut som invandrare” finns det risk att du tillfrågas om id-kort. Det är diskriminering, det är rasprofilering” Yacine Asmani, Papperslösa Stockholm och Ingen människa är illegal

”Den senaste tidens reaktioner från stockholmarna är en stark anledning för polisen att se över arbetssättet” Maria Östberg Svanelind (S), ledamot i polisstyrelsen

”Det är ett mycket tveksamt tillvägagångssätt. Om vi misstänkliggör personer i tunnelbanan utifrån bakgrund öppnar vi upp för ett samhälle som präglas av misstänksamhet och bristande sammanhållning” Ewa Samuelsson (KD)

”Istället vill vi bredda bestämmelsen ”synnerligen ömmande omständigheter” Maria Ferm, Miljöpartiet

”Ingenting cementerar utanförskap som misstänkliggörande. Inget föder motstånd så som förtryck.” Jason Diakité, artist (Timbuktu)

Demonstration mot utvisningar och REVA 2013-03-09. ”Vi ska ha en human migrationspolitik och inte på några villkor införa passtvång för svenskar som ser ”annorlunda” ut i polisens ögon.”

Talare:

Amer Sarsour (poetry slam)
Shahram Khosravi
Sanna Vestin
(FARR)
Jonatan Macznik (LUF)
Jimmy Sserwadda (RFSL)
Bana Bisrat (Megafonen)
Christina Höj Larssen (Vänsterpartiet)
Peter Lööv Roos (Kristna Freds)
Sissela Nordling Blanco (Feministiskt Initiativ)
Yasri Khan (Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa)
Nachla Vargas (poetry slam)
Maria Ferm (Miljöpartiet)
Magnus Nilsson (Socialdemokratiska Studentförbundet)
Algot Thorin (CUF)
Andisheh Alishahi (Asylrörelsen Stockholm)
Dror Feiler (Musiker/konstnär/aktivist)

…och som avslutning en avvikande röst ”Jag tycker att det är bra att polisen helt enkelt verkställer myndighetsbeslut – är du papperslös har du inte i Sverige att göra, och det är väl bra att vi har en myndighet som ser till att personer som inte får vara här avvisas.” Richard Jomshof, SD

-Pettersson tackar Flashback för citaten.

 

13 thoughts on “Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete – Reva, och några av dem som var emot

  1. Förträffligt att redovisa för motståndarna till den nationella säkerheten samt att citera deras sorgligt förvekligade motargument. Det existerar inga ursäkter och samtliga ovan uppräknade värdegrundsprelater kan med fog betraktas som medskyldiga till det senaste terrorattentatet. Att de samhällsomstörtande islamistbefrämjarna sedan väljer att relativisera terrorismen och bortse från det faktum att en stats regering äger en oavvislig och odiskutabel skyldighet att se till medborgarnas samt rikets säkerhet, gör deras skuldbörda dubbel.
    Andreas.

  2. När man läser vilka som var talare och vissa idiotpolitikers kommentarer, så förstår man varför landets problem är så in i helvetes svårlösta…

  3. Annie Lööf är inbjuden till Statsministern, men inte Jimmie Åkesson!! Vad har Annie att bidra med? Hon är ju alldeles tyst i dag.

Lämna ett svar till Billy Boy Avbryt svar