Vad är sant och relevant i lokaltidningen?

MEDIA. Det är svårt att förstå sig på media, tidningsutgivarna bedriver en kampanj om trovärdighet medan andra tidningar, som exempelvis den Eskilstunastyrda lokaltidning talar om för sina läsare vad som är sant och relevant. De överlåter inte detta till läsarna som redaktörerna tydligen betraktar som lite dumma utan förmåga att bedöma detta. 

Så gott som dagligen läser vi om utlänningar som ibland kallas nyanlända, andra gånger flyktingar, någon gång migranter, då gärna i form av EU-migranter, men det gäller bara en sorts EU-migranter, kommer du från Danmark eller Tyskland är du dansk eller tysk. Ensamkommande flyktingbarn har det också hetat men det börjar numera gå över till ensamkommande ungdomar. Oklart varför, de unga männen kanske har blivit äldre det senaste året.

Länstidningen Södermanlands Nyheter skriver idag om nyanlända företagare, här är det noga med namn, bakgrund och framtidplaner. Ovanför den artikeln står om en yngling som åtalas för grov våldtäkt och rån. Här tycker inte SN att namn, bakgrund och framtidsplaner är relevant. Om det beror på att den första familjen är från Syrien och den pilske ynglingen från Gambia vet jag inte, men SN har tydligen inte för avsikt att upplysa om detta.

***

Ett annat exempel som är svårt att förstå sig på är när länstidningen hängde ut svenskar misstänkta för våldtäkt. Etniciteten svenskar var tydligen väldigt viktigt att påpeka, trots att det inte var sant. Männen bodde visserligen i Sverige, men de var somalier och somaliska medborgare. SN tycke tydligen att det var relevant att ljuga.

***

Ett tredje exempel är också märkligt. Här påstår lokaltidning att Petterssons är rasistisk trots att jag frias för andra gång. Att SN skulle rapportera om sakfrågan och överlåta åt läsarna att bedöma om jag är rasist eller inte var tydligen inte aktuellt.

***

Det som är rasistiskt i lokaltidningen är ”svenskvänligt” i Dagens Juridik. Om SN eller Dagens Juridik har rätt överlåter Pettersson till er läsare att bedöma, jag är övertygad om att ni är fullt kapabla till detta…

 

4 thoughts on “Vad är sant och relevant i lokaltidningen?

  1. Det finns ett orakel i Sverige. Allt han har sagt ska inträffa de senaste tio åren har stämt.
    Låt det bli han som ska styra Sverige nästa år när det är val.

  2. Som ni också har lagt märke till så scannar journalister mm.regelbundet igenom Petterssonsblogg i jakt på invandringskritiker.

    I SVERIGE HAR VI INTE YTTRANDEFRIHET.
    Vi har lagen om ”HETS MOT FOLKGRUPP” .

    I Sverige hamnar du i fängelse bara för att du vågar ha en åsikt och har målat en tavla på mohammed, eller tagit upp fakta från BRÅ:

Lämna ett svar till dooch Avbryt svar