Partiledaren för Sveriges mest nazistiska parti tjatar om SD:s rötter


NAZISM. Statsminister Stefan Löfven (S) tolkar Moderaternas opinionsras som ett resultat av att partiet öppnat för samtal med SD i riksdagens utskott. Löfven säger också att det är beklagligt att M vill normalisera ett parti med nazistiska rötter.

– Det tycker jag att Moderaterna bör skämmas för, säger Löfven till DN.

M backade med 5,8 procentenheter i Expressen/Demoskops mätning som publicerades i dag. Förändringen är statistiskt säkerställd och mätningen utfördes efter M-ledaren Anna Kinberg Batras öppning för SD.
Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé är inte nöjd.

– För oss blir det viktigt att vara tydliga med att vi vill bilda och regera med Allianspartierna och inte med Sverigedemokraterna, säger Tobé.

-Pettersson tycker det är ynkligt av statsministern att tjata om de nazistiska rötterna i SD med hans eget partis bakgrund, lika ynkliga är journalisterna som inte ställer följdfrågor. Men statsminister tror kanske att något blir sanning om han upprepar det tillräckligt ofta.

***

”Landet behöver lugna, modiga medborgare – men varken lugn eller ro frambringas av vår statliga, negativa propaganda, vars själ är en institution för undanhållande av fakta. 

Det finns ett oöverträffat slag av propaganda bland fria folk: Att säga sanningen!”

Vilhelm Moberg 1942

***

”Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Vad Sverige idag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan.

Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund”... Läs forsättningen på länken ”Svensk strävan”

Vilhelm Moberg 1941

***

En liten, mycket kort sammanfattning av Stefan Löfvens partis socialdemokraternas ”stolta” förflutna, det parti som en gång hade Hitler som idol och var föregångare inom rasbiologi som nazisterna lärde sig mycket av.

Vi börjar när det förra seklet var ungt. I början av 1900-talet sade den kände socialdemokraten Fabian Månsson: ”Genom hvarje svensk sinnad mans ådror går en skälfning af raseri och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.” Tidningen Arbetet beskrev ”galizierna” som ”boskap, representerande det lägsta stadiet av varan – arbetskraft.” Galizier och andra slaviska folk fanns långt ner på utvecklingstrappan.

Sedan kan vi hoppa till riksdagsledamot, handelsminister, statssekreterare, statsminister och socialdemokraten Richard Sandler som tillsammans med andra slog fast att rashygien är en viktig del i den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet och att ”Värdet av vårt lands befolkning är av sällsynt, oblandad ras kan knappast överskattas. Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss låta sig sammanblandas med vår befolkning”

Till de mindre värda raserna räknades bl a judar, svarta och zigenare. ”Det säger sig självt att färgade raser under inga förhållanden – framför allt inte negrer – inte ens som tillfälliga besökare, utom i rena undantagsfall, bör äga tillträde till riket.”

Arthur Engberg var socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen, chefredaktör för tidningarna Arbetet m.m. Engberg var en av de främsta förespråkarna för inrättandet av det Rasbiologiska institutet. 1921 skrev Arthur Engberg en ledare i Arbetet (S) där han beskyllde judarna för att vara ”parasiter som underminerar och förbränner alla övriga raser, i sin erövring av världen har judendomen följt en målmedveten raspolitik” och ” det ligger i judendomens hela kynne att förbränna den germanska rasen.”

Samma år sade Engberg i Andra Kammaren ”Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att, medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi inte alls angelägna att se till huru vi skola bevara och skydda vår egna, svenska folkstock. ”

En annan fin herre var Ragnar Eriksson som var med och bildade den fascistiska Förbundet Det Nya Sverige enligt Mussolinos modell. Eriksson bytte senare namn till Edenman och blev minister i Tage Erlanders socialdemokratiska regering och sade”det gör ingenting om man varit nazist i Uppsala bara man blir socialdemokrat när man kommer till Stockholm och får utsikt att placera sig bland innehavarna av makt, ära och härlighet…”

Minns ni Allan Vougt som var en socialdemokratins ledande politiker och tidningsmän. Försvarsminister, gruppordförande för (s), medlem av utrikesnämnden samt chefredaktör för Arbetet. 1925 publicerade Vougt en broschyr med titeln ”Rasbiologi och socialism”, där han hävdade att ”rasbiologin går att förena med socialism och inte bara bekräftar en konservativ världsbild.”

En viss Ragnar Linnér var medlem i Socialistiska Partiet och i Sveriges Nationella Förbund SNF och stred som frivillig i Waffen SS. Linnér gjorde senare karriär inom fackföreningsrörelsen. 1958 grundade han Sveriges socionomers riksförbund vars ordförande han var under åren 1958-1961. 1965 rekryterades han av socialdemokraten Hjalmar Mehr som kanslichef på barnavårdsnämnden i Stockholms stadshus

Tage Erlander var med och beordrade inventering av zigenare och tattare!

”Enligt vad som från norsk sida erfarits har i Norge cirkulerat ryktet, att norska flyktingar i Sverige åtnjuta fritt uppehälle och dessutom erhålla 250 kronor i månaden i fickpengar, allt utan att behöva prestera något som helst arbete.

Det torde icke vara något som helst tvivel om, att detta och liknande rykten i hög grad bidragit till att ett relativt stort antal mindervärdiga element sökt sig till Sverige. Dylika förespeglingar locka givetvis framför allt arbetsovilliga, arbetsodugliga och i övrigt mer eller mindre asociala stundom även kriminella element.

Norska flyktingkontoret torde också ha haft uppmärksamheten riktad på saken och på sistone gjort vad de kunnat för att avliva detta och liknande rykten. Av de ofta i såväl fysiskt som psykiskt men framför allt i moraliskt hänseende mindervärdiga individer som måste hänvisas till Vägershult, torde trots alla försäkringar om motsatsen endast ett mindre antal vara i verklig mening politiska flyktingar. De äro närmast att betrakta som politiskt okunniga om också icke indifferenta, asociala. Moraliskt och ofta fysiskt, stundom även psykiskt mer eller mindre defekta människor.”

Ovanstående är skrivet av Socialdemokratiske socialminister Gustav Möller som var högste politiske ansvarig för de ”koncentrationsläger” som fanns i Sverige. Tjänstemannaansvaret hade en inte helt obekant Tage Erlander. Tage gjorde dock allt för att tona ned sin ”insatser” i sina memoarer. När krigslyckan vände för tyskarna byttes normännen ut mot andra fångar.

En av de mest namnkunniga socialdemokraterna med brunt förflutet är den gamle toppdiplomaten och f.d. ambassadören Sverker Åström.  Han gick direkt till UD 1939 efter studenten. I sina memoaren ”Ögonblick” har han dock glömt att han varit medlem i en nazistisk organisation och sa att jag har inga minnen av några eventuella kontakter med Sveriges Nationella Förbund och kan inte svara på några frågor om det. Sverker Åström verkar inte ha brutit helt med de  främlingsfientliga” I DN 1990 tyckte Åström att Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle ha svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land”

Per Albin Hansson, socialdemokraternas socialdemokrat slog redan 1921 fast i sitt första folkhemstal fast ”Sverige åt svenskarna”

Hela det politiska etablissemanget tiger om det som utspelades i Sverige då skaror av fascister och nazister ”roddare” rodde över de ”grumliga vattnen” och anslöt sig till ”rumsrena” partier. Otaliga ”roddare” gjorde karriär inom fackföreningsrörelsen, utbildningsväsendet, rättsväsendet, näringslivet, försvaret. m.m. Beror Mona Sahlins och andra socialdemokraters hätskhet mot Sverigedemokraterna på dåligt samvete för att det egna partiets nazistiska och rasistiska förflutna ska komma fram?

Alva Myrdal, svensk diplomat och toppsocialdemokrat bedrev ”förädling av folkmaterialet” med tvångssteriliseringar. Makthavarna (S) trodde allmänt att just ”undermåliga ynglade av sig” mer än ”vanligt folk.” Den raspolitik socialdemokraterna bedrivit får Sverigedemokraterna att framstå som antirasister!

Tage Erlander 1965: ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Så här kan man hålla på, det finns hur många exempel som helst på att Sveriges före detta ledande parti i alla tider inte varit eller är ett dugg bättre än de Sverigedemokrater de idag kallar rasister.

Inte alls långt bort i tiden, 1989 införde regeringen Carlsson (S) ett totalstopp mot invandring. I det s.k. Luciabeslutet konstaterades att Sverige var ”FULLT” Redan då tillhörde en numera inte helt okänd socialdemokrat som heter Mona Sahlin partiets toppskikt och var tänkt att bli Carlsson efterträdare om inte en chokladbit kommit i vägen. Nåväl, totalstoppet mot invandring hävdes 1991 av en borgerlig regering.

1995 skrev den dåvarande socialdemokratiska regeringen så här ”de senaste årens invandring har i betydande grad åter blivit en invandring från Europa. Dessa invandrare har ett humankapital och ett etniskt kapital som ligger närmare svensk arbetsmarknad än den utomeuropeiska invandringen…

Detta var en mycket, mycket kort version av socialdemokraternas rasistiska och nazistiska förflutna och det är väl inte så mycket att säga om mer än att dagens socialdemokrater borde vara mycket, mycket försiktiga när de anklagar Sverigedemokraterna för att ha ett brunt förflutet. 


28 responses to “Partiledaren för Sveriges mest nazistiska parti tjatar om SD:s rötter

 • Tony

  Han är precis så korkad som han låter, han kan inte peka ut
  enda person i SD som har eller har haft med Nazister att göra,
  men själv kommer han från ett part med mycket Nazistiskt
  förflutet, till och med i hans närmsta släkt har det funnits
  nazister. Det påminner om en dåres försvarstal, men vad går
  att begära av en figur som har Henrik Arnstad som rådgivare.
  men att ha en sådan fåne till statsminister är genant för Sverige!

  Gilla

 • Grune

  Den värsta farsot som någonsin drabbat Sverige stavas socialdemokraterna. Med en ledare och s.k. statsminister som troligtvis kommer direkt från psyket så är dom livsfarliga för Sveriges befolkning.

  Gilla

 • Pekka

  Socialdemokraterna är Sveriges största hot, ska vi mota den demokratifientliga och våldsbejakande ideologin Islam måste vi först få bort muslimpartiet Socialdemokraterna.

  Självklart ska man gå ur fackförbund som är knutna till LO..

  Gilla

 • Ingemar

  Han har en lön på ca 160 000 kr/ månad, bestående av skattebetalarnas pengar, och tycks inte ens kunna sitt eget partis historia! Kan någon enda se det som godkänt????

  Gillad av 1 person

 • white lady

  Man ska inte glömma att det var en socialdemokrat som föreslog Hitler till Nobel fredspriset. Detta tiger man om idag…

  Gillad av 1 person

 • Mårten

  Vad är det egentligen som är så farligt med ”nazism” eller national socialism som det egentligen heter?

  Gilla

 • Albert

  Det är sällan han tar upp något om sin egna nazistiska bakgrund… https://petterssonsblogg.se/2016/10/12/stefan-stefan-lofvens-nazistiska-rotter/ Både hans mamma och morfar var fullblodsnazister, vilket borde göra honom själv till en 50% nazist. Antagligen är det därför han sökt sig till just Socialdemokraterna, som under hans ledning utvecklats till det, mer eller mindre, öppet antisemitiska parti det är idag. Ett diktatoriskt styrt parti som idag helt tycks tappat sin folkliga förankring. Dagens Socialdemokrati skulle mycket väl kunna liknas vid en modern variant av fascism…

  Gillad av 1 person

 • Peter Kostin

  Det sorgligaste är ju att M tappat på grund av närmandet till SD, medan C har vuxit. Så väljarna i M vill inte att det förs samtal med SD, enkelt. Men jag tror att till nästa mätning så inser väljarn aatt en röst på C är en röst på Löfvén. För C kämpar mot att fälla regeringen och blir då ett av regeringens underlag i riksdagen

  Gilla

 • Peter Skoglund

  Denna sammanställning gjordes även idag.

  Gilla

 • odalkvinnan

  Den stora skammen är Baltutlämningen som var helt onödig. Apropå flyktingar. Wallenberg-Sverige var helt undfallande för Sovjet och därför tog de livet av honom. Ingen respekt och detta beteende går igen och igen och igen.

  Gilla

  • Kalasbetalaren

   Alltid lätt att vara efterklok, om vi inte hade lämnat ut dessa och Stalin därigenom hade fått ett skäl till att ockupera och införliva Sverige i Sovjetunionen, vad hade du tyckt då?

   Glöm inte bort att många av balterna var grova krigsförbrytare!

   Gilla

 • Mimi N.

  Nyss på TV: en grönögd 54-årig bondekvinna från lilla staden Roman i Moldova sade igår till maken: ”Landet behöver mig!”, tog på sig en vacker folkdräkt och åkte tåg till Bukarest. Hon dök upp på Victoriatorget med en vit genomskinlig flagga (en bit av sin 30-års gamla brudslöja med ett trefärgat ortodoxkors påsytt). Hon, en vanlig meddelålders landkvinna höll ett fantastiskt tal på sitt mjuka landsmål: att landet behöver fred nu och människorna ska hem och fortsätta leva sitt liv med samma värdighet – men ”var vaktsamma”! – lade hon till.
  Hon heter Lucretia, ville inte ange efteramnet utav ödmjukhet, inte av rädslan. Ingen ska behöva vara rädd i sitt, bland sina medmänniskor.

  Gilla

 • Tussilago

  O här är vänsterpartiets…. http://www.samuelsiren.com/vpk.php

  Gilla

 • Ingemar

  Detta avslöjar om inte annat Lövens INkompetens!!!!

  Gillad av 1 person

 • Mimi N.

  Steffe har giftig gröt mellan öronen. Ett tydligt fall av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, ärftligt överförd.
  Vid icke-ärftliga former av sjukdomen visas symptomen i regel vid 60-70-årsåldern. Sjukdomen har ett snabbt förlopp, och leder snart till döden, oftast efter 6 till 12 månader. Sjukdomen är främst en demenssjukdom, vilket betyder att personer drabbas av minnesstörningar och andra störningar i tankeförmågan, vilket leder till att socialt liv och arbete påverkas allvarligt. Demens och balansstörningar är de första symptomen till sjukdomen, senare tillkommer till exempel förlamningar, ofrivilliga rörelser, muskelryckningar, svårigheter att tala och svälja och hallucinationer (Wikipedia)

  Gillad av 1 person

  • Albert

   Det kan i så fall ha samband med KANNIBALISM!!! ; …”Forskare har funderat på om långvarig kannibalism skulle kunna leda till en sjukdom liknande galna kosjukan”… https://sv.wikipedia.org/wiki/Kannibalism Läskigt om det skulle visa sig vara så! Oavsett så kan man ju ändå, med säkerhet, säga att han och hans gelikar kannibaliserar på Sverige och dess befolkning!

   Gillad av 1 person

 • Lasse

  S är panikslagna, sen att han mal på om samma saker om och om igen gör att det kommer slå tillbaka, men säger att om man upprepar samma saker om och om igen så blir dom till slut sann, det funkade kanske när man bara hade papperstidningar, men inte nu längre, det är bara patetiskt.
  Lasse

  Gilla

 • Blodsven

  Herr Käbbel begriper inte landets problem, så han måste rikta fokus på något annat. Fast han begriper inte ens att han kastar sten i glashus….

  Gilla

 • arra

  käppel bara käppel hans eget språk tugg tugg inget att komma med som räddar vårt fosterland så han måste tugga käppel

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: