Hyllade Hitler, fick sex månaders fängelse för yttrandefrihetsbrott och hets mot folkgrupp


DEMOKRATI/YTTRANDEFRIHET. Örebro tingsrätt dömde igår Martin Saxlind som stått åtalad för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp med anledning av en artikel som publicerats på hemsidan www.nordfront.se under 2015, där han hyllade Adolf Hitler i generella ordalag.

Huvudförhandling hölls igår under medverkan av jury. Efter förhandlingen framställde rätten frågan om de aktuella yttrandena i artikeln utgjorde yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp eller inte. Efter överläggning besvarade juryn rättens fråga med ”Ja”.

Därefter överlade tingsrätten. Rätten gjorde bedömningen att yttrandena i artikeln var sådana att de uttrycker missaktning bland annat mot folkgruppen judar på ett sådant sätt som avses i paragrafen om hets mot folkgrupp. Tingsrätten konstaterade också att en fällande dom inte skulle stå i strid med grundläggande fri- och rättigheter, däribland Europakonventionen och Regeringsformen.

När det gäller straffet för brottet bestämde tingsrätten att en tidigare dom från Svea hovrätt på sex månaders fängelse, för brott som begåtts före nu aktuellt yttrandefrihetsbrott, också ska omfatta den nu aktuella brottsligheten, s.k. konsumtionsdom.

-Pettersson säger att straffet är ynkedom och visar att nationalister inte behandlas som andra inför lagen. 

Exempelvis så är det inte straffbart att vifta med IS-flagga eller hylla massmördarna i den muslimska terrorgruppen i Sverige. Du kan även protestera hur mycket du vill mot judarna i Israel om du är muslim eller vänsterextremist utan att drabbas. Du kan hylla Stalin, Mao, Lenin, Che Guevara, Castro, Pol Pot, Mohammed eller andra massmördare utan att drabbas av rättssamhället.

Det går bra för muslimer att predika ur koranens sura 47:4 där det står:

”Domens dag kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna, när judar gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden kommer att säga: Oh, muslim, det finns en jude bakom mig, kom och döda honom”

”När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor.”

Dessa ord och många till används dagligen av muslimer, även i Sverige men har ni någonsin hört talas om en muslim som åtalas för detta?

Islam betyder underkastelse, om den som frivilligt underkastar sig Allahs vilja kallas muslim. Ingen muslim kan någonsin, någon gång ifrågasätta profeten Muhammeds läror.

Islam lär ut att muslimer är överlägsna alla andra. Det är Islam über alles. I slutändan ska alla underkasta sig islam.

Islam baserar sin ideologi på fem pelare…

 • Trosbekännelsen – Shahada – du ska erkänna Allah och Muhammed hur tokiga de än är.
 • Tidebönen – Salah (Salat) – du ska vända arslet i vädret fem gånger om dagen vänd mot Kaba.
 • Allmosan – Zakat – du ska ge till de fattiga, men det gäller bara gåvor till andra muslimer.
 • Fastan (under månaden Ramadan) – Sawm (Siyama) – du ska hålla igen en månad om året och sedan uppträda som ett svin resten av året.
 • Vallfärden till Mekka – Hajj – för att visa hur from du är oavsett hur du lever.

…sedan finns det en sjätte pelaren som kallas jihad. Det är det största hotet av alla hot mot civilisationen. Hela världen står inför ett hot mot människans överlevnad och det är inte den globala uppvärmningen utan det globala jihad.

Det är varje muslims plikt att utkämpa heligt krig. Där man är stark med vapen och där man är i underläge med de små stegens princip, klaga och gnäll och flytta fram positionerna lite i taget tills man kan ta till vapen.

Islam delar in världen i regioner ”dar al-Islam” där islam har kontrollen och områden ”dar al-harb” där islam ska ta kontrollen.

Muslimer kan aldrig ingå en varaktig fred. Praktiska överväganden som en överlägsen fiende kan få de muslimska ledarna att ingå ett vapenstillestånd, men skyldigheten att erövra och, om möjligt, konvertera aldrig upphör. Inte heller kan territorium som en gång varit under muslimskt styre gå till icke-muslimer även om det gått hundratals år.

Därför är det meningslöst att ge bort en enda centimeter mark till muslimer. Det kan aldrig bli fred mellan det muslimska Kosovo och ortodoxa kristna Serbien eller mellan muslimska Pakistan och hinduiska Indien eller mellan muslimska araber och Israel bara för att nämna några av de ändlösa krig med muslimer som rasar i världen.

Förklaringen är enkel – Islam – tolererar inte fred med icke-muslimer – aldrig någonsin. Bara vapenstillestånd när de är underlägsna.

Jihad kräver att de muslimska troende ska sprida den ”islamiska sanningen” med alla medel, särskilt med svärd, men som alla vet räcker inte svärd till i dagens värld och därför försöker Irans ledare det ultimata svärdet – kärnvapen.

Islam är baserat på Koranen och har inte reformerats eller ändrats sedan 600-talet. Koranen är enligt muslimer Guds ord och kan aldrig ändras – bara bekämpas.

Muslimer påstår att ovanstående inte är sant – läs koranen säger de och glömmer att det hade de gjort när de ställde till med historiens största och blodigaste folkmord i Indien eller islams slavhandel som får västvärldens att verka helt amatörmässig i jämförelse till dagens blodiga konflikter där muslimer är inblandade i 90 % av världens väpnade konflikter. Islam är ingen religion islam är en dödskult.

2014-06-09_1922

Islam über alles


28 responses to “Hyllade Hitler, fick sex månaders fängelse för yttrandefrihetsbrott och hets mot folkgrupp

 • Levande tro

  En massa idioter som skriver här Hyllar man Hitler så borde man spärras in och om man hyllar IS ska man sparkas ut ur Sverige istället för att föda dem i svenskt fängelse. Alla som hyllar Hitler borde besöka Ausvitch Jävla idioter

  Gilla

 • FINSPÅNG

  Mycket bra läges beskrivning av Pettersson !

  På SVT sänd ett program med titeln ”jag är muslim”, men jag som Svensk skulle hellre vilja se ett program som hette ”jag är inte muslim” då hade det funnits anledning att bänka sej framför dumburken

  Gilla

 • Peter

  De som förnekar och förringar förintelsen hör hemma i fängelse för att fundera över sina värderingar. De som förnekar förintelsen är själv del av den så länge de förnekar den.

  Gilla

  • FINSPÅNG

   Du menar väl de mångfaldsidioter som förnekar och förringar förintelsen av våra svenska värderingar,de hör hemma i fängelse för att fundera över sina värderingar. De som förnekar den Svenska kulturella förintelsen är själv del av den så länge de förnekar den.Ett typexempel på en sådan är statsministern som just nu är mitt upp i sin mandatperiod i full färd med att ”Stefanisera” Sverige till vilket elände vi nu ser breda ut sig.

   Gilla

 • Kattsand

  Blev omkörd av några motorcyklar för ett tag sedan, varav en hade en svart flagga som såg ut som is-flaggan (men är inte 100% säker, svårt att se efter att de passerat), konstigt i vilket fall som helst att man får köra omkring med en sån flagga.

  Gilla

 • Hans Nilsson

  Det tysta Svenska folket är snart både knäpptysta och livrädda.

  Gilla

 • ruben

  Håller med! Ur led är tiden när rättvisan blivit godtycklig.

  Gilla

 • MartinA

  Som jag förstår det så nämndes ingen folkgrupp i den artikel som Martin Saxlind dömdes för. Tingsrätten ansåg att hylla Hitler var implicit hets mot folkgrupp.

  Gilla

 • Sven-Erik

  @P
  ettersson, Återigen en lysande beskrivning av en framtida ”möjlig” verklighet. – Instämmer med dig Argus.
  @Peter. Om logon är rätt, en anti-sharia dekal, är just du snart föremål för hets mot folkgrupp. Observera att tyskar idag gör upp med sin kollektiva arvsynd och publiserar Mein Kamph. Tolkas som anti-Merkel effekt.

  Mot den svenska rättsynen protesterar jag med franska revolutions baner.
  Mot bakgrund av samsyn, samarbete mellan Hitlers nazism och islam är tingsrättens dom orättfärdig och ojämlik. Är det verkligen ställt bortom all tvivel …. Det enda som kan förstås är att de (juryn och rättens ledamöter) inget förstått eller är den goda erans lakejer. Att kalla de idioter är förmer än de förtjänar.

  För övrigt @Peter, om vi ska vänta på den ”slutliga” religiösa lösningen går mänskligen under innan miljöscenariot träder in. Trump och Putin är en droppe i havet.

  Med referen till http://ledarsidorna.se/2016/12/jonas-vesterberg-usa-och-det-legitimerade-hatet/ lär det goda respektektive det onda finnas tills dödagar. Lösningen är sitt ned, ät tillsammand och prata.

  Om @Peters slut tänk finns det en lösning på vägen. Den är vi och dom. Dom där i sina länder, vi här i våra länder. Det låter som nyfascism. Varför inte? Deras politiska ideologi är fascism.

  Globalism är ”ond” fascim. Kapitalisternas för EN total underkastelse av ALLA nationalstater. En våt dröm! Inte min fascism! Ledare (en/flera/ett råd) efterlyses *För folket – För framtiden*!

  För övrigt har Ingemar, Ricki (den goe f.d.) och ossie goda synpunkter. Uppmärksamma inte Nordfront respektive AFA på höger vänster skalan. De är inte idioter utan dåraktiga och med en dåres envishet upprepar jag deras rättighet till yttrandefrihet och jämlikhet inför omdömen och rättsamhället.
  Min dom över domen. Göres om. Överrätt gör rätt – FRIKÄNNES!

  Gilla

 • Tony

  Därför hyser jag ett enormt förakt för det Svenska
  (O)rättssystemet, kan inte låta bli utan att fnysa
  föraktfullt när jag hör en pajasåklagare uttala sina
  väl inövade floskler, det mesta som kommer ur käften
  på dem är snömos.

  Ni har väl märkt hur tyst det blivit om den Gruppvåldtagna
  Rullstolsbundna kvinnan på Gotland, där systemet
  tillsammans med Världens i särklass fegaste Media håller
  helt tyst om denna vidriga händelse, därför att den utfördes
  av en samling onyttiga importerade kräk som på detta låga
  sätt visar sin tacksamhet för att vi tagit emot dem.

  En otroligt vidrig händelse men som i ynkedom till och med
  överträffas av det skämt som kallas rättssystem?
  Men ni kommer att bli påminda vid varje tänkbart tillfälle,
  trots att den genomusla Median inte gör sitt jobb

  Gilla

 • pettersonaxeagentlemansgentleman

  Den nya svenska selektiva lagstiftningen, vilken exkluderar och inkluderar enligt eget politiserat gottfinnande, har talat.
  Andreas.

  Gilla

 • Argus

  Hur man kan tolka en hyllning till den österrikiske korpralen som HMF (BB 16 kap. 8 §) är obegripligt ”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.”

  Detta är Sveriges genom tiderna mest misstolkade lagrum då a) svenskar genom JK:s beslut inte omfattas som folkgrupp, b) att hyllningar till en viss diktator med automatik blir hot eller missaktning mot judar. Om det vore missaktning mot tyskar eller österrikare vore det mer befogat.

  Man kanske kunde ha hyllat Hitler för kampen mot den ännu blodigare ideologin kommunism om det inte varit för att han gjorde upp med Stalin om Polens delning och därmed fick klartecken att starta andra världskriget och genom det utsatt ytterligare tiotals, om inte hundratals, miljoner människor för kommunismen i ett halvsekel.

  Om däremot vi låter de få och små idioterna springa omkring, heila och sjunga Horst Wessel Lied utan att vi bryr oss om dem kommer de raskt att sluta då uppmärksamheten och reaktionerna är det som driver dem.

  Gilla

 • Peter

  Bra skrivet. Men ändå är det också bra att nazisterna döms för sitt judehat.

  Tids nog kommer islam att döma sig själv genom att Shia utrotar Sunni och vice versa och islam upphöra att existera som religion. När Mecka, Medina och Qom upphör att existera så har Allah visat sig vara en avgud för sina anhängare. Då har den sista fascistiska ideologin fallit. Trump och Putin har en intressant uppgift framför sig att spela ut islam från världshistorien 🙂

  Gilla

 • Ingemar

  Ja det är helt otroligt vad fort smygislamiseringen går!!!! Jag tycker självklart att det är fel att hylla Hitlers, av muslimer inspirerade, judeutrotningar!!! Men i detta land har vi ju??? något som kallas yttrandefrihet och då ska det vara tillåtet att hylla vem man vill samt ha vilka symboler man vill på sig mm.

  Gäller yttrandefriheten BARA för vissa???? Dessa tokkverulanter som bara vill ha och ha och ha ensamrätt till allt!!!!

  Gilla

 • F.d. Socialen-demokraten, Ricke

  Mycket bra samhällsinformation om islam. Det som präglar vår tid i Sverige är naivitet, extrem okunskap, politisk korrekthet, massinvandring. Vårt största problem är massinvandringen och islam som flyttar fram sina positioner för varje dag, risken är att Sveriges befolkning är i minoritet inom 10-20 år, det kan gå snabbare också. När muslimerna är fler än den befolkning som levt i Sverige i 1000 tals år är det slut med demokrati och mänskliga rättigheter….Mot Nordfront skall motargument levereras, framförallt när det gäller våldsutövning, det är olagligt och ger fängelse, samma information ska ges till muslimerna och vänsterpacket, det borde också vara totalförbud på att uppmana till våld/mord mot oskyldiga medmänniskor framförallt från de krafter som i vår tid så villigt mördar oskyldiga och uppmanar till våld, de görs i koranen men inte i Hitlers ”Min Kamp”. Under ww2 visade sig Hitler och nazisterna vara blodtörstiga odjur, men det var även ryssarna som våldtog och mördade. Nu är det 70 år sedan och inte ett aktuellt problem idag, något mänskligheten borde ha lärt sig är att mord är meningslöst, men det förstår inte ISIS som stödjer sig på uppmaningar ur koranen som det finns citat på i texten i artikeln ovan. DEN BORDE VARA FÖRBJUDEN I SVERIGE/EU!

  Gilla

  • F.d. Socialen-demokraten, Ricke

   Se koranen sura 47:4 i artikeln ovan! UPPMANING TILL MÄNSKLIGHETENS VÄRSTA BROTT: MORD!!

   Gilla

 • ossie

  Men att hylla Stalin går bra.

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: