Stäng

Brandmän fick sparken, de ifrågasatte inkvotering av okvalificerade
0 (0)

INVANDRING. Brandmännen fick sparken efter debattartikel där man ifrågasatte varför orutinerade och okvalificerade brandmän kvoteras in. Brandmännens debattartikel började: ”När personer anställs utan någon formell kunskap vad gäller brandmannayrkets kärnverksamhet och denna kunskap skall inhämtas under endast nio veckors internutbildning, torde antagandet ligga nära till hands att stor vikt vid utvärdering av de nyanställda läggs på…