Stäng

Iransk-svenska föreningen går i konkurs, trots enormt stora bidrag
0 (0)

INVANDRING. Iransk-svenska föreingen har gått i konkurs. Trots omfattande skattefinansierat stöd av framförallt socialdemokraterna i Malmö. De har haft stora hyresrabatter och föreningen uppger att man har 23 anställda, troligen bidragsanställda, som arbetat med asylhjälp, bibliotek, radio, fritidsgård och ungdomsverksamhet. De kan nu komma att få ut sin lön via den statliga lönegarantin. Dessutom lämnar…