Stäng

Avskaffa asylrätten
0 (0)

INVANDRING. Asylrätten innebär att en person har rätt att resa in ett land för att söka asyl. Det är en mänsklig rättighet enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Att bli beviljad asyl och eventuellt förklaras vara en flykting är dock ingen mänsklig rättighet. En sådan flyktingförklaring,…