Vi måste stänga dörren för den muslimska världen och dess permanenta kris


ISLAM. Det spelar ingen roll om IS besegras, om det blir fred i Syrien, och om den politiska situationen i länder som t.ex. Libyen och Afghanistan stabiliseras. De sociala, politiska och religiösa förhållandena i Mellanöstern kommer att leda till nya, blodiga konflikter. Miljontals människor kommer att fortsätta vilja ta sig till Europa för att få det bättre. Den enda hållbara lösningen är att “stänga dörren” permanent, dvs. att inte tillåta fortsatt asyl- och anhöriginvandring från MENA. Detta skriver den amerikanske journalisten och debattören Daniel Greenfield i en aktuell artikel.

Daniel Greenfields artikel utmynnar i en rad tydliga slutsatser. Västvärlden bär inte ansvaret för den muslimska världens problem, och kan inte lösa dessa problem. Muslimerna måste själva lösa sina svårigheter. Västvärlden kan, i bästa fall, bidra med råd och stöd. Men det vi i väst framför allt måste göra är att skydda oss själva, och inte låta våra samhällen raseras av okontrollerad massinvandring från MENA.

Om man kombinerar våld och fattigdom med en explosionsartad befolkningsökning får man en permanent migrationskris. Oavsett vad som sker i Syrien eller Libyen nästa år kommer denna permanenta migrationskris inte att försvinna. Den muslimska världen växer på ett sätt som är ohållbart. I både Mellanöstern och Asien tenderar muslimer att prestera sämre än sina icke-muslimska grannar, såväl utbildningsmässigt som ekonomiskt. Olja är den enda tillgång genom vilken muslimerna fått ett försprång, och när nu “fracking”* i allt högre grad slagit igenom är oljans marknadsvärde inte lika stabilt som tidigare. /…/

Muslimska länder med låg läskunnighet, särskilt bland kvinnor, kommer aldrig att bli ekonomiska vinnare såvida de inte kan tjäna pengar på något som sprutar upp ur marken. Och instabila diktaturer kommer aldrig att kunna möjliggöra social rörlighet och tillgång till goda levnadsförhållanden. I bästa fall kan de dela ut matkuponger.

Den muslimska världen har inga utsikter att bli bättre. Den arabiska våren var en västerländsk vanföreställning. Växande befolkningar, uppdelade i olika klaner och religiösa grupper, kämpar om begränsade mängder landyta, makt och välstånd. Länder utan framtid är på väg att växa sig dubbelt så stora. Det finns bara två möjliga lösningar; krig eller migration. Antingen slåss du och tar vad du vill ha i hemlandet. Eller reser du utomlands och tar vad du vill ha där.

Den klarsynte amerikanske debattören fortsätter sedan med att förklara de ekonomiska mekanismer som styr stora delar av asylinvandringen från MENA till Europa. Han belyser hur olika typer av kriminalitet ofta följer i asylfuskets spår. Bland annat skriver han:

Det kan kosta en muslim från Mellanöstern några tusen dollar att bli smugglad till Europa. Det är en liten investering med hög avkastning. Även de lägsta offentliga bidragsnivåerna i Sverige är högre än genomsnittslönen i en typisk muslimsk utvandrar-nation. Och muslimska migranter är mycket väl medvetna om de ekonomiska vinsterna. Det är därför de vill till Tyskland eller Sverige, inte till Grekland eller Slovakien. /…/

En muslimsk migrant är en investering för en hel släkt. Så snart de unga männen fått sina uppehållstillstånd börjar familjeåterföreningarna. Det innebär inte bara att varenda medlem i släkten kommer att dyka upp och kräva bidrag. Det betyder också att familjemedlemmarna kommer att sälja inträdesbiljetter till Europa till alla som har råd att betala. Du behöver inte lifta eller resa på en flotte för att ta dig till Europa. Mohammed eller Ahmed kan hävda att du tillhör familjen. Eller tillfälligt ingå äktenskap med dig, så att du kan ta med dig hela din släkt. Mohammed får betalt. Det får även hela hans familj, som fungerar som mäklare i dessa affärsuppgörelser. /…/

Hur kan muslimska migranter betala människosmugglare belopp som motsvarar flera årslöner för en genomsnittlig arbetare? En del av dem kommer från rika familjer. Andra sponsras av kriminella nätverk och klaner som vill smuggla allt från droger till vapen till stora grupper av människor till Europa.

Stora lån ska återbetalas när de nya migranterna börjar skicka hem sina bidragsinkomster. Många av dem kommer officiellt att vara arbetslösa, men i praktiken kommer de att tjäna pengar på allt från slavarbete till organiserad brottslighet. Europeiska myndigheter skyller på rasism när invandrarna inte kommer in på arbetsmarknaden, hellre än att erkänna att dessa människor lever i en alternativ ekonomi.

Daniel Greenfield skriver (i översättning):

Det var inte västvärlden som skapade de dysfunktionella muslimska samhällena, och västvärlden bär inte ansvaret för dem. Istället dras västvärlden ständigt in i den muslimska världens dysfunktionalitet. Varje försök västvärlden gör att förbättra situationen i den muslimska världen; från humanitär hjälp till fredsbevarande insatser, gör bara att den muslimska världens dysfunktionalitet kan skyllas på väst.

Den permanenta flyktingkrisen är ett strukturellt problem som orsakats av förhållandena i den muslimska världen. Västvärlden kan inte göra något åt de grundläggande orsakerna till den muslimska världens problem. Bara muslimer kan göra det. Och det finns inga enkla svar. Men västvärlden kan och bör undvika att dras ner i den muslimska dysfunktionalitetens svarta hål. /…/

Muslimska inbördeskrig kommer att fortsätta även om västvärlden ingriper, eftersom den muslimska delen av världen i grunden är instabil. Konflikterna kommer att leda till att miljontals människor migrerar. Men även utan våldsamma konflikter kommer hoppet om en ekonomiskt bättre tillvaro att driva miljoner människor till väst. Och dessa miljoner kommer att ta med sig sin kulturellt förankrade dysfunktionalitet, vilket kommer att göra dem till en belastning och ett hot.

Om muslimer inte kan lösa sina konflikter i sina hemländer, varför skulle vi tro att de kan lösa dem i Europa? Istället för att lösa sina problem genom migration flyttar de bara problemen till nya platser. /…/

Den muslimska världen är full av skiljelinjer. Det är en växande värld, och dess utrymme för befolkningstillväxt håller på att ta slut. Vi kan inte rädda muslimerna från dem själva. Vi kan bara rädda oss själva från deras våld. Den permanenta muslimska flyktingkrisen kommer aldrig att sluta vara vår kris om vi inte stänger dörren.

-Pettersson säger att det är sant men knappast någon nyhet, jämför gärna med den insändare jag hade den 3 maj 2009 i vår lokaltidning. Då gick det fortfarande att vara kritisk mot islam men straxt därefter tog det tvärt stopp och bloggen startades. Anledningen till stoppet av islamkritiska och invandringskritiska insändare tror jag var ett försök från etablissemanget att stoppa Sverigedemokraternas försök att komma in i riksdagen.

Lokaltidning påstår att FN och lokaltidningen sprider rasism


17 responses to “Vi måste stänga dörren för den muslimska världen och dess permanenta kris

 • Dyster Sanning

  Fel vi borde stänga gränsen för i-princip alla icke-vita heter det. Europa är Européernas kontinent helt enkelt.

  Gilla

 • Observator X

  David Greenfield har helt rätt: Alla problems problem är befolkningsökningen.

  Mer bestämt: Den groteska befolkningsökningen. Det är grunden.
  Ur all denna illaluktande sörja som befolkningsökning i kaosländerna innebär, kommer fattigdom och därefter, som ett brev på posten: Överlevnadsgerillor vilka har islam eller kommunism eller någon annan villfarelse som rättesnöre.

  DÄR ska västvärlden börja sitt krig mot terror. Mot och i befolkningsökningen.
  Och det, det är sannerligen inget jobb för humanister…men ska denna planet överhuvudtaget överleva, då måste jobbet göras.
  Ledsen, men sådan är verkligheten.

  Gilla

 • Nisse

  Bra skrivet

  Gilla

 • Lena

  Aldrig att det ska bli så här, bara glöm det.

  Er som ni tror självklara plats i våra samhällen nej bara glöm det, ni har med det politiskt korrekta etablissemangets hjälp, drivit allt alltför långt.

  Gilla

 • Involuntarium

  När alla förstår och accepterar att den tid vi nu levande har på jorden är begränsad till maximalt 120 år och därefter utsläcks livet och det finns varken himmel eller helvete!

  När den mänskliga kroppens biologiska organismer slutar fungera, ja då är man död! Det finns inget bortom nuvarande liv! Det är inte vettigt i ett upplyst, civilicerat modernt samhälle att tro på någon Gud, Jesus, Allha eller någon annan ockult högre stående individ!

  Evolutionsteorin är i dag vetenskapligt bevisad, den går inte att ifråga sätta!

  Jag säger som min son sa till mig när han var i åtta årsåldern, det gäller att ta vara på livet och göra något bra av det. Min fråga blev självklart, hur tänkte du nu. Sonen svarade, med tanke på hur kort tid livet varar i förhållande till hur lång tid jag ska vara död, gäller det att ta vara på varje minut!

  Frågor som vem är jag och varför är jag här, är inte relevanta och intressanta frågeställningar överhuvudtaget!

  Det bästa varje nu levande individ kan göra är att acceptera att ”vår levande tid är nu och inte sen”!

  De individer som praktiserar någon form av religion ”förnekar sig själv och nekar sig själv och sina trosfränder livets goda”! Istället förtrycker och diskriminerar man sig själv, sina trosfränder och övriga icke troende individer!

  Skrota gudstron och förstå att det är här och nu som gäller och inte sen!

  Konstaterar krasst det blir inte roligare sen, det ska va roligt nu!

  Gilla

  • Galten

   Mycket kloka ord!

   Gilla

  • Eva-Marie

   Många kloka ord, tack för att du satte dem på pränt 🙂

   Gilla

  • Malmöbo

   När en teori bevisas kallas det för lag. Så länge ET benämns teori så är den det.

   Det kan däremot finnas hypoteser som talar för en sådan teori, finns dubbelt så många som talar emot just ET (bara till att söka).

   Om du anser att frågor som ”vem är jag” va jag gör här” inte är relevanta då har du ett mycket meningslöst liv min vän.
   Då jobbar du, skaffar barn för ingenting?

   Om du lyckas peka ut en end sak som inte har någon mening/syfte så köper jag ditt resonemang.

   Gilla

   • Involuntarium

    Malmöbo varken mitt eller ditt liv har någon annan mening än att möjligtvis bevara människosläktet och föra våra gener vidare!

    Fast det är ju klart att tycker man att ca 100 år för en individ av flera miljarder år färgar av sig då måste man ta sig själv på för alldeles för stort allvar!

    Det du Malmöbo uträttar under dina verksamma år färgar lika lite som mina eller någon annans verksamma år!

    När du förstår det här då blir livet lättare och du är inte rädd för döden!

    Så här enkelt är livet för alla men de flesta har en förmåga och tendens att försvåra genom att ta sig själv och omvärlden på för mycket allvar!

    Ja, ja tror att mitt liv varit och är minst lika innehållsrikt och intressant som ditt!

    Och du jag är inte rädd för döden!

    Gilla

 • Involuntarium

  Just precis! Lås och kasta bort nyckeln! De ska inte ta hit sina konflikter, det räcker nu!

  Gilla

 • Klinger

  Jag Spyr rakt ut åt att se detta

  Gilla

 • Benny

  Vi blandar oss i arabländernas problem pga oljan! Det mest komiska är att vi inte alls behöver oljan från arabländerna…vi har själva stora oljeexporterande länder som Kanada, Ryssland, Norge, Venezuela m.m. Vi skulle helt kunna fimpa kontakterna med dessa dysfunktionella islamiststater för gott och stänga gränserna. Det gäller bara för regimen i USA att sluta lägga sig arabstaternas problem och att EU gör det samma. Slopa de idiotiska sanktionerna mot Ryssland och se till att affärerna kommer igång igen. Svårare är det inte…och jag tror att med Trump vid makten så kommer han att se till att så blir fallet och att Obamas löjliga bråk med Ryssland blir ett minne blott. Vinner Clinton lär vi däremot se än mer av ”arabiska vårar” och inblandningar i andra staters interna angelägenheter.

  Gilla

 • age

  Vad är religion?
  Religion är att tro.
  Att tro är att inte veta!
  Att inte veta är att inte kunna.
  Den som inte kan och inte vet
  är underlägsen den som kan och vet.
  En domstol får aldrig tro.
  D.v.s. tro är ingenting = religion = fantasi.

  Gilla

 • age

  Jag har bara en kommentar:
  TACK Pettersson för din verklighetsskildring!
  Om än, att den ger hjärtklappning och i viss mån skräck, så kanske vi
  som troget läser kan bli nog många för att påverka situationen.
  Vi måste ändå tillåtas ha en dröm – om en framtid.
  Den utveckling vi ser nu är inte en framtid för oss.
  Det är en påbörjad katastrof.
  Hoppas att alla läser hela artikeln i ”Gatastone” som var bifogad.

  Gilla

 • Ml

  Vill rekommendera denna video som var lite tankvärd och annorlunda.
  En ortodox judisk man med en beslöjad muslimsk kvinna hand i hand ute på gatan samt en beslöjad muslimsk man med kvinna utan slöja, hand i hand. Vilka reaktioner!

  MUSLIM/JEWISH MARRIAGE EXPERIMENT

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: