Ökat tolkbehov vid SOS Alarm

INVANDRING. Antalet samtal till SOS Alarm har ökat under de senaste åren. Samtidigt ökar kraven på personalen. Språkkunskap blir allt viktigare, visar en avhandling vid Lunds universitet, skriver TT.

– Samhället går mot en alltmer komplex verklighet och ser helt nya nödsituationer. Det behövs fler sjuksköterskor och förbättrade tolkresurser på SOS-centralerna, säger sociologen Karl Hedman, som under arbetet med avhandlingen följt nära 600 timmars samtal mellan SOS-personal och inringare.

Enligt Hedman står SOS-centraler och sjukvården inför en stor utmaning för att klara bland annat nyanlända som inte behärskar svenska språket och den ökande andelen äldre personer som av olika anledningar har svårt att förstå SOS-personalens instruktioner.

-Pettersson antar att det inte är aktuellt att kräva att de nya ”svenskarna” lär sig vårt språk för att få stanna i landet…

Invandrarkravallerna sprider sig

Det är inte bara storstädernas förorter som begåvats med importerat våld. Farsoten sprider sig.

Varje svensk medelstor stad har idag egna små områden där den överdimensionerade och totalt misslyckade asylinvandringen gör sig påmind snart varje dag. I varje sådant område finns det också små ligist-wannabes som vill visa att de är lika tuffa som storstädernas ”broschor”.Read More »