Stäng

Hederskulturen brer ut sig i Sverige
0 (0)

INVANDRING. En ny studie dokumenterar en omfattande hederskultur i Stockholms förorter. Speciellt flickora får sin frihet begränsad. De svenska myndigheterna uppskattar att över 100.000 förtrycks.    Medierna fokuserar ofta på störande våld och andra synliga brott i svenska förorter. Men hur är det tysta förtryck, som sällan dyker upp i polisens statistik och främst drabbar…

Sveriges värsta brottslingar går fria
0 (0)

INSÄNDARE. De regerings- och riksdagsledamöter från S, M, C, L, KD, MP och V som stött massinvandringen från 2006 är de värsta brottslingar Sverige haft i modern tid. Enkelt uttryckt kan ett land drabbas av två slags katastrofer eller sammanbrott. Dessa kan endera orsakas av naturen (naturkatastrofer) alternativt av människor (statsledningen – regering och riksdag).