Pettersson frikänd av Svea hovrätt men ändå dömd att betala skadestånd


YTTRANDEFRIHET. Idag kom domen från Svea hovrätt som förhoppningsvis innebär slutet på en drygt två år lång resa. Det började den 2 december 2013 med att jag publicerade ett inlägg ”Umeåbo åtalas på urdu” och sedan rullade det på med polisförhör, tidningsartiklar, åtal och rättegångar. 

Yrkandet i hovrätten. Tahir Mujtaba har, så som det förstås, yrkat att hovrätten ska döma Pettersson för brott mot personuppgiftslagen (1988:204) i enlighet med åklagarens påstående i tingsrätten. Tahir Mujtaba har vidare yrkat att hovrätten ska förpliktiga Pettersson att betala skadestånd till honom med 30 000 kronor.

Pettersson har motsatt sig att tingsrättens friande dom ändras.

Hovrättens domskäl. Utredningen är densamma som i tingsrätten. Hovrätten gör inte någon annan bedömningen än den som tingsrätten gjort. Tingsrättens dom ska därför inte ändras.

-Pettersson är således frikänd för brott mot personuppgiftslagen och har inte gjort något fel enligt lagen när jag publicerat offentliga uppgifter och sanningen.

Däremot nekar hovrätten mig prövningstillstånd i förtalsmålet utan att motivera varför. Ni ser dom och mina argument för att få prövningstillstånd nedan. Jag ska alltså till den pakistanske medborgaren Tahir Mujtaba betala 10 000 kronor trots att inlägget baserades på offentlig information och enligt Nyköpings Tingsrätt  var och är sanna. Herr Mujtaba är kränkt av sanningen.

Frikänd enligt lagen men dömd enligt en personlig åsikt. Så kan det gå.

Så nu lägger vi ned detta, det finns visserligen möjligheter för herr Mujtaba och mig att gå vidare och försöka få prövningstillstånd vid högsta domstolen och kanske Europadomstolen men jag kan inte lägga mer tid på detta, jag har en blogg att sköta och inläggen om den pakistanske medborgaren Tahir Mujtaba som dömts för ofredande och sexuellt ofredande i tre fall får stå kvar.

UPPDATERAT: Jag ser att det är många som vill bidra till skadeståndet och det är jag och den oäkta hustrun, som tycker att jag lägger alldeles för mycket tid på bloggen, tacksamma för. Ni som inte vill använda Paypal eller Swish och vill bidra med en slant kan mejla så skickar jag ett bankgiro som går att använda. 

Teoretiskt kan man begära prövningstillstånd hos Högsta domstolen men när hovrätten nekar känns det bortkastad och jag har pratat med en advokat som anser samma sak. Det här har redan kostat samhället massor med pengar för att en pakistanier inte kunde sköta sig. 

Tack alla. 

TIDIGARE 2015-09-29. Pettersson begär prövningstillstånd vid Svea hovrätt

Nyköping 2015-09-29 begäran om prövningstillstånd

Undertecknad begär prövningstillstånd vid Svea hovrätt för överklagan av Nyköpings tingsrätts dom 2015-09-15. 

Yrkande: Undertecknad yrkar i sin helhet på friande åtal i målet.

Grund:

* Det aktuella blogginlägget har Nyköpings tingsrätt tidigare prövat rörande brott mot personuppgiftslagen och i det målet avkunnat friande dom hänvisande till bloggens uttalade journalistiska ändamål.

* Det torde vara synnerligen försvarligt att med journalistiskt ändamål informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. En sådan fråga av betydelse är mäns våld mot och ofredande av kvinnor. I vart fall kan aldrig uppgifter hämtade ur domstolars offentliga handlingar falla under bestämmelsen om förtal.

* Det kan aldrig vara en enskilds bloggskribents ansvar att Tahir Mujtaba, dömd för ofredande och sexuellt ofredande mot ett flertal kvinnor i Umeå, känner sig missaktad och utpekad av allmänheten. Det ansvaret ligget alltid på den skyldige själv.

* Nyköpings tingsrätt har i målet och den nu avkunnade och fällande domen inte på någon punkt kunnat visa vilka uppgifter, uttalanden eller uttryck i blogginlägget som bedömts falla under bestämmelsen om förtal.

* Det utdömda skadeståndet på 10 000 kronor, mot normalfallets 5 000 kronor, motiverar tingsrätten med den långa tid blogginlägget varit publicerat. Det finns, enligt undertecknad, inga skäl att radera publicerade inlägg så länge dessa inte bedömts stå i strid med svensk lag. Huruvida så är fallet eller inte avseende det aktuella blogginlägget kan vi inte veta förrän ärendet prövats i rättsväsendet olika instanser.

Pettersson

Vill även tacka för allt stöd jag fått av er bloggvänner.

Sedan kanske det inte är så smart att publicera sina argument men jag tror på öppenhet och att hovrätten som består av jurister är tillräckligt kloka för att bortse från detta.

***

TIDIGARE 2015-09-24. Pettersson skrev sanningen – döms att betala 10 000 kronor för förtal

Pettersson och Petterssons blogg har pekat ut Tahir Mujtaba, pakistansk medborgare boende i Umeå som brottsling och klandervärd i sitt levnadssätt. Det är inte försvarligt att lämna uppgifterna i inlägget och kommentarerna, detta trots att inlägget baserades på offentlig information och enligt Nyköpings Tingsrätt  var och är sanna.

-Pettersson menar fortfarande att det var försvarligt att gå ut med herr Mujtabas namn och bild men kommer givetvis att följa domstolens beslut när möjligheterna att överklaga är uttömda.

Bakgrund, hösten 2013 hade det skett 14 kvinnoöverfall i Umeå. Det beskrevs som en stad i skräck i media och förövaren kallades ”Campusmannen”. När han greps var det enligt min mening försvarligt att gå ut med namn och bild för att skydda och varna andra kvinnor genom att publicera namn och bild. Allmänheten hade också rätt att veta om det var Mujtaba som låg bakom alla kvinnoöverfall eller om det fanns andra förövare. Tahir Mujtaba gav också uttryck för kvinnofientliga åsikter på sin Facebookprofil som numera är borttagen. Jag anser att jag hade rätt att sprida de offentliga uppgifterna med ett journalistiskt syfte.

Nåväl, Pettersson döms att betala 10 000 kronor i skadestånd mot normalt 5 000 kronor för denna typ av brott, anledningen till den dubbla summan är att inlägget legat ute länge och att Pettersson inte tagit bort det. 

Mujtaba hade dock begärt 20 000 kronor.

Tahir Mujtaba, född 1982. Medborgare i Pakistan. Tolkbehov på urdu. Dömdes för ofredande och sexuellt ofredande till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse hade valts skulle 1 månad dömts ut. Övervakningen ska pågå till 2015-10-02. Tahir Mujtaba ska utge skadestånd till de fyra kvinnorna med sammanlagt 22 000 kr. INGEN UTVISNING. Mål nr B 2635-13

-Pettersson ska alltså betala 10 000 kronor i skadestånd men Tahir Mujtaba ska stå för sina egna rättegångskostnader som var 900 kronor i ansökningsavgift. Som jämförelse så dömdes Mujtaba att betala 5 000 respektive 7 000 kronor till de kvinnor han ofredat.

Artikeln från hattidningen Södermanlands Nyheter som beskriver den dömde herr Mujtaba som misstänkt brottsling, dessutom skriver journalisten Sven Rydén att det inte var fråga om någon grövre brottslighet, undrar om kvinnorna tycker att Tahirs tilltag jämförs med felparkering.  .2015-09-23_0647

TIDIGARE 2015-02-11. Tahir Mujtaba ger sig inte. Nu yrkar han att tingsrätten ska förpliktiga Pettersson att betala honom 20 000 kronor. Anledningen till detta är att han anser att jag gjort mig skyldig till förtal enligt 5 kap 1 § i brottsbalken genom att sprida kränkande uppgifter på Petterssons blogg och tillåta kommentarer med kränkande innehåll från läsare. Uppgifterna har utpekat Takir Mujtaba som brottsling eller varit ägnade att utsätta honom för missaktning. Uppgifterna har fått en omfattande spridning i landet samt i Umeå där han bor. Tahir har till följd av uppgifternas spridning fått ta emot allvarliga hot. Hoten har gjort honom rädd och orolig för sin säkerhet. 

-Pettersson vill till ovanstående anteckningar från tingsrätten tillägga att uppgifterna har utpekat Tahir som brottsling bara för att han är en brottsling dömd i både Tingsrätt och Hovrätt. Att han får ta emot hot om han nu fått det kan också bero på de brott han begått i Umeå, inte på det som skrivs på bloggen. Han borde fråga sig hur kvinnorna i Umeå han har antastat känner sig i stället för att ta upp resurser av rättsamhället. Om Tahir känner sig hotad och utbekad i Umeå så får han väl flytta, gärna långt bort…Tahir är medborgare i Pakistan och kanske ska fundera på att återvända om han inte trivs.

Nåväl, tingsrätten kommer i morgon att får ett brev där jag bestrider yrkandet med hänvisning till tingsrättens tidigare dom i brottmålet.

TIDIGARE 2015-01-10 Pettersson åtalas vid Hovrätten?

Tahir Mujtaba anmälde Pettersson för brott mot Personuppgiftslagen (PUL). Det blev rättegång och Pettersson blev frikänd. Skam den som ger sig verkar Tahir Mujtaba tänka och har överklagat domen. Dock fick han inte med sig åklagare och det är mycket ovanligt. Ska han företräda sig själv i hovrätten eftersom det allmänna inte överklagat?

Tahirs överklagande

Tahirs överklagande

Sannolikt är det ett fett skadestånd han vill åt. Dock verkan det inte som han har reflekterat om varför han hamnat på Petterssons och andra bloggar.

Eftersom åtalet mot mig ogillades och skadeståndsfrågan inte drevs av åklagaren så kan inte Hovrätten avgöra saken utan avskriver troligen målet.

Då återstår för Tahir Mujtaba att börja om vid Nyköpings Tingsrätt och yrka skadestånd på grund av brottslig gärning. Ett problem för Tahir blir då att åtalet för brottslig gärning redan har prövats och det åtalet ogillades.

Det känns som Tahir har en lång och brant uppförsbacke framför sig men vi får se hur Hovrätten hanterar detta.

Tidigare 2014-11-20. Pettersson på rättegång

TIDIGARE 2014-11-22. Tahir Mujtaba känner sig uttittad

Tahir Mujtaba som anmält Pettersson för brott mot Personuppgiftslagen (PUL) påstod på videolänk och talade genom tolk att han kände sig väldigt kränk och hade blivit tvungen att flytta och det var bloggens fel enligt honom. Han påstod att han blivit kallat islamist och utsatt för rasistiska uttalanden. Tahir sa även att han kände sig uttittad på gatorna i Umeå och det var bloggens fel.

Tahir var också väldigt besviken på att han inte direkt fick 30 000 kronor i skadestånd som han sagt i polisförhören att han ville ha. Rättens ordförande berättade att Tahir fått ett brev hemskickat till sig där han skulle specificera skadeståndet men att han inte svarat på det så nu måste han börja om och stämma mig igen. Tahir som dömts enligt nedan tycker även domstolen ska se till att allt om honom försvinner från nätet och att Petterssonsblogg.se sprider hat…

Umeå tingsrätt dömde:

 • Tahir Mujtaba, född 1982. Medborgare i Pakistan. Tolkbehov på urdu. För Ofredande och Sexuellt ofredande till Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse hade valts skulle 1 månad dömts ut. Övervakningen ska pågå till 2015-10-02.
 • Tahir Mujtaba ska utge skadestånd till de fyra kvinnorna med sammanlagt 22 000 kr.
 • Mål nr B 2635-13
 • INGEN UTVISNING

Tahir satt även i rätten och blåljög, påstod att han hade överklagat. Hovrätten fastställde dock domen redan 2014-08-01 och den låg fast så när på att han frikändes i det ena fallet men dömdes i tre fall. HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND DOM B 374-14

-Pettersson hittade bildkollaget nedan på Exponerat och undrar om någon förstår varför Tahir Mujtaba känner sig uttittad…

Tahir_Mujtaba

Pettersson på rättegång


71 responses to “Pettersson frikänd av Svea hovrätt men ändå dömd att betala skadestånd

 • Pettersson dömd av Svea Hovrätt | Petterssons gör Sverige lagom!

  […] Då blev jag dock fälld för att ha skrivit sanningen som var kränkande. Läs HÄR.  […]

  Gilla

 • Ganu

  Jag blir upprörd över att de straffar folk med egna åsikter som vill föra sin egen blogg på detta sätt. Allt för att straffa dem som inte är för mångkultur, feminism, bögeri och allt annat vi tvingas stå ut med. Själv har jag samma sketna erfarenhet men då var det vårdnadstvist, klart mamman vann, hon som såg till att plocka ut alla dagar, hon som bestämde alla namn på mitt barn, klart hon skulle ha hela vårdnaden! Klart jag skulle åka 3 mil och hämta och lämna varannan vecka, inte skulle hon behöva göra det!

  Sverige är sinnessjukt och utan folk som Pettersson som skriver om rättsrötan och det sjuka vi tvingas stå ut med så flyttar folk.

  Gilla

  • ebbe olsson

   Jag, måste tillstå att, slaviskttalande folk i Europa är ganska så klarsynta när de förärade svenskarna det föga smickrande
   öknamnet ”Svinia” med tillägget matoritsa – svin, resp. grisasugga.
   Tyvärr så ägnar inte svenskarna en tanke över varför de blir tillägnade ett sådant öknamn av så många människor. En av förklaringarna kan vara det extrema storhetvansinnet hos det berörda folket.

   Gilla

 • Fällande dom i målet om Stå upp för Sverige-gruppen | Petterssons gör Sverige lagom!

  […] SN skriver också att jag dömts att betala skadestånd till en person jag namngivit. Det är riktigt. SN kunde kanske nämnt att jag i samma åtal frikändes från att ha begått brott men att mannen stämde mig för förtal och fick rätt, trots att det jag skrev var sanningen ur offentliga handlingar från tingsrätten. Mannen var en sexförbrytare. Läs gärna om fallet HÄR. […]

  Gilla

 • Åklagarmyndigheten miss – ”blandade ihop ärendena” | Petterssons gör Sverige lagom!

  […] Ett exempel: Pettersson frikänd av Svea hovrätt men ändå dömd att betala skadestånd […]

  Gilla

 • Dömd dubbelmördare döms för dubbelmord | Petterssons gör Sverige lagom!

  […] Pettersson nekades dock rätten att överklaga när jag begärde prövningstillstånd i ett förtalsmål, där jag sagt sanningen. Läs HÄR.  […]

  Gilla

 • Det svenska rättsväsendet | Petterssons gör skillnad!

  […] inte att Pettersson fälldes för förtal och till 10 000 kronor i skadestånd för att bloggen citerade ur e… rörande en sexualbrottslings aktiviteter i […]

  Gilla

 • Hovrättspresident vill att hatmedia ska styra på nätet | Petterssons gör skillnad!

  […] MEDIA. Det är märkliga tider. Pettersson blev dömd för förtal för något år sedan när jag skrev sanningen och publicerade offentliga handlingar! Dessutom nekades jag prövningstillstånd vid hovrätten. Läs HÄR.  […]

  Gilla

 • Vänsterextrem bidragstagare lägger ned 15 tidningar | Petterssons gör skillnad!

  […] -Petterssons och många andra fria och alternativa medier får inte ett öre, och har inte sökt heller, men äran att besöka tingsrätten då och då för att vi försöker skriva sanningen.  […]

  Gilla

 • finlandssvenskan

  Det finns ju ingen logik i skadeståndsbeloppet – Pettersson betalar 10.000 för ”förtal”. Däremot får 4 kvinnor sammanlagt bara 22.000 för sexuellt ofredande ! 5500 kronor per kvinna ! Säger vad en kvinna är ”värd” i Sverige…..

  Gillad av 1 person

 • ruben

  Förtalsdomen på 10 000 är ett rättshaveri, då den inte kan förklara varför det var förtal. Jag förstår det inte när jag läser artikeln, som var föremålet för förtal, om jag läser rätt artikel?
  https://petterssonsblogg.se/2013/12/02/umeabo-atalas-pa-urdu/
  Ingen gillar trakasserande översittare, vilka de än är.
  Den förtalsdomen skall inte accepteras i ett rättssamhälle. Hur är det ställt med rättvisan för Svenskar i Sverige? Vilka har mage försöka utnyttja rättsväsendet, som en privatägd mjölkko utan att bli föremål för utredning av en form av bedrägeri eller falska anklagelser?

  Gillad av 1 person

 • Vad gäller när godtycket och inte lagarna styr? | Petterssons gör skillnad!

  […] DEMOKRATI & YTTRANDEFRIHET. Det är märkliga tider. Pettersson blev dömd för förtal för något år sedan när jag skrev sanningen och publicerade offentliga handlingar! Dessutom nekades jag prövningstillstånd vid hovrätten. Läs HÄR.  […]

  Gilla

 • Rättegångskostnader Herrey vs Aftonbladet | Petterssons gör skillnad!

  […] Minns ni när Pettersson blev fällt för förtal, trots att allt jag publicerade var sanning och offentliga handlingar Då nekades jag även att överklaga till hovrätten. Läs Pettersson frikänd av Svea hovrätt men ändå dömd att betala skadestånd.  […]

  Gilla

 • Horor, fittor, fucking grisar, känn på min kuk, sitt på min kuk, och mycket mer får kvinnliga poliser tåla | Petterssons gör skillnad!

  […] I februari 2016 frikändes Pettersson enligt lagen men blev ändå dömd att betala skadestånd för att jag offentliggjort det som var sanning om en sexualförbrytand… […]

  Gilla

 • Kvinna skrev sanningen, åtalas för hets mot folkgrupp | Petterssons gör skillnad!

  […] Pettersson frikänd av Svea hovrätt men ändå dömd att betala skadestånd […]

  Gilla

 • Socialistisk bidragsentreprenör och konkursmakare får 1.088 kronor per vänsterextrem tidning | Petterssons gör skillnad!

  […] -Petterssons och många andra fria och alternativa medier får inte ett öre, och har inte sökt heller, men äran att besöka tingsrätten då och då för att vi försöker skriva sanningen.  […]

  Gilla

 • Mimi N.

  ”But now, I tell thee–keep it to thyself–
  This day those enemies are put to death,
  And I in better state than e’er I was.”

  King Richard III, act III, scene 2

  Översättning:

  Nu skall du veta: – tala icke om det –
  I dag halshuggas dessa fiender,
  Och mig går bättre an det nånsin gått.

  Gilla

 • Moral och Juridik är två skilda saker | Petterssons gör skillnad!

  […] till lagbrott med att juridik och moral är två skilda saker. Det håller Pettersson helt med om, jag blev frikänt i ett brottmål men fällt för förtal i samma falla där jag publicerade sanna och offentliga […]

  Gilla

 • Idag är det politiskt korrekt att kalla någon rasist | Petterssons gör skillnad!

  […] Pettersson frikänd av Svea hovrätt men ändå dömd att betala skadestånd […]

  Gilla

 • Rasistdom hindrar yttrandefriheten | Petterssons gör skillnad!

  […] Tyvärr så förekommer det politiska domar även i Sverige… […]

  Gilla

 • Titta hit kvinnor, titta hit Umeås kvinnor | Petterssons gör skillnad!

  […] Det är något som är ruttet i vårt land, nej förresten det finns mycket som är ruttet och stinker i vårt land. Vi har ett rättsväsende som dömer lite hipp som happ, vi har ett rättsväsende som dömer politiskt. […]

  Gilla

 • SD2014

  Det är rätt så komiskt, Googlar man på kroknäsans namn, så bor denne på enl hitta, Historiegränd = ( du är snart historia ditt fanskap )

  I området bor det flest singlar ( att tafsa på ) medelinkomsten är 12517kr ( du behöver våra pengar din stackare ) att betala de du tafsat på.

  Valdistriktet röstar vänster och FI får 377% fler röster än rikssnitt

  Det blir Ungefär 391 000 resultat träffar enl Google, där Petterssons ligger på 4de plats och Exponerat på 1a, då borde ju Exponerat få betala först och mest 😉

  Gilla

 • Observator X

  Jag har skickat 100 riksdaler.
  Det ska Pettersson ha för sin kamp för vårt enda Sverige. Vi måste hålla ihop mot mörkret.

  Gilla

 • ericr45

  Vi borde faktiskt kunna använda samma möjlighet som finns i UK betr skadestånd.
  När nån riktig skitstövel enl lag är berättigad till skadestånd, man mer eller mindre tvingas av lagen att utdöma ett sådant, då brukar skadeståndet utgå med £1.. 12 spänn.
  Vi kan hålla oss till en tia…
  Frikänd men MED skadestånd är inget frikännade!

  Gilla

 • Malmöbo

  Pettersson :
  Istället för att tigga vid din lokala Ica så gör du det här, liiiite finare kanske. Va vet jag men tigga gör du.

  Gilla

  • Lars Å Månsson

   Var har du fått det ifrån Ali ??
   Pettersson har inte tiggt något.Övertecknad m.fl. föreslog,att vi gemensamt betalar detta orättmässiga PK-domslut som tillfaller en invällare…. f.ö. liksom du ! ;(

   Gilla

  • Pettersson

   Malmöbo. Det kostar att låta sådana som du få säga vad du vill.

   Men yttrandefrihet är värt en hel del.

   Gilla

   • Malmöbo

    Pettersson: jag respekterar yttrandefrihet i dess rätt form. Ni använder begreppet men kränker och förtalar människor bakom datorskärmar. Det är inte yttrandefrihet.
    Hade du verkligen haft rätt så tror jag att du hade drivit frågan vidare. Men nu erkänner du förtal och för det ska du stå i svar för. Punkt.

    Lena: jag får be om ursäkt om jag har råkat säga nåt du har tagit åt dig. Vissa blir bara sura när man kallar spade för spade.

    Kalle svensson: ni säger ju att man aldrig ska ge upp mot orättvisor, varför denna vändning nu?

    SD 1992: nej, riktigt så är det inte. En eller flera hundring dras från mitt konto till de som INTE har, inte till de som kränker och förtalar. Hade jag gett Pettersson en hundring så betyder det att jag vill att han fortsätter med att förtala och kränka människor som han inte gillar.
    Hoppas jag svarade alla som var värda ett svar.
    Återigen: hat föder hat och kärlek sprids av mera kärlek. Ge kärlek och respekt en chans. Jag lovar er att ni kommer att sova mycket bättre om nätterna utan att ta en massa droger och piller.
    Peace :)!

    Gilla

   • Tony

    Malmöbo, ta inte ordet respekt i din mun, för det vet du
    och dina mena kompisar inte vad det är, finns det något
    folk på jorden som uppträder mer respektlöst än just
    Muslimer?? Ni Slickar gärna i er allt som är
    fördelaktigt i den fria Västvärlden men visar vare sig
    tacksamhet eller respekt, så sila snacket!

    Gilla

   • Tony

    Ifall du ger Pettersson en hundring så innebär det
    förmodligen att han får en hundring från skattekollektivet,
    men alla bidrag är nog välkomna.(Ordet bidrag känner
    du väl till)?

    Gilla

   • Bosse S

    @Malmöbo. Det är mycket värre att kränka folk i verkliga livet än att skriva vad man tycker om dessa otacksamma skitstövlar, som av någon konstig anledning oftast är utomeuropeer som fått all inclusive här i vårt en gång så fina land. Malmöbo är väl ingen av dem, eller?

    Gilla

  • Lena

   Malmöbo:
   DU är helt enkelt oförskämd, (enligt mig så borde inte få kommentera med din eviga Allan), dock Pettersson är väldigt mån om yttrandefriheten…..så det får du !
   Visa hyfs och artighet för engångs skull !

   Gilla

  • SD2014

   @Malmöbo
   Du kan väl bidra med en hundring eller två, vi alla här har garanterat försörjt dig så länge du har bott i vårat land, så var inte snål nu, lyft nu på lädret förfan ( vi kan kalla det skatteåterbäring )

   Gilla

  • FINSPÅNG

   Malmöbo : I Sverige så är det skillnad mellan att snylta och att äska pengar,den principiella skillnaden beteende gäller det att hålla isär. Förstår du inte skillnaden har du svårt att framställa dej som trovärdig och sedlig Svensk.

   Gilla

  • ebbe olsson

   Malmestaner, råkar ha samma IQ nivå, som skonummer.

   Gilla

 • Ruth Magnusson

  Finns det inte en enda lämplig advokat som är läsare och samtidigt intresserad av ett pro bono ärende? Detta är ju helt sanslöst.

  Gilla

 • Kommendanten

  Skönt med frikännandet! Om möjligt att överklaga, gör det Pettersson.

  Undrar om inte juryn var pk med tanke på skadeståndet.

  Gilla

 • jag anser att det är orättvist

  Pettersson kan få FOTBOJA ?som ett led i ”återanpassningen till ett liv som skötsam medborgare”.Det bestäms av kriminalvården.Den som tackar ja till FOTBOJA får under STRAFFPERIODEN bara vara hemma.

  Gilla

 • jag anser att det är orättvist

  Det står klart och tydligt att man i vissa fall inte kan bli dömd för brott om man vara berusad vid tillfället. ?

  Gilla

 • jag anser att det är orättvist

  PETTERSSON !
  VÄGRA ATT BETALA, DU KAN SITTA I FÄNGELSE NÅGRA DAGAR SOM EN PROTEST.

  Gilla

  • Räddsomfan

   re

   Då går frågan tillbaka till dig…”Är du själv villig att göra detta?”
   Det är ju trots allt lätt att sitta & begära sådant av andra, men att göra det själv är desto svårare, däremot skulle man kanske kunna göra en slaggs massprotest av det, dvs om väldigt många dyker upp och begär att bli fängslade i protest som en ren orsak till att Pettersson vägrar betala.

   Gilla

 • ÅMÅL

  Vad säger advokaten?
  Går det att överklaga till högsta instans? Eller kostar det mer än det smakar?

  Gilla

 • FINSPÅNG

  Har aldrig hört talas om den där snubben,är han någon form av Pakistans motsvarighet till Thomas Di Leva ???

  Gilla

 • Räddsomfan

  Pettersson, jag ser att det är många som bryr sig och är villiga att sätta in en summa pengar så allt löser sig smidigt, jag vill dock påpeka att om det är så att du inte får in pengar till detta skadestånd ”så som jag har fattat det uppgår till 10.000kr”, så hör av dig i trådarna och säg ifrån, jag är villig att betala hela skadeståndet åt dig nämligen, vilket troligtvis inte behövs då väldigt många är villiga att hjälpa till vad jag kan se, men jag har inget emot det och ser det som en god sak att göra. Har utöver det även satt in en summa till dig.

  Gilla

 • Petter

  DDR 9.0.1

  Gilla

 • Observator X

  Du åker alltså dit för att ha förmedlat offentlig information via bloggen Petterssonsblogg.se?

  Det är inte förtal att förmedla offentlig information.
  Jag tolkar det som om att Hovrätten bestämt sig för att sätta dit Pettersson.
  Men det är väl som så att sexuella attacker mot kvinnor i Sverige ska vara tillåtet, det är tydligen det i hemlandet långtbortihelvete och Mujtahatta ska visst få följa sina ”traditioner” här samt att sanningen skall döljas/motarbetas?

  Allvarligt talat: Tio tusen kronor till en pakistanier, varför ska någon någonsin överhuvudtaget behöva betala tio tusen svenska kronor till en pakistanier…? Oavsett.
  Vad ska en paki göra av tio tusen svenska kronor?
  Det enda han överhuvudtaget ska ha är:

  En enkelbiljett samt två bastanta poliser i andra klass på flyget till en destination(valfritt, tag billigaste) i Asien.
  Poliserna kan få åka första klass hem och koppla av en stund.

  (Tiotusenkronor till en…pakistanier? Menvaf..?)

  Gillad av 1 person

 • ossie

  Ge den där jävla skägg o pyjamasnissen en kick i baken ut tlll valfritt musseland.

  Gilla

 • Galten

  Vi som följt dig länge vet ju vad som varit på gång. Men nu blev jag aningen förvirrad över alla summorna. Skall du betala kvinnoskändaren/tafsaren 10 el. 30 papp Petterson? Vi ställer välvilligt upp på din sida. 🙂

  Gilla

 • Joy

  För att någon är paranoid ska andra betala skadestånd? Vilket land detta är! Och en politisk dom är utdömd, skadeståndet, något folk jublar åt. I en demokrati, jag fattar ingenting!

  Gilla

 • rannug

  10 000:- hoppas han köper en enkel biljett till Packistan!

  Gilla

 • F.d. Socialen-demokraten

  Om 100 läsare av bloggen sätter in 100:- var så täcker det böterna!

  Gilla

  • Trynbald

   Jag har redan tidigare satt in 500 spänn, hoppas inte Pettersson gått och köpt öl för pengarna som var tänkta till den kränkte.

   Gilla

  • F.d. Socialen-demokraten

   Kan bara hända i Sverige att en dömd SEXUALFÖRBRYTTARE som attackerat våra kvinnor får ett skadestånd och typiskt muslimsk krigföring mot vår demokrati och mänskliga rättigheter!

   Gilla

 • Stenbock

  I dårskapens land tvingas alltså enl. dess rättskipning,allmänheten till total tystnad,av ett domstolsbeslut ! En ofredande pakistansk sexualförbrytare, kan nu med hjälp av Hovrätten,begära hjälp hos tredje part,för att betala sina ådömda 22.000:-,till de fyra kvinnor han förgripit sig mot !!!!!!
  Min andel kommer in på ditt konto Pettersson.

  Gilla

 • SD2014

  Synd Pettersson att du inte orkar/har tid att gå vidare, nu kommer varenda kränkt kroknäsa att försöka stämma dig, trist som fan att vi bloggläsare kommer att betala den kroknäsans böter, nåja! jag slänger in en peng till dig den 25e 🙂
  Jag hoppas verkligen att vi alla här ger dig så att det täcker ”böterna”

  Kör hårt Pettersson, fler som dig behövs verkligen i detta DDR samhälle.

  Gilla

 • F.d. Socialen-demokraten

  Att denna kloakråtta ska ha skadestånd är sjukt, hade det varit i Australien eller Thailand hade Tahir häktats och deporterats eftersom han är ett muslimskt rovdjur och dömd för sexbrott.
  Åk tillbaka där du hör hemma Thair, i mitt fosterland Sverige är du inte välkommen och vi vill helst slippa se dig!
  Antar att du enligt Stefan Löven också flytt för ditt liv hit till Sverige, ni skulle alla rymmas i 1000 Kumla fängelser!

  Gilla

 • Lena

  Om han nu inte känner sig bekväm i Sverige så är det ju inget som helst problem han är pakistansk medborgare, har tolk på urdu alltså inte lärt sig svenska, vi skramlar till den billigaste enkelbiljetten tillbaka till hans hemland, alla nöjda.
  Trevlig resa kan jag önska !

  Gilla

 • Jamten

  Skulle väl för fan skickat aset långt åt helvete!

  Gilla

 • Peter Skoglund

  Att vara lättkränkt på offentliga uppgifter, tycks vara lönsamt i Sverige.

  Frikänd men ändå ersättningsskyldig….lustig dom. Mycket lustig.

  Bra beslut Pettersson, att lägg detta i arkiven och gå vidare med alla andra ”tokigheter”, som det finns att skriva om.

  Vi alla vet ju ändå hur den rätta domen skulle ha varit…………

  Gilla

 • Tony

  Hur många här i Sverige känner sig kränkta av hans
  blotta närvaro här i landet ??

  Gilla

 • Lars Å Månsson

  Pettersson:
  Då får vi alla gemensamt ställa upp,och skramla samman dessa blodspengar till denna berikande invällaren !
  Personligen önskar jag ditt bankgiro-konto per mail,eftersom jag inte nyttjar andra betalningsformer.
  Uppmanar samtidigt alla dina läsare att deltaga i aktionen: ”För det fria ordet”

  Gilla

 • Mary Agnes

  Om man är oskyldig, hur kan man då dömas att betala skadestånd? Skit i att betala. Bestrid kraven från Kronofogden m h t FNs regler.

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: