PUT eller TUT?

Regeringen och Alliansen skulle haft sitt andra möte om det asylkaos som riskerar att det svenska välfärdssamhället kollapsar. Det ställdes in och väntas istället genomföras under dagen.

Officiellt ville man invänta Migrationsverkets nya prognos som t.o.m. översteg de initierade källornas information och landar nu på 190 000 asylsökande år 2015, anhöriginvandrare ej inräknade och inte heller de som aldrig söker asyl, utan som försvinner längs vägen.

En av samtalets stötestenar sägs vara frågan om PUT eller TUT och den verkar bli segdragen. Samtidigt anländer cirka 2 000 nya asylsökande varje dag, så herrar och damer politiker…det börjar bli bråttom.

Asyl enligt Wikipedia innebär att man får en fristad och skydd undan sina förföljare. Asylpolitik handlar inte om att människor ska flytta till ett annat land för gott. Asyl ska vara ett tillfälligt skydd i syfte att vederbörande ska återvända till sitt hemland. Permanent skydd ska bara ges till människor som personligen trakasseras, förföljs och hotas, inte till hela folkgrupper och befolkningar som flyr något övergripande som kommer att upphöra.

Det vi i den moderna och demokratiska världen ägnar oss åt är ”brain drain”, dvs vi åderlåter tredje världen på sin kompetens. Detta försvårar givetvis ländernas uppbyggnad, tillväxt och arbete mot en demokratisk samhällsordning. Nu hävdar regering och riksdag att en stor del av flyktingarna från det sargade Syrien är läkare, advokater, ingenjörer, akademiker och andra välutbildade personer.

Kan säkert vara så, även om få av de nyanlända bär med sig id-handlingar eller bevis på den kompetens man besitter. Frågan är dock var dessa läkare, sjuksköterskor, lärare, ingenjörer m.m. behövs bäst? Är det i ett krisande Europa där arbetslösheten stiger, eller är det i Syrien när kriget tar slut? Svaret är givet, men hur många från den högutbildade kompetensen ämnar återvända om de, familjen och stora delar av släkten fått permanenta uppehåll i Sverige och övriga Europa? Få törs jag lova och hur går det då för ett Syrien som måste återuppbyggas från grunden?

Om nu regeringen och Alliansen kommer fram till att PUT är bättre än TUT, så finns det en rad faktorer som måste sättas till verket.

 • Minska volymerna rejält så att det svenska samhället klarar att hantera situationen.
 • Se till att fastställa identiteten på de som kommer innan de ens får möjlighet att söka asyl.
 • Ställ hårda krav på att de som får PUT klarar att försörja de eventuella anhöriga som kommer innan de ges chansen.
 • Sänk bidragen för att sätta press på de nyanlända att så fort som möjligt bli egenförsörjande.
 • Acceptera inte att arbetsföra människor i arbetsför ålder kan livnära sig på bidrag i det nya landet.
 • Ställ krav på att de som får PUT följer de lagar och regler som gäller i landet. Inga särbehandlingar p.g.a. religion eller kulturella skillnader.
 • Vid grova brott eller om personen visat sig ha ljugit om sin identitet, ska vederbörandes uppehållstillstånd återkallas och personen ska tvingas lämna landet.
 • Acceptera inte att människor som får nej kan leva kvar som gömda med tillgång till fri vård, fri tandvård och andra förmåner.

7 thoughts on “PUT eller TUT?

 1. Vi ska inte ta emot muslimska asylsökare överhuvudtaget! Har aldrig hört om någon kristen som flyr till ett muslimskt land, detta är inget annat än en invasion som pågår.

 2. Krav på försörjningsplikt för den asylansökande som vill ta hit anhöriga är ett fall framåt men tyvärr alldeles otillräckligt för att skydda det svenska samhället. Och då syftar jag bara på ekonomiska risker. Asylanten kan ju tänkas ha en fast anställning med hygglig lön och skulle därmed ha rätt att plocka hit sin klan. Men. Om så sker och Asylanten sedan blir arbetslös ska klanen sändas tillbaka då? Det kommer självklart inte att ske. Enda chansen att rädda det svenska samhället är att endast acceptera kvotflyktingar som är riktiga flyktingar enligt internationellt fastställda normer. Några tusen personer år. På sin höjd.

 3. Om man vill skära i kostnaderna så finns det för en driven ekonom gott om möjligheter att lyckas påverka hur mycket finansiering som framöver kommer att krävas. Eller det räcker egentligen med lågstadiematte. Alternativt några legobitar för den som behöver få en visuell uppfattning av de ekonomiska förhållandena.

Kommentera