Dagsarkiv: 20 oktober, 2015

Bostadsbehovet kommer att vara 180 miljarder per år


INVANDRINGEN. Det kommer att behövas fler bostäder framöver än man tidigare trott. Boverket har justerat upp prognosen för byggbehovet de närmaste fem åren med ytterligare 35 000 bostäder.
Fortsätt läs


Svenska poliser i uppror


Norrmalmspolisen har skrivit ett brev till Dan Eliasson i vilket man påtalar att arbetsförhållandena nu nått botten.

Den stora befolkningsökningen i kombination med ökade sociala problem har gjort polisernas situation ohållbar. Därför har 180 poliser vid Sveriges största utryckningsenhet undertecknat ett brev till rikspolischefen. Fortsätt läs


Varför har kriget i Syrien 50-dubblat antalet ensamkommande från Afghanistan herr statsminister?


INVANDRINGEN. Sverige tog 1990-2010 emot i snitt tagit emot ca 500 asylsökande per vecka. Nu kommer över 9000 per vecka enligt Migrationsverket. 

Så varför har söktrycket nästan tjugodubblats sen år 2010? Regeringen insisterar att det är tillfällighet och en naturlig följd av kriget i Syrien, trots att två tredjedelar överhuvudtaget inte är från Syrien och många av de syriska medborgarna har bott i andra länder innan de ”flydde” hit.  Fortsätt läs


Markägare hotas med böter och tvingas sätta upp toaletter åt ockuperande zigenare


ZIGENARE. I somras kom EU-migranter tillbaka. Då beslutade miljöförvaltningen om att förelägga markägaren att bland annat städa upp och se till att personerna som bosatt sig där hade tillgång till toaletter. Föreläggandet kopplades till ett vite. Fortsätt läs


SD tar inte sitt ansvar enligt näthatare på Aftonbladet


INVANDRINGEN. Aftonbladets kolumnist Oisin Cantwell skriver om vågen av brandattentat mot flyktingförläggningar: ”Läget är allvarligt. Så allvarligt att Umeå har beslutat att hemlighålla var nyöppnade asylboenden ligger.Av allt att döma ett nödvändigt beslut, men hur lång tid tar det för nätets undervegetation att lista ut adresserna och börja hetsa om nya attacker?”

Fortsätt läs


Tiggeriförbud


Vår allt mindre lokaltidning har gjort en enkät där en representant för de åtta stora partierna får berätta hur de ser på tiggerifrågan.

Ni kanske redan kan gissa vad de olika partiernas representanter har att säga, men en person måste nämnas särskilt.

Centerpartiets Axel Wevel lämnar denna begåvade motivering: ”Med ett tiggeriförbud riskerar man bara att skjuta problemen någon annanstans…”

Ja Axel, hur vore det att överlämna ansvaret till regeringar och myndigheter i Rumänien och Bulgarien? Vore det för mycket begärt av dig och Centerpartiet?

Källa: SN

 


Kommun mörkar nytt asylboende


I Nyköpings kommun planeras ytterligare ett asylboende med 60 platser. Var mörkas av kommunen.

Kajsa Nilsson som är ansvarig för flyktingsituationen hävdar att mörkläggningen beror på rädslan för attentat och nämner ”rasister utifrån och boende i området”. Måste det verkligen vara ”rasister”, för mig veterligt har polisen ingen misstänkt till någon av de nedbrända asylboendena? Med moskébranden i Eskilstuna i färskt minne, kanske man ska vara aktsam med anklagelser. När de asylsökande redan flyttat in kommer man att släppa uppgifterna till allmänheten.

Detta är bedrövligt av tre skäl. Fortsätt läs


Riksgälden senarelägger prognos för statens finanser på grund av asylinvandringen


20 oktober 2015 – Pressmeddelande
Riksgälden senarelägger publiceringen av prognosen för budgetsaldot och statens upplåning. Anledningen är att Riksgälden vill invänta uppdaterat underlag för beräkning av migrationsutgifter.

Riksgälden kommer att publicera den nya prognosen onsdagen den 28 oktober kl. 9.00, i stället för som planerat den 21 oktober.

Genom att senarelägga publiceringen kommer Riksgälden att kunna använda uppdaterade siffror från Migrationsverket som publiceras den 22 oktober.

-Pettersson säger i klarspråk att staten behöver låna mer för att klara invandringen och en ännu större invandringen betyder att staten behöver låna till ännu mer infrastruktursatsningar osv. och det i sin tur kan betyda att räntorna stiger och staten behöver låna till ränteutgifter och…

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning och när de börjar dra öronen åt sig är det fara och färde för samhällsekonomin.


Några funderingar


När nu 30 000 s.k. ensamkommande anländer till Sverige under året och följs av ännu fler nästa år, så är det svårt att låta bli vissa funderingar.

Givetvis kommer den svenska skolan som redan befinner sig i fritt fall, att rasa ännu mer. Fortsätt läs


Prognosen skrivs upp: 30 000 ”barn” väntas


INVANDRING. Migrationsverket skriver upp prognosen för antalet ensamkommande flyktingbarn från 12 000 till 30 000 i år, rapporterar SVT Nyheter. Den långvariga konflikten i Afghanistan och den försämrade situationen i fyktingläger i Iran, Pakistan och Turkiet är enligt SVT den främsta orsaken till att antalet ensamkommande ökar. Fortsätt läs