Stäng

Sverige, quo vadis?
0 (0)

Sverige har med rätta varit uppskattat och beundrat på många håll i världen för strävan om jämlikhet och jantelagen. Nu är det andra tider, många människor är förbryllade över hur Sverige hanterar flyktingfrågan och lättvindigt, naivt och med stolthet frivilligt ger upp alla landvinningar som vunnits den hårda vägen. Moberg har sagt det mesta i Svensk…

Handlar koranen om våld?
0 (0)

-Pettersson undrar om de som ställer frågan i rubriken är helt tappade bakom en vagn? Svenska kyrkan kan ju börja med att fråga alla kristna, judar och andra minoriteter hur det är att leva under islam. Varför inte fråga Egyptens ursprungsbefolkning kopterna? Eller Assyrierna? Eller de kristna som levde i nuvarande Istanbul i tusen år…ja,…