Koranen Sura 5:33

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Koranen Sura 5:33
De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från sitt land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande.
Read More »

Statsministern och värderingar

Statsminister Stefan Löfven dundrade om KD som beslutat lämna Decemberöverenskommelsen: Ett parti med kristna värderingar måste kunna stå för sitt ord.

-Pettersson minns tydligt en statsminister som i december 2014 lovade att avgå om inte hans budget gick igenom och det gjorde den inte som bekant, men Stefan kanske har andra värderingar än kristna…

Åt helvete med deras kultur

Bill Maher och professor  Richard Dawkins pratar om den förtryckande och otidsenliga muhammedanska religionen.

Även i Sverige har vi haft flera utbrott av denna våldsbenägenhet som drabbar en del muhammedaner när deras ”fredliga och humana” så kallade religion kritiseras, mest känd är väl Lars Wilks försök till föreläsning i Uppsala universitet.