Revolutionära Fronten lägger ned

Nya tider kräver nya lösningar skriver RF på sin Facebooksida. 

Revolutionära Fronten har funnits som organisation sedan 2002. Genom åren har vi genomgått en rad förändringar i takt med samhällsklimatets utveckling. Nu har vi kommit till en punkt där vår tidigare plattform inte längre fyller avsedd funktion. Därmed väljer vi att avveckla organisationen.
Drömmen om det socialistiska samhället lever kvar även om Revolutionära Frontens tid är förbi.

Kampen fortsätter!
/Revolutionära Fronten
2015-09-27
Sverige

-Pettersson inser att flickorna och pojkarna i RF har växt upp och numera jobbar de på hatmedia runt om i landet…

4 thoughts on “Revolutionära Fronten lägger ned

  1. De har kanske vuxit upp och märkt att det socialistiska/kommunistiska paradiset inte bara är en chimär utan ett rent helvete?

Lämna ett svar till Björn Avbryt svar