Dagsarkiv: 19 maj, 2015

Sverige begär hjälp att hitta ”svenskar” på väg till ISIS, den ena är Kuba-svenskens lillbrorsa


ISLAM. Svenska myndigheter har bett Turkiet om hjälp att hitta tre svenska medborgare som misstänks försöka ansluta sig till extremiströrelsen Islamiska staten (IS) i Syrien. Svenskarna har redan deporterats från Turkiet två gånger. Fortsätt läs


Förbannad svenne


Språket kanske är lite ovårdat men Pettersson förstår i varje fall vad Tobbe Mårtensson menar…


Richard Jomshof (SD) Mona Sahlin (S) debatt i agenda 2015-01-11 SverigedemokraternaVidriga muslimer börjar begära sharia – lagarFår terrorister förtur nu?


Idag avgör Stockholms stads socialnämnd om terrorister och jihadister ska få förtur på arbets- och bostadsmarknaden i Stockholm.

Petterssons skrev om det i början av maj, Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism (läs islamism).

Idag klubbas förmodligen förslaget igenom, när Socialnämnden i Stockholm sammanträder. Fortsätt läs


Missnöjd kund bombhotade butik


SUNDSVALL. En kund som kände sig dåligt bemött i en elektronikbutik i Sundsvall bombhotade butiken. Mannen, som är i 45-årsåldern, hamnade i dispyt med personalen när han ville reklamera sin mobiltelefon, skriver st.nu. Han ringde då SOS och påstod att det fanns en bomb i butiken. Fortsätt läs


Kärnvapenavtalet med Iran


Angående det avtal som förhandlats fram i Lausanne är det den israeliska regeringens uppfattning att detta banar väg för Irans slutmål att framställa en atombomb.

  • Avtalet innebär att Iran behåller en formidabel nukleär infrastruktur. En sådan avancerad infrastruktur är inte nödvändig för fredlig energiproduktion.
  • Avtalet innebär att restriktioner kopplade till Irans kärnenergiprogram lyfts oberoende av Irans fortsatta aggression i regionen samt dess hot om att utplåna Israel.
  • Genom att lätta på sanktionerna för tidigt innebär avtalet att de främsta incitamenten för att få Iran att samarbeta med det internationella samfundet försvinner. Lättade sanktioner kommer även förse den islamiska republiken med tiotals miljoner dollar som kommer att användas till att finansiera dess aggression och terrorism.
  • Avtalets framgång beror helt och hållet på underrättelse och inspektioner. Inget av dessa två verktyg är tillförlitliga, vilket tidigare erfarenhet vad gäller Iran och Nordkorea har bevisat.

Fortsätt läs


Mobilfritt gör eleverna bättre


SKOLAN. Mobiler har ju en tendens att pocka på uppmärksamheten. I skolor som förbjudit mobilerna märks det tydligt: Elevernas provresultat förbättras med i snitt 6,4 procent. Det motsvarar fem skoldagar extra under läsåret, enligt forskare vid London School of Economics.

Forskarna fann också att det var de svagare eleverna som gynnades mest av den mobilfria skolan – dubbelt så mycket som genomsnittseleverna, skriver The Guardian. De mest högpresterande eleverna, däremot, tycktes kunna koncentrera sig lika bra oavsett om det var mobilfritt eller inte. Slutsatsen blir att mobilfria lektioner bidrar till att minska gapet mellan de sämsta och de bästa.

Studien genomfördes i Birmingham, London, Leicester och Manchester.

-Pettersson antar att det snart kommer forskningsresultat på att elever som sitter tysta och lyssnar på lärarna lär sig mer än de som kommer för sent till lektionerna, skolkar och härjar runt…


Banker möjliggjorde finansiering av terrorism


EKONOMI. Nordea tvingas betala 50 miljoner kronor och Handelsbanken 35 miljoner, enligt ett beslut från Finansinspektionen. Böterna kommer på grund av att bankerna har haft stora brister i sitt arbete mot penningtvätt. ”Nordea har haft stora brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt. Det innebär att den som har velat tvätta pengar eller finansiera terrorism med stor sannolikhet har kunnat göra det utan att Nordea haft möjlighet att upptäcka det”, skriver Finansinspektionen i sitt beslut.
Om Handelsbanken heter det: ”Bristerna är betydande och innebär att Handelsbanken löpt stor risk att utnyttjas av personer för att tvätta pengar eller finansiera terrorism.”

-Pettersson säger att 50 respektive 35 miljoner i böter är som att pissa i Mississippi. De fyra storbankerna Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank hade tillsammans en vinst på över 100 miljarder 2014. Nordea delade ut 23 miljarder till aktieägarna så 50 miljoner är 0,2 % av aktieutdelningen och bara ett symboliskt straff…


Dagens Hund


hund