Stäng

Trötta politiker
0 (0)

Kanske det finns många trötta politiker som borde byta jobb, varav många borde gjort det för länge sedan. Nu handlar det inte om just det, utan om Socialdemokraterna i Eksjö, som vill att politikerna ska få gratis tillträde till gym och simhallar. Frikorten ska uppmuntra de folkvalda, men besöken ska också föra dem piggare, så…