Dagsarkiv: 12 november, 2014

En novis skriver i SvD om islam


Ännu en i den långa raden av barfotamunkar, lärarstudenten Alexander Gaute som just nu ”bedriver fältarbete i Indien om Koranens roll i muslimsk undervisning” har fått artikeln Helheten avslöjar Koranens budskap publicerad i SvD som en replik på Skyll inte vanvett på skrifterna som är författatad av Martin Lembke, filosofie doktor i religionsfilosofi vid Lunds universitet.

Lembke hävdar att Gamla Testamentets skrifter ger uttryck för exakt samma slags våldsbeskrivningar som Koranen och citerar som stöd för detta kapitel 31 ur 4:e Moseboken. Anledningen till att Gud uppmanade profeten Mose att ta hämnd på midjaniterna var därför att de hade förlett israeliterna till avgudadyrkan. Trots sin doktorsgrad förstår inte Lembke att Mosebokens kapitel är en beskrivelse av en historisk händelse som inträffade under det gamla förbundets tid för ca 3200 år sedan och som inte har någon som helst bäring på det som avhandlas i det nya förbundets tid, d v s Nya Testamentets tid. Denna händelse utgör sålunda inte en uppmaning till nutida människor att företa sig något liknande. Koranen däremot, uppmanar i otaliga verser till ett evigt och oföränderligt våld och förföljande av de otrogna (kafir) och bokens folk (judar och kristna).
Fortsätt läs


En lösning på flyktingfrågan


INVANDRING/FLYKTINGAR. Sverige tar som ni vet emot överlägset flest asylsökande i Europa per capita och näs flest i absoluta tal. Bara Tyskland med 82 miljoner invånare tar emot lite fler. Sveriges regering försöker påverka de andra EU-länderna att ta emot fler asylsökande men det gör inte att det blir bättre i Sverige, bara värre i de andra länderna. Fortsätt läs


Flyktingar kastas av bussen utan anledning


INVANDRING. Flyktingar i Kiruna har systematiskt blivit avvisade från lokaltrafikens bussar av en busschaufför. Nu är chauffören föremål för en polisutredning. Trots att de har haft giltigt busskort har chauffören vid flera tillfällen tvingat flyktingar att kliva av bussen och även kört förbi hållplatsen när bara flyktingar stått och väntat. Fortsätt läs


Socialdemokraten Veronica Palm twittrar


INRIKES. Anna Veronica Helén Palm, född februari i Karlskrona, är en svensk politiker. Hon är socialdemokratisk riksdagsledamot sedan riksdagsvalet 2002 och ordförande för Stockholms Arbetarekommun sedan 2009.

-Pettersson undrar om riksdagsledamoten är påtänd på jobbet? Fortsätt läs


Asylsystemet står inför ett sammanbrott – ompröva migrationspolitiken


Ledare från Smålandsposten

INVANDRINGEN. Hur många invandrar till Sverige? Svaret beror på vem man frågar, vilket Dagens Samhälles chefredaktör Mats Edman konstaterat. När han utgår från den historiska trenden fördubblas den siffra Migrationsverket presenterar. Inom en femårsperiod kan Sverige komma att ta emot 600 000 flykting- och anhöriginvandrare… Fortsätt läs


Asylsökande klagar och får flytta


INVANDRINGEN. Dålig vattenförsörjning, uppstramade regler om matordning och protester mot det. Efter en konflikt med Attendos platsledning i Kosta åkte 30 syrier till Migrationsverket i Alvesta och begärde att få flytta. Enligt syrierna bottnade deras missnöje i problem med vattenförsörjningen i Visjön och att det emellanåt inte fanns tillgång till varmvatten så att de kunde duscha. Dessutom hade de klagomål på maten. Fortsätt läs


Välsorterad affär för de mer våldsbejakandeKör över dom


I ”musikalisk” form uppmanar någon utövare av den ”fredliga och humana religionen” till våldsdåd per bil.

FjärranÖsternRedaktören undrar: Är det inte dags att dom byter ut epitetet ”fredliga och humana” till något mer rättvisande?


Moderat kritik mot Reinfeldt och Borg


De Nya Moderaternas f.d. toppduo, Reinfeldt och Borg, får hård intern kritik.

En av kritikerna är Mats Johansson som lämnade riksdagen efter valet. Nedskärningarna i försvaret, nedvärderingen av pensionärerna och den oansvariga invandringen är tre faktorer som gjorde att Moderaterna förlorade många väljare till Sverigedemokraterna. Fortsätt läs


Nigeriabrev i ny tappning


Fick just nedanstående på min SKYPE.   Skratta eller gråta?

Maila gärna till korkskallen, adressen längst ned.

Fortsätt läs