Är det fel på oss svenskar

Denna rubrik är hämtad från Barometern idag.

Skärmklipp

Då frågar jag mig om det är invandrare eller nya invånare generellt som Kalmar län behöver för sin överlevnad? Mottagandet av nyanlända ger klirr i kassan tack vara oss skattebetalare, så är det det som Stefan Carlsson menar, eller anser han att utrikesfödda är så mycket mer värda än svenskar och invandrare från Europa?

Stefan Carlsson som är f.d. VD för Apoteket tillsattes som Landshövding i Kalmar län 2011.

Maktslaktdebatt

Vid sidan av sitt välbetalda uppdrag som Landshövding, har Carlsson två sidouppdrag. Styrelseordförande i det kommunala bolaget Solom i Sollentuna, med ett arvode på 20 000 kronor i månaden och som styrelseordförande i konsultbolaget Goodpoint där han erhåller 10 000 kronor i månaden. Som Landshövding tjänar du runt 96 000 kronor i månaden, så det går ingen nöd på herr Carlsson. Bor man sedan så här tryggt, långt från problemen i de mångkulturella områdena, så är man förstås redo att uttala sig som han gör.

Skärmklipp

 

3 thoughts on “Är det fel på oss svenskar

  1. Systemet är så uppbyggt att den som vill skaffa sig en privilegierad ställning måste utföra ”elitens” agenda.
    ”Elitens” agenda är att införa en världsregering där folken och nationalstaterna är utplånade.

Kommentera