Stäng

Hamas har lärt sig sikta

MELLANÖSTERN. Hamas börjar träffa sina mål, nu har de lyckats träffa de gamla judiska och kristna städerna Hebron och Betlehem,som numera har övertagits av araber, så snart har de säkert fått igång ett inbördeskrig enligt gammal muslimsk och arabisk tradition.

2014-07-15_1940

En välriktad raket har också träffat en elledning som levererar obetald el till Gaza, det dröjer väl inte länge innan Israel får kritik för att de inte prioriterar att reparera ledningen först av allt…2014-07-15_1944

 

4 reaktioner på “Hamas har lärt sig sikta

 1. Varför kan inte palestina bygga upp sitt land då dom får så många miljoner i bidrag regelbundet ? Dom klarar inte av att odla landet då dom är muslimer, enkelt men sanningen !

  1. Tokigt : Det kräver kunskap att bygga upp tror inte att de har det, att rasera är för de det enda nöje de har, för det är det enda de kan.

  2. Få se här nu. Den senaste humanitära israeliska attacken mot Gaza (operation gjutet bly) vintern 2008-2009 resulterade i följande skador:

   58 000 hem skadades (6300 blev fullständigt förstörda eller mycket svårt skadade), 280 skolor och daghem (18 skolor blev fullständigt förstörda och 6 universitetsbyggnader jämnades med marken), Andra byggnader som helt eller delvis blev förstörda var 1500 fabriker och verkstäder (däribland 22 av Gazas 29 fabriker för fabrikstillverkad betong), flera byggnader som inhyste palestinsk och utländsk press angreps (2 journalister dödades medan de arbetade på fältet och 4 andra dog när byggnaden de befann sig i träffades), anläggningar för el, vatten och avlopp slogs ut (mer än en miljon Gazabor blev utan el under invasionen och en halv miljon blev utan rinnande vatten), 190 växthusanläggningar, 80% av jordbruksgrödorna och en femtedel av den odlade jorden förstördes. Den enda av Gazas 3 mjölfabriker som ännu var i drift slogs ut och den framställde den mest grundläggande basvaran för den lokala kosten, en kycklingfarm som levererade 10 % av äggen till marknaden i Gaza jämnades med marken och 65 000 kycklingar klämdes ihjäl eller blev levande begravda. FN`s utvecklingsprogram (UNDP) rapporterade att ”över 4000 nötkreatur, får och getter och mer än en miljon fåglar och kycklingar (broilers och äggläggare hade dödats. Det fanns dessutom belägg för att boskap hade varit direkta mål för israelisk kulspruteeld.

   Omkring 600 000 ton grus fanns kvar efter Israels ”megauppvisning av militär kraft” (officer vid IDF`s generalstab), de totala direkta kostnaderna för skadorna på Gazas civila infrastruktur uppskattades till mellan 660-900 USD medan de samlade förlusterna på grund av förstörelse och avbrotten i ekonomisk verksamhet under invasionen uppskattades till 3-3.5 miljarder USD.

   Som jämförelse kan nämnas att hamas raketbeskjutning av Israel ”skadade flera civila hem och andra byggnader varav en var i det närmaste helt förstörd”. De totala skadorna uppgick till 15 miljoner USD.

   Man har i den israeliska militära grundutbildningen tagit bort historien om David och Goliat. Undrar varför?

Lämna ett svar till Tokigt Avbryt svar

%d bloggare gillar detta: