Ensamkommande flyktingbarn kritiserar boenden

DALARNA. Ensamkommande flyktingbarn i Dalarna upplever att de har ett dåligt boende och efterlyser i ett brev till statsministern en kontroll av hur kommunerna sköter frågan. I oktober genomförde Rädda Barnen i Dalarna ett möte för ensamkommande flyktingbarn, som handlade om vad som är viktigt när man ensam kommer till Sverige.

20 ungdomar från hela länet deltog, och resultatet blev ett brev till statsministern.

I brevet kritiseras den skiftande kvaliteten på förhållandena för de ensamkommande ungdomarna i de olika kommunerna. Vissa upplever att de har ett dåligt boende och efterlyser en kontroll av hur kommunerna sköter frågan.

-Pettersson antar att de skrev brevet på svenska och att ingen Svenne lade orden i munnen på dem. Hoppas att Rädda Barnen förutom att lära ”barnen” om hur man klagar och vilka rättigheter de har, även upplyste de små liven om att det går att återvända hem till mamma, det finns till och med något som kallas återvändarstöd…sedan vore det klädsamt om journalisterna talade om hur de bodde, om service och personaltätheten osv. så vi kan göra en jämförelse exempelvis med hur våra gamla behandlas.

2013-12-04_0750SR 

4 thoughts on “Ensamkommande flyktingbarn kritiserar boenden

  1. Men om deras jordkulor där hemma var bättre ,är det väl bara
    att resa hem igen. Otacksamma individer är icke sörjda och
    saknade av dom som får betala kalaset!

Lämna ett svar till Ruben Avbryt svar