Dagsarkiv: 16 november, 2013

Villkorlig dom för koppartjuvar


Pettersson har skrivit om det här tidigare i höst i mitten på oktober läs det först.

 Nu har 5 män straffats med villkorlig dom för stölden skriver Roger Sundberg kriminalreporter på SN, som tidigare kunde skriva mycket efter att ha grävt i skiten ordentligt. Nu jobbar han bara för lönen, intresset för samhällets baksida har han för länge sedan slutat bry sig i.

Fortsätt läs


Tack för att ni inte provocerar min okontrollerbara lust


2013-11-16_2104


Elektrisk själv talande koran


 -Petterssons är normalt en reklam och bidragsfri blogg men ibland kan jag inte låta bli. Som idag då ni får chansen att köpa en ”Elektrisk själv talande koran” för 800 spänn, prutat o klart!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Fortsätt läs


Wake Me Up


Tim Bergling är mer känd som Avicii, född 8 september 1989 i Oscars församling, Stockholm. Han är discjockey och musikproducent.

Avicii gör sin musik elektroniskt om jag fattat det hela rätt, han turnerar över hela världen inför miljonpublik. Wake Me Up är en global succé år 2013.


Romregistret finns inte


Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har i dag fattat beslut kring Skånepolisens register över romer. Nämnden kritiserar uppgifterna och har konstaterat att det är olagligt.

Så har det de senaste dagarna stått i de flesta PK-medier.

Som vanligt när PK är i farten talar de inte sanning. Visserligen får polisen kritik och förundersökningen fortsätter men… Fortsätt läs


Illegal afrikan döms till 16 års fängelse för mord


SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT: Lamine Sara, illegal invandrare från Senegal döms till 16 års fängelse och livstids utvisning för mordet på sin f.d flickvän.

Flickvännen, Tindra Holm, var aktiv anti-rasist och betraktade vita som förtryckare och svarta som förtryckta. Tindra Holm ansåg att ingen människa är illegal och hjälpte till att gömma illegala invandrare. Fortsätt läs


Inte särskilt hjälpsamma


Nedanstående står att läsa på SVT Text TV:

– – – – – – – – – – – –

108 SVT Text Lördag 16 nov 2013
INRIKES PUBLICERAD 16 NOVEMBER

Få utomeuropeer donerar stamceller

I Sverige är det svårt att hitta människor med utomeuropeisk bakgrund som är beredda att donera stamceller.

Till Tobiasregistret, Sveriges nationella stamcellsregister, kan människor vända sig för att donera stamceller.
40.000 har hittills gjort det, men väldigt få med annan etnisk bakgrund än europeisk.

-Vi försöker rekrytera givare med andra ursprung. För en person med ursprung i Afrika är chansen betydligt lägre att hitta en donator, säger Mats Bengtsson, medicinskt ansvarig vid Tobiasregistret till SVT Nyheter.
– – – – – – – – – – – – – – – –

Lusharpan undrar om inte ovanstående ”hjälpsamhet” kan ha påverkat Landstingets möjligheter att genomföra den njurtransplantation som en ”papperslös” stackars flicka hade problem att få genomförd och som blev så omskriven i PK-media. Kan det vara så att övriga kulturberikare inte är särskilt benägna att ställa upp med donationsobjekt ?? Problemen kanske inte enbart beror på illvilja från Landstingets sida.

 

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.


Ung man skjuten i Göteborg


En 20-årig man sköts på lördagseftermiddagen bakom en förskola i Hjällbo i nordöstra delarna av Göteborg. Han träffades i benet och fördes till sjukhus.

– Vi har kunnat höra honom och han har sett den svartklädde skytten springa in bland gårdarna, säger pressinformatör Thomas Fuxborg.

Den skjutne 20-åringen är inte känd sedan tidigare av polisen. Han är inte hemmahörande i Hjällbo, men skriven på annat håll i Göteborg.  SvD


Somalier smugglade 124 khat


JOURNALISTIK. En bil med två personer beordrades att stanna vid Svinesund på fredagsmorgonen. Då gasade föraren i stället och körde norröver in i Norge. Bilen hittades senare med 124 kilo av drogen khat.

Det var vid sjutiden på fredagsmorgonen som en norskregistrerad Hyundai skulle stoppas för en kontroll. Men det tyckte in föraren, utan han tryckte på gasen i stället och drog i väg på E6:an norrut. Fortsätt läs


Information från Regeringen om asylpolitiken


Statrådet: XXX YYYYYY:
Herr Talman ! Jag har bett att få ta kammarens tid i anspråk för att informera om ett regeringsbeslut idag, föranlett av att det svenska flyktingmottagandet befinner sig i en kris.

Under det andra halvåret XXXX beräknas drygt 20000 personer söka asyl i Sverige. Denna siffra motsvarar vad som beräknades för hela budgetåret XXXX/YY. Totalt beräknas ca 29000 söka asyl i Sverige under år XXXX mot drygt 19000 föregående år. I denna siffra finns en ny stor grupp, nämligen ca 5000 turkbulgarer.
Samtidigt finns närmare 7000 människor, som har fått arbets- och uppehållstillstånd, på förläggningar i väntan på en kommunplats. Sammanlagt finns för närvarande 23000 människor på Invandrarverkets förläggningar.

Avtal sluts för närvarande mellan Invandrarverket och kommunerna om den kommunala mottagningen av flyktingar för nästa år. Enligt invandrarverkets bedömningar kommer kommunerna att ta emot ett avsevärt större antal flyktingar YYYY än under XXXX, då 18000 personer placerades ut i kommunerna.
Hela nästa års utrymme kan emellertid redan nu beräknas vara i stort sett intecknat av de människor som idag finns på förläggningar.

Det torde inte ha undgått någon att den stora inströmningen under senare tid har tvingat fram extraordinära åtgärder: bostadsplattformar, fartyg tält, husvagnar etc. Påfrestningarna har medfört att mottagandet inte längre kan ske i de värdiga former som eftersträvas och som ofta tas upp i debatterna här i kammaren.

Den 2 november i år lade regeringen fram ett program som syftade till att motverka den sk dokumentlösheten och för att underlätta för kommunerna att ta emot ännu fler flyktingar. Även om dessa åtgärder på sikt får önskad effekt har den fortsatt höga tillströmningen skapat en ohållbar situation.

Regeringen har därför funnit att andra åtgärder måste vidtas för att man skall komma till rätta med situationen. Asyl kommer endast att ges till de asylsökande som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention och till dem som i övrigt har särskilt starka skyddsbehov.

Förändringen innebär att det inte längre blir möjligt att få asyl som krigsvägrare eller s.k. de factoflyktingar, om inte särskilt starka skyddsbehov föreligger

Det nu aktuella beslutet har fattats med stöd av bestämmelserna om ”särskilda skäl” som anges i utlänningslagen 3 kap, 4§ andra stycket. För att dessa ”särskilda skäl” skall kunna tillämpas krävs enligt propositionen 1988/89:86 ”att förhållandena är sådana att det bedöms nödvändigt för att reglera invandringen”. Det skall ”vara fråga om så pass många personer att det skulle medföra stora påfrestningar för det svenska samhället och den svenska flyktingmottagningen att ta emot dem i Sverige”.

Det är i den situationen som vi anser att vi befinner oss idag.

Det var då det, dvs Lucia-1989 som dåvarande statsministern Ingvar Carlsson och statsrådet Maj-lis Lööw gjorde den bedömningen. Sedan vet vi hur det gick. 1991 fick vi en borgerlig regering under Carl Bildt. Vet Bästerberg hotade med att spräcka regeringen om han inte fick riva upp ”Luciabeslutet” och sedan dess har vi varit på väg mot katastrofen och är det fortfarande.
Fortfarande vidtar vi ”extraordinära åtgärder” och fortfarande kan mottagandet inte ske ”under värdiga former”. Ändå fortsätter galenskaperna.   När ska människor vakna ??

Och för övrigt anser jag att svensk invandringspolitik i grunden behöver förändras och antalet arbetskrafts- och anhöriginvandrare kraftigt reduceras.