6 thoughts on “Ny medlem i UNESCO

  1. Palestina blev medlem i november 2011, alltså två år sedan. Däremot har USA och Israel slutat betala avgifterna till Unesco och hotas med att bli uteslutna.

    Unesco är Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

Lämna ett svar till Hans Bjornerhag Avbryt svar