Europa måste ge mat åt Afrika för att rädda sig själv

Enligt franska forskares prognos kommer jordens befolkning att år 2050 nå tio miljarder. Afrika blir dubbelt så befolkningsrikt som idag, Amerika rymmer mer än miljard invånare, medan Europa tvärtom minskar. Det kommer att medföra en politisk omstrukturering och en kamp för minskande resurser.afrika

Ökningen av invånartalet betyder större användning av naturtillgångar samt mer skadliga utsläpp och hushållsavfall. Miljarder människor på den ödsliga avfallstäckta radioaktiva planeten: detta fantastiska scenario kan väl bli verklighet i Europa, särskilt med tanke på den afrikanska faktorn. En fjärdedel av jordens befolkning kommer 2050 att bo på den svarta kontinenten, säger demograf Sergej Zacharov:

Antalet migranter från Afrika till anglosaxiska länder kommer att öka. Migrationen går inte att stoppa, särskilt med tanke på hur snabbt industriella länder föråldras. De behöver ju arbetskraft.

Europas muslimska befolkning har drastiskt vuxit under de senaste 30 åren – från några hundratals människor till över 20 miljoner. Bör de integreras, leva separat eller försöka att konvertera västländerna till islam? Tony Blankley, författare till boken Västs sista chans: kommer vi att vinna kampen mellan civilisationerna?, resonerar om detta i en artikel i The Washington Times. Han drar en nedslående slutsats: många muslimer är säkra att det är deras religiösa plikt att avstå från att integrera sig.

Samma sak i USA. Antalet muslimer ökar där ännu snabbare. Betyder det att islam snart kommer att bli en prioriterande modell i staten? En rad experter tvivlar på det och tror inte att överbefolkningsproblemet verkligen är så aktuellt.

De påminner att det för första gången var den tidige kristne författaren och teologen Tertullianus som i slutet av 100-talet sade att befolkningen är så enorm att jorden knappast kan bära människorna. Planetens befolkning var då cirka 200 miljoner. Optimister påpekar att överbefolkning inte är ett absolut begrepp. Den beror på resurserna och det fysiska utrymmet. Livsmedelsproduktionen ökar till exempel snabbare än befolkningstalet. Det finns en hypotes att jorden kan mata 8-10 gånger fler människor än för närvarande. Och bara under 1 % av jordens yta brukar numera användas för byggande.

Om det är sant kommer åtminstone det afrikanska problemet att lösas. Ett ökat välstånd i Afrika påverkar säkert demografin. Ju rikare man är desto mer pengar behöver man för att uppfostra barn och försörja familjen. En utjämning av levnadsstandarder på planeten minskar migrationen av flyktingar och det demografiska trycket, därför att alla områdena skapar nästan samma levnadsförhållanden.

Rysslands röst 

6 thoughts on “Europa måste ge mat åt Afrika för att rädda sig själv

 1. Ge mig definitionen på ett däggdjur. Föder levande ungar. Rätt. Människan är således ett däggdjur. Vad händer i alla populationer, som blir för stora? Död och förintelse, tills gruppen är lagom stor för att överleva på de tillgångar som finns. Människan måste vara det dummaste däggdjuret.

 2. Optimistiska hypoteser som nämns i artikeln är en sak, men vad historien visar oss är, att överbefolkning och matbrist leder till inbördeskrig.

 3. 1) Vi måste se till att vi kan överleva på vår jordbruksareal, för Sveriges del 7,3 miljoner munnar att mätta.

  2) Vi måste sluta importera järnåldersmänniskor. Är de inte smartare än oss (sydostasiater) så är de välkomna att försöka på nästa alternativ.

  • Jordens overbefolkning ser jag som ett större problem än ”klimatet”.
   Så länge de som inte kan försörja sig själva ynglar av sig likt råttor och kaniner enbart för att deras ”män ska visa sig starka” är det ett problem..Vilka ska försörja dem? Svaret på den fråga ser vi omkring oss, dagligen..
   Sverige hade för några decennier sen en självförsörjningsgrad som låg över 95%. Idag 40-45%…

 4. Snack. Vi människor existerar i konkurrens mot andra människor. Det är vad som är oss givet. Varför skall vi mata våra konkurrenter så de kan slå ihjäl oss i framtiden? Det är knäppt. Det är en tanke skapad av människor som är för fega för att tänka högst ytligt på tillvarons villkor.

 5. Alla dessa övertygade miljömuppar säger att det är människorna som är den största orsaken till ”global warming”.
  Afrika är ju en kontinent med många naturresurser som behöver mycken arbetskraft. Vi ser redan hur även fattiga afrikaner har anammat modern teknologi, t ex mobiltelefoner.
  Varför tar ingen vettig politiker upp ämnet barnbegränsning? Kan man lära sig fibbla med en mobil, kan man väl trä på en kondom?

Lämna ett svar till Argus Avbryt svar