”Journalisterna begår brott som kan ge sex års fängelse”

Ingrid_Carlqvist

DISPATCH INTL Professor emeritus i etnologi, Karl-Olov Arnstberg, är sannolikt den forskare i Sverige som vet mest om romer. Men till honom ringer inga journalister – han har ”fel” åsikter.

– Jag önskar att jag hade en gigantisk megafon där jag kunde ropa ut: ”Vakna svenska folk! Inte nog med att kultureliten lurar och föraktar er, det är också ni som får betala för kalaset!”, säger Arnstberg tillDispatch International.

1997 kom Karl-Olov Arnstberg ut med boken ”Svenskar och zigenare”. Där skildrar han en grupp människor som till stor del lever i utanförskap med kriminalitet, missbruk, bidragsberoende och våldsamma relationer. Han skriver också att svenska medier medvetet ”skrivit upp” romer – av rädsla för att annars framstå som rasister.

När Dagens Nyheter i förra veckan ”avslöjade” att Skånepolisen hade ett underrättelseregister över kriminella romer och deras nätverk, framställdes det medvetet som ett olagligt register över en folkgrupp. Man undvek nogsamt att berätta att många romer försörjer sig på kriminalitet och att det är både lagligt och viktigt att polisen håller koll på dem.

Alla medier hoppade på vagnen, drevet gick med sedvanlig styrka och tvingade fram dussintals ursäkter från eliten som ingenting visste. Inom ett par timmar hade rikspolischefen Bengt Svensson sålt ut sina underlydande och dundrat ut att ett sådant register naturligtvis är totalt förkastligt. Justitieminister Beatrice Ask bad alla landets romer om ursäkt. För vadå, undrar många. För att polisen försöker bekämpa deras brottslighet?

I dag är Arnstberg ännu mer upprörd över hur vårdslöst journalisterna handskas med sanningen. Till Dispatch International säger han att de borde åtalas för ”trolöshet mot huvudman”. Journalisternas och riksdagsledamöternas huvudman är tveklöst det svenska folket, men genom att förvanska verkligheten begår de ett brott som när det bedöms som grovt kan ge fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Karl-Olov Arnsterg besvarade våra frågor via mejl:

1. Är det din bedömning att svensk polis bör skaffa sig underrättelseinformation om kriminella romer?

– Detta hade i de flesta sammanhang varit en konstig fråga. Men med referens till den pågående debatten så är den begriplig. Svaret är naturligtvis självklart ”ja!”. Varför skulle just romer undantas från den underrättelseinformation som polisen bedriver rörande kriminella grupperingar?

 2. Kan det finnas någon anledning att hålla koll på romernas barn?

– Det är skillnad på att befinna sig i ett relevant register och att vara misstänkt för brott. Men detta är mera en fråga till polisen än till mig. Om polisen vill informera sig om en speciell grupp, så finns det allt möjligt de kan få veta via barnen. Dessutom, om de vuxna exempelvis ska häktas bör man veta om det finns barn som drabbas. I kriminella familjer dras dessutom barn ofta in i försörjningen.

3. Vems fel bedömer du att det är att romer inte integrerats i Sverige (eller i något annat europeiskt land) trots att de funnits här i 500 år?

– Romer som kollektiv vill inte integreras. De vill naturligtvis ha bättre villkor, ett bättre liv etc, men inte till priset att ge upp sin romska identitet.

4. Såvitt jag förstår ser romer sig själva som de bästa av människor medan vi andra är ”gadjo”. Vad betyder det? Är det sant att de anser det rätt och riktigt att stjäla från gadjo?

– De flesta minoritetsgrupper som är duktiga på att bevara sig över flera generationsskiften ser sig själva som överlägsna andra grupperingar. Det är en viktig ingrediens i det etniska försvaret. Det gäller för kurder, syrianer, judar, romer etc. Det gäller också för religioner, där tillbedjarna ser ”de otrogna” som hundar, smutsiga svin etc.

– På frågan om de anser det rätt och riktigt att stjäla från gadjo skulle de flesta romer svara nej, det är överhuvudtaget fel att stjäla. Emellertid, den rom som stjäl från gadjo blir inte kritiserad för det, om det inte medför några negativa konsekvenser för andra romer. Det cirkulerar också många historier om hur man lurat gadjo (och därmed bevisar att man är smartare).

5. Hur stor andel av romerna i Sverige bryter med den gamla livsstilen?

– Okänt, eftersom det sker genom att individer lämnar gruppen och döljer sitt romska ursprung. Grupper av romer integreras inte. Det är emellertid inte liktydigt med att alla lever i konflikt med sin omgivning.

6. Hur många romska flickor går ut skolan/hur många gifter sig och får barn i tonåren?

– Jag har inga siffror men är ganska övertygad om att det är vanligare att man lämnar skolan i förtid och gifter sig tidigt än att man satsar på skolan och går ut med goda betyg. För romer är skolan dubbel. Dels lär man sig sådant som är nödvändigt där, vilket är bra men man lär sig också att bli en gadjo, vilket är dåligt. Att barnen gifter sig tidigt kan ses som ett skydd mot försvenskning. Den flicka som gift sig (självklart med en annan rom) är säkrad i sin romska grupptillhörighet.

7. Varför tror du att alla svenska medier vältrar sig i historien om romerna, utan att fråga sig om det kan finnas anledning för polisen att hålla koll på en ovanligt kriminell grupp? Och vad leder det till?

– Det är djupt upprörande att svenska journalister så totalt skriver ner svensk polis och det svenska samhället. De missbrukar sin förtroendeställning, något som enligt svensk rätt är ett brott, i brottsbalken reglerat under rubriken ”trolöshet mot huvudman”. Är brottet, som i det här fallet, grovt, döms förövaren till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Den paragrafen är i och för sig relevant också för en majoritet av våra riksdagspolitiker.

– Anledningen? Det är den stora gåtan men uppenbart är att det lönar sig att hyckla. Och motsatt: det är ett yrkesmässigt självmord att skriva sanningsenligt, inte bara om romer utan överhuvudtaget om svensk invandrings- och minoritetspolitik. En svensk journalist som håller sig till sanningen i dessa frågor kan traska direkt från sin redaktion till den socialtjänst som i framtiden får svara för hans eller hennes försörjning. Detta totalitära klimat har den svenska journalistkåren lyckats skapa alldeles på egen hand.

– Det leder bland annat till folkfördumning, om man nu inte gillar den mer korrekta benämningen hjärntvätt. Jag önskar att jag hade en gigantisk megafon där jag kunde ropa ut: ”Vakna svenska folk! Inte nog med att kultureliten lurar och föraktar er, det är också ni som får betala för kalaset!”


Artikeln skriven av Ingrid Carlqvist, Dispatch International.

4 thoughts on “”Journalisterna begår brott som kan ge sex års fängelse”

 1. Ja genom att tillsätta en som på skånska brukar
  benämnas som en “fittemad” så kan högsta polisledningen
  lotsas som om dom var ovetande om registret. Under denne
  Bengt Svenssons ledning har poliskåren tagit flera steg bakåt
  på alla områden , och är idag en av dom sämsta i hela Europa
  när det gäller brottsbekämpning. Att sådana mediåkra figurer
  som B.S ska leda en sådan viktig organissation som polisen
  måste vara en medveten strategi från makthavarna för att slå
  sönder det Svenska samhället. Samma förfall ser man idag
  i domstolar, där varje chans till friande domar för grovt
  kriminella personer tas. En skrämmande utveckling!

Kommentera