Dagsarkiv: 22 september, 2013

Gorillan Koko har högre IQ än somalier


Koko , är en kvinnlig låglandsgorilla född 1971. Kokos deltagande i denna studie började när hon var ett år gammal och intellektuella , fysiska och språkliga utveckling har studerats ingående sedan dess.

Under studiens gång har Koko kommit längre med sitt språk än någon annan icke mänsklig varelse. Koko har ett fungerande ordförråd på över 1000 tecken och hon förstår cirka 2000 ord av talad engelska. Koko börjar de flesta samtal med hennes mänskliga följeslagare och vanligtvis består uttalanden av c:a sex ord . Koko har testats till ett IQ på mellan 70 och 95 på en mänsklig skala, där 100 anses vara normalt.

Läs mer HÄR.

-Pettersson ser att somalier har ett IQ på 68, inga jämförelser i övrigt och Hongkong kineser 107…


Ingen Kristusbild på mynt i Europa – muslimerna kan bli kränkta


Andorra använder liksom Monaco, San Marino och Vatikanstaten Euro. Därför ville man på samma sätt som de andra euroländerna ge ut en liten upplaga med souvenirmynt.

1 Juli 2013 skulle de komma ut – men det blev förhinder. Nu har det blivit klart varför.

Andorra hade på 10, 20, 50 cent-mynten valt en bild av den berömde St. Martin of Tours som liknade Jesus Kristus.

Detta var helt oacceptabelt – Kalifatet Europa godtog inte dessa mynt så den 1 januari 2014 kommer ersättningen med nytt motiv.

Andorra Mynt

-Pettersson undrar hur någon kan påstå att det inte förekommer någon islamisering, ändå är Jesus en profet inom islam också…

LÄNK 


Nyanlända tar jobben från funktionsnedsatta


SOLLEFTEÅ. Lantgården Kvickroten är räddat – även om verksamheten kommer att se lite annorlunda ut framöver. Tanken är nu att nyanlända flyktingar ska arbeta på lantgården utanför Sollefteå i ett nytt företag.

I februari fattades beslutet om att lägga ner Kvickroten i Strinne utanför Sollefteå. Verksamheten har funnits i 17 år; syftet har varit att driva ett lantbruk och en besöksgård där brukare inom omsorgen (funktionsnedsatta) kunnat få en meningsfull sysselsättning. Ett tiotal brukare har arbetat på gården.

Tanken var alltså att all verksamhet skulle läggas ner den 31 december i år, men nu är läget ett annat.

Arbetsförmedlingarna i Kramfors och Sollefteå går in och startar ett nytt projekt.

Huvudsyftet med verksamheten ska nu bli något helt annat. Ett så kallat socialt arbetsintegrerande företag ska starta. 14 nyanlända flyktingar ska arbeta på gården, sju från Kramfors och sju från Sollefteå. Handledare ska också finnas på plats.

– Företaget ska stå på olika ben. Det kommer att handla om skötsel av djur och odling, och om svenska förhållanden. Gården fortsätter att vara en visningsgård, säger Kalle Allström.

Pettersson säger att så långt har det gått, det finns inte pengar till funktionsnedsatta men för kulturberikarna verkar det finnas en aldrig sinande kassakista även om politikerna lindar in det fint… Kommunerna finansierar anställningarna, med stöd från länsstyrelsen. De första två åren är tanken att företaget ska drivas som ett projekt. Sen ska det bli ett självgående företag, drivet som en ekonomisk förening.

Läs gärna en gång till – 14 nyanlända ska jobba på gården och efter två ska det bli ett självgående företag!!! 14 anställda och självgående, skiter korna guld? Jävla politiker.

Landgården Kvickroten    Allehanda 


1:a halvåret 2013 klarades 12 % färre brott upp


Första halvåret 2013 personuppklarades 110 000 brott, vilket är en minskning med 15 500 brott eller 12 procent jämfört med samma period 2012.

I dag släpps den preliminära statistiken över uppklarade brott för första halvåret 2013 samt prognoser för helåret 2013. Här är några av resultaten i korthet:

 • Första halvåret 2013 personuppklarades 110 000 brott, vilket är en minskning med 15 500 brott eller 12 procent jämfört med samma period 2012.
 • Trafikbrott, langningsbrott (olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker), ringa narkotikabrott och snatteri var de brottstyper som stod för den antalsmässigt största minskningen av de personuppklarade brotten.
 • För några brottskategorier ökade antalet personuppklarade brott, det gäller bland annat bedrägeribrott och bidragsbrott.
 • Personuppklaringsprocenten uppgick till 16 procent för samtliga brott, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med första halvåret 2012.
 • Minskningarna i de fyra ovan nämnda brottstyperna (trafikbrott, langningsbrott, ringa narkotikabrott och snatteri) ligger bakom större delen av minskningen av personuppklaringsprocenten.
 • Enligt statistiska prognoser för helåret 2013 kommer personuppklaringsprocenten att ligga kvar på 16 procent, 1 procentenhet lägre än helåret 2012. De senaste tio åren har personuppklaringsprocenten legat mellan 16 och 18 procent.

-Pettersson undrar om poliserna har blivit för många, de sitter på sina femhjulingar och väntar på att någon annan ska göra jobbet…vi har fler poliser än någonsin men färre brott klaras upp. Regeringen och polisledningen borde inse att det inte är antalet poliser eller pengarna det hänger på.

BRÅ 


Trans/Trams partiet


Lånat från Värdegrundsbloggen ,en blogg för grunda värden


Centerns politik


Efter att ha hört Centerpartiet deklarera sin politik under stämman råder längre inga tvivel.

centern 4 procent

Klicka för större bild.


Danska polisen på besök i Rosengård, Malmö


Danska polisen har gjort ett besök på anda sidan sundet hos sina kollegor i Malmö, där de besökt Rosengård. Denna förslummade stadsdel är byggd för 9 000 människor men där bor 23 000 officiellt och i verkligheten runt 40 000, men svenska myndigheter bryr sig inte, de är upptagna med att tala om hur duktiga de är. Förklaringen till mängden med människor är att lägenheterna är byggda för svenska kärnfamiljer med 1-3 barn men idag bebos de av stora familjer med invandrare, flyktingar eller illegala invandrare, främst från Mellanöstern, Afrika och Afghanistan. I många fall hyrs lägenheterna ut av mellanhänder, så de lägenheter som officiellt har 2-3 invånare har i verkligen många fler.

De danska poliserna frågade flera svenska polismän om myndigheterna inte känner till hur det står till i Rosengård. De svarade ungefär likadant ”den som försöker beskriva verkligheten kan börja leta efter nytt jobb i morgon”

Svenska politiker fattar inte att det är fullt, de fortsätter att elda och journalisterna häller bensin på elden, politikerna trycker in fler och fler och håller otåligt på att försöka rädda världens alla outbildade fattiga muslimer hit, det är ju ”synd om dom”…..och det bästa Sveriges ledare då vet är att ta hit problemen så alla svenskar också blir delaktiga med problemen.

Anmeldte forbrydelser i Malmø 2012

 • Vold (alle typer): 4.880
 • Mord/drabsforsøg: 43
 • Voldtægt: 174
 • Vold mod tjenestemand: 200
 • Sexualforbrydelser: 491
 • Indbrud i biler: 5.998
 • Overtrædelse af våbenloven: 556

LÄNK till den danska atikeln och här finns den danska rapporten som pdf Danska polisen i Nordens Chicago

Rosengård

 

 


Att kalla till Islam – da’wah


Det pågår en islamisering av Sverige och västvärlden. Det finns grupper som missionerar islam i Uddevalla, Fagersta, Landskrona, Stockholm och på andra platser, läs ner på Facebook, SUDC:s hemsida och titta på videon.  

Swedish United Da’wah Centers (SUDC:s) hemsida.    eller på deras engelska mosvarighet HÄR.

Da’wah är och betyder att antingen ”kalla till” eller ”bjuda in till” Islam. Men vi måste fråga oss själva vilka da’wah är riktat till, d.v.s. vilka är det som vi bjuder in, vilket leder oss till att börja med att differentiera och tydliggöra två ord, da’wah och islaah som är två olika saker. Fortsätt läs


Är Sverige ett kristet land?


Sverige har traditionellt räknats som ett kristet land, tillhörande den evangelisk-lutherska traditionen, men är idag snarare att betrakta som ett sekulärt land, där allt färre är religiöst engagerade eller utövar privat en religion. Från år 1593 till 2000 var Svenska kyrkan officiellt statskyrka i Sverige.

För några dagar fick Sverige en ny arbetsmarknadsminister, Elisabeth Svantesson (M) som har ett förflutet inom Livets ord och anti-abortlobbyn Ja till Livet.

Sveriges journalistkår förväntar sig nu, kanske med viss rätt, att Svantesson tar avstånd från religiös fundamentalism.

Inget fel i detta om nu journalister ska bedriva politik och inte rapportera om den, men jag har inte hört samma krav ställas på Abdirizak Waberi, moderat riksdagsledamot och medlem i försvarsutskottet. Waberi har offentligt sagt att han tycker att mannen har rätt att fysiskt uppfostra kvinnan, att han gärna ser sharia-lagar i Sverige, han är även motståndare till abort. Ingen journalist har så vitt jag vet bett Waberi och de andra islamistiska politikerna att ta avstånd från religiös fundamentalism. Fortsätt läs


Experterna kallar oss som röstar på SD…


…för unga arga män, eller marginaliserade kvinnor.

För min del får de gärna kalla oss vad de vill, för jag kan inte bry mig mindre än om de epitet de försöker klistra på oss.

Lägg gärna märke till att dessa ”experter” oftast håller till på regeringskanslier, på mediala redaktioner eller på de höga tjänstemännens kontor. Samtliga är högavlönade och tillbringar sin lediga tid med vänner i lugna och trygga bostadsområden där baksidorna av det mångkulturella Sverige inte nått.

Vi som kallas unga arga män och marginaliserade kvinnor vet bättre. Det finns säkert unga arga män och marginaliserade kvinnor bland Sverigedemokraternas väljare, men de beblandar sig med välutbildade kvinnor och hårt arbetande män. De beblandar sig med högskoleutbildade kvinnor från storstaden och byggjobbare från landsbygden. De beblandar sig med gamla och unga från både storstadens förorter och glesbygdens utflyttningsorter. De beblandar sig med arbetsgivare, med löntagare, med etniska svenskar och med allt fler invandrade svenskar.

Vad har alla dessa gemensamt? Egentligen finns det bara en gemensam nämnare som sticker ut mer än andra. Samtliga är trötta på den minst sagt horribla och naiva migrationspolitik som svenska regeringar bedrivit i några decennier och som dagligen påverkar vanliga, hederliga människors liv allt mer. Utöver detta har allt fler svårt att acceptera etablissemangets ständiga raljerande över oss svenskar, denna ständiga förnekelse av svenska traditioner, detta ständiga nedvärderande av allt våra förfäder byggt upp och inte minst det faktum att allt fler av oss måste stå tillbaks när all prioritering läggs på de nyanlända utan både id-handlingar och trovärdiga historier.

Glöm aldrig bort att majoriteten av SD:s väljare kommer från andra partier och varför vill inte 7-klövern fråga sig själva om orsaken? Allt fler i min egen omgivning överger nu sina traditionella partier och allt oftare hör jag diskussioner om det som sker i vårt land. Intressant är också att allt fler med invandrarbakgrund höjer sina röster i protest, för vi får inte glömma att även de och deras anhöriga drabbas i allt högre grad.

Men…

Om man nu ändå fortsätter att kalla oss för unga arga män och marginaliserade kvinnor, måste även de mest obegåvade fundera över orsaken till att Sveriges regering envist driver en politik som marginaliserar oss svenskar allt mer och varför man gör prioriteringar som skapar ilska och frustration? Varför?

Läs här på petterssons för bättre förståelse