Dagsarkiv: 20 maj, 2013

Reinfeldt förnedras av smart kvinnaEnsam polisman misshandlas – Sverige, Husby 19 maj 2013


Tre uppspelta barn som filmar när en ensam polis misshandlas av ungdomar i Husby.

Hela filmen, polisen springer…


Sverige är farligare än Mogadishu


-Pettersson kan tänka sig att hjälpa till med att sätta en del somalier i säkerhet genom att erbjuda dem enkelbiljett hem…

Sverige är farligt

Länk 


Undrar vad han skulle sagt om de ”Våldsbejakande vandalerna” i Husby?


I ett tidigare inlägg  Svenska koncentrationsläger i tredje rikets skugga som handlade om Norrmän som internerades i Sverige under andra världskriget  återges en skrivelse från Lägerchefen Herman Eldh till Socialdepartementet där Tage Erlander var högste administrative chef.

 

”Enligt vad som från norsk sida erfarits har i Norge cirkulerat ryktet, att norska flyktingar i Sverige åtnjuta fritt uppehälle och dessutom erhålla 250 kronor i månaden i fickpengar, allt utan att behöva prestera något som helst arbete.

Det torde icke vara något som helst tvivel om, att detta och liknande rykten i hög grad bidragit till att ett relativt stort antal mindervärdiga element sökt sig till Sverige. Dylika förespeglingar locka givetvis framför allt arbetsovilliga, arbetsodugliga och i övrigt mer eller mindre asociala stundom även kriminella element.

Norska flyktingkontoret torde också ha haft uppmärksamheten riktad på saken och på sistone gjort vad de kunnat för att avliva detta och liknande rykten. Av de ofta i såväl fysiskt som psykiskt men framför allt i moraliskt hänseende mindervärdiga individer som måste hänvisas till Vägershult, torde trots alla försäkringar om motsatsen endast ett mindre antal vara i verklig mening politiska flyktingar. De äro närmast att betrakta som politiskt okunniga om också icke indifferenta, asociala. Moraliskt och ofta fysiskt, stundom även psykiskt mer eller mindre defekta människor.”

FjärranÖsternRedaktionen undrar: vad herr Eldh skulle skrivit om de våldsbejakande vandalerna i Husby?

Skulle han fortfarande använda uttryck som:   mindervärdiga element, arbetsovilliga, arbetsodugliga,mer eller mindre asociala stundom även kriminella element, psykiskt mer eller mindre defekta ?


In med vattenkanoner och gummikulor.


husby-kravaller-liten Foto Avpixlat

husby-kravaller
Foto Avpixlat

De här förortsupploppen med stenkastande huliganer, mordbränder, bilbränder, vandalisering och våld mot tjänstemän är det hög tid att vi visar vår avsky för, och vårt ställningstagande emot. De personer som bor här och är skötsamma ska inte heller behöva stå ut med detta, och de bör därför på alla sätt hjälpa myndigheternas representanter och stå upp mot pöbeln.

 Att arrestera och lagföra dessa marodörer är ett friskt samhälles plikt, och ska ges första prioritet. Det ska inte löna sig att uppträda på ett sådant här sätt, och istället för det vanliga daltet, låt oss istället avkräva dessa det straff lagen kräver. Vi har nu till förbannelse krupit för dessa förortsdrägg, nu är det dags att dessa får lära sig vilka konsekvenser ett dylikt uppträdande leder till.

 Kännbara fängelsestraff och utvisning ur landet är två av de konsekvenser vi har som aldrig har prövats. Varför är det nog många av oss som inte riktigt kan förstå. Vore detta svenska ungdomar utanför de kommunistiska ytterlighetspartierna, och Mp: s drogfascister är jag säker på att dessa inte skulle slippa lika billigt undan. Har man flytt från krig för att starta nya i det land som tagit emot flyktingarna, har man förverkat sin rätt att kallas för flykting.

Här gäller det definitivt att sätta hårt mot hårt. Varför använder sig inte polisen av det de har. Vattenkanoner och gummikulor i ett första skede, därefter de våldsmetoder som kan anses nödvändiga, annars kommer det här beteendet aldrig att sluta. Då får vi ett bestående permanent krig ute i alla våra mångkulturella parallellförorter. Det vi gör nu kommer att bli normgivande för lång tid.


Den svenska dialogpolisen


Det är väl ändå nog nu?

Polisen har i flera år fått kritik för att de gått för hårt åt förortsligisterna. Det har föranlett polisen att agera mer ”samhällsansvarigt” och man har bjudit in förortskidsen på korvgrillning, ställt upp på fotbollsmatcher och agerat som bästa kompisar. Samtidigt har integrationsminister Myten satsat miljoner och åter miljoner för att hålla förortsligisterna lugna.

Har det hjälpt? Inte ett förbannade dugg!

Miljoner till satsningar och poliser som bjuder på korv hjälper inte mot ligister som tycker det är ballt att jävlas och som vet att nya miljoner satsas i deras kvarter om de eldar bilar och kastar sten. Framför allt finner de ny inspiration när media hela tiden går ut och fokuserar på polisens ingripanden och den sociala utvecklingen i förorterna, istället för att säga som det är. Att en spade är en spade, en bil är en bil och en ligist är en ligist. Bara det att de intar olika former och färger.

Husby i helgen, Tensta förra året och var ligisterna roar sig nästa gång får vi se.

dialogpolis


Megafonen


”Megafonen jobbar för ett rättvist samhälle. Vi organiserar unga människor i förorten för att skapa ett samhälle där alla har lika förutsättningar och folket bestämmer över politiken, inte tvärtom”

Så står det på Megafonens hemsida, för att genomföra dessa reformer så eldar de upp förorterna som de påstår är deras egna men de har inte betalt ett dugg för dem, de kastar sten och förstör och allt är samhällets och polisens fel.

De har en lång lista där de KRÄVER det ena och det andra, vad de är beredda att bidra med står det inget om.

De KRÄVER jobb åt alla i förorten och skaffar sig meriter genom att vara ute och grilla bilar och kasta sten på polisen på nätterna i stället för att gå i skolan på dagarna.

Titta gärna in på deras hemsida som jag tror är skattefinansierad och läs.

Myten är det detta som är bra med invandringen? Vad tror du blattarna fått i skadestånd om polisen hade kränkt dem som de kränker polisen på sin hemsida?

Husby Megafon

Megafonen

Polisen, gris


”Ta efter norsk regionalpolitik”


Jag gillar den gamla devisen ”låt hela Sverige leva”. Som en hjälp till Regeringen att uppnå detta mål så publicerar jag därför ett förslag från Håkan Larsson, en klok Centerpartist från Krokom. (notera att det står inget om fri invandring i förslaget).

Sveriges befolkning har vuxit från sju miljoner 1950 till närmare 9,5 miljoner i dag, med över 30 procent. Samtidigt har stora befolkningsomflyttningar skett inom landet. Medan Stockholms län ökat sin befolkning med 80 procent och Uppsala län med 112 procent har invånarantalet i Jämtlands län minskat med över 20 procent.

Denna utveckling ger regionerna olika förutsättningar för utveckling. För att Jämtlands län, som har en åldrande befolkning, inte ska dräneras ytterligare krävs en omfattande inflyttning. De demografiska skadorna behöver repareras.
Statens uppgift är att ge de olika regionerna likvärdiga förutsättningar. Med en offensiv decentralistisk politik kan Jämtland och inlandet få den injektion som behövs för att regionens fördelar i form av gott om plats för fler och en god livsmiljö ska kunna tas till vara.

Men det krävs mer och då kan norsk distriktspolitik tjäna som inspirationskälla. Erfarenheterna från Norge visar att det är möjligt att ge alla delar av ett land någorlunda likvärdiga förutsättningar. Jag vill lyfta fram de två viktigaste delarna i den norska politiken – som snarast bör överföras till Sverige:

Differentiera arbetsgivaravgifterna geografiskt! Sänkta arbetsgivaravgifter ger företag och kommuner i glest befolkade områden likvärdiga förutsättningar med mer tätbefolkade regioner. I Norge kan ett bageri på fjället i Lierne framgångsrikt konkurrera med bagerier i Oslo.

Återför vattenkraftsmedel! De kommuner och bygder som släppt till sina forsar till den gemensamma elförsörjningen bör få del av de värden som genereras. Det handlar om rättfärdig fördelning. Fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar (liksom vindkraftsanläggningar) bör överföras från staten till kommunerna. I år tar statskassan in mer än en halv miljard kronor enbart från Jämtlands län.

Dessa åtgärder skulle drastiskt förbättra förutsättningarna för norra Sverige. I stället för att enbart lita till utjämningssystemet skulle denna glesbefolkade del av landet kunna utgå från lokalt genererade resurser. Dagens närmast koloniala system skulle äntligen brytas. Andra åtgärder för att åstadkomma en balanserad regional utveckling är omlokalisering av statlig verksamhet från Stockholm till övriga landet, upprustning av vägar och järnvägar, utbyggnad av bredbands- och mobiltäckning för tillgång till modern kommunikationsteknik överallt och åtgärder för att garantera en fungerande samhällsservice.

En offensiv regional utvecklingspolitik kan ge hela vårt vidsträckta land förutsättningar att växa. Det gynnar alla regioner, Stockholm likaväl som Jämtland.

Låt oss satsa på en distriktspolitik efter förebild från grannarna i väster. Erfarenheterna från Norge visar att det är möjligt att ta hela landet i bruk.
Håkan Larsson
Ordförande för Centerpartiet i Krokom


Leif GW Persson totalsågar Sveriges polisEn fråga


Medias hantering av Mp kontra SD kan diskuteras, men nog lyser journalisternas personliga åsikter igenom väldigt tydligt.

Inte minst märks detta när opinionsinstitutens väljarbarometrar presenteras. Låt oss ta maj månads hittills publicerade mätningar som exempel:

  • Sifo: Mp +2,0  SD -1,4
  • Sentio: Mp -0,8  SD +2,1
  • Demoskop: Mp -0,1  SD +0,7
  • United Minds: Mp -0,8  SD +0,9
  • YougovMp -0,4  SD +0,1

Gissa vilken undersökning media gjort stora rubriker av och vilka man varit i det närmast tysta om? Ni som följer nyheterna mer ingående vet förstås. Därav följande fråga.