Dagsarkiv: 15 februari, 2013

Kvotering av Nobelpris


Insändare från Nostradamus i Norr
 
Ett antal lärda män och kvinnor, kulturpersoner, journalister m m har undertecknat en artikel i DN där de skriver ”Varför inte i inbjudningsbreven till världens lärosäten framhålla att lika många kvinnor som män bör föreslås till prisen”, d v s till Nobelprisen. Bland dessa katter har en hermelin smugit sig in, nämligen kurden Kurdo Baksi som måhända har blivit feminist. Han har invandrat från ett område med en kultur och en religion i vilken kvinnan enligt många bedömare är att betrakta som en manlig ägodel. Kurderna innehar troligtvis det svenska rekordet i den nysvenska sporten ”hedervärt eliminerande av oönskad kvinna”. Följande kurdiska kvinnor har tagits av daga i Sverige:
 
1986 – Bafreen Fatah (irakisk kurd)
1996 – Sara Abed Ali (irakisk kurd)
1999 – Pela Atroshi (irakisk kurd)
2002 – Fadime Sahindal (turkisk kurd)
2010 – Jian Subhi Aref (irakisk kurd)
2012 – Maria Barin Aydin (irakisk kurd)
 
Maria Barin Aydin dödades av sin bror med 107 knivstick, vilket lär vara nysvenskt rekord. Jesús Alcalá skriver utförligt om tragedin i en artikel i DN men vägrar till skillnad från åklagaren, att beteckna dådet som ett ”hedersmord” 
 
Undertecknarna av artikeln i DN är uppenbarligen av den uppfattningen att det är annat än vetenskapliga meriter som har renderat så många män Nobelpris. Av 861 pris har bara 44 tilldelats kvinnor, d v s endast ca 5 procent. Med samma form av diskrimineringsresonemang och eftersom ”alla kulturer och religioner är lika bra eller likvärdiga” och eftersom ”alla människor är lika mycket värda” är det därför också på sin plats att kvotera Nobelpris till araber/muslimer och inte som nu är fallet, dela ut så oerhört många till judar.
 
Fram till år 2012 hade 195 Nobelpris tilldelats judar och endast 10 till araber/muslimer. Det finns 13.4 miljoner judar i världen och 1 460 miljoner i de muslimska länderna som tillhör OIC. Med samma utdelning som judarna, borde araberna/muslimerna ha erhållit nästan 110 gånger så många som judarna! Nobelprisvinnarna från de muslimska länderna är:
 
Litteratur: 1988 – Najib Mahfooz, 2006 – Orhan Pamuk
Kemi: 1999 – Ahmed Zewail
Fysik: 1979 – Abdus Salam
Fred: 1978 – Anwar El Sadat, 1994 – Yasser Arafat, 2003 – Shirin Ebadi, 2005 – Mohamed El Baradei, 2006 – Muhammad Yunus, 2011 – Tawakel Karman
 
Eftersom ”fredens” religion är förhärskande i de länder varifrån dessa pristagare härstammar så är det naturligtvis helt i sin ordning med så många fredspris. Ett av dem har för övrigt förärats terroristen Arafat. Att två av 10 har tilldelats kvinnor är ju också mycket mer jämlikt än vid utdelningen av samtliga 861 och har naturligtvis en mycket stark koppling till kvinnans mycket starka ställning och på jämlikheten mellan könen i de muslimska länderna.
 
Nostradamus_i_norr

Straffet för Apostasi är döden


Muslimska Brödraskapets andlige rådgivare Qaradawi på TV:
”Om muslimerna hade gjort sig av med straffet för avfällingar skulle islam inte existera idag”

Katastrofal islam-reklam: Islam måste beskyddas med svärdet! Dödsstraff för dem som lämnar islam!

Apostasi

Ett stort tack till Every Kinda People


Patienter lider när taxichaufförer ber


Varje fredag får många sjukhuspatienter vänta eftersom Oslos taxichaufförer prioriterar fredagsbönen. Maj Britt Bjørgum, avdelningschef på Oslo universitetssjukhus avdelning för patientresor bekräftar att sjukhusen i Oslo och Akershus i år har problem under fredagsbönen. Då är det svårt att få kontakt med många av stadens muslimska förare.

Jag tror inte att vi bör göra en hemlighet av att detta är en utmaning. Det är sant att vi mellan 13 och 15 på fredagar har svårt att få tag på tillräckligt med förare till våra patienter. Omfattningen varierar från fredag till fredag, säger Bjørgum.

Problemet med att få tag på en taxi är enligt sjukhuset allvarligt. Patienter som transporteras till och från sjukhuset utgör en betydande aktör för taxibranschen.

I Oslo och Akershus görs över 700 000 patientresor årligen. Taxibrist kan få stora konsekvenser för patienter som blir drabbade. Särskilt de som har väntat i månader för en konsultation på sjukhuset och det är klart att allvarligt sjuka patienter drabbas om patientflödet påverkas. Dialyspatienter, till exempel skadas av dessa förseningar, säger platschef. Mer arbete för sjukhuset.

Detta är inget nytt. Både fredagsbön och Eid har varit en utmaning under en lång tid.

–  Pettersson undrar varför de anställer muslimer, bättre att skicka hem dem för att bli kamelryttare om de inte kan följa ett arbetsschema…

VG.no 


Blattar roar sig med Svenne


Blattarnas namn är Sabi Fejzija och Metus Kurtic Denaj.

HÄR kan ni ställa frågor till den tuffe blatten Metus. Grabbarna är säkert minderåriga och vi brukar dra gränsen där men i detta fall gör jag ett undantag. Ett par örfilar, helst av föräldrarna skulle inte skada.

Uppdatering 15/2 kl. 20.25

Klippet är nu borttaget från YouTube eftersom det utgör ett brott mot deras policy mot innehåll som är avsett att trakassera , mobba eller hota. Då vi på Petterssons finner det viktigt och nödvändigt att visa hur svenskfientlighet kan te sig väljer vi att visa er klippet HÄR.

Och som kommentator Lena99 sa: Det här klippet är VERKLIGEN något som SVT borde visa, om och om igen ! Hur ”ormen som vi när vid vår barm”, svinar sig.


Skrämmande hearing om antisemitiska trakasserier i Köpenhamn.


Hearing2 Rådhuset

Hearing2 Rådhuset

En ung judisk man steg upp i talarstolen och berättade: Jag har överfallits tre gånger. Varje gång av arabiska muslimer. Det har aldrig varit några danskar inblandade och det har det inte heller varit i något annat överfall som jag känner till. Jag har överfallits för att jag bär kippa och det är rena muslimska hatbrott. Och jag känner mig sviken av det danska samhället, som bara tiger och försöker mörka problemen.

Det är tisdag och över 200 personer har samlats på Köpenhamns Rådhus för en hearing kring antijudiska trakasserier i Köpenhamn. Efter avslöjandena nyligen om antisemitismen på de arabdominerade skolorna, bland annat i Nörrebro, påstod ju den röda kommunledningen att det fanns absolut inga problem.

Samtidigt steg alltfler fram och vittnade om ständiga antisemitiska trakasserier. Därför tog den konservative oppositionsledaren i kommunfullmäktige Rasmus Jarlov initiativet till en öppen hearing på Rådhuset. Marie Krarup beskriver stämningen i Berlingske :

Jag kom precis hem från en utfrågning i Köpenhamns Rådhus om judars levnadsförhållanden i Köpenhamn. Jag är bestört, och djupt skakad. Vanliga medborgare i olika åldrar gick upp och pratade om sina erfarenheter. Om fysisk misshandel. Om att bli spottade på och om verbala övergrepp.

Hearing Rådhuset

Hearing Rådhuset

Om systematiska trakasserier. En 16-årig ​​pojke hade blivit förföljd i grundskolan, och hade blivit bemött med förnekelse från lärarna och en önskan om att förminska problemen. Det slutade med en depression för honom. En 60 – årig ​​man berättade om en helt oproblematiskt barndom i Vanlöse.

Han och hans syster var de enda judiska barnen i Vanlöse skola, men det var aldrig några problem med det. Det kom senare. Nu kan han inte gå med kalott i Köpenhamn. Och ingen jude vågar sätta sina barn i en grundskola i Nörrebro. De flesta döljer sin identitet när de förflyttar sig i staden.

Pojken som nämns är den 16-årige Moran Jacob , som jagats bort från tre Köpenhamnsskolor. Sista gången var i år och då blev han knivhuggen avett shariagäng. Men ändå vågar han stå upp och vittna om åratal av trakasserier. Det som fick mig att våga göra det var när jag hörde borgmästaren förneka och bagatellisera den nästan dagliga terrorn.

Läs mera i

Det är konstigt att den rödgröna regeringen lämnar dessa fåtaliga och socialt anpassade människor helt utan någon hjälp, anser Olli. Det är som om danskarna inget hade lärt från andra världskriget. Däremot är man mycket tillåtande och förstående inför de hatbrott som utförs av muslimer mot judarna, vilka i de flesta fall aldrig har varit bosatta i Israel, så talet från bland andra vår egen husmusse Ali 1948, att det är sionisterna som man är ute efter, är som så mycket annat denne islamist skriver om, inget annat än lögn och förbannad dikt. Förföljelsen av Judar inleddes under Muhammeds tid på 620-talet i Medinah, och är inskrivet både i koranen och haditherna och har använts ett oräkneligt antal gånger redan. Så talet om att bergsfolket sionisterna är den enda fienden, är inget annat än en präktig lögn det med.

Berget Sion


Berget Sion


Helgens funderare


Här få ni en ny fråga att fundera över i helgen.

I torsdagens riksdagsdebatt om utomeuropeisk arbetskraftsinvandring, stod Maria Ferm (Mp) och sade att de regler för ett underlättande av arbetskraftsinvandring som infördes 2008 inte påverkar svensk arbetsmarknad och inte har någon betydelse för de över 400 000 svenskar som saknar jobb. I januari presenterade Byggnadsarbetaren siffror på att arbetslösheten bland byggnadsarbetarna var 11,5%

Här kommer det ni ska fundera över.

Kan ni se Maria Ferm (Mp) stå i en hörsal framför 200 arbetslösa byggnadsarbetare och förklara för dem att deras situation inte påverkas av att arbetsgivarna anställer 300 byggarbetare från Polen och Baltikum p.g.a. att hon, hennes parti och regeringen infört en politik som underlättar för arbetsgivare att anställa lite billigare?

Häll upp en kall öl eller ett glas rött vin och fundera på detta. Trevlig helg, även ni byggarbetare som just hört Maria Ferm (Mp) tala till er nackdel.


Nedrustningen fortsätter, del 7.


Det kommer nu nyheter om neddragningar inom andra områden än ”Vård, skola, omsorg” som brukar vara de populära målen när våra politiker jagar pengar till sin sanslösa invandringspolitik.
Nu senast är det miljövården som fått stryka på foten för att vi ska kunna ta hit ännu fler arbetslösa till Sverige.

Beslut har tagits att spara 235 miljoner på det arbete mot övergödning av våra sjöar och hav som man hittills bedrivit. Länsstyrelsen och Naturvårdsföreningen konstaterar att det är den största nedskärningen i modern tid. (men det är växelpengar när det gäller svensk invandringspolitik).
Har det inte gått lite väl långt när vi tom offrar vår miljö för ”nöjet” att få försörja ännu fler arbetslösa invandrare.

Men man blir inte förvånad över att man ligger fast på den inslagna kursen. Åtminstone inte om man lyssnade på debatten om arbetskraftsinvandring på TV igår.
Förutom de vanliga käftsmällarna till SD så innehöll debatten inget nytt. Samtliga inom alliansen och MP klev upp i talarstolen och sjöng invandringens lov, samtidigt som man berättade om hur eländigt Sverige skulle ha varit utan invandring. Att det skulle vara någon som helst skillnad på invandringen i historisk tid och idag verkar dessa politiker helt ha missat.
Att MP vill ha fortsatt fri invandring är helt klart liksom att det inte var en sinkadus att det kom med i Centerns nya idéprogam. Det finns mer än en centerpartist som är för fri invandring.

Jag tycker att det är dags att vi börjar kräva svar på åtminstone en fråga av dessa politiker som förespråkar detta, nämligen var går gränsen ?? Att Sverige inte har råd med hur stor invandring som helst är självklart för de flesta, men det finns en smärtgräns och det är dags att vi börjar kräva besked av våra enögda politiker var gränsen går.


Imam-lag drabbar kristna


En språk-test i Danmark avsedd att hindra rabiata muslimska imamer att komma till Danmark och predika har visat sig slå helt fel, det har bara drabbat kristna och mormoner och nu föreslås det att testet avskaffas.

Siffrorna visar att nästan inga predikanter från muslimska länder har gått igenom det danska språktest som utländska predikanter sedan 2010 har varit tvungna att passera för att få uppehållstillstånd. Av de 80 som testat sedan augusti 2011, är hälften kristna och den andra halvan är mormoner, säger källor från de berörda trossamfunden.

Imamer slipper provet eftersom de har kommit till Danmark som flyktingar eller anhöriginvandrare, eller för att de kommer som turkiska imamer som efter ett särskilt avtal med EU är befriade från testet.

”Det förvånar mig att vi har lagar som påverkar kristna präster, som effektivt säkerställer bevarandet av det kristna arvet bland en stor grupp invandrare. Det är helt olämpligt”, säger Hans Henrik Lund.

”I grund och botten anser vi att det är okej med ett litet prov. Men vi är kritiska till att lagen är sådan att det i stort sett bara är kristna och mormonska predikanter som gör testet. Vi tror inte att lagen fungerar som avsett. Varför göra undantag för turkiska imamer men inga undantag för kristna präster?”

-Pettersson tycker nog att problemet vore enkelt att lösa, inför språktest för alla, inte bara predikanter och eftersom vi har religionsfrihet så förbjud imamer att predika så vi slipper störande element – det är verklig religionsfrihet.

Kristeligt Dagblad

 


Brottsligheten i Sveriges kommuner


Stefan Fölster vid det nybildade Reforminstitutet väckte nyligen stor uppmärksamhet med en undersökning som visar att sociala problem är vanligast i orter med få invandrare. Undersökningen kom som på beställning och fick journalister att gå igång på högsta växel. Men det saknas något i undersökningen. Fölster väljer att helt utelämna brottsligheten när han undersöker sociala problem i kommunerna.

Läs mer på Affes .   Pettersson kan bara som vanligt konstatera att när journalisterna går igång med något som verkar positivt med invandringen så är det felaktigt, så även denna gång. Hur kan man utelämna brottslighet bland de sociala problemen och hur kan Sveriges samlade journalistkår undgå att nämna det?   Fortsätt läs


Inga röda blommor eller röda presenter tillåtna


Från islamioternas högborg Saudi Arabien är videon nedan!  Fatwa mot Alla Hjärtans Dag och förbud att sälja röda blommor och röda presentartiklar.