Månadsarkiv: oktober 2012

Europa en godisbutik för terrorister…


… säger Dansk Folkeparti i ett pressmeddelande. “Det är oansvarigt att man inte samkör de danska registren med Interpol, som bland annat har tillgång till en lista på 15 miljoner stulna pass och resehandlingar. Britterna är de enda i Europa, som enligt Interpol har ordentlig passkontroll.”

 

Men så länge Obama och övriga västledare inte medger det faktum att den islamiska ideologin är i krig med oss är det omöjligt att få bukt med terrorismen. Passkontrollen är nödvändig men har inte förhindrat att britterna fått näsan gnuggad i mångfald. För övrigt är ordet mångkultur missvisande eftersom islam är en krigsförklaring mot andra kulturer.

 

Det globala muslimska piratbältet:

 

 

 

 

 

 

 

red-dot = Actual Attack yellow-dot = Attempted Attack purple-dot = Suspicious

 

Muslimska piratdåd i Världen

Precis som muhammedanerna ända till våra dagar har varit de största slavhandlarna och slavpiskarna i mänsklighetens historia, har de också varit de största sjörövarna. Kartan här visar bara de genomförda och försökta sjöröverierna under år 2011, och som man ser, nästan alla är vid islamiska kuster.

 

Winston Churchill sa för 113 år sedan:

How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! – No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.

 

Winston på svenska

Hur hemska är de förbannelser som islam lägger på sina anhängare! – Nej starkare bakåtsträvande kraft finns inte i världen. Långt ifrån att vara döende, är muhammedanismen en militant och missionerande tro. Den har redan spritts i hela Centralafrika, fostrat orädda krigare på varje nivå, och om det inte vore för att kristendomen är skyddad i de starka armarna av vetenskapen, vetenskapen mot vilken den hade förgäves kämpat, kunde  civilisationen i det moderna Europa fallit, så som den föll i antikens Rom.

 

Olli inser att sir Winston Churchill förstod redan 1898 vad muhammedanismen ville, något som våra styrande dvärgar till politiker i Sverige inte ens förstår idag. Att islamisternas agenda är densamma nu som då, men att motståndet för islamisterna aldrig varit så svagt som det är nu.

 

Every Kinda People

 

 


Ryssar och somaliska pirater


Så här kan man också hantera pirater.

Nedanstående video visar ryska marinsoldater på ett somaliskt piratskepp strax efter att piraterna kapat en rysk oljetanker. EU:s patrullbåtar som bevakar dessa vatten ville inte ingripa eftersom man var rädd att det skulle leda till våldsamheter. De ryska marinsoldaterna befriade sina kamrater och skeppet och transporterade sedan piraterna tillbaka till deras eget skepp. Ryssarna genomsökte skeppet och fann mängder med vapen och sprängämnen.De följde lagar från 1800-talet som säger att kaptenen ombord på ett räddningsfartyg har rätt att bestämma vad man ska göra med pirater.Händelsen inträffade i juli 2011.


Dags för en recap


I tider som dessa finns det anledning att påminna våra kära politiker, utom SD, om den rapport som professor Jan Ekberg från Finansdepartementets ESO-grupp, lämnade 2009-10-15.

”Arbetskraftsinvandring hjälper inte offentlig sektor”
Publicerad 2009-10-15 00:50
• Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning, CAFO,grundades 1987 vid Växjö universitet. Där är Jan Ekberg professor i nationalekonomi. Hans forskningsområden är ekonomiska och demografiska effekter av invandring samt invandrarnas ställning på arbetsmarknaden. Han har medverkat som expert i ett antal offentliga utredningar om invandring och integration.
Expertrådet för studier i offentlig ekonomi, ESO, sorterar under finansdepartementet. Rådet arbetar med analysunderlag inför framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska utmaningar.

Rapport till regeringen i dag: Det finns inga starka offentligt finansiella argument för invandring. Argument finns för invandring av specialister och det finns skyddsargument för flyktinginvandring. Men effekterna av invandring som ett medel för att underlätta för välfärds¬systemet att försörja en åldrande befolkning är små. En orsak är att invandringen ökar befolkningen, vilket ställer större krav på den offentliga sektorn, skriver nationalekonomen Jan Ekberg.

Låter som ett eko av SD tycker jag. Men det är väl ingen som skulle få för sig att kalla Jan Ekberg för rasist.


Ännu en presskonferens med Myten


På måndag den 5:e november håller integrationsminister Myten en presskonferens om somalier.

Rapporten som Mytens presskonferens bygger på, handlar om orsaken till att somalier klarar sig mycket bättre i Nordamerika än i Sverige.

Fyra av fem somalier har inget arbete i Sverige, medan resultatet är bättre i USA och Kanada. Regeringens Framtidskommission har beställt rapporten som ska lära oss hur somaliers kunskap ska kunna tas till vara på ett bättre sätt. Jag har tre egna förklaringar till att Sverige lyckas sämre än USA och Kanada.

  1. Antalet somalier per capita är långt högre i Sverige än i USA och Kanada.
  2. Kraven är långt högre i USA och Kanada än i Sverige.
  3. Till USA och Kanada anländer de mest välutbildade, medan Sverige får de övriga.

När integrationsminister Myten är inblandad, borgar detta för en ny katastrof som i slutändan kommer att kosta skattebetalarna miljarder och åter miljarder. Jag törs sätta en månadslön på att Mytens presskonferens kommer att innehålla orden ”600 000 utrikesfödda”, ”behövs för välfärden”, ”visa tolerans”, ”stor utmaning”, ”framtida arbetsmarknad kräver”.

Dock kvarstår det stora problemet. Det finns inga jobb att få i Sverige, vilket de 380 000 arbetslösa kan konstatera, liksom de över hundra Söderhamnsungdomar som skickats till Norge. Dessutom påstår jag att arbetssugna somalier behövs för att bygga upp sitt hemland och inte i Sverige.

Källa: Framtidskommissionen 

 


Sverige förändras fort


”Sverige riskerar att bli ett obehagligt land att leva i”.

Orden kommer från Gunnar Sandelin som igår fick en artikel publicerad i Jyllands-Posten.

Detta stycke skrämmer nog många, åtminstone mig och min framtid i Sverige;

”Hur man än räknar är det tydligt att det pågår en historisk befolkningsförändring i Sverige som varken vår politiska elit eller journalistkåren vill diskutera offentligt, men som många människor sedan länge märker i sin vardag. I den senaste partiledardebatten berördes inte frågan om vart någonstans gränserna för denna omfattande förändring av samhället ska dras. Eller finns det inte några sådana gränser? Fakta varken presenteras eller diskuteras, vare sig av regering eller av opposition. Det grundläggande problemet är emellertid att väljarna aldrig har tillfrågats om hur de anser att den mest laddade förändringen av samhället i vår tid ska hanteras”.

Ja, att det pågår en stor förändring i vårt land kan inte undgå någon och bara den mest politiskt korrekte kan hävda att utvecklingen gått åt rätt håll. Varför Sveriges nuvarande regering med stöd av oppositionen vill oss detta ont förbryllar nog många, men tyvärr är det fortfarande allt för många som inte inser vart förändringens vindar blåser. Den dagen Sverige förvandlats till samma typ av land som majoriteten av de nya svenskarna kommer från, lär många stå med gapande munnar och fundera över VARFÖR? Det många inte inser är att när den dagen anländer, vilken den lär göra med denna politik, så är det för sent att göra något åt det. Ett bekant nygift och barnlöst par sade följande för inte så länge sedan: ”Vi vill inte sätta barn till denna värld”.

Sandelins text, översatt till svenska. Tragiskt att detta måste skrivas i en dansk tidning för att få publiceras.

Det bästa ni kan göra är att konfrontera era lokalpolitiker och fråga vad deras agenda är och om de innerst inne vill se hur deras förfäders jobb sakta men säkert tynar bort.


Vinster i välfärden


V gillar inte vinster…

…men visst är det en närmast komisk situation när Vänsterpartister jämrar sig över vinster i välfärden, samtidigt som de inte säger ett knyst om de kapitalister och skumma entreprenörer som tjänar miljontals kronor på sina asylboenden?


Norrtälje kommun sprängde upp 93 000 kr


Drygt 93 000 kr sprängdes i luften när Norrtälje kommun skulle sätta kommunen på kartan. Det var specialeffekter för ett symboliskt första spadtag när ett nytt badhusbygge påbörjades.

– Vår bedömning är att det är värt pengarna. Det är viktigt att uppmärksamma starten av stora projekt, säger näringslivschefen Dan Löfgren till Norrtelje Tidning.

– Pettersson undrar varför det fortfarande finns folk som påstår att det inte går att sänka skatterna?

 

 


Utbildning???!!!


Tack Freja


Välutbildade ungdomar skickas till Norge


I ungdomsarbetslöshetens Sverige skickas nu välutbildade ungdomar utomlands.

I Oslo-området bor och jobbar redan tiotusentals svenska ungdomar, vissa med högavlönade jobb, andra skalar bananer.

Söderhamns kommun skickar nu arbetslösa ungdomar till Norge med betald resa och en månads fri hyra. Redan har cirka hundra ungdomar tagit chansen och nästan alla har fått jobb. Arbetslöse Andreas ord är desamma som en äldre arbetskamrat från Finland sa till mig en gång. ”Vi kom till Sverige på fredagen och började arbeta på måndagen”.

Källa: SR

Det vi nu ser är att välutbildade svenska ungdomar lämnar landet och in kommer somalier och afghaner som ska ges jobben som ungdomarna inte får. Hur kan man annars tolka de politiker som dagligen står och betonar vikten av att få in de nyanlända på arbetsmarknaden med hjälp av de miljarder som kastas ut?

Läs vidare om välutbildade svenskar som lämnar landet. I Mora hotas vården av att läkarna väljer att resa till Norge för att jobba. På sjukhuset i norska Tynset finns 20 läkare, 18 av dem är svenskar.

Källa: SR

Tacka tusan för att integrationsminister Myten och de övriga i regeringen står med ett leende på läpparna och förklarar hur den svenska vården skulle haverera utan de utrikesfödda läkarna. Dessa bägge nyheter är väl precis en utveckling vår regering önskar. Utbilda svenskar och låt dem sedan förgylla arbetsmarknaden i övriga världen, så plockar vi hit outbildade afrikaner och väntar x antal år och x antal miljarder innan de möjligen kan få jobb i en snabbköpskassa.

 


Studiedag om somalier


När Södermanland nu väntar över 1 000 somalier, ordnar länsstyrelsen en studiedag för kommunanställda.

Kommunanställda i Södermanland bjöds in till ett seminarium i Eskilstuna för att lära sig den somaliska kulturen. Mer naturligt vore väl att de somalier som redan finns här och som väntas komma, fick lära sig den svenska kulturen när det ändå är Sverige de valt att bosätta sig i.

Nu undrar vän av ordning om deltagarna på seminariumet tillhör de som hävdar att det inte finns någon svensk kultur? Det måste onekligen vara en märklig upplevelse att sitta i Sverige och förneka vår kultur och samtidigt hylla alla kulturer som kommer hit.

Källa: SVT Sörmland