Dagsarkiv: 17 september, 2012

Implantat förbättrar IQ på apor


Pettersson tackar för tipset från vår man i Oslo

Apor som fick ett implantat inopererat i hjärnan blev bättre på att fatta beslut och återfick även mental kapacitet. På sikt hoppas forskarna bakom tekniken att kunna hjälpa människor som drabbats av demens, slaganfall eller andra hjärnskador.

Implantatet förbättrar färdigheter som styrs av den främre delen av hjärnans pannlob, prefontala cortex, centrum för tänkande och planering, skriver New York Times.

-Pettersson undrar…nej det får ni lista ut själva.

”apajävel” eller vad det nu var polisen kallade den…


Bäst föreStaten kan sno din sommarstuga


Regeringens jakt på nya bostäder till flyktingarna tar allt mer absurda former.

Nu räcker det inte längre att inhysa asylsökande och flyktingar på campingplatser, på hotell, på vandrarhem, på herrgårdar eller slott. Det räcker inte ens att varje ledig lägenhet i Stockholm ska vikas till flyktingar eller att Ullenhag idag presenterar en ny åtgärd som innebär att staten ska premiera kommuner som viker lägenheter åt flyktingar. Nu kan regeringen även sno ditt fritidshus för att täcka behoven för de allt fler flyktingar som anländer.

Nej, det är ingen lögn och inte ens en dröm. Detta är verkligheten i Sverige anno 2012.

Redan 1993 antogs en lag som innebär att staten kan konfiskera fritidshus om Sverige drabbas av en flyktingström som kräver stora resurser. Julia Caesars nya krönika belyser detta och en sammanfattning kan laddas ned här och vill du söka dokumentet i Riksarkivet har du lite information att tillgå här.

När journalister, politiker och höga tjänstemän får se sina sommarstugor konfiskeras för att härbärgera flyktingar, undrar jag om inte slutet är nära för denna regering?

Till sist vill jag ställa två frågor:

  1. Finns det verkligen journalister som inte ser problemen med svensk flyktingpolitik och som inte vill göra en grävande granskning av denna?
  2. Finns det verkligen inga regeringsrepresentanter som har modet att säga ifrån?

Källa: Snaphanen

Din idag, Muhammeds imorgon.


Stigande opinionssiffror för SD


Av Pettersson

Dagligen får vi avslöjanden om den misslyckade integrationen i vårt land och i hela västvärlden. 

Mångkulturen fungerar ingenstans, framförallt inte när muslimer är inblandade. Naturligtvis finns det miljoner med justa, trevliga, arbetsamma muslimer men de som tror på Allah och han ska ordna allt till det bästa är tillräckligt många för att ställa till det överallt där de får lite att säga till om.

Igår slog SD rekord med 7,2 % i Sifo:s opinionsmätning och idag blev det rekord hos United Minds med 8,8 %.

I morgon öppnar riksdagen efter sommaruppehållet och då börjar spektaklet med att mobba SD igen men vad än 7-partiet och PK hittar på lär SD:s opinionssiffror stiga fram till valet om ingen börjar tala sanning om invandringen.

 


Dårarnas paradis


Av Pettersson

Lite smått och gott från en ENDA nyhetssändning nu på morgonen.  

Ekot berättar idag att två före detta statssekreterare i regeringen, centerpartisten Leif Zetterberg, och kristdemokraten Dan Ericsson, jobbar och tjänar pengar samtidigt som de under snart två års tid tagit ut fullt avgångsvederlag från regeringskansliet på 84 200 kronor i månaden.

 – Denna typ av ”avslöjanden har i många år dykt upp under olika regeringar och varje gång skjuter journalisterna på fel måltavlor. Vem tror att journalisterna på Ekot skulle tacka nej till möjligheten att få dubbel lön? Sätt åt dem som gör detta möjligt i stället!

 Arbetsförmedlingen har tecknat ett avtal med ett bemanningsföretag för att hitta arbetsförmedlare, skriver Dagens Nyheter.  För en arbetsförmedlare kostar det 24 000 kronor och för chefer blir priset 125 000 kronor.

-Det verkar som det vore bättre att samtliga på arbetsförmedlingen började jobba hos ett bemanningsföretag!

Flyktingar med uppehållstillstånd hittar ingenstans att bo och fastnar alltför ofta på flyktingboenden. Regeringen vill därför införa en så kallad mottagningspremie där kommunen kan få upp till en miljon per lägenhet.  Mottagningspremien ska vara på plats först om ett år och får redan nu kritik. Men integrationsminister Erik Ullenhag (FP) tror på det nya systemet. – Det har två vinster. Vi är tydliga med att vi vill ha hjälp med att få fram bostäder, och i slutet av varje år kan vi sedan se vilka kommuner som har jobbat på ett klokt sätt.

 -Nu hamnar alla svenskar som står i bostadskö ännu längre bak i den kön. Grattis svenskar”

Myndigheten Tillväxtanalys, som har huvudkontor i Östersund, spenderar en bra bit över 10 000 kronor per anställd och år på intern representation och personalkonferenser på herrgårdar och slott. Det samtidigt som riktlinjerna säger att skattebetalarnas pengar ska hanteras försiktigt. Arbetsmiddag med entrecôte, crème brulée och vin på exklusiva Operakällaren och boende på fem-stjärniga Grand Hotel i Stockholm menar generaldirektör är fullt rimligt.

– Tyvärr får nog den generaldirektören behålla jobbet och får han sparken påverkas inte lönen.

– Pettersson hörde detta från en enda nyhetssändning  nu på morgonen och det visar att vi bor i dårarnas paradis. Det verkar som sunt förnuft totalt saknas på många håll. Snart är nivån och kraven så låga på våra offentliga beslutsfattare att de getherdar och analfabeter som översvämmar vårt land kan få vilket toppjobb som helst.


Tunnelbanesvinet är illegal invandrare


Av Stefan K

Svinet som rånade den medvetslösa mannen i Stockholms tunnelbana är en illegal invandrare.

Enligt DN har mannen erkänt och säger sig vara djupt ångerfull. Ångerfull är han nog bara för att han inte tänkte på de övervakningskameror som fick honom på bild. De två brott han nu står åtalad för gav honom säkert inga skuldkänslor.

I de fakta som kommit fram sägs det att svinet är 28 år, att han kommer från Tunisien, men att han saknar någon form av id-handling. Han är m.a.o. en av de illegala invandrare som kyrkan, privatpersoner, organisationer hjälper till att gömma och som regeringen sett till att ge fri sjuk- och tandvård på vår bekostnad.

Källa: DN

Bilderna på svinet finns att beskåda på DN:s webb-tv


Politikerhoten kartläggs


Av Stefan K

I december presenterar BRÅ sin kartläggning av politikerhoten.

2008 gavs boken ”Politik på hemmaplan” ut och den byggde på en enkät som 10 000 fullmäktigeledamöter svarat på. Undersökningen visade sig att 8,5% av de tillfrågade politikerna hade utsatts för något form av brott kopplats till deras politiska engagemang. Redan då var Sverigedemokrater mest utsatta och inte mindre än 35% av deras representanter hade drabbats under det år som enkäten byggde på. Center- och miljöpartister var de som klarade sig undan lindrigast. Att Sverigedemokrater även idag är de som utsätts för mest brott är nog ingen vågad gissning och detta förklarar nog ett antal av de tomma SD-stolar som media gärna belyser i parti o minut.

I december får vi svaret och även om min tilltro till det svenska samhället fått sig en rejäl stöt, så hoppas jag att BRÅ gjort denna undersökning med öppna och ärliga blå ögon.

Källa: GP


Veckans fråga


Av Stefan K

Regeringens nya regler i föräldraförsäkringen ska  få ut nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden, vilket ni kan läsa i nedanstående artikel.


Somaliska kvinnor ska jobba


Av Stefan K

I regeringens kommande höstbudget kommer vissa förändringar att ske i föräldraförsäkringen.

Två skillnader sticker särskilt ut när föräldraförsäkringen görs om i strävan att fler utrikesfödda kvinnor ska ut på arbetsmarknaden. Grundnivån höjs från 180 kronor per dag till 225, vilket gör en ”löneökning” på 1 350 kronor i månaden”. Jag och mina arbetskamrater, som fick 830 kronor i lönepåslag i år, har lätt att hålla oss för skratt och om ni pensionärer skrattar eller gråter kanske vi får läsa i kommentarsfälten. Dessutom kommer möjligheten att vara hemma med sina barn begränsas efter det att barnet fyllt 4 år, då endast 95 dagar kan sparas till detta ändamål.

Det här är förstås ett slag i luften, precis som det flesta förslag regeringen lägger fram för att lösa problemen deras misslyckade integrationspolitik skapat. Det råder nog ingen tvekan om att förslaget i första hand vänder sig till familjer med stora barnkullar och vilka de är förstår ni säkert? Göran Hägglund sa alltså i gårdagens Agenda att de nya reglerna är ett sätt att få ut nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden.

Ta då fru Muhammed, 21 år, som kommer till Sverige med tre barn, varav två är under 4 år. Redan här har hon rätten att stanna hemma i 9 år, utan krav på egenförsörjning och är då 30 år när föräldraförsäkringen går ut. Under dessa första 9 år får fru Muhammed 6 750 per barn och månad att leva på. Lägg då till alla andra bidrag som nyanlända kan införskaffa redan från början och ni förstår att fru Muhammed, som kanske saknar utbildning, arbetslivserfarenhet och har levt under ganska knappa förhållanden i Somalia, har det jämförelsevis ganska bra ställt i sitt nya land. När hon lärt sig att hon får så mycket pengar för att vara hemma med sina barn, så lär hon säkerligen följa den somaliska traditionen som medger en stor barnskara. Om hon redan innan 30 års ålder hunnit skaffa ytterligare tre barn, kan hon alltså lägga till ytterligare 13 år som hon kan vara hemma utan att krav ställs på egenförsörjning och är då 43. Hur lätt har en 43-årig somalisk kvinna i huckle, utan utbildning, utan arbetslivserfarenhet, med språksvårigheter och en analfabetism att komma ut på en svensk arbetsmarknad?

De flesta inser nog att dessa kvinnor inte lär komma ut i en egenförsörjning och frågan är om de ens vill?

Anna Hedenmo ställde två frågor till Göran Hägglund i Agenda:

  1. Är det rätt att kvinnor som kommer till Sverige ska kunna ta ut en retroaktiv föräldraförsäkring för de barn man fött i världen innan man kom hit? Ja sade Hägglund. Nej säger jag. Varför ska vi svenska skattebetalare, retroaktivt betala för barn som fötts i andra länder av människor utan någon som helst anknytning till Sverige? Ger det en signal om att egenförsörjning är ett måste i ett väl fungerande samhälle?
  2. Kristdemokraterna har i agenda en grundidé om att kvinnor ska stanna hemma med sina barn i högre utsträckning och är det inte bra att utrikesfödda kvinnor då gör det? Jo, det är en delikat avvägning, erkände Hägglund och tillade det orimliga i att ge föräldrapenningdagar så högt upp i barnens ålder som idag. Min egen mor var hemmafru, vilket säkert var vanligt förekommande för ett antal år sedan och vi barn tog ingen skada av det, tvärtom. Huruvida samhället och välfärdssystemet tog skada ska jag låta vara osagt. Dock regnade det inte bidrag över min mor p.g.a. av min far som tog hand om försörjningen av familjen och idag har min mor en garantipension som alla säkert vet är lägre än den ersättning som ges till nyanlända pensionärer från fjärran länder. Än idag är det min far som försörjer henne till övervägande del.

Nej, min absoluta tro är att somaliska kvinnor och andra kvinnor från kulturer där många barn är tradition, även fortsättningsvis kommer att försörjas av oss hårt beskattade svenskar och att välfärdssystemet också det kommer att utsättas för stora påfrestningar även framöver. De nya reglerna i föräldraförsäkringen tillhör de både kostsamma och misslyckade som regeringen lagt fram under de sex år man försökt försvara Europas mest extrema flyktingpolitik.

Källa: SVT