Dagsarkiv: 15 september, 2012

Gammal fördom bättre än modern rådvillhet


Av Olli Rein

Johan Hakelius

Den årliga utrensningen i bokhyllorna är slutförd och suktar ni efter ”SOU 2008:56 – Mångfald som möjlighet”, eller en prudentlig roman av Toni Morrison (endast två begagnade kapitel), hänvisas ni till Myrorna.

Att städa ur bokhyllor påminner mig om Petrus Brasks gamla psalm: ”Allt hwad wii på jorden äga/Thet är alt förgänglighet/Hwad wij timligt öfwerväga/Är ostadig stadighet”. Böcker är i allmänhet inte alls eviga. Inget, med möjligt undantag för ostron, blir skämt så snart efter att ha öppnats. Men det finns undantag.

I en av högarna fann jag en nätt volym som visade sig vara fylld av matnyttiga upplysningar, trots nästan hundra års inbundenhet. Till exempel:

”På jordklotet finnas många höjningar och fördjupningar. De flesta fördjupningarna äro fyllda med vatten och kallas hav eller sjöar. Höjningar, som nå upp över vattnets yta, kallas land.”

Författaren, överdirektör Ernst Carlson, var framliden när tredje upplagan av Folkskolans geografi trycktes 1914, men man begriper att en så informativ skrift inte fick gå i graven med upphovsmannen. Här får vi veta att Falköping är föreningspunkten mellan Södra och Västra stambanorna och att Brasilien står för tre fjärdedelar av världens kaffeproduktion, men också en hel del om människor.

Finnarna, till exempel, ”äro kända som ett segt och ihärdigt folk, vant att tåla mödor och försakelser. Under flera hundra år, då Finland tillhörde Sverige, stodo finnarna trofast vid vår sida.” Måttstocken är en gudfruktig protestant med tidiga morgonvanor och god hygien, något som drabbar afrikaner orimligt hårt: ”Negrerna äro barnsliga och godmodiga men tillika lögnaktiga och opålitliga. De leva i månggifte och äro flerostädes människoätare.”

En del folk finns någonstans mittemellan begriplighet och besynnerlighet. Turkarna ”bära vida byxor och ha på huvudet en röd mössa eller en om hjässan virad duk, turba’n. De sitta på låga soffor eller med korslagda ben på mattor, medan de röka sin pipa och dricka sitt kaffe.” De får minuspoäng för månggifte och slavhandel, men pluspoäng för att de, likt de kristna, tror på en gud.

Vissa folkslag är avgjort knasiga: ”Kineserna ha egendomliga vanor. Männen avraka sitt hår så när som på en lång hårpiska i nacken. De förnäma damerna hopklämma ända från barndomen sina fötter, så att dessa bli små och förkrympta. Såväl män som kvinnor begagna solfjäder. Man äter med pinnar o.s.v.”

Men trots sådana utflykter är beskrivningarna ofta förbluffande träffsäkra. Den ryske bonden ”är i allmänhet arbetsam, gladlynt och road av sång och dans” men ”mycket begiven på brännvin och förfaller lätt till dryckenskap”. Holländarna ”äro kända för sin arbetsamhet, ordentlighet och renlighet”. Fransmännen för ”stor flit och sparsamhet”, men ”stadsborna, särskilt parisarna, ha gjort sig kända för fåfänga och ombytlighet”. Italienarna ”äro ett vackert och livligt folk. De äro mycket fallna för musik och annan skön konst. Men massan av folket är okunnig och vidskeplig […] Tiggare lata sig på trappor och gatstenar.”

Det vore förstås omöjligt att skriva något liknande i dag, men jag undrar om det inte är till vår nackdel. Världen är stor och brokig. Någonstans måste man börja för att förstå den. Den moderna strategin är att stipulera att alla i grund och botten är varandra lika och bli häpet handfallen när det visar sig vara fel. Den gamla ordningen var att frimodigt sätta vedertagna fördomar på pränt och låta erfarenheten nyansera bilden, när så krävdes. Jag är inte säker på att vår metod leder till större förståelse, eller ens mer tolerans.

Folkskolans geografi står i alla fall kvar bland de användbara böckerna.

Nihil sub sole novum = Inget nytt under solen

Den ryska livegenskapen är sedan 1861 upphävd, konstaterar Ernst Carlson, men låtsas inte för den skull att ryssen har det lätt: ”Nu är han väl till namnet fri, men han tyngs av tunga skatter och behandlas ofta obarmhärtigt av ämbetsmännen.” Nihil sub sole novum, för er som begriper latin. Annars går det bra att googla.

Johan Hakelius Affärsvärlden

Olli har inte så mycket mer att säga, än att Johan Hakelius får passa sig så att han inte blir kallad rasist eller kanske t.o.m. fascist, om någon från 68-vänstern läser det här. Det verkar på Johan som om han nästan avsiktligt ger blanka faan i vad just denna grupp har att förtälja. Noga medveten som han är, om vad sådana gamla skojare tycker och tänker, ifall att de ännu klarar av det sistnämnda.


Kommunen vill köpa sex villor till somaliska familjer


Av Pettersson

FALKENBERG Kommunen vill köpa in några villor för att därigenom kunna erbjuda flyktingfamiljer, med många barn, ett godtagbart boende när de ska förenas med sina nära anhöriga i Falkenberg.

FAKTA Kommunen förbereder sig alltså på en viss ökning av antalet flyktingar, framförallt anhöriginvandrare, som bosätter sig i Falkenberg. På sistone har det annars varit ytterst få flyktingar som bosatt sig här. Från första januari 2011 till sista juni 2012, under ett och ett halvt år, flyttade 11 nyanlända flyktingar (som fått uppehållstillstånd) till kommunen. Enligt en överenskommelse med Migrationsverket ska Falkenbergs kommun vara beredd att ta emot 40 nyanlända flyktingar/anhöriginvandrare per år, men antalet har alltså blivit betydligt lägre på sistone.

Det är socialnämnden som i sitt budgetförslag föreslår att kommunen under den närmaste treårsperioden köper in två bostadshus per år för det här ändamålet.

– Vi har tagit reda på hur många anhöriginvandrare som vi kan räkna med under den närmaste tiden. Den här lösningen är den ekonomiskt mest hållbara, säger Wolf Zughaft, avdelningschef på socialförvaltningen.

Bakgrunden är anhöriginvandringen från Somalia. Migrationsverket räknar med att i år ta emot omkring 15 000 ansökningar från somalier som vill komma till Sverige för att förena sig med sina nära anhöriga. Tidigare har det varit utomordentligt svårt för somaliska barn och makar att komma efter och förenas i Sverige med en person som ensam flytt hit och fått uppehållstillstånd. Tidigare har de svenska myndigheterna krävt en styrkt identitet, men i ett land som Somalia kan det vara omöjligt att få fram godtagbara identitetshandlingar eftersom landet till stora delar saknar fungerande myndigheter.

Nu kan man dock, efter ett vägledande beslut i Migrationsöverdomstolen, gå förbi bekymret genom dna-tester som bevisar en familjeanknytning. Detta gäller kärnfamiljer, alltså barn och makar, som nu får det lättare att komma till Sverige.

I Falkenbergs kommun har man försökt analysera hur många somaliska flyktingar som nu kan väntas få hit sina familjer. Det rör sig om några få personer, men med förhållandevis många barn.

Eftersom det i regel är svårt att hitta stora lägenheter, så vill kommunen istället förbereda sig genom att köpa in villor som familjerna kan hyra. Nyanlända flyktingar är sällan självförsörjande under de första åren i Sverige, utan beroende av bidrag. Men under den tiden ger staten en ersättning till kommunerna som ska täcka kostnaderna för de nyanlända flyktingarna och deras familjer.

-Pettersson undrar om inte somalierna skrattar ihjäl sig åt de dumma, naiva svenskarna. Villor, pengar, retroaktiv föräldrapenning, etableringsersättning, bostadsbidrag, subventionerade lån osv. Det verkar inte finnas någon gräns för idiotin. Undrar förresten hur många familjer som kan få tak överhuvudet och ett dräglare i Somalia för de pengar sex villor i Falkenberg kostar.

Hallandsposten


Göran Persson blir riskkapitalist


Av Pettersson

Sveriges tidigare statsminister Göran Persson blir delägare i ett riskkapitalägt it-bolag som verkar i sjukvårdssektorn. Därmed gör han samma resa som sin före detta finansminister Pär Nuder: från en socialdemokratisk regering till riskkapitalsektorn.

Göran Persson har efter att han lämnat politiken blivit en alltmer aktiv spelare inom näringslivet. Från att från början ha varit konsult inom kommunikationsbyrån JKL och ordförande för statliga Sveaskog så har han tagit flera styrelseuppdrag inom det privata näringslivet, bland annat som ordförande för Scandinavian Biogas där han också gått in med ett par miljoner i egna pengar.

Nu har Persson greppat en ny ordförandeklubba, den i Cambio Healthcare Systems, rapporterar Dagens industri. Det är ett it-bolag som säljer mjukvara till svenska landsting. Bolaget köptes i juni av riskkapitalbolaget Valedo som snabbt bjöd in Göran Persson att bli både ordförande och delägare.

– Vi bjöd in Göran Persson att bli delägare i bolaget, liksom vi gjorde med övriga styrelsemedlemmar, säger Per Forsberg, en av Valedos grundare till Di.

-Pettersson säger inte mer än att någon socialdemokrat har han aldrig varit och det är inte den nuvarande ledningen i S heller…

Förresten vem var det som sa att riskkapitalister bryter sönder företag…


Etiopiensvenskarna: ”Det är ett jävla skämt”


Av Olli Rein

Terroristsvenskarna Martin Schibbye och Johan Persson

De frigivna journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson går till hårt angrepp mot den etiopiska regeringen och landets rättssystem.
”Det är ett jävla skämt”, säger Johan Persson.

Men svenskarna vill ännu inte ge något omdöme om insatserna från utrikesminister Carl Bildt, som har setts som jävig på grund av sina kopplingar till Lundin Petroleum.

På fredagen landade de svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson i Sverige efter 14 månader i etiopiskt fängelse.

De svenska journalisterna frigavs i måndags och landade med ett plan från Istanbul på Arlanda på fredagsförmiddagen.

Väl på svensk mark deklarerade Martin Schibbye hur skönt det var att vara i ett land ”där man kan tala fritt.”

På eftermiddagen möttes de av ett stort medieuppbåd vid en presskonferens i ABF-huset i Stockholm.

På di.se:s fråga hur de ser på den etiopiska regeringen och landets rättssystem, svarade Johan Persson:

”Det är ett jävla skämt. De har ju domstolar där domarna skrivs av politiker innan själva rättegången ens har börjat.”

”Den etiopiska terroristlagstiftningen är instiftad för att sätta journalister och oppositionella politiker i fängelse. Den lagen är framtagen med det enda syftet”, sa Martin Schibbye.

”Den lagstiftningen strider mot internationell rätt. Den lagstiftningen kränker yttrande- och pressfriheten”, fortsatte Martin Schibbye.

Många av frågorna handlade om hur Martin Schibbye och Johan Persson ser på regeringen och utrikesminister Carl Bildts insatser.

”Det är oerhört svårt för oss att svara på det just nu. Vi har suttit inlåsta nu i 14 månader, isolerade. Vi vet inte riktigt vad som har gjorts och inte har gjorts. Det vi vet och har sett själva är att ambassaden har jobbat för oss. Och de har ställt upp till hundratusen procent”, sa Johan Persson.

Utrikesminister Carl Bildt har ifrågasatts för sin roll i fallet med de svenska journalisterna. Svenskarnas syfte med resan till Ogadenprovinsen var att granska oljeoblaget Africa Oil, där familjen Lundin är storägare. Carl Bildt satt tidigare i styrelsen för Lundin Petroleum – något som vissa menar har gjort utrikesministern jävig.

Men de frigivna svenskarna gav inget omdöme om Carl Bildt på fredagen.

”Vårt reportage skulle handla om hur ett oljebolag agerat och inte agerat. Vi åkte inte dit för att skriva skit om Bildt. Som sagt, jag vet inte om det har påverkat eller inte påverkat. Det är svårt i nuläget att säga”, sade Johan Persson.

När svenskarna greps i fjol gjorde Bildt ett uttalande som har tolkats som att svenskarna får skylla sig själva.

”Vi har inte läst så mycket så vi vet inte exakt vad Carl har sagt. Vi måste analysera det själva. Det är alldeles för tidigt att uttala sig om det”, sa Johan Persson vidare.

Kommer ni att fortsätta att granska Africa Oil?
”Ja, självklart”, var Johan Perssons besked.

På frågan om det var något i sitt eget agerande som de två journalisterna ångrar idag, sa Martin Schibbye:

”Beslutet om nåd var ganska lätt att fatta, men väldigt svårt att leva med. Att efter domen välja den här förljugenhetens linje.”

Svenskarna bestämde sig tidigt för en nådestrategi i en dialog med svenska ambassaden, sin advokat under rättegången och sina anhöriga, berättade han.

”Enda sättet ut är att gå ner på knä”, sa Johan Persson.

I måndags uttalade sig svenskarna i statlig etiopisk tv, där de visade ånger. Deras budskap var att de hade begått ett misstag att ta sig in i landet utan riktiga dokument. Det har spekulerats i att detta var ett villkor för att gå fria.

På frågan om de menade någon av ursäkterna var Johan Perssons besked:
”Nej, ingen.”

”Vi hade som sagt två val – antingen att sitta kvar där i elva år eller att komma till Sverige och berätta historien och då valde vi det sista”, fortsatte han.

Afroditi Logothetis afroditi.logothetis@di.se

Källa DI

Terrorismen planeras i Nairobi

Dessa båda vänsterextremister har nu fått smaka lite på hur en kommunistisk stat fungerar, och de känner sig numera upprörda över det som dessa två har fått uppleva. Det var inte så länge sedan som Martin Schibbye var redaktör för Revolutionär kommunistisk ungdoms tidning Rebell, och skrev i mycket positiva ordalag om kommunismens fördelar, men att den måste införas med vapenmakt. Samma vapenmakt som blev hans fall i Ogaden, sedan hans privatarme på 15 man från Ogadens nationella frihetsfront ONLF, hade stupat till sista man.

Jag har en mycket välskriven krönika av Johan Hakelius om detta, som jag rekommenderar er att läsa, om ni inte redan har gjort det. Det är ett både roligt och allvarligt skrivet inlägg från Johan Hakelius vassa penna och som kan läsas HÄR.


PO: En gräns överskreds


Av Pettersson

När Dagens Nyheter och senare flera PK-tidningar valde att presenterara en bild av den omaskerade tunnelbanerånaren överskreds en gräns skriver Allmänhetens Pressombudsman Ola Sigvardsson.

”En gräns som överskreds i dag när Dagens Nyheter valde att publicera en omaskerad bild av den misstänkte rånaren” skriver PO Ola Sigvardsson.

Det är längesedan jag kände en sådan ilska inför en nyhetshändelse. Att råna och lämna en medvetslös man på tunnelbanespåret trotsar det mesta som har att göra med medmänsklighet och empati. ”Ondskan personifierad” är en kommentar jag stött på.

Och på nätet är ett oändligt antal diskussioner igång. Inklusive de första skämten om det inträffade.

Ändå var det en gräns som överskreds i dag när Dagens Nyheter valde att publicera en omaskerad bild av den misstänkte rånaren under rubriken Han är Sveriges mest jagade man. Bilden var mycket tydlig.

Min första ryggmärgsreflex var ”Skönt, nu är det snart över.”

I ingressen konstaterar tidningen att bilden av tunnelbanerånaren har skapat lynchstämning på nätet. Och en polis citeras ”Det kan vara farligt för personer som liknar honom.”

Men frågan till Sveriges publicister är om det inträffade är av den karaktären att medierna kan kasta den traditionella försiktigheten när det gäller identifiering av misstänkta över bord. Är det medias uppgift att bidra i jakten?

DN svarar uppenbarligen ja, liksom Expressen och Aftonbladet och flera andra medier.

Tillsammans med de flesta andra medier har Svenska Dagbladet har valt en annan linje; inget porträtt i dagens tidning och utsuddade anletsdrag i övervakningsfilmen som tidningen lagt ut på sin hemsida.

Ur ett pressetiskt perspektiv är Nej inte ett självklart svar på frågan. Om en person är farlig för allmänheten kan det finnas skäl att upplysa om hans eller hennes identitet.

Men mitt i den vrede som jag delar med alla, uppskattar jag de medier som förmår ha is i magen. Jag längtar inte efter onlinejakter på misstänkta brottslingar.

-Pettersson inser att Sigvardsson har rätt till en liten, liten del. Det kan vara farligt om människor tar lagen i egna händer och tar fel på person men hur farligt är det inte med alla dessa rånare, mördare och våldtäktsmän som går lösa för att myndigheter och PK vägrar att publicera ett vettigt signalement. Förresten har Pettersson aldrig sett att PO Ola Sigvardsson varit upprörd när bilder på icke dömda svenskar publicerats. Tidigare HÄR.


Nu fungerar kommentarsfunktionen en stund igen


Av Olli Rein

Det finns en ände på detta problem. Till dess hoppas vi på ert tålamod.


Mänskliga katastrofer


Av Pettersson

En stor anledning till att de islamska länderna är mänskliga katastrofer är att befolkningen växer för fort. Arbetslösheten är på vissa håll 50 % och arméer av arga unga män ser ingen framtid.

Eftersom islam inte tillåter barnbegränsning så fortsätter de att yngla av sig och fortsätter att skylla detta på västvärlden och likt ett herrefolk kräver de att bli försörjda av andra.

Professor Hans Rosling förklarar befolkningstillväxten med nya metoder.


Stenar och raketer mötte poliser


 Av Pettersson

Ett gäng unga människor tog emot polisen med stenkastning och raketer när polisbilarna anlände till Hagaskolan i Örebro.

En 15-åring greps och togs till förhör, misstänkt för våldsamt upplopp och narkotikabrott. Efter förhöret frigav jouråklagaren honom.

Polisen ryckte ut till skolan vid niotiden på fredagskvällen efter en anmälan om att ett stökigt gäng samlats på skolan.

-Pettersson undrar varför bara en är gripen?

Örebro TT


Arabiska aktivister får svenskt bistånd


 Av Pettersson

Den arabiska våren får Sveriges regering att satsa 100 miljoner kronor på en demokratisering av länder i Mellanöstern och Nordafrika. Det är en av nyheterna i årets höstbudget, där regeringen också ökar stödet till enskilda nät- och demokratiaktivister.

Efter de folkliga upproren i bland annat Tunisien, Libyen och Egypten presenterar regeringen nästa vecka en helt ny satsning på demokratibistånd. Som del av biståndsbudgeten avsätts 100 miljoner kronor till stöd för en demokratisering av länder i Mellanöstern och Nordafrika.

–Det handlar till exempel om att bygga upp nationella parlament och stödja statliga institu- tioner för att skapa mer demokratiska samhällen, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (M).

– Pettersson säger att det finns ingen gräns när det gäller att stödja stenkastarkulturen medan demokratiska nätaktivister på hemmaplan motarbetas och beskylls för att sprida myter…

SvD


Rånades på Playstation vid Albanoskolan


Av Pettersson

Landskrona. Vid 22-tiden i onsdags rånades en 18-årig man när han cyklade över Albanoskolans gård.

Enligt polisanmälan ska två unga killar med uppdragna huvor ha sprungit mot honom och stoppat honom. En av dem ska ha hotat med en kniv och uppmanat honom att ge dem allt han hade på sig. Den andre ska ha sökt genom hans fickor.

Den knivbeväpnade mannen ska enligt anmälan ha tagit en ryggsäck som 18-åringen förvarade i cykelkorgen, innehållande en Playstation.

Männen ska ha varit i 20–25-årsåldern. De ska ha burit svarta luvtröjor och svarta skinnhandskar. Den ene ska ha burit svarta träningsbyxor och den andre mörkblå jeans. De ska enligt anmälan ha haft ”svenskt utseende”. Rånarna lämnade platsen genom att springa mot centrala Landskrona.

– Pettersson undrar om inte detta är första gången Helsingborgs Dagblad återger något som kan liknas vid ett signalement? Undrar vilka det är som begår brott alla de gånger när HD inte skriver ut signalementet, någon som vet?