Dagsarkiv: 16 juli, 2012

På båda sidor av Öresund


Av Pettersson

Stefan K skrev ett inlägg om Landskrona HÄR där ingick bland annat detta

Landskronapolisen: ”Det handlar ofta om ungdomar med utomnordisk bakgrund, som agerar i grupp och oftast mot unga brottsoffer.”

På andra sidan Öresund i Danmark talar polisen också klarspråk på ungefär samma sätt: ”Det behövs en ny taktik, därför att kriminella invandrare försvarar sig i flock. Det är en ohygglig utveckling.” 


En PK journalist har nyktrat till – nästan


Av Pettersson

I dagens Expressen har Gunnar Wetterberg en ledare som i varje fall andas tillnyktring men det är långt kvar innan de börjar tänka klart på den och andra tidningar. Jag har kopierat lösa delar hur Wetterbergs ledare.

 ”Invandringen av somalier och vården av papperslösa är viktiga symbolfrågor, men det som bekymrar många människor är problemen på arbetsmarknaden, i skolan, med social försäkringarna.

 Det räcker inte med artiklar om allt gott invandringen kan föra med sig för att skingra de mörka stämningarna.

 Problemen med legitimiteten ligger i integrationens betydelse för de stora strukturfrågorna.

 Att statsministern fick skäll när han jämförde arbetslösheten för ” etniskt födda svens kar” med invandrare är bedrövligt.

 Det räcker inte med allmänna stimulanser, när arbetslösheten är så hög bland de nyanlända. Problemen måste få nämnas, om vi ska kunna hantera dem”

Skolans resultat är det andra stora problemet. De framtida hoten låter sig redan anas i de mest segregerade invandrarstadsdelarna. Om nyanlända tonåringar bara får något eller ett par års skola kommer den strukturella arbetslösheten att drabba även dem

Den tredje svårigheten är när invandringen möter socialförsäkringarna. De som kommit hit sent i livet riskerar mycket låga pensioner. De som kommit med många barn hamnar i föräldraförsäkringen under flera år, långt bort från arbetsmarknaden

Det fjärde bekymret är oron i förorterna. Det är inte acceptabelt att brandkåren möts med ste

Pettersson ser att det är något som liknar en tillnyktring på gång men det är oerhört långt kvar…det bästa vore om de lämnade spriten till P som klarar drickat och började tänka självständigt i stället för att leka följa John…och det lär dröja innan PK säger – förlåt vi hade fel!


Invandrare ska på kurs *uppdaterad


Av Stefan K

Redan idag har kommunerna en skyldighet att erbjuda flyktingar och deras anhöriga en orientering om det svenska samhället och dess funktioner.

Fr.o.m. 1 maj nästa år ska betydligt fler invandrare omfattas av detta. I och med den nya lagen ska alla invandrare i åldrarna 18-64 med uppehållstillstånd, samt deras familjemedlemmar och anhöriga erbjudas denna kurs. Målet är att förbättra sin situation på arbetsmarknaden och i samhället. Trots miljarder som redan betalats in, har det väl knappast varit lyckat så här långt?

Man räknar med att cirka 17 000 personer kommer att omfattas av detta  erbjudande och om så få som 40% nappar, så blir det till en kostnad av 40 miljoner kronor. Nog trodde jag att en kurs om det svenska samhället var ett tvång för de som väljer att bosätta sig här, men med tanke på hur Sverige ser ut idag så inser jag hur fel jag haft.

Nu ser vi alltså ytterligare miljoner som kastas in för att försöka förbättra den katastrofala integrationen och de läggs till de miljarder som redan försvunnit. Är det inte fler än jag som undrar var alla miljoner och miljarder finns när vården, skolan, omsorgen och andra välfärdsområden blöder allt ymnigare?

Källa: Riksdag & Departement

*Uppdaterad 2012-07-16 22:40

Jag tar mig friheten att kopiera en kommentar av Minny på R&D:s artikel som det länkas till ovan:

”Jag kan delge departementet några erfarenheter efter att ha arbetat med samhällsinformation i Rosengård för vuxna, muslimska kvinnor.

Det blev en fullständig kulturkrock för mig. Hela min syn på integration förändrades. Jag tog mig an uppgiften med entusiasm och lämnade den som en tilltufsad och lite rädd demokrat. Jag började fundera över om vi inte måste kräva en viss assimilation av dem som flyttar till Sverige.
Varför?
Jo, jag mötte en idévärld och världsbild helt olik vår västerländska.
Jag fick lära mig att vissa värderingar inte går att förändra, även om dessa är oförenliga med svenska lagar och normer.
Jag fick bevittna hur moralpoliser utövade makt och kontroll så att inte den svenska kulturen skulle befläcka den egna gruppen.

Så sorgligt det var att inse att all den svenska välviljan, all vår tilltro till utbildning, projekt,insatser, dialog …förståelse… förklaringar… inte biter ett dugg på människor vars världsbild är formad efter uråldriga regler.

Så vad ska departementet göra?
Peka med hela handen och säga:
– Om ni vill leva i Sverige måste ni anpassa er till att det är svenska lagar som gäller här i landet. Inga andra.
– Jämlikhet råder mellan kvinnor och män. Sverige gör inga undantag på denna punkt. I vårt land är män och kvinnor självständiga individer. Släktens krav på ”heder” gäller inte här.
Kan ni inte acceptera detta, så kan ni inte heller leva här!

– Den svenska välfärden byggdes upp av våra svenska förfäder
och i modern tid av svenskar och europeiska arbetskraftsinvandrare.
Det är deras arbete som lagt grunden.

– Pengarna i välfärdssystemen, alla bidrag, betalas av våra gemensamma skattepengar.

– Ta död på myten att Sverige får pengar från FN för att ta emot alla migranter som kommer.

– Förklara att i Sverige måste även kvinnor arbeta för att försörja familjen.

– Kräv att de nyanlända lär sig att här i landet är det vanligt att man stiger upp klockan sex och börjar arbeta klockan sju.

– Var tydlig med att livet i Sverige innebär att man arbetar åtta timmar och att man anstränger sig för att skaffa en utbildning.

Det låter kanske tråkigt och lutheranskt, men ärligt talat kan vi bevara vårt välstånd om en stor grupp inte förstår eller vill förstå sammanhangen?”


Den märkliga vänstern


Av Stefan K

I Bollnäs skedde tre våldtäkter på ett dygn. De enda som reagerade på allvar var en liten grupp med högerextrema rötter som manifesterade på Torget i Bollnäs.

Kommande helg anordnas en ny manifestation, dock inte mot våldtäkter och till stöd för de tre kvinnor som våldtogs i staden. Nej, manifestationen är mot rasism och främlingsfientlighet. De tre kvinnor som fått sina liv förstörda ägnas tydligen ingen större tanke, inte heller de män som ansåg sig ha rätten att förstöra deras liv. Minns att vänstern också anordnade en manifestation mot rasism och främlingsfientlighet, efter att Tommy Lundén kallblodigt mördats av ett par mörkhyade nysvenskar. Den märkliga vänstern.

Källa: Helahälsingland


Reinfeldt Jr


Av Stefan K

Hätska ord som kommer från vår statsministers son. Vad är det nu man brukar säga om hat och hot i sociala medier?

Detta skrevs på Facebook igår och i samband med att en yngling i Reinfeldt Jr:s bekantskapskrets omkom i denna olycka.

Uttrycket ”sådan fader, sådan son” har väl sällan passat in så bra som i nedanstående sammanhang. Har man en översittare till far, blir man gärna en själv. Som i detta fall när Reinfeldt Jr visar prov på översitteri.


”Ökad invandring stoppar våldtäktsepidemin”


FjärranÖsternRedaktionen

De senaste dagarna har minst 21 överfallsvåldtäkter utförts i mångkulturellaSverige. I kulturmarxistiska kretser talas nu öppet om de svenska barbarerna, som våldtar kvinnor till höger och vänster. Den testosteronstinna epidemin visar inga tendenser att avta – tvärtom.

Fredrik Reinfeldt konstaterar i en kommentar att: ”- Våldtäktsepidemin visar med all önskvärd tydlighet att vi svenskar är barbarer. – Den enda lösningen jag kan se i dagsläget är en kraftigt ökad invandring”.

Detta kopierat (snott) från Färgelanda Monarki

Vilde Bill


FjärranÖsternRedaktionen

Kan lika gärna sägas om Sverige, men i Sverige har vi väl ingen organisation motsvarande EDL


Farfarsfarfar var ”kannibal”Del 2


Lätt sommarläsning av Olli Rein

Vid unga år kom han som matros till England, där någon företagsam ”gycklare” sannolikt fick honom om hand och använde honom till åtskilligt hokus pokus. Han började emellertid snart att arbeta för egen räkning. För något år sedan uppträdde han i Norge som ormtjusare, därefter i Sverige, i landsorten, som människoätare och slukare av hundar, kattor och råttor, skriver Åbo Underrättelser i augusti 1880.

Men John Hood gjorde mer än att visa upp sig själv som kannibal. Han visade ”vargmänniskor” och han kunde uppträda som ”zulukafferhöfvding” tillsammans med ett gäng ”zulukaffrer”. ”Hwilka i sjelfwa werket woro amerikanska negrer”, avslöjar en tidning.

John Hood imponerade också på stockholmarna genom att visa dem en levande sjöjungfru. Men det tricket avslöjade polisen. Sjöjungfrun kläddes av – och visade sig vara en kvinna från Stettin. Fiskstjärten var ett laméfodral fyllt med halm.

Polisen visade ingen nåd

Sommaren 1880 kom han i slagsmål med en av sina ”zulukaffrer”. John Hood knivhöggs i huvudet och armen. Hos pantlånaren Westerberg, berättar ett vittne. ”Zulukaffern” påstås ha satt kniven i statsministerns anfader sedan han känt sig lurad och övergiven av honom.

Polisen ryckte ut under knivslagsmålet hos pantlånaren. Och eftersom polisen hade ”sjöjungfrun” i färskt minne visade konstaplarna denna gång ingen nåd. Polisen reducerade honom helt tvärt till en kaffebrun industririddare från Borneo, berättar vittnet.

Knivhuggen gick djupt. John Hood blev en tid inlagd på Sabbatsbergs sjukhus. Ärren fick han leva med, men de vackra anletsdragen, stilen, behöll han. Han fortsatte attrahera kvinnor och män med skönhet – och loppcirkus.

Kärleksparet gick ombord

Åtminstone fram till 1884 tillhörde han av allt att döma resandefolket. Men en natt 1884 försvann han plötsligt, med ett ungt vackert fruntimmer, för vilken han länge slagit sina krokar och som till fullo besvarat hans ömma låga, skriver Hufvudstadsbladet.

Den här gången var det inte Emma Reinfeldt – henne hade han lämnat – utan en ny kvinna. Med flickans hela sparkapital, 300 kronor, hoppade kärleksparet på ångaren Flamingo. En tid senare gick de iland i hamnstaden Hull på Englands östkust.

Där möttes de av den svenske konsuln. Flickans föräldrar hade anat vart de var på väg och telegraferat konsuln och bett honom skicka hem deras dotter. Det var slutet på den kärlekssagan. Ett år senare fångades John Hood på bild av en fotograf i London. Där slutar spåren efter statsminister Fredrik Reinfeldts anfader.

Det Reinfeldtska släktträdet

Släktskapet med Hood.

Farfars farfar – John Henry Hood. Han vistades i Sverige från åtminstone 1880 till 1884. Här mötte han i början av 1882 Emma Dorothea Reinfeldt.

Farfars farmor – Emma Dorothea Reinfeldt. Reinfeldtska ”urmodern”. Född 1861 i Gross Eckau i Kurland – nuvarande Lettland. Emigrerade till Sverige. 21 år gammal föll hon för John Henry Hood – resultatet blev en son, John Reinfeldt.

Farfars far – John Reinfeldt. Född på Allmänna BB i Stockholm. Växte upp i fosterhem i Stockholm, återförenades med modern efter hennes giftermål. Övertog styvfaderns verksamhet som skjutbaneägare.

John Reinfeldt fick 1906 sonen John Herbert Linné med bagaregesällsdottern Elin Olga Charlotta Olsson och gifte sig med henne 1909.

Farfar – John Herbert Linné Reinfeldt.

Gift med Anne Marie Dominique. Hennes släkt kom från Italien och ska ha anor till kungafamiljen Fernando IV och Maria Carolina av Neapel. Hennes pappa var dock kontorsskrivare i Stockholm.

Far – John Bruno Reinfeldt. Säljkonsult som i dag bor i lägenhet i det reinfeldtska Täby, där han fortfarande, 68 år gammal, driver sin konsultfirma, och är aktiv i kommunpolitiken för moderaterna. Tidigare gift med Birgitta, född Kållberg.

Kaffrer: nedsättande, numera förlegad benämning på bantufolk i södra Afrika som inte omvänts till islam eller kristendomen, till exempel ”zulukaffrer”. (Källa: NE)

Industririddare: Person som skaffar sig sitt uppehälle genom knep och bedrägerier av olika slag, spekulationer och dylikt, allt under det att han söker upprätthålla skenet av att vara en hederlig karl och gentleman. (Källa: Svenska Akademiens ordbok).

För att ni ska få se hur John Hood ser ut, måste jag tyvärr hänvisa till länken nedan. Där finns foto och hans  barns födelseattest i moders namn Emma Dorothea Reinfeldt.

AB


Vädergissningar


FjärranÖsternRedaktionen

Noterar att Aftonbladet har undersökt hur bra-dåligt väderprognoserna stämmt i sommar.

RESULTATAET av undersökningen är att man inte är imponerad av meteorologernas förmåga att få till en riktig prognos ens för de närmaste dagarna.

Redaktionen undrar hur dom ens kan tro att dom kan förutsäga hur varmt det kommer att vara om hundra år.


Ship To Hamas?


Av Stefan K

Vänsterjippot Ship To Gaza seglar envetet på sin årliga tripp till Gaza, men vad är det egentliga syftet.

Ja, syftet kanske är lovvärt, men är det människorna i området eller de styrande i Hamas som tjänar mest?

Migrationsverket hävdar att det i första hand är Hamas och inte den israeliska blockaden som utgör den viktigaste faktorn för tillståndet i landet. Merparten av de palestinier som fått uppehållstillstånd i Sverige vittnar om en förlorad rättssäkerhet under Hamas styre. Detta skriver Eli Göndör (Mellanösternvetare och doktor i islamologi) i en artikel på SvD, där han också lyfter fram det partiprogram som Hamas fullbordade redan 1988. Några exempel:

  • I artikel 7 citeras Profeten Muhammed: ”Den dagen kommer då muslimer kommer döda judar tills de gömmer sig bakom ett träd och eller en sten som kommer att kalla på muslimer och Guds tjänare och säga ’det gömmer sig en jude bakom mig kom och döda honom’.”
  • I artikel 13 förkastas alla förslag till fred och internationella konferenser.
  • I artikel 17 påpekas orsaken till att kvinnorna ska förpassas till hemmet. De ska skyddas mot israelernas ekonomiska krafter.
  • I artikel 22 anklagas israelerna för att medvetet starta krig och sedan profitera på ländernas tillgångar. Man anklagar också israelerna för att ha grundat FN och dess säkerhetsråd för att kunna styra världen.

Källa: SvD

Fakta om Hamas

Hamas stadga från 1988