Dagsarkiv: 6 juli, 2012

Migrationsverket saknar tusentals platser


Av Pettersson

Migrationsverket har just nu stor brist på tillfälliga boenden för asylsökande. 2 500 asylplatser blockeras av personer som har fått uppehållstillstånd men inte har någon annanstans att bo. Och med en ökad tillströmning av människor som söker asyl i Sverige, bland annat flyktingar från kriget i Syrien, blir situationen allt mer pressad.

Allt fler flyktingar från Syrien söker asyl i Sverige. Men Migrationsverket har inga tillfälliga boenden åt dem eftersom tusentals platser blockeras av personer som fått uppehållstillstånd men inte har någonstans att bo. Reporter: Alexandra Svedberg, Ekot i Jönköping.

Kriget i Syrien har tvingat hundratusentals människor på flykt. Många har flytt till grannländer som Jordanien, Turkiet och Libanon, där FN nu har registrerat närmare 100 000 syriska flyktingar. I genomsnitt registreras 500 nya flyktingar varje dag i grannländerna.

Under de senaste veckorna har det kommit ovanligt många asylsökande till Sverige. Första veckan i juni kom ungefär 100 personer till Sverige under en vecka. Men förra veckan var den siffran uppe i närmare 1000 personer. Ökningen har varit störst när det gäller personer från Syrien och Bosnien Hercegovina.

3 000 nya platser behövs innan september.

– Pettersson är litet undrande över hur migrationsverket räknar? Det är redan brist på platser och det kommer 1000 personer i veckan och migrationsverket behöver 3000 platser till september…ja, ja, de räknar som de vill har vi märkt tidigare…men Myten Ullenhag kommer väl att föreslå att vi importerar mera arbetslöshet och bostadsbrist för det är bra för vårt land.

Sveriges Radio


Aftonbladet kraschar


Av Pettersson

Tyvärr var det inte upplagesiffrorna utan en luftballong märkt med Aftonbladet som kraschlandade i går kväll i södra Stockholm.

-Pettersson tror inte på ryktena som gör gällande att det var chefredaktör Jan Helin som var ute och flög på fyllan och predikade ”vi gillar olika”

Konstigt nog finns inga uppgifter om kraschen i skittidningen trots att de brukar skriva om ballongkrascher. Läs HÄR.


Från en socialsekreterare


Pettersson har lånat detta av Merith Wager

”Jag förstår “miggornas” situation. Som socialsekreterare har jag ofta haft initiala samtal med så kallade “ensamkommande flyktingbarn”. Ibland, eller till och med ofta, kommer känslan över mig att jag deltar i en teaterföreställning. Jag har en roll, “barnet” en annan och tolken en tredje.

“Barnet” (oftast en ung man cirka 18-22), berättar sin rövarhistoria, jag nickar instämmande och förstående även om pjäsen ibland övergår i ren fars, och den stackars tolken sitter på sin stol och vrider sig som en mask på kroken.

Vi spelar våra roller enligt det givna manuskriptet, och som professionell gör jag allt och lite till för att “sextonåringen” skall få ett så fint och värdigt mottagande i Sverige som möjligt.

Och så gör så gott som alla andra professionella i denna charad i massformat. Vi är lojala mot förvaltningen och “systemet”, vi blandar inte in privata värderingar och uppfattningar i vårt arbete och vi gör – kort och gott – det som förväntas av oss och på ett så bra sätt som möjligt. För det är den svenska förvaltningstraditionen som vi skall vara stolta över!

Våra privata funderingar ger vi uttryck för på ett demokratiskt sätt och via valurnorna.

Skillnaden mellan mig och “miggorna” är att jag ofta har facit, d.v.s. när de bara hade en gnagande misstanke om att A och B nog inte var far och dotter så vet jag (genom deras färska personbevis något år efter PUT) att de egentligen är gifta.

Eller att C över en natt blir 5 år äldre (efter ett besök på Skatteverket = folkbokföringsmyndigheten där han kunde visa upp riktiga ID-handlingar som rent mirakulöst kommit tillrätta). Och så vidare.

Hela företeelsen kan nog inte beskrivas på ett bättre sätt än som ett av världshistoriens större bedrägerier. Bernard Madoff inräknad.”


Sverigedemokraterna har bästa invandringspolitiken


Av Pettersson

Sören Holmberg, professorn i statsvetenskap resonerar i Almedalen kring Sverigedemokraternas starka väljarstöd när det gäller partiets invandringspolitik och varför detta inte bättre avspeglas i hur många som faktiskt röstar på partiet.

Holmberg har tillsammans med Sifo gjort en undersökning om vilka partier väljarna anser har den bästa politiken på en rad områden. I likhet med flera andra undersökningar får Sverigedemokraterna den högsta siffran av alla partier när det gäller invandringspolitiken. I denna undersökning är det 24 procent som angett att de anser att SD är bäst på invandring, i andra undersökningar har partiet fått ännu högre siffror.

På frågan varför Sverigedemokraterna inte får en fjärdedel av väljarnas röster svarar Holmberg att det beror på att invandringsfrågan hamnar förhållandevis långt ned när de viktigaste politiska frågorna ska rangordnas. Sysselsättning, ekonomi, vård, skola osv anser de flesta väljare vara mer angelägna frågor och eftersom SD är ett förhållandevis nytt parti i rikspolitiken går dessa väljares röster till andra partier med mer väldokumenterad kompetens på respektive område.

-Pettersson inser varför 7-partiet och PK-journalisterna inte vill diskutera problemen med invandringen på allvar men det kommer de så småningom att bli tvungna, desto tydligare den ansvarslösa invandringspolitiken visar sig.


Hat viktigare än vatten i Gaza


Av Pettersson

Palestinska ledare och islamister berövar hellre sitt folk rent vatten än låter ett israelisk företag bygga en avsaltningsanläggning. Detta påstående verkar långsökt men det var exakt vad som drabbade FN-organisationen UNICEF i början på juni när de försökte gå vidare med planerna på att bygga en avsaltningsanläggning i Gaza.

Enligt både FN och palestinierna själva har Gaza ett desperat behov av rent dricksvatten. En officiell rapport utfärdad av den palestinska Water Authority förra året uppgav att 90 % av Gazas vatten är förorenad, vilket utgör ett allvarligt hot mot hälsan hos befolkningen. En rapport som utfärdades föregående år av FN:s miljöprogram sätter siffran till 95 %. Så om någon plats är i desperat behov av en avsaltningsanläggning så är det Gaza. Så UNICEF (FN) bestämde sig för att göra något åt det.

UNICEF politik är  att alltid att köpa från palestinier om en kvalificerad palestinsk leverantör finns. Tyvärr gör palestinska företag inte avsaltningsanläggningar men ett världsledande företag inom området finns på bekvämt avstånd från Gaza, så UNICEF trodde oskyldigt att det var den bästa lösningen, när det gäller kvalitet och kostnadseffektivitet, att ta in anbud från detta israeliska företag.

Då bröt helvetet lös. Gazas valda Hamasregering meddelade att ingen israel ska få sätta sin fot i Gaza. Den palestinska Entreprenörsunionen fördömde UNICEF och tillkännagav en bojkott av byrån och varnade palestinska kollegor för att samarbeta med israeliska budgivare. Andra palestinska grupper hotade att iscensätta protester mot UNICEF och stänga dess kontor.

Med andra ord Hamasregeringen, entreprenörsfacket och andra grupper i det palestinska civila samhället lät hellre sina kolleger bland palestinierna fortsätta att dricka förorenat vatten än att låta ett israeliskt företag få kontraktet.

UNICEF har inte slutfört upphandlingen ännu, så de kan backa och köpa anläggningen på annat håll. Att få anläggningen byggd av ett företag längre bort skulle förmodligen ta längre tid och kostar mer, men palestinierna bryr sig inte. De har redan klargjort att beröva israeliska företag uppdrag har företräde framför rent dricksvatten för sitt folk och när det gäller kostnader så är det skattebetalare i väst som betalar det hela så kostnaderna skiter de i.

Oavsett vad som händer med detta projekt är läxan tydlig: När palestinierna få välja mellan sitt egets folks välfärd och att skada Israel så väljer de det senare och så länge araberna prioriterar på detta sätt är fred omöjligt i regionen.

-Pettersson tycker nog de kan få tugga sand om de inte vill ta det israeliska anbudet…och varför rapporterar inte svenska media om detta palestinska hat?

Länk


Vad händer när man låter en honungsburk stå öppen?


Av Pettersson

Jo, det blir smockfullt med illegala immigranter. I Sverige minskar anslagen till pensionärer, sjuk- och åldringsvård. Varför? Vet du vad svenska staten ger till en kommun som tar hand om ett ensamt flyktingbarn och kan du berätta hur ett ensamt flyktingbarn kommer från Somalia till Sverige utan pass och pengar?

I Sverige byggs speciella boenden för ensamkommande ”barn” där det finns anställda dygnet runt som sköter service. Ungjävlarna kan ta sig över halva jorden utan pass och pengar men de kan inte städa och laga mat.

Varför helt enkelt placera ungen i en familj från samma land och sen ge barnbidrag som man gör med svenska ungar? Är det Inte fint nog?

Jag har aldrig någonsin hört någon ansvarig någonsin se något fel i att hur många muslimska analfabeter som helst skyfflas in i Sverige. Om du tar en unge från Somalia, dra ett tjockt rött streck från hans by och till lyxbostaden han fått i Sverige. Se hur många länder han MÅSTE ha passerat. Gäller inte regeln om första asyllandet längre?

Israel är lite varmare än Sverige – nedan visas hur Israel ser ut med illegala flyktingar nuförtiden. Hur länge dröjer det innan vi har det likadant i Sverige? Vi har öppnat inte bara en honungsburk utan massor – gratis boende, gratis mat, fickpengar varje dag, fri sjukvård m.m.

Länk


Låg byggtakt i många kommuner


Av Pettersson

Det saknas 110 000 bostäder i Stockholms län. Och underskottet kommer att fördubblas på åtta år om inte byggandet ökar, enligt Stockholms Handelskammare. Danderyd och Södertälje hamnar i bottenligan – men förklaringarna till den låga byggtakten skiljer sig.

– Situationen är så allvarlig att alla kommuner behöver anstränga sig. Det handlar om framtiden, att vi ska fortsätta vara en lika stark tillväxtmotor som vi är i dag, säger Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare som i en ny rapport har analyserat byggandet länet.

Enligt organisationen kommer det att saknas 210 000 bostäder om åtta år, trots att det planeras för cirka 140 000 nya bostäder till 2020. De kommuner som har haft lägst ökningstakt sedan 1990 är Danderyd och Lidingö samt Södertälje och Sundbyberg på delad tredje plats.

Enligt Staffan Norberg (V), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Södertälje har kommunen planförutsättningar för ungefär 1 000 bostäder per år.

 – Den långt mer intressanta frågan är varför man inte bygger. Produktionskostnaderna för nya bostäder är långt högre än vad de som kommer till Södertälje i dag kan betala, säger han.

Befolkningsökningen i kommunen består främst av flyktingar. – För dem är det till och med för dyrt med en gammal hyresrätt, och det är naturligtvis orsaken till varför de inte byggs här, säger Norberg.

-Pettersson misstänker att politikerna tänker öka invandringen för att lösa problemen…

SvD


Vårdcentral har fått nog


Av Pettersson

Fem brandattentat och flera hot har skakat personalen på Södervärns vårdcentral de senaste åren. Nu kräver skyddsombudet att Arbetsmiljöverket griper in.

 – De har fått renovera och flytta om stup i kvarten. Personalen känner sig inte trygg i den här lokalen, inte folk i huset heller. De är oroliga för vad som kan hända om det börjar brinna medan det är full verksamhet, säger Lone Lindholm, huvudskyddsombud på fackförbundet Vision med ansvar för primärvården i Skåne.

Trots de många och allvarliga attentaten har beslutsfattarna inte tagit saken på tillräckligt stort allvar, menar hon. Istället har ärendet bollats fram och tillbaka mellan olika chefsnivåer. Därför begär hon nu att Arbetsmiljöverket griper in.

– Det kan inte hålla på så fram och tillbaka. Vem har ansvar och vad ska hända? Det måste personalen få besked om. Vi kräver en handlingsplan och måste få nya lokaler. Ytorna är fullständigt oacceptabla, säger hon.

Risken för attentat har minskat den senaste tiden och det har skett en utveckling i området till det bättre vi har också säkrat dörrar, tagit bort brevlådor och gjort fönstren splitterfria, enligt Jan Eric Andersson, tillförordnad primärvårdschef.

– Det vi gjort är att vi säkrat dörrar, tagit bort brevlådor och gjort fönster splitterfria. Fastighetsägaren har satt upp kameror och ljuspunkter. Och Malmö stad har lagt stora resurser på att förbättra gatumiljön.

-Pettersson undrar vad i helvete är det som pågår? Brandattentat, rökbomber och splitterfria fönster på en vårdcentral. Är det krig Reepalu och vilka är det som krigar i Malmö?

Läs mer i ljugmedia men du får leta förgäves efter vilka som ligger bakom attentaten.

  • 5 mars 2012: Rökbomb inkastad nattetid med omfattande rökskador som följd. Halva vårdcentralen stängdes.  
  • 11 juni 2011: Omfattande hot, varav ett indirekt vapenhot, rapporteras till Arbetsmiljöverket som är på besök. 
  • 9 maj 2011: Mordbrand. Halva vårdcentralen stängs på grund av rökskador.
  • 2 december 2010: Mordbrand på andra våningen som totalförstörs.
  • 25 oktober 2010: Mordbrand totalförstör vårdcentralen. Verksamheten flyttas.
  • 26 juni 2007: Molotovcocktail kastas in genom ett fönster. Verksamheten stängd i en vecka.