Dagsarkiv: 25 juni, 2012

Indonesien


Av Pettersson som idag presenterar land nummer 33 i serien om hur ”fredens religion” islam behandlar kristna i olika islamska länder. Kristna valdes för att kristendomen är världens största religion och för att det är enkelt för var och en att jämföra med hur den ”intoleranta och rasistiska” kristna västvärlden behandlar muslimer som flyttat till väst med hur muslimer behandlar kristna runt om i världen.

Indonesien – Kyrkan möter ökat motstånd. Även om nationella myndigheterna verkar neutrala är de i verkligheten angelägna om att vinna stöd från muslimska partier. Muslimska extremistgrupper ökar våldet mot kristna och möter inget motstånd från regeringen. Radikala grupper har fått medhåll i och med hädelselagens införande som de använder för att rättfärdiga sina handlingar. Inför påskfirandet hittade polisen fem nedgrävda bomber vid en katolsk kyrka i Jakarta. Bomberna, som programmerats att explodera på långfredagen, desarmerades lyckligtvis. I september attackerade en muslim en kyrka på Java och skadade 27 människor. Attacker mot kyrkbyggnader blir en allt vanligare företeelse.

Den indonesiska övärlden breder ut sig närmare 500 mil mellan Sydostasiens fastland och Australien. Indonesien är världens fjärde folkrikaste stat och har den största muslimska befolkningen i världen. Sedan president Suhartos fall 1998 har landet utvecklats i demokratisk riktning. Etniska och religiösa motsättningar förekommer inom landet, och i Papua förs en väpnad kamp för självständighet. Tsunamin 2004 drabbade Indonesien hårt, med runt 170 000 döda.

Influenser från Indien skapade tidigt en hindu-buddistisk blandkultur i den indonesiska övärlden, där mäktiga kungariken utvecklades. Islam kom till området på 1100-talet. På 1700-talet blev Indonesien en holländsk koloni, och i andra världskriget ockuperades Indonesien av Japan. Vid krigsslutet i augusti 1945 utropade nationalistledaren Sukarno Indonesiens självständighet. Men holländarna återkom och krig utbröt mellan Sukarnos nationalister och Nederländerna. 1949 uppnåddes fred och Indonesien fick sin självständighet med Sukarno som president. Efter ett kuppförsök 1965 iscensatte militären en våldsam antikommunistisk aktion under ledning av general Suharto. Upp emot en miljon människor dödades i utrensningarna. Från 1966 tog Suharto stegvis över makten från Sukarno och utnämndes formellt till president 1968.

Levnadsstandarden och det allmänna hälsotillståndet bland indoneserna har förbättrats betydligt sedan 1960-talet. Den ekonomiska krisen 1997-1998 innebar emellertid ett bakslag, då andelen fattiga i befolkningen steg från en tiondel 1996 till närmare en tredjedel 1999 enligt officiella beräkningar. Idag ligger andelen fattiga indoneser kvar på den nivån. Störst är fattigdomen på landsbygden och i de östra delarna av landet. Många fattiga familjer drabbades särskilt hårt av höjda levnadskostnader när regeringen 2005 drastiskt sänkte subventionerna på bränsle.

Den indonesiska ekonomin har flera inkomstkällor och är väl balanserad. Det finns gott om naturresurser, inte minst olja, naturgas och andra mineraler. Samtidigt är jordbrukssektorn produktiv och spelar en viktig roll för ekonomin även om tillverkningsindustrin sedan 1991 gått om jordbruket mätt i andel av bruttonationalprodukten (BNP). Även tjänstesektorn har vuxit snabbt under senare år.

  • Statsöverhuvud: President Yudhoyono
  • Folkmängd: 242 miljoner
  • Kristna: 37 miljoner
  • Huvudreligion: Islam
  • Statsskick: Republik

Tidigare länder i serien: Afghanistan, Saudiarabien, Somalia Iran Maldiverna Uzbekistan Jemen Irak Pakistan Nigeria Mauretanien Egypten Sudan Turkmenistan Tjetjenien Qatar Algeriet Komorerna Azerbajdzjan Palestina Libyen Oman Brunei Marocko Tunisien Kuwait Turkiet Tadzjikistan Syrien Förenade arabemiraten  Djibouti  Jordanien

Källor: Landguiden, Open Doors, Globalis, m.fl.


”Allt roligt är förbjudet”


Ayatolla Khomeini "Alahu- akbar"

Av Olli Rein

Allah skapade inte människan för att han skulle ha roligt. Syftet med skapelsen var att mänskligheten skulle sättas på prov genom svårigheter och bön. En islamisk regim måste vara allvarlig på alla områden. Det finns inga skämt i islam. Det finns ingen humor i islam. Det finns inget roligt i islam. Det finns inget roligt och glatt i det som är allvarligt.

Ayatollah Khomeini

Således är det förbjudet (haram) att ha roligt och dricka alkohol, tillåtet (halal) att mörda sådana som har roligt och dricker alkohol….Tänk på det när ni läser denna lilla notis från Kabul:

Sent i går kväll stormade talibaner ett hotell i Kabul där en bröllopsfest pågick. Hotellvakter sköts ihjäl och mängder av gäster togs som gisslan. Vid niotiden på morgonen, svensk tid, rapporterades striderna vara över. 13 liv krävdes.

(Expressen)

Attacken mot hotellet Spozhmai vid Qarghasjön blev blodig. 13 människor dödades när tungt beväpnade talibaner stormade en bröllopsfest. Tre hotellvakter sköts ihjäl direkt och ett okänt – men stort – antal människor togs som gisslan sent i går kväll. Därefter tog utdragna strider vid mellan attentatsmännen och afghanska säkerhetsstyrkor – understödda av Nato-trupper.

Jihad Watch

JIHAD I MALMÖ

Där fick alla vi som tycker att islam är skitroligt, något att tänka på menar Olli. Nåja vad är en bröllopsfest på krogen egentligen. Den kan vara fruktansvärt långtråkig och dötrist och förskräcklig och alldeles fantastiskt rolig om där bara finns Talibaner att strida med.


Brottslighet bland invandrare borde oroa alla partier


Pettersson har kopierat en av de få hederliga journalister som finns, ledarskribent Per Gudmundson HÄR.

”Var femte invandrare från Irak och Somalia tagna för brott”. Det basuneras ut i Dagbladet, en av Norges stora dagstidningar (17/6). Statistisk sentralbyrå, norsk motsvarighet till SCB, har för första gången gjort en ordentlig sammanställning av brottsstatistik fördelat på härkomst, och det blir en del rubriker.

Den absoluta majoriteten av alla brott begås av norrmän. 90 procent av gärningsmännen bakom de brott som begicks under den uppmätta perioden, 2001 till 2004, var infödda norrmän. Det är dock vissa invandrargruppers överrepresentation i brottsstatistiken som väcker intresse. 6,1 procent av alla norrmän begick något brott under mätperioden. Invandrare från Norden, Västeuropa och Nordamerika begick brott i lägre grad än så. Men 10,4 procent av invandrarna från Östeuropa, 13,6 procent från Asien, 13,8 procent från Central- och Sydamerika och 17,8 procent av invandrarna från Afrika registrerades under samma tid för brott. Även invandrares barn hade högre brottsaktivitet än de norskättade, visar rapporten.

Ursprungsländer med högst procentandel gärningsmän var Marocko (18,1), Iran (19,4), Somalia (21,8) och Irak (23,6 procent). På andra sidan spektret finns ursprungsländer som Kina (5,9) och Filippinerna (4,7 procent).

Norge är inte främmande för frågan om ursprung och brott. Oslopolisen har i flera år presenterat våldtäktsstatistik på det sättet – och funnit att samtliga överfallsvåldtäkter med kända gärningsmän de senaste fem åren har begåtts av invandrare – men den nya studien täcker alltså alla registrerade brott begångna av boende i hela Norge under flera år. Resultatet väger med andra ord tungt, och är inte avhängigt några enskilda brottstillfällen eller personer. Vad exempelvis ”var femte” betyder i faktiska tal kan man få en uppfattning om när man betänker att det i Norge bor runt 17000 somalier och 19000 irakier. Egendomsbrott och våldsbrott är de kategorier där skillnaderna är störst mellan invandrare och norskättade. Andelen straffade är 2,3 gånger så stor i stöldbrotten (18,7 mot 8,4 per 1000 invånare) och 2,1 gånger så stor i våldsbrotten (9,5 mot 4,5).

Vare sig sysselsättning eller bostadsförhållanden tillmäts någon större förklaringskraft av rapporten. Om man däremot tar hänsyn till kön och ålder – invandrare är i hög grad unga män, precis som gärningsmän ofta är – förklaras mellan 20 och 45 procent av överrepresentationen. Andra förklaringar försöker sig rapportförfattarna inte på. Men materialet är rikt, och väcker många frågor. En vanlig föreställning – att trauman från inbördeskrig skapar laglöshet – tycks motsägas av resultaten. Invandrare från Somalia är i betydligt högre grad registrerade för brott än de lika krigsdrabbade invandrarna från Sri Lanka (9,7 procent), för att ta ett exempel. Det visar sig därmed att Norge har ungefär samma problembild som Sverige. Brottsförebyggande rådets två utredningar (1996:2 samt 2005:17) om brottsligheten bland personer födda i Sverige och i utlandet har gett liknande, för att inte säga värre, resultat. I den tidigare rapporten hade exempelvis 26,9 procent av invandrarna från Nordafrika varit skäligen misstänkta för brott under mätperioden, och i den senare mättes motsvarande till 24,1 procent.

I Sverige kan man snarare göra rubriker på ”var fjärde” än på ”var femte”, med andra ord.

Den senaste svenska mätningen gav vid handen att överrepresentationen i registrerad brottslighet för utrikes födda var 2,5. Ännu högre när det gäller grövre brott: överrepresentationen var 4,2 i kategorin dödligt våld och försök till mord och dråp, samt 5,0 vad gäller våldtäkt och försök till våldtäkt. Sett till antalet brott, i samtliga kategorier, som begicks under mätperioden stod utrikes födda och barn till utrikes födda för sammanlagt 40 procent, enligt Brå. Kunskapsläget är därmed tämligen gott. Det svåra är för politikerna att veta hur man ska agera utifrån kunskapen. Vad som kan se ut som enkla lösningar blir ofta mycket komplicerade när de ska omvandlas till konkret handling.

En första tanke kan, för att nu bara ta något ur luften, vara att utvisa alla kriminella invandrare. Utvisning ses dock i många fall som omöjligt – situationen i exempelvis Somalia eller Irak anses vara för kaotisk. I Danmark är förslaget på väg att bli verklighet, men regeringen får nog räkna med att bli grundligt kritiserad för att eventuellt ha brutit mot internationella konventioner. Och då har regeringen ändå undantagit uppenbart tvivelaktiga utvisningsfall. En annan tanke kanske är att dra ner på flyktinginvandringen, som ju i hög grad präglas av oordnade förhållanden. Även där anser sig dock regeringar vara förbundna av internationella överenskommelser. Men även om man lyckades omtolka innebörden av överenskommelserna, så är det inte säkert att neddragningarna skulle träffa rätt. Det är stor skillnad mellan flyktingar från Burma och från Afghanistan, till exempel. En tredje omedelbar tanke, förstås, berör integrationspolitik. Hjälp till jobb och drägliga bostadsförhållanden kanske kan lösa problemet?

Att döma av den norska utredningen hjälper inte det mer än marginellt. Det finns alltså få lätta svar, och dessutom kan priset vara högt för den politiker som väljer att komma med förslag (i Sverige blev exempelvis tidigare riksdagsledamoten Mauricio Rojas mer eller mindre mobbad), varför det tycks ta tid att skrida till verket. Väljarna ser dock inte ut att vilja vänta på att de ledande partierna löser upp knutarna. I allt högre grad röstar man på partier som sätter invandringsfrågorna främst, och som i kraft av oppositionsställning sällan behöver bry sig om deras enkla lösningar är genomförbara eller inte.

Det kan leda till skada. Det bästa vore om de ledande partierna tog väljarnas oro på större allvar. Om inte brottsligheten i sig är nog för att få igång politikerna, hur konstigt det än kan låta, borde väl åtminstone fruktan för politisk turbulens vara det?

-Pettersson undrar hur länge det dröjer innan majoriteten av svenska politiker ska vakna? Hoppas det sker innan det är för sent och är övertygad om att om PK skulle skriva något om detta skulle de säkert stå de flesta invandrare inte anklagade för något brott.


Tidningsbud dömd för våldtäkt


Pettersson tackar för tipset

Ett 31-årigt tidningsbud förgrep sig sexuellt på en ung flicka under sin morgonrunda på Södermalm i Stockholm.

En oenig tingsrätt friade mannen. Nu river Svea hovrätt upp domen och dömer 31-åringen till två års fängelse för våldtäkt. – Det är klart att det känns bra, framför allt för min klient, säger flickans advokat Carolina Nilsson till tidningen. Han döms även att betala 91 800 kronor i skadestånd till flickan.

-Pettersson noterar att tidningsbudet kallas brevbärare och när sådant slarv passerar så är det lätt hänt att ljugmedia missar att 31-åringen är en afrikan som är medborgare i Burundi och heter Charles Ndaba, och att någon utvisning är inte aktuellt.

Ljugmedia ”i sanningens tjänst” platsar bättre i Sverkers soptunna

 


Stiltje hos Expo


Av Stefan K

Så här i semestertider är det svårt för Expo att hitta intressanta frågor att ta upp…

…så därför gör man gärna en höna av en fjäder, för att på så vis försvara sin existens.

Den starkt vänsterorienterade organisationen ges idag plats på den vänsterorienterade nyhetsportalen Nyheter24 (där vänstersocialisten Alex Bengtsson förövrigt har en ledarsida), där man i en artikel associerar SDU:s fackelmöte på Nationaldagsnatten med ett Ku Klux Klan möte.

Dock glömmer man som vanligt att syna de egna leden:

Ung vänster på Nybergs Torg i Sundbyberg 2010.

Vänsterpartiet i Hudiksvall 2011.

Vänsterpartiet i Linköping 2009.

…men även Byrån mot diskriminering kanske granskas av uttråkade Expomedlemmar.

…också sportlovsfirare i Åsele ligger väl pyrt till.

…för att inte tala om de stackars eleverna i Märstaskolan.

Ja, ni ser hur lätt det är att skapa rubriker om man så önskar.


Gripne örebroaren frisläppt


Av Pettersson

Örebroaren Mahdi Warsama Ahmed släpptes fri natten till söndag efter att ha varit fängslad i Somalia i fyra dygn.
– Jag är glad. Det är bra, det känns bättre, säger hustrun Leila Abdi.

Strax efter att NA rapporterat om att Mahdi blivit gripen i Somalia, släpptes han fri. – Jag har precis pratat med Mahdi. Han berättade att det plötsligt kom en fängelsevakt och sa till honom: ”Du är fri, du får gå”, berättar Abdifatah Saed Abubakar, styrelseledamot i Afrikas horn kulturcenter.

Hustrun Laila Abdi säger att mannen skulle åka till sin hemstad för att besöka sin sjuka mor och att det inte funnits något hot mot dem och de har inte fruktat att åka till Somalia.

-Pettersson undrar stillsamt vad gör familjen med ”örebroare” i Sverige? Inget hot i Somalia och en sjuk mor att ta hand om. Varför ställer fulmedia inga frågor om detta? Dessutom finns återvändarstöd så vad väntar de på?

NA   NA 


Varför pågår ingen debatt?


Av Pettersson

Den som ställer ovanstående fråga är Anna Dahlberg, ledarskribent på Expressen. Dahlberg undrar över medias totala tystnad över en gigantisk industrisatsning på mellan 30 och 50 miljarder som är på väg att förverkligas utan debatt.

Sanningen påstår Dahlberg är att svenska medier är ointresserade av försvarsfrågor och det som ledarskribenten avser är byggandet av en ny version av stridsflygplanet Jas 39 Gripen E/F och hon påstår att vi betalar över 5 miljarder årligen för denna statussymbol till SAAB.

Nåväl, det finns ingen anledning att betvivla Anna Dahlbergs siffror och 30 till 50 miljarder är mycket pengar liksom fem miljarder årligen men det finns saker som kostar mycket, mycket mer utan att Anna Dahlberg eller någon annan journalist vill debattera detta. Dahlberg har givetvis fått frågan men har inte haft tid att svara ännu…

– Pettersson undrar över avsaknaden av debatt om de krävande gökungarna som kommer söderifrån, kostar minst ett Super-Jas om året och hotar med att kasta ut oss hur vårt bo.

Gökungen som skiker och tigger och hela tiden kräver mer för att till slut kasta ut de ursprungliga ungarna och bli större än föräldrarna symboliserar inte Jas i det här fallet

Expressen 

 

 

 


Konsekvenser för imamer efter UG:s granskning


Av Stefan K

Uppdrag Gransknings reportage om kvinnoförtrycket i svenska moskéer har fått konsekvenser för både medverkande och jämställdheten bland Sveriges muslimer.

Stockholms moské har stängt av den rådgivare som figurerade i programmet, Uppsalas moské har portat den föreläsare som sågs och i Örebros moské är den aktuelle imamen under utredning.

Samtidigt har Sveriges enda folkhögskola för muslimer, den i Kista utanför Stockholm, arrangerat ett jämställdhetsprojekt för att stärka kvinnors ställning inom islam.

SST, nämnden för statligt stöd till trossamfund, stoppade det statliga stödet till de fem moskéer som kritiserades i UG och myndigheten har också moskéerna under uppsikt för att se vilka åtgärder man tänker vidta. Max Stockman, handläggare på SST, tror dock att samtliga moskéer kommer att återfå sitt statliga stöd när granskningen genomförts om 2-3 månader.

Jag kan inte låta bli att släppa tanken på alla problem, händelser och granskningar som omgärdat Sveriges moskéer och funderar ständigt över om moskéer och bokstavstrogna muslimer verkligen hör hemma i vår del av världen, eller om både moskéerna och muslimerna skulle må bäst av att vistas i de områden där islam är rådande och muslimska regler styr människors vardag?

Källa: SvD


Kritisk vänsterpartist ute i kylan


Av Stefan K

Minns ni vänsterpartisten Gun Holmertz som varnade för en alltmer utbredd islamism i Göteborgsförorten Hjällbo?

För att väcka lite minne till liv, kan ni läsa artikeln här.

Idag har Vänsterpartiet fryst ute Holmertz och hennes partikamrater tar också avstånd från henne. Holmertz har också mordhotats, polisanmält hoten, men hennes partikamrater har lyst med sin frånvaro när hon nu angrips från alla håll.

Än en gång får vi bevis för att kritik mot invandring och i synnerhet islam, får konsekvenser om man är vänsterpartist.

Källa: Merit Wager på Newsmill


Veckans fråga


Av Stefan K

Vi lever i olika världar med olika syn på samma saker.

I Sverige riskerar du att dömas för rasism om du råkar säga ett fel ord i fel sammanhang och inte minst till fel person. Ibland kan det t.o.m. räcka med en blick vid fel tillfälle, men är vi i västvärlden mer hemska än andra kulturer?

Vem av dessa två kvinnor skulle mötas med flest blickar och kommentarer?

1. Denna sommarklädda kvinna på en gata i Saudiarabien.

2. Denna sommarklädda kvinna på en gata i Sverige.