Dagsarkiv: 20 maj, 2012

Muslimer ger sitt fortsatta stöd till kvinnoförtryckande moskéer


Av Stefan K

”Alla här håller med Abdul Wadod”, säger en av de unga muslimer som samlats till bön i Uppsalas moské.

Abdul Wadod var en av de imamer som i Uppdrag Granskning ansåg att muslimska kvinnor som misshandlas av sina män ska undanhålla sig att kontakta polisen.

När Expressen några dagar efter Uppdrag Gransknings program gör ett besök i Uppsalas moské, förvånas de av att endast höra en person som tar avstånd från de som sades i reportaget. Atique Ullah heter mannen och är väldigt besviken på Abdul Wadod som han påstår smutskastar moskén och inte har där att göra. Under hela den dagen som Expressen besöker moskén är Ullah dock den enda som tar avstånd från Wadods ord och när Expressens reporter samtalar med de muslimer som besöker moskén under dagen, möts de av åsikter som borde uppröra varje kvinna och feminist i Sverige.

En ung svensk kille som konverterat från kristendomen till islam säger öppet att kvinnan är underställd mannen och att Wadod gjort rätt som förklarat kvinnans roll enligt islam. Kvinnorna lyser förövrigt med sin frånvaro under Expressens besök och det förklarar moskéns informationsansvarige med att kvinnorna har en egen dörr som leder till ett rum med trägaller för fönstret, dit kvinnorna är förpassade under bönen.

Under bönestunden klockan 19.00 föreläser den kritiserade imamen Abdul Wadod om paradiset och den lyx som där väntar muslimer som levt enligt islam. Hur är det då med de muslimer som spränger sig själva och oskyldiga till döds, med löften om ett liv i paradiset tillsammans med otaliga jungfrur och ett evigt liv i lyx (min egen reflexion)? Under bönestunden syns inga kvinnor, enligt Expressens reporter, som ändå skymtar skuggor av kvinnor uppe på den balkong med trägaller dit kvinnliga besökare är förpassade.

Min egen absoluta uppfattning är att islam är och förblir männens värld. Ingen svensk politiker tillhörande 7-klövern tänker lyfta ett finger för att ge den muslimska kvinnan samma rättigheter som övriga kvinnor i samhället. Om det är för att inte gå Sverigedemokraterna till mötes eller av rädsla för att stöta sig med den allt större väljargrupp som muslimerna utgör låter jag vara osagt, men den kritik som nu framförs är bara en ridå för att dämpa den uppmärksamhet detta har fått. Det som sker bakom väggarna i svenska moskéer har ifrågasatts av SD i flera år och nätets oberoende nyhetsförmedlare har rapporterat om detta lika länge. Nu står pk-Sverige där med byxorna neddragna och med skägget i brevlådan, men när uppmärksamheten bedarrat tänker de stoppa huvudet i samma sand som det var placerat i förut.

Civil- och bostadsminister Stefan Attefalls ord om att de statliga bidragen till dessa moskéer kan komma att dras in som en konsekvens av den kvinnoapartheid som råder, klingar falska som ni säkert förstår. Inte tusan tänker man jäklas med denna ”oerhört utsatta och kränkta grupp” när de nu utgör en sådan stor väljarpotential.

Jag tror inte på spöken, men finns det sådana undrar jag om inte de svenska kvinnor som i decennier slogs för kvinnans jämställdhet bereder sig på att kliva upp sina gravar för att göra besök hos de svenska politiker som låter deras mångåriga kamp raseras.

Källa: Expressen


Avtäckande av tidiga Islam –har profeten Muhammed funnits?


Pettersson tackar för tipset

Avtäckande av tidiga Islam

År 1880 publicerades en bok som rankas som den enskilt viktigaste studien om islam någonsin. Boken som är skriven i Tyskland av en ung judisk akademiker från Ungern, Ignaz Goldziher, har den intetsägande titeln Muslimska studier (Muhammedanische Studien). I boken hävdas att haditherna, den stora mängd ordspråk och handlingar som tillskrivs profeten Muhammed, saknar historisk giltighet. Goldziher fann att istället för att tillhandahålla tillförlitliga uppgifter om Muhammeds liv så kom haditherna från debatter om islams karaktär två eller tre århundraden senare.

Sedan Goldzihers dagar har forskare aktivt följt i hans fotspår, fördjupat och utvecklat hans synsätt till en fullskalig redogörelse för tidiga islams historia, en historia som bestrider nästan varje detalj av Muhammeds liv som vi allmänt känner till – född 570 e.Kr, första uppenbarelsen år 610, flykten till Medina 622, död 632. Men denna revisionistiska historiebeskrivning har förblivit något av en hemlighet bland specialister. Till exempel skrev författarna till verket Hagarism (Cambridge University Press, 1977) Patricia Crone och Michael Cook medvetet undvikande och dolde därmed sitt budskap.

Nu har dock två av varandra oberoende forskare gjort slut på denna hemlighet: Tom Holland med In the Shadow of the Sword (I skuggan av svärdet) (Doubleday) och Robert Spencer med Did Muhammad Exist? (Har Muhammed funnits?) (ISI). Som titlarna antyder så är Spencer den djärvare författaren och därför fokuserar jag på honom här.

I en välskriven, sansad och klar redogörelse börjar han med att visa på motsägelserna och hemlighetsmakeriet i den konventionella redogörelsen om Muhammeds liv, Koranen och tidiga islam. Medan till exempel Koranen hävdar att Muhammed inte utförde mirakel så tillskriver hadither honom magiska krafter – mångfaldigade maten, läkte sårade, utvann vatten ur marken och himlen och skickade även blixtar från sin hacka. Vilket är det? Hadither hävdar att Mecka var en stor handelsstad men konstigt nog visar historiska handlingar att det var den inte alls.

Tidiga islams kristna egenskaper är inte mindre konstiga, i synnerhet ”ligger spår av en kristen text till grund för Koranen”. Rätt förstått så klarlägger dessa spår avsnitt som annars skulle ha varit oförklarliga. I den konventionella läsningen av verserna 19-24 hör Maria meningslöst prat medan hon föder Jesus: ”Var inte ledsen, din Herre har placerat en bäck under dig”. Revisionister omvandlar detta till det förnuftiga (och fromt kristna) ”Var inte ledsen, din Herre har gjort din förlossning legitim”. Förbryllande verser om ”Nattens makter” som hedrar minnet av Muhammeds första uppenbarelse blir begripligt när man förstår att de beskriver Julen. Kapitel 96 i Koranen inbjuder förvånande nog läsarna till en Nattvard.

Med utgångspunkt i denna kristna bas krävs av revisionisterna en radikalt ny redogörelse för tidiga islam. De konstaterar att mynt och inskriptioner från det sjunde århundradet varken nämner Muhammed, koranen eller islam, därav drar de slutsatsen att den nya religionen inte uppstod förrän omkring 70 år efter Muhammeds förmodade död. Spencer finner att ”det första decenniet av den arabiska erövringen visar att erövrarna inte bekände sig till den islam som vi känner till utan till en vag troslära (Hagarism, fokuserad på Abraham och Ishmael) med anknytning till någon form av kristendom och judendom”. Väldigt kort: ”den islamiska traditionens Muhammed existerade inte, eller om han gjorde det så skiljde han sig väsentligt från sättet han utmålas på” – nämligen en anti-trinitaristisk kristen rebelledare i Arabien.

Först omkring år 700 e. Kr, när ledarna i ett nu omfattande arabiskt imperium kände behov av en enande politisk teologi sydde de ihop den islamiska religionen. Huvudpersonen i detta företag verkar ha varit den brutala regenten i Irak, Hajjaj ibn Yusuf. Inte undra på, skriver Spencer, att islam är en ”sådan djupt politisk religion” med unika framträdande krigiska och befallande kvaliteter. Inte undra på att den står i konflikt med moderna seder.

Revisionisternas redogörelse är inte någon tom övning utan, precis som när judendomen och kristendomen utsattes för Högre kritik för 150 år sedan, en djupt oroande utmaning av tron. Den kommer troligen att få till följd att islam blir en lite mindre bokstavlig och doktrinär religion vilket får särskilt gynnsamma följder för ett islam som fortfarande sitter fast i överhöghets- och kvinnohatsdoktriner. Så applåder för planerna på att översätta Did Muhammad Exist? till större muslimska språk och göra den tillgänglig gratis på Internet. Må revolutionen börja.

danielpipes.org  av Daniel Pipes National Review Online 16 maj, 2012


Vi kan inte kritisera islam för då röstar *svennenassarna på SD


Av Olli Rein   Uppdaterad 2012-05-21  kl 00:27 Det finns mer egen text och framförallt en kommentar av Elanor, som är så mitt i prick det går.

Hur mycket man än ogillar tendenser inom islam bör man som skribent undvika att kritisera religionen. För annars finns risken att ”svennenassarna” och ”vardagsrasisterna” går och röstar på SD, skriver Jenny Persson i en öppenhjärtig krönika.

Trots att hon påstår att islam är ”en enormt utbredd religion som nästan i det närmaste bygger på kvinnoförtryck och hedersstrukturer”, vill Hela Gotland-krönikören Jenny Persson inte skriva ned sin kritik av religionen i tidningen.

”Jag kan inte göra det, för gör jag det så kan jag ge mig fan på att alla ni svennenassar sitter där ute och läser, nickar jakande, tänker ‘de ska ut ur vårt land’ och sedan går och röstar på SD”, förklarar Jenny i sin krönika.

Jenny tar upp invändningen att det är ett svek mot lidande muslimska kvinnor att hon, ”som kvinna och feminist, helt håller käften och inte protesterar”, men förklarar sitt ställningstagande med att det istället vore ett svek mot icke-muslimska kvinnor att kritisera islam och att ”människor måste kunna leva tillsammans”.

”Jag avskyr er. Föraktar er. Och jag kan inte ge er det”, sammanfattar hon sin kritik mot invandringsmotståndare. ”Det är er dumhet som gör att man blir så himla rädd för att blandas ihop mer er”.

För sin journalistiska gärning har Jenny Persson belönats med en plats som sommarpratare i Sveriges Radio i år. P4 Gotland beskriver henne som ”kaxig krönikör som skapar debatt hemma vid köksborden”.

Sommarpratare i år

Krönikör på hela Gotland

Olli anser väl att man ska skriva som man tycker, annars får man ju stå för andras åsikter, och det skulle aldrig jag ställa upp på, då det kommer att märkas på intensiteten och intresset att skriva mot det man själv innerst inne tror på. Men vill man så intensivt bli uppskattad av makten, som Jenny Persson måste göra för att sälja ut sin själ, så kommer man troligtvis själv till slut i konflikt med sitt eget skrivande, och det tror jag inte är så roligt.

Det finns fler än 70 kommentarer till Jenny Perssons krönika och de flesta Gotlänningar jag känner har en mycket fin humor.  Jag hittade en som jag gärna vill dela med mig av. Den kan läsas enskilt då den inte tar upp något som skrivits i någon tidigare kommentar och har inte heller någon fråga för de kommentarer som kommer efter. Den är så himla bra, det enda felet på den är att inte jag kommit med den.

Elanor

Jag förvånas alltid vad religion kan få folk att göra och acceptera. Jag tror att de flesta normala personer instinktivt känner att det inte är okej att slå någon annan, eller tvinga någon (eller bli tvingad) till sex.
Men sedan säger en religiös ledare att det är något som är acceptabelt och i linje med (dennes tolkning av) koranen och plötsligt accepteras detta av tusentals människor.
Religionen sätter ofta stopp för kritiskt tänkande, det är det som gör den så farlig.Vill att Sverige blir fristad åt extremister


Av Stefan K

Sverige bör ta sitt ansvar och erbjuda en fristad åt fångarna på Guantánamo.

Det skriver Lise Bergh, generalsekreterare åt Svenska Amnesty och Leif Elinder, från grupp 39 i Uppsala, på en debattartikel i dagens Aftonbladet.

Vid Amnestys årsmöte i början av maj antogs en motion som uppmanar den svenska delen av Amnesty att fortsätta sitt arbete med att Guantánamo ska stängas och att de fångar som finns kvar och ännu inte dömts, ska erbjudas en fristad i Sverige. Amnesty vill att Sverige går i täten för att genom handling och inte bara i ord, stå upp för mänskliga rättigheter. Vad Sverige har för skuld i att USA placerat misstänkta terrorister i ett välbevakat fängelse är svårt att begripa. Lika svårt är det att förstå varför inte fångarna ges en fristad i USA eller flygs till sina hemländer?

Varför ständigt Sverige är den första fråga jag ställer mig? Den andra frågan är varför Sverige ska inhysa extremister från fjärran länder och om det inte räcker med de krigsförbrytare, extremister, terrorister och kriminella som redan lever i Sverige på bekostnad av svenska skattebetalares välfärd?

Källa: Aftonbladet (Läs gärna kommentarerna som inte är nådiga och om de inte är det ens på AB, så förstår ni folks reaktioner)

Amnesty


Chefen som föredöme?


Av Stefan K

Ska inte en chef föregå med gott exempel, liksom en person som starkt och okritiskt förespråkar något?

Jo, så ska det givetvis vara och det är något vår vän Pettersson tagit upp vid flera tillfällen, senast i artikeln ”Chefredaktören på SN”. Jag tänker inte dra en långvals om denne chefredaktör, utan bara ifrågasätta hans roll som stolt försvarare av det mångkulturella Sverige och hans egen dubbelmoral i frågan.

Ni som har möjlighet att läsa SN känner till den nya artikelserien Den delade staden. Artikelserien lämnar mycket kvar att önska i fråga om opartiskhet, okritiskt grävande i det mångkulturella Sveriges baksidor och en sanningsenlig beskrivning om de verkliga orsakerna till att Den delade staden finns och varför den aldrig kommer att enas. Jag vet inte om Göran Carstorp som chef styr sin arbetsplats utefter personliga intressen eller om samtliga medarbetare är anställda efter en mall som ritats av någon högre upp i hierarkin. Sällan har jag läst en tidning som så ensidigt rapporterar om svensk invandrings- och flyktingpolitik och jag börjar tro att det finns en agenda på SN som går ut på att inget ont ord får nämnas om den flyktingpolitik som tar sig alltmer extrema former och påverkar allt fler i vårt samhälle. Varför SN väljer att agera som en oseriös och knappast objektiv tidning har säkert sina svar, men varför behandla sina kunder som om de inte vore mer värda än de lögner och den censur som omgärdar SN:s journalistik i frågor om invandring och flyktingpolitik? Är inte en kund någon man bör behandla på ett seriöst sätt och är inte vanliga människor som finansierar en flyktingpolitik som benämnts som Europas mest extrema, värda att få del av den verklighet deras pengar används till?

Tyvärr verkar Göran Carstorp och hans medarbetare leva kvar i tron att gammelmedia har ensamrätt på de nyheter som skildrar dagens Sverige. Att det finns något som heter Internet där man kan läsa hela sanningen samma dag som gammelmedia publicerar sin variant och att varje medborgare äger en mobil som förmedlar verkligheten snabbare än betalda journalister hinner skriva, verkar överhuvudtaget inte beröra redaktionen på SN. Att SN:s chefredaktör försvarar det mångkulturella Sverige med näbbar och klor har vi fått lära oss och de som ännu läser tidningen kommer aldrig mer att få läsa en artikel som ifrågasätter, gräver i eller förmedlar nyheter om det mångkulturella Sveriges baksidor.

Hur är det då med Göran Carstorps dubbelmoral? Låt oss börja med hans egen blogg på SN. Ordet ska vara fritt och debatten ska ha högt till tak. Så här svarar Göran Carstorp vår medarbetare Petttersson: ”Ordet är fritt, Pettersson! Modereringen på SN:s sajt är dock sådan att om man uttrycker sig kränkande eller rasistiskt om så bara i någon bisats, så tas hela inlägget bort. Det är dock inte särskilt vanligt”. Det ska sägas att Carstorps egen blogg är den enda av SN:s där en moderator granskar innan skrivna kommentarer publiceras. Dessa ord möter de som vill ge svar, ställa frågor och kommentera chefredaktörens bloggartiklar.I Carstorps svar till Pettersson skriver han att det inte är vanligt att kommentarer förblir opublicerade och anger några faktorer som spelar in. Detta är inte helt sanningsenligt, då jag själv i helgen skrev en kommentar till denna artikel, inte bara en gång utan två. Ingen av dem passerade nålsögat. Döm själva om orden i kommentaren är kränkande, rasistiska eller lögnaktiga.

Jag undrar om det är något i texten som Carstorp inte vill eller kan svara på, eller om sanningen i den inte får nå ut till SN:s kvarvarande läsare?

Nåväl, detta reder väl ut sig så småningom. Dock är det inte slut med dubbelmoralen på tidningen SN. Arbetsplatsen tillhör den mest segregerade i staden Nyköping och jag lovar att min egen arbetsplats har en procentsats av utrikesfödda som vida överträffar SN:s, vilket säkert majoriteten av kommunens arbetsplatser har. Jag tänker av hänsyn till Carstorp utelämna hans adress, men kan lova er att bostadsområdet han tillbringar sin fritid i är långt ifrån lika mångkulturellt som de bostadsområden han förespråkar i artikelserien Den delade staden. Har man tid och intresse av att granska så kan man se att detta även gäller hans medarbetare. Frågan är därför given. Varför inte leva som man lär, eller varför inte citera Janne Josefsson: ”Om det är så bra där, varför inte flytta dit?

SN tappar läsare. Vad detta beror på eller vems felet är, kan var och en ha en åsikt om. Gammelmedia lever idag en tynande tillvaro och att behandla sina kunder på ett respektlöst sätt påverkar inte tidningarnas framtid på ett positivt sätt, det är ett som är säkert. Jag som trogen läsare, men med vissa dubier om att fortsätta prenumerationen, kan bara säga en sak. Det var bättre förr.


Förgökar sig som kaniner


FjärranÖsternRedaktionen

” Gökar på skattebetalarnas  bekostnad”.

Den 33-årige Desmond Hatchett från  Knoxville, Tennessee, har ett osannolikt rekord för Knox County .  Förmåga att reproducera sig. Han har 30 barn med 11 kvinnor. Och nio barn av dessa är född under de senaste tre åren, efter att han  – som är något av en lokal kändis – lovade ”jag är klar!” i en tv-intervju 2009 , ”skulle inte avla fler barn”.
Kaninmannen i USA upplaga

Nu vill han att  skattebetalarna tar över betalningsansvaret för alla hans barn, en del av barnen betalar han bara ca 10 svenska kronor i månaden för.

Det yngsta av barnen är fött i år och de äldsta är 14 år. I en tv-intervju framhöll  Dessmond  att han kan namnen på alla barnen och berättat att han fått 4 barn 2 år i rad, men bara ett hittills i år.
LÄNK

FjärranÖsternRedaktionen undrar: härstammar han från Zoomalia?


Egyptisk imam vill utrota judarna och göra Jerusalem till huvudstad i Arabernas Förenta stater


Av Pettersson

En representant för den arabiska våren och fredens religion, imamen Safwat Higazi gör valpropaganda för det Muslimska Brödraskapets presidentkandidat Muhammad Mursi inför tusentals fanatiska muslimer: ”Mursi ska bygga arabernas förenta stater och göra Jerusalem till dess huvudstad.

Miljoner martyrer ska se till att Jerusalem blir vår huvudstad, skriker han. Hamas hyllas medan judar ska utrotas.

-Pettersson säger arabiska halvön åt araberna – Jerusalem och de andra städerna i området var gamla redan när Muhammed ljög ihop sin ideologi – där har de inget att göra. 


Tyska skollektioner om islam fick motsatt effekt


Av Pettersson

Förra året införde tyska myndigheter lektioner om islam på skolschemat. Meningen var att försöka sammanföra muslimer, kristna, judar och andra i någon sorts samhörighet. Tyska myndigheter sa även bestämt att Islam sprider fredens budskap och det var grunden för lektionerna.

Eller som utbildningsdepartementet uttryckte det: “Ni  kommer inte hitta en fras eller en mening i Koranen som talar om för eleverna att man måste förfölja medlemmar av andra religioner

Men lektionerna har istället fått motsatt effekt. Lärarna i islam, och ett antal muslimska elever, sprider istället hat mot judar och kristna på lektionerna. I en skola sa läraren: “Kristna som går på diskotek, dricker alkohol eller har en pojkvän utför onda gärningar. ”Kristna och judar!”, Säger Allah, ”Tro på Koranen innan den förstör era ansikten ‘”

Dessutom sprids shariapropaganda av extremisterna landet runt vilket inte hjälpt till att sammanföra eleverna. Tvärtom. De muslimska eleverna tar intryck och radikaliseras vilket spär på hetsen under lektionerna. Många unga anser också att islam står över tyska lagar och Tyskland delas allt mer in i för- emot islamgrupperingar, där unga muslimer avskyr väst.

-Pettersson säger att myndigheterna är blinda – där som här…

Externt


Unga, brottslingar och asylsökande *uppdaterat


Av Stefan K

De är unga, de är asylsökande och de begår organiserade brott.

Polisen i Göteborg misstänker att en rad av de fickstölder som uppmärksammats de senaste månaderna, begås av asylsökande unga män som tros ingå i ett nätverk av kriminella. Polisen ser ett mönster som pekar på en organiserad verksamhet, då samtliga av de gripna är asylsökande, samtliga saknar id-handlingar, samtliga berättar samma bakgrundshistorier, samtliga har haft samma resväg in i Sverige och samtliga har begått stölderna efter samma mönster.

Fickstölderna har inte bara blivit fler, utan våldet har också blivit allt grövre. Man drar sig inte för att slita av offren sina smycken och inte sällan har sparkar och slag använts när offren inte lämnar ifrån sig sina ägodelar på frivillig basis.

Vi tackar alla GP som på ett ärligt sätt beskriver hela sanningen och inte kör med de traditionella lögnerna för att dölja sanningen. Precis som med kvinnoförtrycket i svenska moskéer, verkar det som att SD haft rätt även i frågan om asylsökande barn som lurar sig in i Sverige med oärliga uppsåt. Någon gång måste även 7-klöverpolitiker och den mest vänsterextrema journalistkåren vakna till liv och inse att det faktiskt finns en rejäl baksida av Europas mest extrema och slapphänta asylpolitik. Frågan är bara när de vaknar och vad de då tänker åstadkomma?

Källa: GP

* Uppdaterat 2012-05-20

Sex asylsökande med rötter i Afghanistan, Iran och Kosovo har dömts till fängelse och utvisning. Flera av de dömda har bott på flyktingförläggningen Ekenässjön utanför Vetlanda. Anläggningen har figurerat i media förut och inte på något positivt sätt:

Storbråk 2003

Försäljning av stöldgods 2004


Senaste bilderna från Mars landaren


FjärranÖsternRedaktionen