Dagsarkiv: 18 maj, 2012

“Skäms, kulturrelativister! Ni har blod på era händer”


Postat av Olli Rein

nasrin_sjogren

Den svenskiranska samhällsdebattören och islamkritikern skriver, med anledning av SVT Uppdrag Gransknings reportage om kvinnosynen i svenska moskéer, några rader på sin Facebook-sida.

Är fullkomligt rasande!

Får regelrätta flashbacks från uppväxten. Mamma som slogs blodig. Hennes apatiska blick, helt tömd på drömmar och livslust. Förnedringen i att tvingas bära slöja som litet barn. Skräcken för att själv få stryk eller bli kidnappad och bortgift mot min vilja. Hoten om att pappa skulle ta mig ur skolan i mellanstadiet, för att jag var alltför försvenskad. Hur jag fick nog som 13-åring och försökte ta livet av mig. Den muslimska äldre gubben som söp ner mig och våldtog mig när jag var 15 år.

Och det monumentala sveket från en svensk vuxenvärld som hellre blundade för allting, gav mig en klapp på axeln med beröm om att “du är så stark, Nasrin. Det här fixar du!” För att sedan lämna mig i sticket så till den milda grad att den enda utväg jag såg var att bo på gatan och i knarkarkvartar, utan en krona på fickan.

Och det fortsätter! Det är tiotusentals olyckssyskon till mig som i detta nu tvingas genomlida samma helvete och värre ändå, för att naiva konflikträdda fredsskadade svenskar hellre dravlar om rasism, än står upp för att även vi som är födda i Mellanöstern och andra liknande kultur ska få leva på samma villkor och åtnjuta samma rättigheter som ni tar för givet.

Skäms, kulturrelativister! Ni har blod på era händer. Er passivitet kostar människoliv!

Nasrin Sjögren – Facebook

Olli lämnar den starka texten ovan okommenterad. Det är ändå ingen ide att jag ger min syn på Faceboksinlägget. Ni lär i vart fall göra er egen tolkning av det Nasrin skriver, och det med all rätt.


Åtal för miljonfusk med assistans


Av Pettersson

En 62-årig göteborgare åtalas för att ha lurat till sig över tre miljoner kronor i bidrag för personlig assistans. Mannen uppgav att han behövde hjälp för att äta, klä på sig och förflytta sig. Men enligt åklagaren rörde han sig obehindrat, bland annat på resor till Thailand och Västindien.

Mannens sambo åtalas också. Hon erkänner grovt bidragsbrott. Två assistenter åtalas för att ha fuskat med sin redovisning. Enligt åklagaren betalade de cirka en miljon av sin ersättning vidare till 62-åringen. De tog även betalt för en period då mannen satt häktad.

-Pettersson tycker nog att ljugmedia hade kunnat upplysa om att göteborgaren heter Milorad Dragutinovic och att sambons namn är Vesna Dukic och att assistenterna som också är åtalade heter Alisa Lames och Emina Bicakdzic. 


Gruppvåldtäktsman får inte närvara vid flickvännens förlossning


Av Pettersson

En av männen som dömts för gruppvåldtäkten i Mariannelund vill få permission för att närvara vid sin flickväns förlossning i början av juni.

Men Kriminalvården säger nej efter att även häktet där han för närvarande sitter har fattat samma beslut. I ett handskrivet brev, i vilket den 25-årige Vimmerbybon överklagar häktets beslut, skriver han att ”Jag vill kunna uppleva känslan att bli pappa för första gången”. Kriminalvården konstaterar att permissionen inte kan beviljas av flera skäl. 25-åringen har dömts flera gånger för grova brott med täta återfall så ur ren säkerhetssynpunkt går det inte att släppa ut honom från häktet. Dessutom anses man inte att de ”ömmande skäl” som måste till för att permission ska beviljas finns.

25-åringen dömdes till sex års fängelse för grov våldtäkt efter gruppvåldtäkten i Mariannelund i december förra året. Han har pekats ut som huvudman och som den som lurade kvinnan till flyktingboendet, där hon våldtogs av flera män. Totalt sju personer dömdes till långa fängelsestraff, en person friades helt. När flickvännen ligger på BB kommer 25-åringen troligtvis istället sitta i rätten. Enligt Höglandsnytt inleds förhandlingarna i Göta hovrätt den 4 juni och förväntas pågå i tio dagar. 25-åringen är en av två som åklagaren kräver hårdare straff för. Den våldtagna kvinnan kräver strängare straff för alla sju.

– Pettersson tycker synd om ljugmedias 25-årige Vimmerbybo, stackars liten…inte nog med att han heter Rafet Bahaduri han ser inte ut som en smålänning heller.


18 kupper gav 1,3 miljoner kronor


Av Pettersson

Två bröder från Göteborg åtalades på onsdagen i Varberg för en lång rad stölder i Västsverige. Männen, 29 och 31 år, åtalas för 18 kupper med ett totalt byte på drygt 1,3 miljoner kronor.

I flera fall har åklagaren ett alternativyrkande, häleri, men grunduppfattningen är att de båda åtalade har stulit varorna. Oftast handlar det om smycken och liknande från privatbostäder. Båda nekar till brotten.

-Pettersson vill bara i all vänlighet upplysa om att ljugmedias Göteborgsbröder heter Redouan El Kraoud född 1981 och Yassine El Kraoud född 1983 och att de båda göteborgarna är medborgare i arablandet Marocko.  

 -Pettersson tackar åklagaren som yrkar på utvisning ur landet trots att pojkarna enligt ljugmedia är från Göteborg.


Ny folkbokföring raserar kulturarvet


Pettersson har kopierat en artikel från SvD Opinion

Regeringens planer på att göra om folkbokföringen måste stoppas. Att ta bort indelningen i församlingar/socknar skulle få stora negativa konsekvenser. Detta är en av de viktigaste kulturarvsfrågor vi någonsin stått inför, skriver 22 professorer, akademiledamöter med flera.

I Sverige brukar vi prisa oss lyckliga för vår befolkningsstatistik, med dess möjligheter till detaljerade jämförelser i tid och rum. Förutsättningen är en genom tiderna i princip oförändrad indelning av landet i ett par tusen församlingar (tidigare socknar). Detta är nu i fara.

Det började för tolv år sedan, när en utredning från Finansdepartementet (SOU 2000:17) föreslog folkbokföring enbart på kommun och fastighet. Följden blev en storm av protester. Ur diskussionen föddes, som det föreföll, bred enighet om att den traditionella indelningen i någon form måste behållas. Finansdepartementet fick i uppdrag att tillsätta en ny utredning, denna gång med ett brett uppbåd av experter från övriga berörda myndigheter, Folkbokföringsutredningen (SOU 2009:75). Utredningen föreslog införande av distrikt, som skulle följa församlingsindelningen 1999/2000. Förslaget applåderades av en i stort sett enig remissopinion. Men man andades ut för tidigt.

Finansdepartementet som skriver propositionen vill nu strunta i övriga synpunkter och återgå till sitt eget förslag från år 2000. Skälet sägs vara kostnader för Skatteverket. Sektorsintresset har tagit överhanden över allmänintresset.

Lagrådsremiss väntas i vår. Dessförinnan bör det rimligtvis bli politisk debatt inom regeringen. Förslaget strider nämligen helt mot vad borgerliga politiker hittills har sagt. Det gäller nu att de senaste tolv årens debatt inte är glömd. För det är mycket som står på spel.

För det första förloras den statistiska kontinuiteten, och därmed framtidens möjligheter till analys av samhällsutvecklingen, ett område där Sverige genom sina långa källserier hittills haft en särställning.

Forskningsbehovet gäller inte bara historia, utan lika mycket medicin, ekonomi och samhällsvetenskap. Till dem som tidigare protesterat hör institutioner som Karolinska institutet, Patentverket och inte minst SCB. Behovet finns också inom hembygds- och släktforskning, med mängder av utövare som är beroende av att uppgifterna finns snabbt tillgängliga utan krav på ekonomiska insatser.

Härtill kommer indelningens praktiska betydelse. Enligt utredningens enkät anser över hälften av tillfrågade myndigheter, företag och organisationer att deras verksamhet påverkas negativt om den försvinner.

Till dem som engagerat sig i frågan hör Bolagsverket, Domstolsverket, Lantmäteriet, Pliktverket, Posten, SCB, Skolverket, Sveriges försäkringsförbund, Upplysningscentralen, och myndigheter inom kulturområdet, samt Sveriges kommuner och landsting.

Forskare som Robert Putnam och Francis Fukuyama har visat betydelsen av hävdvunna sociala gemenskaper som förenar och skapar förtroende. Den svenska sockenidentiteten kan ses som urtypen för en sådan social tillgång. Till allt detta är det en av de viktigaste kulturarvsfrågor vi någonsin stått inför. Församlingsindelningen är, liksom socknarnas namn, levande historia med stark livskraft under nära tusen år och en integrerad del av landskapsmiljön.

Förslaget står därför i direkt strid med de grundläggande reglerna i Kulturminneslagen 1§ om nationell skyldighet att skydda och vårda vår kulturmiljö, och likaså 4§ om god ortnamnssed.

Extra aktualitet ger Unescos konvention för skydd av det immateriella kulturarvet som Sverige nyligen ratificerade. Att vi ännu använder en indelning som funnits sedan rikets tillkomst är ett storartat exempel på detta immateriella kulturarv. Häri ingår också socknarnas namn och den svenska folkbokföringen.

Gemensamt för i stort sett alla som yttrat sig är kravet på en över tid stabil indelning. Kommuner och fastigheter fungerar inte, eftersom den indelningen sannolikt kommer att förändras, kanske till och med rätt radikalt. Kommunerna är dessutom redan så stora att förmågan till detaljstudier går förlorad. Fungerande statistik kan vi bara få genom att behålla den traditionella indelningen i socknar/församlingar, och låsa den så att den inte förändras. Jämförelser över tid kan då göras oberoende av kommunindelningen. Mindre statistiska enheter kan alltid läggas samman till större, men aldrig tvärtom.

Teoretiskt sett skulle man kunna använda GIS-teknik och koordinater, men kostnaden för att varje gång rekonstruera socknarna skulle bli ett oöverstigligt hinder för de flesta typer av användning.

Arkivalier och museisamlingar är sorterade efter socken. Tolkningen av beskrivningar och uppgifter i historiska källor och äldre litteratur förutsätter att sockenindelningen är känd. Låt oss därför avsluta med ett stycke ur den senaste utredningen:

Vi menar också att en gemensam indelning är väsentlig utifrån demokratiska utgångspunkter. För att enskilda människor ska kunna förstå statistik och studier måste de kunna relatera till de geografiska områden som statistiken presenteras utifrån. Det måste också vara möjligt för enskilda att själva kunna ta fram uppgifter utifrån en av samhället tillhandahållen indelning av landet…Det är därför viktigt att det finns en indelning som lever i folks medvetande.

 • ANDERS ANDRÉN professor i arkeologi
 • JAN VON BONSDORFF professor i konstvetenskap
 • DAN BRÄNDSTRÖM professor
 • ÅKE EDIN f.d. ordförande, Hela Sverige ska leva
 • PETER ENGLUND ständig sekreterare, Svenska Akademien
 • GUNNEL ENGWALL Preses, Kungl. Vitterhetsakademien
 • TOMAS GERMUNDSSON professor i kulturgeografi
 • SÖREN HOLMBERG professor i statsvetenskap
 • JAN LINDEGREN professor i historia
 • JANKEN MYRDAL professor i agrarhistoria
 • ERIK NORBERG ständig sekreterare, Kungl. Vitterhetsakademien
 • STAFFAN NYSTRÖM professor i nordiska språk
 • ROBERT OLSSON ordförande Riksförbundet Sveriges museer
 • STEN RENTZHOG docent i konstvetenskap
 • OLOF RUIN professor i statsvetenskap
 • ULF SPORRONG professor i kulturgeografi
 • BARBRO STÅLHEIM ordförande Sveriges Släktforskarförbund
 • BIRGER SVANSTRÖM ordförande Sveriges hembygdsförbund
 • BIRGITTA SVENSSON professor i etnologi
 • MATS WAHLBERG forskningschef, Institutet för språk och folkminnen
 • MARIA ÅGREN professor i historia
 • EVA ÖSTERBERG professor i historia  

Fakta: I Sverige började man att föra kyrkoböcker i början av 1600-talet. De kyrkoböcker som tidigare fördes hos pastorsämbetena har i stor utsträckning överförts till landsarkiven eller motsvarande arkiv. Detta är ett arbete som fortfarande pågår. Den 1 juli 1991 tog Skatteverket över ansvaret för folkbokföringen i Sverige.
Källa: Skatteverket

-Pettersson säger att här har vi 22 professorer och annat fint folk som påstår att vi har ett svenskt kulturarv och då måste vi alltså ha en svensk kultur. Vad säger PK om detta? Dessutom är där en professor i etnologi som kommer från grekiskans ethnos, folk, och logia, vetenskap, med andra ord: läran om folk. Med etnologi menas studiet av människor som kulturvarelser i grupp, exempelvis: ”…koder, föreställningar och värden som människor delar (mer eller mindre, medvetet eller omedvetet) och som de kommunicerar och bearbetar i socialt handlande.”

SvD Opinion


Invandrare härjar och våldtar inte bara i Sverige


Av Pettersson

Den mänskliga tsunamin av afghaner och somalier drabbar inte bara Sverige. I Serbien har kriminalitet och våldtäkter utförda av invandrare på unga serbiska flickor gjort att befolkningen protesterar och föräldrarna vägrar skicka flickorna till skolan förrän problemen är borta.

-Pettersson tror det är en ”Myt” eller hur Ullenhag. Våra afghaner, somalier och andra nybyggare är ju så snälla och välutbildade.


Aftonbladet strök "hen" efter läsarkritik


Av Pettersson

”Hen åker ut ur Let’s dance i kväll”. Så skrev Aftonbladet i en rubrik inför torsdagens avsnitt av tv-programmet. Men efter läsarkritik tog man bort ordet.

Det var en av de första gångerna hen, ett könsneutralt pronomen, användes i svensk dagspress, vid sidan av artiklar om själva hen-debatten. Nöjesbladets läsare hade röstat om vilka deltagare de helst ville ha kvar i Let’s dance. Rubriken till artikeln löd: ”Hen åker ut ur Let’s dance i kväll, om Nöjesbladets läsare får bestämma”. Men efter att läsarprotester bytte Aftonbladet rubrik. Varför?

– ”Hen” användes i en puff, för att inte avslöja om personen i fråga var en man eller en kvinna. Då tyckte redaktionen att det var ett bra ord. Men det här är än så länge inte ett etablerat pronomen, det ställde till förvirring hos läsarna, säger Fredrik Lindén, informationschef på Aftonbladet.

Omdebatterat pronomen
När hen lanserades som ett könsneutralt alternativ till hon och han genom en ny barnbok för några månader sedan, blev det ett omdebatterat pronomen. Aftonbladets hen-rubrik fick beröm av flera läsare, men många irriterade sig också på ordvalet. ”Får man verkligen inte vara man eller kvinna längre?”, ”Ge er nu med ”hen” för helvete”, och ”Men lägg ner nu Aftonbladet” skrev några kommentatorer.

Var det för att läsare blev upprörda som ni ändrade rubriken?
– Nej skälet till att vi ändrade var att det var otydligt. Vissa trodde att det var ett stavfel eller att vi syftade på Lets dance-deltagaren Camilla Henemark. Både redaktörer och läsare blev förvirrade. Debatten som förs om ordet hen är intressant, men har inte nått hela svenska befolkningen, säger Fredrik Lindén.

Tror du att det kan tolkas som att ni plockade bort ”hen” för att inte reta upp läsare?
– Det skulle vi inte ta hänsyn till. Vi kan mycket väl tänka oss att använda ordet när det är motiverat, för att diskutera något ur ett genusperspektiv. Det är ett bra ord tycker jag personligen, det skapar just engagemang.

Efter läsarreaktionerna ändrades rubriken i Nöjesbladet från ”hen” till ”den”.

”Den”, är inte det ett konstigt ordval då?
– Ja, man önskar vi hade fler etablerade pronomen i svenskan, men vi är inte där än. Men vi har haft en väldigt intressant diskussion internt om språket och språkbruk, vissa är för att använda hen, säger Fredrik Lindén.

 SVT


Första Zigenarna


FjärranÖsternRedaktionen

Mitt första minne av Zigenare (som jag kommer ihåg) var troligen 1954, jag gick i väster folkskola i Nyköping, som lärare hade vi lärdomsgiganten magister Joel Åhs (han ”kunde allt” och höll ordning i klassrummet). En lunchrast spred sig det som en löpeld att ”Zigenarna kommer” varvid alla rusade ned mot Storgatan som på den tiden var genomfartsled för Riksettan som den hette på den tiden. Med stora ögon beskådade vi ett mycket exotiskt följe innan ordningsläraren (det fanns alltid en lärare ute på skolgården under rasterna) upptäckt vad som pågick varvid han kommit efter oss och kommenderade tillbaks oss till skolgården.

På efterföljande lektion vart vi ordentligt utskällda av magistern (han var bra på det)för att vi sprungit ned till Storgatan som var utanför det område vi fick hålla oss på rasterna.  Men när vi senare skulle gå hem för dagen tillhöll han oss att inte gå upp till Folkets Park för där hade Zigenarna slagit läger, ”och dom är kända för att stjäla”.

Naturligtvis en helt verkningslös uppmaning, snabbt hem och cykeln upp till Folkets Park där vi på säkert avstånd storögt beskådade lägret,  inget särskilt tilldrog sig så vid drog vidare till andra äventyr.

Ett par dagar senare stod det i tidningen Södermalms Nyheter  att det varit stölder i flera butiker på Öster i Nyköping, och efter ytterligare någon dag så stod det i samma tidning att ”Zigenarna avvisats” från staden pga stölder och nedskräpning.

Mitt nästa möte med Zigenare tilldrog sig i Jönåker och var mer dramatiskt!  Mer om det en annan  gång.


600 asylsökande unga har försvunnit på fem år


Av Pettersson

Bara i år har 75 ensamkommande asylsökande ungdomar försvunnit efter att de registrats av svenska myndigheter. Många försvinner efter att de nekats asyl, och myndigheterna vet väldigt lite om hur de här personerna lever. Gana, som egentligen heter något annat, är en av dem.

17 år gammal lämnade Gana i vintras sitt boende för ett liv på gatan i Stockholm.

—  Jag hittade IKEA. De har jättebillig korv med bröd för bara fem kronor. Då åkte jag dit varje dag och åt korv.

Gana fick avslag på sin asylansökan i vintras. Kort därefter lämnade han sitt boende för ensamkommande ungdomar för att undvika att utvisas ur Sverige, eftersom han inte vågar återvända till sitt hemland. Han drog till Stockholm utan att ha nånstans att bo.

– Jag åkte tunnelbana tills den slutade gå. Den slutar gå klockan ett, två någonting. Sen väntade jag tills den gick igen, det brukade vara vid fyratiden. Då gick jag in och sov på tåget. Jag sov till klockan åtta varje dag, för jag tänkte att det kanske kommer biljettkontrollanter efter åtta.

Förra året sökte över 2600 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige och i år väntas över 3000 komma. Ungefär var fjärde får inte stanna i Sverige och en del väljer då att gömma sig. Enligt Migrationsverket har 75 minderåriga avvikit bara i år. Sen 2007 handlar det om över 600 som avvikit och som fortfarande är eftersökta.

Många försvinner från sina boenden när de befarar att polisen kan komma och hämta dem.

Myndigheten vet inte mycket om hur de här ungdomarna har det. I Malmö har polisen just nu uppgifter om att 20 ensamkommande ungdomar försvunnit under de senaste månaderna.

– Hade vi haft nån adress att söka på, hade vi fått in nåt tips, hade vi ju naturligtvis kunnat söka på någon adress, men vi har ingenting att gå på, säger Peter Norén, kriminalinspektör vid gränspolisen i Malmö.

-Pettersson tackar P1 Morgon för att de slutat kalla ungdomarna för  ensamkommande barn.


Tensta brinner – invandrare lediga från skolan


Av Pettersson

Upploppen i Tensta fortsätter. I natt härjade fyrtiotal ungdomar runt med bland annat molotovcocktails.

– Vi har 70-80 poliser på plats, säger Simon Jonasson, stationsbefäl vid polisen Västerort.

Under gårdagen härjade ett trettiotal ungdomar i 15–20-årsåldern i Stockholmsförorten Tensta, då det bland annat sattes eld på en skola i området. I natt är upploppet större än så.

– Det rör sig om ett fyrtiotal ungdomar, och hittills har vi gripit fyra stycken, misstänkta för grov skadegörelse. De hade förberett molotovcocktails och liknande, säger Simon Jonasson.

Han menar att man inte tror att skolan som igår utsattes för attentatet, eller någon annan förening eller organisation i området, är under specifikt hot från ungdomarna.

– Nej, det handlar nog snarare om att de är lediga från skolan, säger Simon Jonasson.

-Pettersson har tittat och lyssnat runt i ljugmedia, inte ett enda talar säger att det är invandrare som roar sig med att elda upp offentlig och privat egendom.

Tvärtom ljugmedia påstår att det är lugnare än befarat i området. För i helvete med 70-80-poliser på plats är det inte lugnt och har inte ungjävlarna något att göra när de är lediga se till att de aldrig får vara lediga. Dra in sommarlovet och låt dem storstäda hela Stockholm.