Dagsarkiv: 8 april, 2012

Påskgodis


Av Stefan K

Vänstern och deras muslimska vänner har hittat lite påskgodis som de förmedlar mellan varandra på twitter.

Jag erkänner. I påsktider är det jobbigt att se skillnad på de småflickor som frivilligt klär ut sig och de småflickor som tvingas bära sin klädsel. Under årets övriga dagar är det betydligt lättare.

Tjejen som började twittra denna lilla ”lustighet” heter Cherin Awad och känns bl.a. igen från SVT:s storsatsning, Halal-TV. Hennes uttalande från 2003, angående stening av kvinnor, tolkades som att hon försvarade detta och hennes lämplighet som programledare ifrågasattes av många. Hon gjorde sig också känd för att inte ta debattören Carl Hamilton i hand.


Sverige förändras – dag för dag


Av Pettersson från Affes statistikblogg

Hur förändras Sveriges demografi och hur fort går det? I debatten förekommer alla möjliga siffror. Främst handlar det om olika bud om antalet som invandrar varje år. Det är inte lätt att få en klar bild av det utifrån Migrationsverkets statistik. Oklarheten gör att diskussionen inte kommer vidare.

Man kan istället titta på hur befolkningen har förändrats över tid och få en bättre bild av hur landet förändras. Under 3 285 dagar sedan 2002 har de med utländsk bakgrund ökat med i genomsnitt 152 personer per dag. Samtidigt har de med svensk bakgrund ökat med i genomsnitt 13 personer per dag.

Under 2011 ökade antalet med utländsk bakgrund med i genomsnitt 1 147 personer i veckan. De med svensk bakgrund ökade med i genomsnitt 147 personer i veckan.

Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder.

-Pettersson säger inte mer än att de tio största grupperna av invandrare som fick asyl i Sverige 2011 är personer som kommer från Afghanistan, Somalia, Serbien, Eritrea, Irak, Kosovo, Iran, Statslösa, Bosnien och Hercegovina samt Ryssland och de följs sedan av ännu fler anhöriga välfärdsräddare…


Sverige synas i utländsk media


Av Stefan K

Det börjar bli allt vanligare att Sverige och inte minst Malmö, synas närmare i utländsk media.

Vi har sett hur utländska journalister rest i allt tätare turer till Sverige för att rapportera om situationen i vårt land och inte minst i vår tredje stad där våld och antisemitism börjar bli vardag. Ansvariga politiker slår ifrån sig och skyller med ett typiskt svenskt manér på allt och alla. Ingen vill ta ansvar, men någon eller några har som bekant alltid ansvar för det som sker.

Den som senast granskat Sverige och Malmö är svenskan Paulina Neuding, känd från magasinet Neo, som skriver en mycket kritisk artikel i den internationellt kända tidskriften Tablet, som i första hand behandlar nyheter för världens judiska befolkning.

Den mest intressanta raden i Neudings text är denna: Judarna i Malmö, en grupp på cirka 1.500 i en stad på 300.000, lever under en ny typ av antisemitism. Denna typ härrör inte från traditionella gärningsmän som nynazister eller högerextremister med judehat, utan från invandrare från Nordafrika och Mellanöstern och är en del av ett större och landsomfattande problem med misslyckad integration”.

Källa: Tablet


Utan kommentar


FjärranÖsternRedaktionen


"Jag vill se fler burkor i höst"


Av Stefan K

SvD:s kultursidor önskar se fler burkor under höstens modeveckor.

SvD:s skribent hävdar att islam utgör den mest explosiva religiösa laddningen under 2012 och detta borde också visa sig inom modet. När regeringar i Europa inför burkaförbud borde modevärlden protestera och visa upp klädesplagget på catwalken.

Källa: SvD

Ja vi längtar….


Falska id-handlingar används till brott


Av Stefan K

Allt fler falska identiteter upptäcks av Skatteverket som hävdar att de utnyttjas i brottsliga sammanhang.

”Identiteten ger öppningar till hela vårt samhälle och många använder dessa till att begå brottsliga handlingar”. Detta säger Pia Bergman på Skatteverket som ser hur falska id-handlingar används allt oftare. Bedragarna har ofta hittat på en person, stulit en persons uppgifter och förfalskat pass för att sedan använda detta till bl.a. bedrägerier och bidragsbrott.

Vilka som använder sig av denna metod låter jag er själva fundera över, men ni vet säkert vilka som ”råkat” tappa pass och använder falska identiteter i andra sammanhang, länk.

Källa: SR


Är finansminister Anders Borg Sverigedemokrat?


Av Pettersson

Det är svårt att tolka Borgs uttalanden i Ekot:s lördagsintervju på annat sätt än att han är Sverigedemokrat och i PK-s ögon en grov rasist på samma sätt som alla vi ”nättroll” och Sverigedemokrater som kallas rasister när samma sanning sägs.  

Finansminstern sade i Ekots lördagsintervju att många invandrare i Sverige har som strategi att försörja sig genom en kombination av bidrag för att slippa arbeta är ett välkänt fenomen. Nu vill finansminister Anders Borg försöka göra något åt problemet.

– Man läser svenska för invandrare, varvat med föräldraledighet, varvat med att man sedan läser grundvux, att man har en kombination av studiemedel, socialbidrag och bostadsbidrag som gör att man kan vara utanför arbetsmarknaden en väldigt lång tid, säger Anders Borg i Ekots lördagsintervju.

Nu lovar Borg att regeringen ska se till att hårdare krav ställs på bidragsinvandrarna. Ett av förslagen som diskuteras handlar om att förhindra att invandrarkvinnor stannar hemma i åratal för att ta hand om stora barn.

– Pettersson tycker det ska bli skoj att läsa alla PK-medias rapporter om rasisten Borg idag samtidigt som Borgs chef 32:an Reinfeldt ber alla oss bloggare om ursäkt och erkänner – Vi hade fel, ni hade rätt!


Sveriges bistånd högst i världen 2011


Av Pettersson

Sverige toppar listan på världens största biståndsgivare 2011 mätt som andel av BNI. Nyutkommen statistik från OECD:s biståndskommitté DAC visar också att den ekonomiska krisen orsakade ett fall i de globala biståndsvolymerna 2011.

 – Sverige klarade den ekonomiska nedgången bra och kunde till skillnad från flera länder fortsätta ha ett högt bistånd till fattiga länder, säger biståndsminister Gunilla Carlsson. Jag kommer fortsätta förtydliga det svenska biståndet för att säkerställa att våra insatser verkligen ger resultat. Att de globala biståndsnivåerna nu minskar ställer ännu större krav på att biståndet fördelas på ett smart sätt och utgår från vad som gör nytta. Min förhoppning är att de utfästelser om resultat, ansvarsutkrävande och transparens som det internationella samfundet gjorde vid högnivåmötet om biståndseffektivitet i Busan 2011 verkligen får genomslag. Det är nödvändigt för att vi ska nå FN:s millenniemål till 2015.

Preliminär statistik från OECD/DAC visar att medlemsländerna i DAC minskade sitt bistånd med cirka 3 procent 2011. Det är ett trendbrott och första gången på 14 år som det totala biståndet sjunker istället för att öka. Bland annat minskade det bilaterala biståndet till de minst utvecklade länderna med cirka 9 procent, enligt DAC.

Minskningen i biståndsvolymerna förklaras av den globala ekonomiska nedgången som satt ökad press på statsbudgeten hos många så kallade traditionella biståndsgivare. Av de 23 länder som är medlemmar i OECD/DAC minskade biståndet hos 16. Samtidigt märktes genomgående en ökning av biståndet hos flera andra länder, till exempel Turkiet (som ökade sitt bistånd med 38 procent), Estland (21 procent) och Ungern (16 procent). EU-ländernas bistånd minskade i genomsnitt med cirka 3 procent.

Sveriges bistånd uppgick 2011 till cirka 36 miljarder kronor vilket motsvarar 1,02 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Enligt OECD/DAC:s statistik får det Sverige att toppa listan på världens största biståndsgivare mätt som andel av BNI, tätt följt av Norge (1,0 procent av BNI) och Luxemburg (0,99 procent av BNI). De länder som hade störst biståndsvolymer 2011 var USA, Tyskland och Storbritannien.

-Pettersson noterar att när FN har som mål att länderna ska ge 0,7 % av BNI i bistånd så drar Sverige till med 1,02 %. När andra länder drar ned på grund av krisen så ökar Sverige med 10 % och våra politiker försöker inbilla oss att det inte kostar något på hemmaplan. Vi ökar biståndet samtidigt som fler och fler röster hörs om biståndets begränsade nytta eller till och med skadliga inverkan på mottagarna.

Regeringen


Jesus, de fem bröden och två fiskar


Pettersson minns om Jesus som delade ut fem bröd och två fiskar som räckte till femtusen personer.

Det är inte utan att man blir lite imponerad, den mannen måste ha varit världens förste fildelare…

Bilden från Lindström kommer från länklistan till höger