Dagsarkiv: 25 mars, 2012

Släpp fångarne loss – men det blev vinter


Av Olli Rein

Sten Levander Professor

Det kom in en länk in till Petterssons i morse från signaturen allemand, som är alldeles för bra att bara få stå i en kommentar, så jag vill lyfta upp den till ett inlägg på Bloggen. Det är skrivet av Sten Levander, professor emeritus i Allmänpsykiatri och i Rättspsykiatri den 7:e februari 23.30 2012. Fakta om professor Levander ur Wikipedia säger följande.

Sten Einar Levander, född 1939, är en svensk psykiater och professor emeritus i psykiatri vid Lunds universitet. Sten Levander blev legitimerad läkare 1971 och medicine doktor vid Karolinska institutet i Stockholm 1979 på avhandlingen Psychophysiological differentiation within criminal groups: an approach to the study of psychopathy. Han har varit verksam som professor i psykiatri vid Lunds universitet och som överläkare vid Rättspsykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Levander är också en välkänd debattör i frågor om psykiatrisk vård. Just nu verksam vid Malmö Högskola. År 2006 utgav han tillsammans med Hans Adler, Ola Gefvert och Eva Tuninger läroboken Psykiatri – en orienterande översikt (ISBN 91-44-04764-9). Som synes en kvalificerad kraft inom sitt gebit och det bevisar han ytterligare en gång i den artikel han skrev i Skånska Dagbladet.

Sociologi är ingen exakt vetenskap men vissa samband är så starka att de liknar naturlagar. Lågt socialt kapital generellt, låg kollektiv förmåga i lokala bostadsområden, för lite informell social kontroll – det ger problem.

Accepterar man segregation, kapitulerar inför multikultur och samtidigt reducerar den formella sociala kontrollen (polis och rättsväsen) – då får man stora problem.

Psykologi är inte en exakt vetenskap, men inlärningslagarna (morot och piska) fungerar på krokodiler såväl som kriminella. Om ett brott av 25 lagförs och påföljden upplevs som bagatellartad relativt vinsten med de 24 andra – då lär man sig något. Vi vet mycket om socialisationsprocesser och utvecklingspsykologi, för normala såväl som sårbara barn. Vi vet hur ett kroniskt kriminellt livsförlopp formas. Och vi vet mycket om grupp-processer. Sådan kunskap står sig slätt när den strider mot den politiska ”värdegrunden”. Denna dumdryga svenska naivitet är grundorsaken till problemen i Malmö.

När (s) återfick regeringsmakten 1994 behövde man köttben (återställare) till vänsterflygeln. Man ville reformera polisen och dumt nog beställde man ett kunskapsunderlag av två internationellt välrenommerade forskare. Denna text satte departementet i halsen: den kallades stalinism för att texten krävde ordning och elitism för att den refererade till expertkunskap. En ny text, i Maoistisk anda (låt tusen blommor blomma, skicka experterna på omskolning) producerades i all hast: ”Allas vårt ansvar”.

Polisforskning lades ner och det redan politiserade Brå blev ännu mer departementsstyrt: inga forskare, inga beteendevetare och inga medicinare, bara ”utredare” utan skolning i självständigt kritiskt tänkande. Man tyckte att antalet poliser var för stort – intagningen till Polishögskolan stoppades under två år. Draksådden var därmed genomförd. I dag skördar vi det som några av oss varnade för i mitten av 1990-talet.

Vägen tillbaka blir lång och fylld av smärtsamma omprövningar. Vi måste förebygga nyrekryteringen till den kriminella karriärvägen. Det arbetet måste starta före förlossningen och förutsätter samarbete mellan alla relevanta aktörer (t.ex. socialtjänst, barnpsykiatri och skola). I dagsläget saknar de gemensamt språk och teoriförståelse. Om detta inte fungerat när ett barn fyller tio måste man växla över till nästa fas, som inbegriper mer av kontroll.

Hälften av alla brott begås innan en person fyller 18. Åren mellan 13 och upp till 18 är kritiskt viktiga för brottspreventionen. Här finns två mekanismer: en som speglar negativa sociala faktorer och kan hanteras med generella åtgärder, och en som är kopplad med individfaktorer och måste åtgärdas med åtgärder riktade mot individer. Man måste veta VEM som så småningom kommer att bli kroniskt kriminell, inte minst därför att många redan fungerar som ledare för gäng. Förhindrar man deras tonårskriminalitet förhindrar man kriminaliteten hos många andra tonåringar, liksom rekryteringen till missbrukskarriärer. ”Vi vill inte sortera människor” säger politikerna.

Inlärningslagarna fungerar. För unga vuxna såväl som krokodiler. Brott ska inte löna sig för vuxenkriminella heller. Därför måste upptäcktsrisken öka (bättre och ”proaktivt” polisarbete), liksom individens kostnader för att begå brott (rättssystemets ansvar). ”Vi vill inte ha en polisstat” säger politikerna och hänvisar till forskning som stöd för sina åtgärder. Vilken forskning? Den speciella nordiska form som våra politiker har gynnat under decennier. Internationell forskning når inte svenska politiker.

Vilka alternativ finns för etablerade kroniskt kriminella som vill hoppa av? Många har haft en traumatisk barndom, misslyckats i skolan, utvecklat en antisocial identitet och tillsammans med likasinnade formulerat en egen fascistisk moral med förakt för svaghet och Svensson, och hat mot grisar och plitar som viktiga komponenter. ”Du skall inte döda” ersätts med ”Du ska inte gola”. En majoritet har psykiatriska och missbruksproblem som de sällan får hjälp med.

De saknar ett prosocialt nätverk och har ingen utbildning som kan leda till anställning. Skulle de trots allt få inkomst ska de ändå leva resten av livet på existensminimum pga ett berg av skulder/skadestånd. Vem tackar ja till ett sådant erbjudande när alternativet är fortsatt framgångsrik kriminalitet och spännande gemenskap med vänner avbruten av relativt korta perioder av inlåsning med hotellstandard.

Vi vill inte ha en gangsterstat tycker medborgarna. Vi har fått det och det är ”Allas vårt ansvar”. Vi har röstat på dem som ställt till det.

Källan Skånskan

Olli har inte så mycket att tillägga till dessa oerhört förståndiga ord, men jag undrar vad den så kallade sjukklövern säger om detta? Varför får denne man aldrig uttala sig i media, istället för den okunniga men politiskt korrekta fånen Jerzy Sarnecki?


Hitlerschampoo


Av Stefan K

Denna reklam för ett turkiskt hårschampoo har upprört…

…men denna har det varit tyst om.

Källa: TT


Är det slutet för välfärden?


Av Stefan K

Äldreomsorgen kommer att påverka vår välfärd mer än någon trott.

Katrineholm är en av få kommuner som vågat sig på en uträkning av kommande kostnader för handikapp- och äldreomsorgen. Redan 2020 kommer kostnaderna ökat med 16% eller i siffror, 125 miljoner. Detta kommer att gräva djupa hål i kommunens ekonomi och få konsekvenser för många planerade projekt och satsningar.

För att klara detta blir det oundvikligt med skattehöjningar, volontärarbete och privata sponsringar. Risken att man ställer olika kommunala områden mot varandra är också stor.

”Jag visste att det skulle handla om mycket pengar, men när jag såg miljonerna svart på vitt blev det ett uppvaknande”, säger Göran Dahlström (S). Om det är slutet på välfärden vet man inte, men samma Dahlström hävdar att vi kommer att få se ett paradigmskifte vad det gäller den generella välfärden. Detta i ett land som för inte så länge sedan ansågs tillhöra ett av de länder med den högsta välfärden och än idag ståtar i topp när det gäller skattetryck. Nu hävdar förstås regering, opposition, media och proffstyckare att detta inte har at göra med den extrema flyktingpolitik Sverige begåvats med, men fan vet. Personligen tror jag att det har en direkt inverkan.

Katrineholms kommunordförande Göran Dahlström sa så här i en intervju redan i slutet av februari och detta angående den kommande mottagningen av över 400 somalier.

Källa: SVT


Inget perspektiv förklarar allt


Av Pettersson

Nedan är ett urklipp från en krönika publicerad i Borås Tidning den 29 april 2010. Läs hela HÄR. Krönikan handlar om sexualbrottslingar.   

…Jag frågar Martin Grann, psykolog och Kriminalvårdens forskningschef, vad obligatorisk vård skulle innebära i praktiken.

– Jag uppfattar det som om man vill skärpa den behandling som egentligen redan finns i kriminalvården, som omkring en tredjedel genomgår. Att inte fler behandlas handlar om olika saker, bland annat bristande motivation. Om man inte är motiverad och förnekar brott ger behandlingen ingenting. I grunden handlar förslagen alltså inte om några fundamentala förändringar, men skärpning och förstärkning av de här delarna.

– Något som vi kan och måste bli bättre på handlar om språk och kultur. Vi har i många fall redan psykologer som talar andra språk, till exempel arabiska, men inte i tillräcklig utsträckning. Vi jobbar särskilt på att hitta psykologer med annan kulturell bakgrund. Det är viktigt, inte bara med språkkunskaper men även att förstå hur man tänker i andra kulturer. Särskilt eftersom en väldigt hög andel av sexualbrottslingarna inte har svenska som modersmål…

-Pettersson undrar vad Myten Ullenhag och psykopaten Poohl Pot på Expo säger om detta?


The Iranian bomb – The song


Pettersson har lyssnat på Irans avlivnings- och förstörelseminister 


Mohammed Merahs bror Abdelkader Merah ställs inför rätta för medhjälp


Av Pettersson  

På söndagen blev polisen allt mer säker på att Mohammed Merah, 23, fick hjälp av sin bror när han mördade sju oskyldiga människor i Toulouse. Nu kommer troligtvis åtal väckas mot Abdelkader Merah. 

Abdelkader Merah, 29, blev snabbt misstänkt för inblandning i de sju morden som hans yngre bror Mohammed begick under nio dagar i Toulouse. Under lördagen förflyttades han till Paris och på söndagen stärktes misstankarna ytterligare.

Enligt Sky News ska Abdelkader ställas inför domstol och åtal kommer sannolikt att väckas. En poliskälla uppgav tidigare att Abdelkader sagt att han är stolt över det hans bror har gjort. Tidigare har man hittat sprängämnen i Abdelkaders bil, och det är också klargjort att han var med när mopeden som användes under mordräden stals. Den brittiska tidningen Daily Mail rapporterar dessutom att Mohammed Merah hade kontakter med islamister i Storbritannien.

Mohammed Merah dödade fyra vuxna och tre barn och erkände morden innan han sköts till döds i torsdags efter att polisen belägrat hans lägenhet i 32 timmar.

-Pettersson undrar nu hur Expo och de andra fulmedia ska förklara ”ensam galning” men det är nog inga problem för psykfallet Daniel Poohl och de andra dårarna, de skriver nog många ”ensamma galningar” som jobbade ihop.

Man kan också undrar varför våra media inkl. Expo valt att kalla denne ”ensamme galning” för seriemördare i stället för det mer korrekta terrorist.


Några reflektioner om Syrien och vad som pågår där


Pettersson har fått ett mejl från Nostradamus i Norr med…

Några reflektioner om Syrien och vad som pågår där

Befolkningen i Syrien uppgår till nästan 23 miljoner. Av dessa är 74% sunnimuslimer, 12% är shiamuslimer (alawiter, twelver och ismaeliter), 10% kristna (araméer) och 3% druzer. Bashar Al-Assad’s familj tillhör alawiterna som också dominerar regeringen i Syrien och högt uppsatta militärer är också alawiter. De förefaller att vara tämligen sekulariserade.

Bashar Al-Assad är ingen ängel men de terrorister som beskjuts i Homs är inga demonstranter utan islamister som är understödda av Saudiarabien. I Saudiarabien är 85-90% sunnimuslimer (wahhabister/salafister) och 10-15% är shihamuslimer. Det här är alltså ett krig där de bokstavstrogna wahabisterna är ute efter att ta över makten och som brukligt är, införa sharialagar och starta förtryck eller utrotning av icke-muslimer.

Enligt uppgifter har trupper ur det iranska revolutionsgardet setts i Syrien och den pro-iranska Palestinian Liberation Army deltar på Al-Assad sida. Iran domineras till 90-95% av shiamuslimer (twelver) men där finns 4-8% sunnimuslimer och ca 2% som består av andra religiösa minoriteter. Irans flyger in vapen, förnödenheter och experter för att bistå Al-Assad och deras närvaro förklaras av den djupa fiendskapen mellan Iran (shia) och Saudiarabien (sunni) och sannolikt för att förhindra destabilisering av Iran. Ryssland har levererat stridsvagnar och luftvärnsrobotar och har också experter på plats i Syrien.

De flesta civila i Syrien har dödats av terrorister, bl a av al-Qaida. Varje gång som det har inträffat, oftast dagen före FN-möten, har regimen blivit beskylld. Eftersom bomber har detonerat vid viktiga säkerhetsbyggnader lär det vara terroristerna som har varit i farten. FN rapporterar att över 8 000 har dödats sedan konflikterna startade. Massmedia i väst har låtit påskina att de flesta döda utgörs av civilpersoner som massakrerats av regeringssoldaterna. Sanningen är att ungefär häften av de dödade är poliser och militärer med pansarfordon. Alla med ett sunt förnuft förstår att de dödats av tungt beväpnade terrorister och inte av fredliga demonstranter. Terroristerna är beväpnade av Saudiarabien, vilka också har medgivit detta och av Qatar, d v s samma länder som också var drivande i Libyen.

I Libyen vajar nu al-Qaidas flagga över domstolarna och sharia är införd. NATO och Sverige har alltså hjälpt al-Qaida till makten. Det är samma terrorister som slåss mot just NATO i Afghanistan. De flesta av rebellerna i Syrien deltog också i Libyen men är vare sig libyer eller syrier. Många av dessa terrorister eller jihadkrigare, som osmakligt nog kallas Fria Syriska Armen var också med och dödade kristna på Balkan och i Tjetjenien. Det tragiska är att väst och Israel verkar stödja detta, eftersom bl a israeliska vapen har hittats i mängder.

De kristna och shihamuslimerna i Syrien har stor anledning till oro med tanke på vad som pågår och de allra flesta av dem ser helst att Al-Assad fortsätter som regeringschef. Det är väl känt från andra länder, bl a Irak, att sunni- och shihamuslimer bekämpar och dödar varandra. Förutom av nyhetsrapporteringar framgår detta av The Religion of Peace som rapporterar 18 635 döda i muslimska terrorattacker sedan 11 september 2001.

För Syrierna är situationen antagligen som att välja mellan cancer och AIDS, där cancern utgörs av Al-Assad och AIDS av de sunni/salafistiska islamisterna. Cancern kan de överleva medan AIDS leder till en säker död. PK-media och många regeringar i väst är som vanligt mer än vällovligt naiva och rent av okunniga om vad som pågår. Väst bör därför inte blanda sig i MENA-ländernas konflikter så länge som de inte angriper Israel.

Avslutningsvis. Eftersom människan är ond har normaltillståndet i världen varit krig med kortare uppehåll för fred. Så länge som islam är förhärskande i Mellanöstern kommer vi aldrig att få uppleva någon varaktig fred där.


Muslimska Mord i Thailand


FjärranÖsternRedaktionen

Mord utförda av muslimer i södra Thailand under mars månad. Garanterat kommer dom att mörda ytterligare några under resten av månaden.

25/3   Byäldste skjuten till döds

21/3 Soldat skjuten, dog på platsen

21/3 Soldat dog i bombdåd

19/3  Säkerhetsvakt skjuten, dog på platsen

15/3 En död och en svårt skadat av bomb placerad efter vägen

13/3 En man från frivilliga försvaret sköts till döds i bakhåll.

12/3 Två soldater allvarligt skadade av bomb

10/3 Två kommunalanstälda skjöts till döds

10/3 12 soldater skadade vid överfall på deras förläggning

8/3 Fyra soldater och en gummitappare skjutna till döds

6/3 Två soldater svårt skadade av bomb

5/3 En bomb dödar en och skadar sju

3/3 Två lärare och en soldat döda i bombattentat

2/3 Soldat skadad i bombattentat

1/3 Tre skadade i bombattentat

1/3 Bybo svårt skadad i skjutning

LÄNK 

FjärranÖsternRedaktionen har noterat att Svenska media gärna vill se den muslimske galningen i Frankrike som sköt soldater och barn av judisk härkomst som en ensam ”galning”. De i södra Thailand sedan augusti 2004  pågående, nästan dagliga morden, utförda av muslimer väljer svenska media att överhuvud taget inte ta upp!  Tog man upp detta så skulle man ju bli tvungen att konstatera att det finns förfärande gott om galna idioter inom islam.

Varför rapportera man inget om de vidrigheter som muslimer begår i södra Thailand?


Expressen gör skillnad


Av Pettersson

I gårdagens skittidnings pappersupplaga ägnas ett helt uppslag åt mördaren Christoffer Kronkvist som knivmördat en tre-barns far och dömts till 12 års fängelse i tingsrätten vilket en del tycker är alldeles för lindrigt. Knivmordet var ett fullständigt meningslös mord som började med tjafs om färgen på en bil.

För några dagar sedan sänktes straffet för Imad Alzuriey som knivmördat en tre-barnsfar från livstid till 13 års fängelse. Knivmordet var ett meningslöst tjafs om inträde till en krog.

Båda männen tillhör en gängkultur. Kronkvist Hells Angels och Alzuriey Brödraskapet. Båda männen har en gedigen meritlista av grova brott bakom sig.

Skriv gärna till skittidningens chefredaktör thomas.mattsson@expressen.se och fråga artigt varför bara den ena får äran med ett uppslag med namn och bild medan den andra bara nämns i en notis utan namn och bild.


Polisen kopplar ihop våldtäktsfall


Av Pettersson

Polisen tror att samma grupp gärningsmän kan kopplas till minst två våldtäkter i Örnsköldsvik. I helgen överfölls en 24-årig kvinna av flera män och släpades in i Örnparken, där hon antingen våldtogs eller utsattes för våldtäktsförsök. I början av mars inträffade ett liknande fall på en parkeringsplats.

– Det finns anledning att tro att fallen hör ihop, säger polisens förundersökningsledaren Lars-Åke Lemón. Ingen gärningsman har gripits.

Två gruppvåldtäkter – inga signalement, trots att sådana måste finnas. – Pettersson inser att antalet möjliga gärningsmän är begränsat till icke Ö-viksbor.

SvD