Dagsarkiv: 22 mars, 2012

Kriminalstatistik från det multikriminella Sverige


Pettersson har fått dessa siffror från  Nostradamus_i_norr som lagt ned mycket jobb för att färdigställa statistiken. Titta gärna på jämförelsen med Japan som inte är ett mångkulturelt samhälle. Skriv gärna till era lokala tidningar och politiker och fråga varför de inte offentliggör denna statistik.

FN-organet UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) publicerar statistik om bland annat kriminalitet. Efter omarbetning av tabellerna för år 2009 kan följande redovisas om anmälda brott per 100 000 invånare för olika brottskategorier. 

Placering Stöld Per 100k Rel Japan
1 Sweden 4 140 8
2 Denmark 3 388  
3 Norway 2 760  
4 UK (England and Wales) 2 581  
5 Finland 2 329  
6 Germany 2 283  
7 UK (Scotland) 2 231  
8 Australia 2 186  
9 Belgium 2 124  
10 United States of America 2 056  
11 Austria 1 928  
12 Estonia 1 781  
13 St Vincent and the Grenadines 1 688  
14 Canada 1 686  
15 Malta 1 648  
16 Switzerland 1 641  
17 Iceland 1 621  
18 Ireland 1 454  
19 Slovenia 1 403  
20 UK (Northern Ireland) 1 353  
38 Japan 516  

 

Placering Stöld – motorfordon Per 100k Rel Japan
1 Sweden 433 5
2 Denmark 338  
3 France 333  
4 Bahamas 322  
5 Canada 321  
6 Ireland 298  
7 Australia 272  
8 United States of America 258  
9 Norway 249  
10 Greece 236  
11 Finland 228  
12 UK (England and Wales) 215  
13 Portugal 211  
14 Belgium 205  
15 Cyprus 199  
16 Mexico 181  
17 UK (Scotland) 179  
18 Spain 171  
19 UK (Northern Ireland) 164  
20 Iceland 151  
29 Japan 85  

 

Placering Stöld – privata motorfordon Per 100k Rel Japan
1 Sweden 182  
2 United States of America 169  
3 Canada 162  
4 Norway 149  
5 Belgium 135  
6 Trinidad and Tobago 104  
7 Greece 80  
8 Spain 80  
9 Latvia 79  
10 Austria 63  
11 Hungary 53  
12 Lithuania 43  
13 Cyprus 42  
14 Switzerland 34  
15 Serbia 33  
16 Peru 28  
17 Russian Federation 26  
18 Slovenia 24  
19 Croatia 18  
20 Romania 14  

 

Placering Misshandel Per 100k Rel Japan
1 UK (Scotland) 1 487  
2 St Vincent and the Grenadines 1 117  
3 Sweden 927 21
4 Bahamas 769  
5 Botswana 764  
6 UK (England and Wales) 730  
7 Belgium 718  
8 Germany 630  
9 Finland 615  
10 Barbados 590  
11 Ireland 353  
12 Iceland 346  
13 Lesotho 341  
14 Australia 327  
15 Portugal 312  
16 France 310  
17 St Kitts and Nevis 286  
18 United States of America 262  
19 Liechtenstein 252  
20 Mexico 218  
37 Norway 64  
45 Japan 44  

 

Placering Sexuellt våld – barn Per 100k Rel Japan
1 Bahamas 149  
2 Belgium 68  
3 Sweden 60 19
4 St Vincent and the Grenadines 57  
5 UK (Northern Ireland) 56  
6 UK (England and Wales) 32  
7 Belize 31  
8 Botswana 25  
9 Norway 25  
10 France 22  
11 Trinidad and Tobago 21  
12 Switzerland 20  
13 Finland 20  
14 Mauritius 20  
15 Germany 15  
16 HK Region of China 11  
17 Guyana 10  
18 Barbados 10  
19 Slovenia 10  
20 Colombia 10  
36 Japan 3  

 

Placering Våldtäkt Per 100k Rel Japan
1 Bahamas 322  
2 Botswana 89  
3 Lesotho 83  
4 Sweden 59 52
5 St Vincent and the Grenadines 49  
6 Costa Rica 37  
7 St Kitts and Nevis 31  
8 United States of America 29  
9 UK (England and Wales) 28  
10 Belgium 27  
11 Jamaica 25  
12 Barbados 25  
13 Iceland 25  
14 UK (Northern Ireland) 24  
15 Peru 23  
16 Panama 23  
17 Norway 21  
18 Trinidad and Tobago 18  
19 UK (Scotland) 17  
20 France 16  
22 Finland 12  
65 Japan 1  

 

Placering Sexuellt våld Per 100k Rel Japan
1 Belgium 905  
2 Guyana 413  
3 St Vincent and the Grenadines 187  
4 Bahamas 181  
5 Sweden 169 26
6 UK (Scotland) 124  
7 St Kitts and Nevis 108  
8 Switzerland 87  
9 UK (England and Wales) 80  
10 UK (Northern Ireland) 78  
11 Canada 74  
12 Belize 66  
13 Barbados 64  
14 Trinidad and Tobago 60  
15 Germany 60  
16 Norway 50  
17 Jamaica 47  
18 Finland 41  
19 France 37  
20 Mauritius 34  
46 Japan 6  

 

Placering Inbrott Per 100k Rel Japan
1 Denmark 1 939  
2 St Vincent and the Grenadines 1 397  
3 St Kitts and Nevis 1 337  
4 Austria 1 283  
5 Iceland 1 117  
6 Sweden 1 029 9
7 Australia 1 017  
8 UK (England and Wales) 986  
9 Belgium 891  
10 Switzerland 843  
11 Slovenia 746  
12 Barbados 723  
13 UK (Northern Ireland) 717  
14 United States of America 715  
15 Canada 611  
16 Ireland 610  
17 Liechtenstein 545  
18 Czech Republic 525  
19 France 513  
20 Norway 490  
30 Finland 359  
48 Japan 117  

 

Placering Inbrott – bostäder Per 100k Rel Japan
1 St Vincent and the Grenadines 912  
2 St Kitts and Nevis 899  
3 Australia 691  
4 Belgium 648  
5 Liechtenstein 540  
6 United States of America 519  
7 Barbados 504  
8 UK (England and Wales) 490  
9 Sweden 426  
10 UK (Northern Ireland) 421  
11 Canada 367  
12 Switzerland 329  
13 UK (Scotland) 322  
14 Botswana 291  
15 France 287  
16 Trinidad and Tobago 284  
17 Guyana 245  
18 Portugal 244  
19 Austria 236  
20 Spain 214  
22 Norway 187  
29 Finland 122  

 

Placering Rån Per 100k Rel Japan
1 Belgium 1 762  
2 Spain 1 188  
3 Mexico 607  
4 Trinidad and Tobago 452  
5 Panama 235  
6 St Kitts and Nevis 209  
7 Colombia 206  
8 Portugal 192  
9 France 181  
10 Belize 178  
11 Peru 170  
12 Guyana 163  
13 Botswana 152  
14 Russian Federation 144  
15 Barbados 140  
16 UK (England and Wales) 137  
17 United States of America 133  
18 Jamaica 111  
19 Mauritius 109  
20 Sweden 103 29
26 Denmark 73  
48 Norway 37  
52 Finland 31  
70 Japan 4  

Summa summarum: tre VM-guld, två VM-brons, en fjärde-, en femte-, en sjätte-, en nionde- och en tjugondeplats. Inte illa för en så liten nation som Sverige och i en så mördande konkurrens från främst ett antal nationer i tredje världen.

Japan har inkluderats som en jämförelse. I detta monokulturella paradis är kriminaliteten oerhört mycket lägre och de har som bäst lyckats nå en 29:e plats och då i grenen stöld av motorfordon. Det är mycket förvånande med tanke på alla de motorfordon som tillverkas i Japan, men uppenbarligen skiljer japaner oerhört mycket bättre på ”mitt och ditt”.

I Sverige är risken för att bli utsatt för våldtäkt och sexuellt våld 33 gånger så hög som i Japan.

Låt oss nu studera statistiken över antalet intagna i fängelser och i kriminalvårdsanstalter per 100 000 invånare under samma år.

Placering I fängelse eller kriminalanstalt Per 100k Rel Japan
1 Saint Vincent and the Grenadines 984  
2 Belize 911  
3 United States of America 745  
4 Bahamas 725  
5 Russian Federation 604  
6 Saint Kitts and Nevis 491  
7 Georgia 486  
8 Botswana 439  
9 Belarus 431  
10 Kenya 352  
11 Barbados 333  
12 Panama 316  
13 Latvia 314  
14 Thailand 310  
15 Guyana 289  
16 Trinidad and Tobago 278  
17 Estonia 265  
18 Lithuania 259  
19 Costa Rica 248  
20 Mongolia 241  
51 Sweden 78 1,3
57 Japan 59  

Endast 10 länder har relativt folkmängden, färre fängslade än Sverige. Med tanke på hur kriminellt framstående Sverige har blivit sedan 1970-talet, borde Sverige även här ligga i topp. Det förhåller sig emellertid tvärtom och det är ytterst anmärkningsvärt att andelen fängslade i det multikulturella och multikriminella Sverige är ungefär den samma som i det monokulturella och särdeles lågkriminella Japan. Det som inte framgår av statistiken är att straffen för grova våldsbrott, är mycket korta i Sverige vid en internationell jämförelse. Här kan man slå ihjäl en person och för detta dömas till ett par års fängelse medan man i andra länder blir dömd till mycket långa fängelsestraff.

Det är därför inte osannolikt att om hänsyn tas till både andelen av befolkningen i fängelse och de korta straffen, torde Sverige befinna sig allra längst ner på listan. Detta är fullständigt absurt trots att kriminaliteten är så extremt omfattande i ett internationellt perspektiv. Men, Sverige håller i flera avseenden på att likna Absurdistan. 

Har ni funderat över varför statistiken ser ut som den gör? En ledtråd. Under sommaren 2011 satt 100 våldtäktsmän internerade på fängelset i Sala. Av dessa var två eller möjligtvis tre svenskar medan majoriteten av de övriga härstammade från MENA-länder (Middle East and North Africa). På Hall avtjänar 164 mördare sina alltför korta straff, varav flera är massmördare. 77 av dessa är svenskar och följaktligen är 87 utlänningar. Eftersom utlänningarna utgör ca 14.5 procent av Sveriges befolkning så skulle endast 15 av våldtäktsmännen och 24 av mördarna ha varit utlänningar i det fall att de hade varit lika kriminella som svenskarna. 

Har månn tro BRÅ (Brottsförebyggande rådet), även kallade Brottsförnekande rådet, lyckats med att förebygga brottslighet? Det ser inte ut som så, men så håller de sig också med politiskt korrekta kriminologer som likt Bagdad Bob förnekar det uppenbara. BRÅ förefaller att vara en arvtagare till den tidigare myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, vars enda syfte torde vara att till varje pris lugna befolkningen genom att tona ner den ständigt ökande brottsligheten. De återkommande Nationella trygghetsundersökningarna (NTU) är ett led i detta. Affes statistikblogg karakteriserar dessa som ett ”opium för folket”.


Skolor förbjuder barn att ha bästisar


Av Olli Rein

I vissa skolor i kulturmarxistiska Storbritannien förbjuder lärare elever att skaffa bra kompisar

Policyn att skolbarnen inte får knyta för starka vänskapsband med utvalda kamrater är i bruk i skolor i Kingston, South West London och Surrey.

Skolornas lärare predikar för barnen att de inte får ha bästa vänner och att alla ska få vara med i alla lekar, uppger The Sun.

Lärarna försvarar sin antivänskapliga policy med att barn kan bli ledsna om vänskapen mellan bästisar tar slut.

FRIA TIDER


Falafel, falafel, falafel, fel, fel, fel…


Ingenstans i Sverige är falafel så vanligt som i Malmö. Det kostar en tredjedel så mycket som på många andra orter, och finns tillgängligt i stort sett överallt. Filmen nedan kollar in ett av alla falafelställen, Jalla Jalla på Bergsgatan, och intervjuar såväl personal som kunder.

Det man borde reflektera över är att kostar något en tredjedel av vad det gör på andra ställen ligger det skattefusk, svart arbetskraft och kanske stulna råvaror bakom. Nysvenskarna som beröms och försvaras av regeringen håller på att bygga upp en helst svart ekonomi som slår ut den vita ekonomin och det påstår regeringen är bra för framtidens välfärd. Ni vet väl att Malmö får 3,7 miljarder från andra kommuners kattebetalare genom skatteutjämningssystemet.

Sydsvenskan 2003: Framgångssagan för Falafel No1 började i mitten av 1980-talet, när familjen Iskandarani flydde från kriget i Libanon och slog sig ner i Malmö. Redan i Libanon hade farfar Sadou Iskandarani haft två falafelstånd, och lärt sig att fritera kikärtsbullar från en gammal bekant till familjen. Sadou Iskandaranis äldste son Ahmad öppnade en falafelvagn på von Rosens väg, under bron på Rosengård, och tog namnet “Falafel No1″.

Sydsvenskan idag: Kassaavstämningen en viss dag visade att det fanns 3 071 kronor mer i kontanter än vad som registrerats. Fakturor – omkostnader – har kryddats till högre belopp än de egentliga – en skrevs upp med 116 400 kronor. Skatteverkets utredare drar slutsatsen att detta satts i system även vid övriga matställen ägarna driver.

Verket m e n a r att bolaget plockar in omkring 600 000 kronor svart per år i en av de tre restaurangerna. Kontrollen av kassaregistren visar på luckor i listan över kvittonummer, därför kan inte försäljningen kollas kvitto för kvitto. Löneutbetalningar och arbetsgivaravgifter är felaktigt angivna och enligt revisionen har vissa intäkter inte redovisats alls.

-Pettersson kan konstatera att där invandrare gör affärer med extremt låga priser (inte alla invandrare och inte alla affärer) är det svarthandel på gång, de håller på att slå ut vård välfärdssamhälle och för skattepengarna köper de en BMW att skryta med…titta på priserna så ser ni varför Malmö ser ut som det gör och minns att Al Capone till slut åkte fast för skattefusk.

Annars köper Pettersson gärna arabiska och afrikanska produkter men de ska vara importerade. Det gäller att hålla pojkarna med jobb på hemmaplan annars kommer de hit.


Den muslimske barnamördaren i Toulouse – Mohammed Merah


-Pettersson säger att de har fina bilar innan de skaffar sig ett jobb och ett vettigt liv. Vad är det för fel på dem????


Reepalu backar om SD-infiltration


 Av Pettersson

Sverigedemokraterna har infiltrerat den judiska församlingen i Malmö för att driva sitt muslimhat. Det hävdar Ilmar Reepalu (S), kommunalråd i Malmö, i en intervju för magasinet Neo.

– Det är oerhört tråkigt att han, utan att ha belägg, uttalar sig på det viset säger Fred Kahn, ordförande i judiska församlingen, till Dagens Nyheter.

Nu ångrar Reepalu uttalandet i en DN-intervju. – Det har jag inte belägg för, jag borde inte ha sagt på det sättet, säger han till tidningen.

– Pettersson tycker det är mycket annat Reepalu borde backa om också…

 

Stockholm TT