Dagsarkiv: 15 februari, 2012

Kopter förödmjukas av muslimer


Av Olli Rein

Den assyriska Internationella Nyhetsbyrån rapporterade nyligen, att företrädare för de radikala muslimer som attackerade åtta koptiska familjer, krävde deras vräkning. En rik koptisk köpman Abeskhayroun Soliman, tillsammans med sina fyra gifta söner och deras familjer, blev också anklagade för uppvigling genom att de sägs ha skjutit i luften, när muslimerna bröt sig in och tände eld på deras hem medan familjen var kvar därinne.

Familjen säger att någon skottlossning aldrig har ägt rum. Muslimerna hotade att om de åtta koptiska familjerna inte vräktes senast 3 februari, skulle alla återstående 54 koptiska familjer i byn utsättas för våld efter fredagsbönen. De kallade det för ”fredagsvräkningen” och ”fredagsuppstädningen.”

Onsdagen den 1 februari blev ett hastigt organiserat försoningsmöte arrangerat av myndigheternas säkerhetspersonal, i detta möte deltog Ebeskharion Soliman och en av hans söner. Villkoren i avtalet blev som här följer:

Vräkning av åtta koptiska familjer, varav tre Murad familjer och fem Soliman familjer.

Försäljning av tillgångarna i den rika Solimanfamiljen ska genomföras inom tre månader av en kommitté under överinseende av salafisten Shaikh Sherif el Hawary.  Soliman har ingen rätt att engagera sig i försäljningen eller ens att följa med en potentiell köpare.

Kommitténs uppgift är att samla in alla pengar som kommer från försäljningen av hans land, fastigheter, företag, likväl som att inkassera  skuldebrev från pågående affärstransaktioner i den av Soliman ägda butikskedjan.

I händelse av att detta avtal inte fullföljes, kommer alla kopter i byn Kobry-el-Sharbat att bli attackerade, och deras hem och egendomar uppbrända.

Soliman, hans familj gömmer sig av rädsla för sina liv, undertecknade avtalet som inte kan ses som något annat än ”förödmjukande”.

Radical Islam

Fri översättning från engelska av Olli Rein

Cecilia Udden och två Salafister

Här visar man nu upp hela den muslimska lömskheten, med salafister och myndighetspersoner inblandade. Man håller summariska försoningsmöten, som blir till partiska beslut, vilka avslutas med hot om våld och uppeldande av minoritetsgruppen Kopters hem och ägodelar. Kopterna tillhör Egyptens urbefolkning och de bildade bland de första kristna församlingarna, i den då kända världen. Här angrips dom av både vanliga muslimer och de sataniska islamistiska fundamentalisterna salafisterna, som Cecilia Uddén kramar om på bilden.

Vad kan man säga om det här då? Egypten har tagit steget helt ut till 1400 år tillbaka i tiden, till pedofilen muhammeds tid. Här behandlar man kopterna på samma vis som pedofilen behandlade judarna. De kan väl glädjas åt sina stulna ägodelar och spendera dem så länge de har dem, men sedan är nog sötebrödsdagarna över igen. Istället för att behandla en framgångsrik person med någon grad av respekt, så gläds man åt att fullständigt och utan rättegång förinta denne man och hans släkt.

Istället för att få en hel del stora skattebetalare, så gör man hela släkten till tiggare. Olli vet inte hur släkten fått ihop sin förmögenhet. Inte heller hur stor eller liten den är. Men de mänskliga rättigheter som Egypten har erkänt att de stöttar genom att gå med i FN, var inget värda. Inte heller det FN har gjort för Egypten, som jag ju vet är ganska mycket, efter deras förödande försök till krig mot Israel. Islamismen har åter visat sitt fula tryne och till dem som stöder detta i Sverige. Var har ni gjort av med ert förnuft, som borde ha funnits där?


Ryktet går – Sverige generösast


Av Pettersson

Rykten sprider sig blixtsnabbt bland asylsökande över hela världen, åk till Sverige där är förmånerna flest och det är enklast att få asyl. Risker och chanser sprids via människosmugglarnas nätverk, klaner och släktingar.

I decennier har Sverige varit det land i Norden som har fått ta emot flest asylsökande. Så var det även under 2011, trots att det var en nedgång 7 % kom 30 000 och ansökte om asyl. Detta innebär att Sverige ensamt tar emot fler asylsökande än de övriga länderna.  Afghaner var den största gruppen bland de asylsökande, men det fanns också många från Balkanländerna. 38 % beviljades asyl.

  • Finland fick 3086 ansökningar om asyl under 2011. Det är 23 procent mindre än året innan, efter att det gjordes åtstramningar. Det flesta från Irak, Somalia, Ryssland och Afghanistan. 36 % beviljades.
  • Danmark fick 3811 asylsökande under 2011. Det är en minskning med cirka 25 procent. Det kom främst från Afghanistan, Iran, Syrien, Ryssland och Serbien. 33 % beviljades.
  • Norge  fick 9053 asylsökande under 2011. Det är en minskning med 10 %. De flesta var  somalier, eritreaner och afghaner.  52 procent beviljades.

– Under 2010 fick Sverige 6000 asylsökande från Serbien, och förra året var siffran ca. 2700. I Norge, var samma siffror 200 respektive och 94. Norrmännen är övertygade om att deras 48-timmars behandling av sådana fall har varit en avgörande skillnad. De asylsökande från Serbien är oftast zigenare, de kommer till Sverige trots att de vet att de inte kommer att få uppehållstillstånd men de vet att de får stanna medan deras asylansökan behandlas. Under tiden får de bostad, mat och fickpengar på skattebetalarnas bekostnad, med överklagande kan de få stanna i Sverige under lång tid och ägna sig åt sina affärer.  

Sverige har länge haft ett rykte om sig att ha en generös asyl-och invandringspolitik. Det har också etablerat stora exilgrupper som tenderar att dra till sig landsmän. Detta gäller särskilt personer från forna Jugoslavien och Irak.

  • Sverige har en befolkning på 9,5 miljoner och gav 11 400 personer asyl.  1/833 invånare.
  • Finland har 5,4 miljoner invånare. 1 110 fick stanna det blir 1/4865 invånare.
  • Danmark 5,5 miljoner. 1 258 blev godkända det ger 1/4372 invånare.
  • Norge 4,9 miljoner. 4 700 godkända ger 1/1042.

-Pettersson säger att de som tror att de asylsökande kommer till Sverige för att de älskar oss, vårt land eller vårt klimat bedrar sig själva. Det enda de älskar hos svenskarna är våra pengar. Glöm sedan inte att till de asylsökande kommer anhöriginvandring, FN:s konventionsflyktingar och andra och att vi har en nettoinvandring på 60 000 om året samtidigt som över 400 000 är arbetslösa och bostadsbristen stor.

VG.no


Ung muslim uttalar sig…


FjärranÖsternRedaktionen

Att religionen islam allt för ofta leder till ren galenskap o idioti visas ett exempel på i videon nedan, en muslimsk yngling från Indien , en värdig representant för den ”fredliga” religionen.


Miljöpartist ogillar regeringens nya terrorstrategi


Av Stefan K

Miljöpartiets rättspolitiska talesperson, Maria Ferm, ser ogillande på regeringens nyligen publicerade terrorstrategi.

Så sent som igår kunde vi läsa om att terrorhotet mot Sverige inte bara finns, utan har ökat och är här för att stanna. Nu vill regeringen skriva om sin terrorstrategi där Säpo, MUST och FRA kan komma att få större befogenheter och ett mer intimt samarbete. Målsättningen är att förebygga, förhindra och förbereda oss för attentat.

Miljöpartisten Maria Ferm, ogillar den nya strategin och säger att den är en besvikelse. Kritiken ligger i att regeringen nu vill inskränka på integriteten genom en ökad övervakning av medborgarna. Maria Ferm vill hellre se att regeringen hade diskuterat fram grogrunderna till terrorism.

Med Maria Ferms ord i tankarna, så ska vi minnas att Miljöpartiet jublar över våra öppna gränser och i själva verket vill de avskaffa gränserna helt. Nu är det så att öppna gränser inte bara är till fördel för hederliga medborgare som vill resa genom Europa. De öppnar också upp för kriminella, extremister och terrorister att kunna bedriva sina gränsöverskridande verksamheter på ett tämligen enkelt sätt. Kriminella, extremister och terrorister ska inte ges chansen att göra vår vardag otrygg, utan att den störs av myndigheter vars arbete är att störa och förstöra. Personligen tror jag att en övervägande majoritet av de hederliga medborgarna gärna tummar lite på sin integritet, om de samtidigt vet att buset i samhället får sina verksamheter kraftigt reducerade. Med tanke på det som nu händer i Malmö, så borde Maria Ferm jubla över hårdare tag, utökade resurser och bättre lagstiftning. Varför hon inte gör det är svårt att begripa i en hederlig medborgares ögon.

Maria Ferm i SvD

Regeringens nya terrorstrategi

Maria Ferm (t.v.) tillsammans med partikollegan Anders Wallner.


Afghanska tv-kvinnor ska ha slöja


Av Pettersson

Kvinnliga tv-journalister ska bära slöja och inte sminka sig så mycket, meddelar afghanska myndigheter. Utspelet ökar oron för ökat extremislamistiskt inflytande över både medier och samhälle.

”Samtliga tv-kanaler ombeds att hindra kvinnliga programledare från att framträda i tv utan slöja eller tjockt sminkade”, heter det i en kommuniké från informations- och kulturdepartementet. Tiotals tv-kanaler har startats i Afghanistan efter talibanernas fall 2001.

– Pettersson säger att medeltiden gör sig påmind mer och mer men i Sverige kallas det mångkultur och påstås vara bra…

Bilden från Kabul 1975. Ett kvinnligt basketlag. Hur de ser ut i dag vet ni.

Kabul TT-AFP


Stadsvandring i Ho Chi Minh City


FjärranÖsternRedaktionen

Tillfälligt ombaserad till Ho Chi Minh city  (Saigon) har redaktionen gjort en kort stadsvandring medförande den nya redaktionskameran!

Vanligast huvudbonad är utan tvekan hjälm ofta kombinerad med munskydd

Näst vanligaste typen av huvudbonad

På tredje plats kommer diverse tyghattar

Husen byggs i regel väldigt smala, detta pga att de beskattas efter hur lång front mot gatan de har

Vietnams  regering  har så stor tillit till sin befolkning att de tillåts köpa sprit i vanliga mataffärer

I samma affär kan man köpa bläckfisk

Blommor

Och fler blommor

På stan kan man konstatera att de yngre damerna gärna stapplar fram

på skor med alldeles för höga klackar