Dagsarkiv: 31 januari, 2012

Talibaner infiltrerar Isaf


Av Olli Rein

Tre lokala tolkar hos de norska styrkorna i Afghanistan arbetade för talibanerna. De avslöjades och greps strax före nyår.

Alla Isafs styrkor i Afghanistan är helt beroende av sina tolkar, som självklart
får insyn i all operativ information och säkerhetsmaterial. Nu är norrmännens övriga tolkar och lokalanställda skrämda över att talibanerna kunnat registrera dem och deras familjer.

VG berättar:

Tolkarna som idag arbetar för de norska soldaterna fruktar för sin egen säkerhet efter medieexponeringen av avslöjandet, blir VG upplysta om.
De fruktar att de misstänkta tolkarna ska ha gett bilder av dem eller namnen deras till rebellerna, något som kan utlösa repressalier från talibanerna. Tolkarna är redan starkt utsatta för att identifieras av talibanerna, eftersom de är i fält med soldaterna. Genom sitt arbete kan de direkt knytas an till norrmännen av talibanerna och andra i lokalbefolkningen, får VG veta. Dessa tolkar lever under hot från talibanerna och andra som ogillar deras jobb
för de internationella styrkorna. Tolkarna hjälper de norska soldaterna att komma i kontakt med lokalbefolkningen. De gör ett mycket bra och viktigt jobb för de norska styrkorna i Afghanistan, säger Myhre.

Hur är då situationen hos de svenska styrkorna? Det myller av trupper, civila myndigheter och företag som tjänstgör i Afghanistan är minst lika beroende av sina tolkar och lokalanställda som norrmännen. Tyvärr tyder väl det mesta på att talibanerna lyckats infiltrera även den svenska verksamheten.

JIHAD I MALMÖ

Olli tycker, att ni ska titta in under den länk som består av en halv mening strax ovanför här, så får ni en bild av de verksamheter som pågår utanför de militära. Det är ju här som västs närvaro, kan skapa förutsättningar för en bättre levnadsstandard och på sikt kanske till och med fred och demokrati. Tyvärr är det troligtvis en lång väg dit, och med många bakslag på vägen, men skam den som ger sig. Titta särskilt på alla allvarliga och koncentrerade flickor, och tänk på om detta istället hade varit våra flickor. Tänk också lite längre. Ska detta få hända våra barnbarn och barnbarns barn? Mitt svar är nej, vad är ert?


Snart allt på plats för unga flyktingar


Av Pettersson

I slutet av mars anländer de första ensamma flyktingungdomarna till Klippan-Örkelljungas nya boende utanför Örkelljunga. Det är målgång efter flera års arbete och tankar i kommunerna.

Det är den privatägda motellrörelsen vid Örkelljungas södra infart som byggs om efter att ha stått tomt i många år som byggs om. Några av de ursprungliga 29 motellrummen har gjorts om till konferens-, personal- och samtalsrum. De enskilda rummen där sexton ungdomar mellan 16 och 18 år gamla ska bo är små men har egen toalett och dusch av enklare standard. Samtliga är killar och kommer att läsa på Utbildningscentrum i Örkelljunga i en särskild introduktionsklass.

Förberedelserna för starten av boendet är inne i sitt slutskede på flera plan. Rekryteringen av de tio integrationshandläggare som ska finnas på plats dygnet runt är klar, en av dem ska ha särskild inriktning på kosthållet i boendet. Dessutom ska det finnas en pedagog på boendet som ska vara en länk till skolan.

– Det är oftast äldre barn. Det här ska vara deras hem, men de flesta i den här gruppen har ett starkt driv att stå på egna ben. Här kan vi lättare jobba för att få ut dem till eget boende, säger Christer Unosson, chef för individ- och familjeomsorgen på Örkelljunga kommun.

Av de ungdomar som anländer till Örkelljunga om två månader, kommer säkert en del att komma från Afghanistan eller Somalia som är de länder där flest flyktingar just nu kommer ifrån.

I Örkelljunga ska det finnas gode män som agerar i föräldrarnas ställe i asylprocessen och har hand om ungdomarnas ekonomi.

Samtidigt som bygget av boendet håller på att färdigställas tog Örkelljunga kommun och den borgerliga majoriteten beslut om att bygga en multi-arena för 40 miljoner. Socialdemokraterna och MP reserverade sig.

Socialdemokraterna efterlyste ett bättre ekonomiskt underlag och oroade sig över att investeringen skulle gå ut över omsorgen. Christer Olsson (S) sa bland annat att partiet inte tänkte släppa frågan om ett kommunalt äldreboende i Skånes Fagerhult.

-Pettersson undrar varför sossarnas ordförande, Christer Olsson ställer idrottsarenan för Örkelljungas ungdomar mot ett äldreboende men inte har något emot att lägga pengar ”på unga män som har ett starkt driv att stå på egna ben” och ge dem ett boende med en personaltäthet och service som gamla bara kan drömma om.

Fakta: För mottagande av ensamkommande flyktingbarn utgår ersättning från Migrationsverket på en halv miljon kronor per år. Dessutom ersätts kommunen för faktiska boende- och skolkostnader för varje barn.

PK-media är sig lika över landet. Det mesta på HD.se brukar gå att kommentera men bara den ena av de två artiklarna på länkarna nedan. Gissa vilken?

HD.se Flykting”barn”                 HD.se Multiarena


Många unga lever i hedersförtryck


Av Pettersson

Var tionde ungdom i Örebro län får sitt liv begränsat på grund av hederskultur, enligt en ny undersökning.

På ungdomsmottagningen i Örebo möter personalen ungdomar som lever med förtrycket. Lilian Olander är barnmorska på mottagningen och ingår också i en samverkansgrupp inom Örebro län som jobbar med frågorna.

-För en tjej som lever i en stark hederskultur är det omöjligt att ens visa sig i närheten av en ungdomsmottagning för då är hon dömd. Man kan inte komma hit för då är ryktesspridningen igång att man är exempelvis lösaktig och sedan spelar det ingen roll om tjejen säger annat, säger Lilian Olander.

-Ingen går fri i det här. De unga männen ska vakta sina systrar och de unga flickorna är hårt bevakade. Så de unga männen är också offer i detta, säger Lilian Olander.

Under 2011 genomfördes en kartläggning över hur ungdomar i länet upplever hedersrelaterat våld. Och mer än var tionde ungdom lever med hederskultur som innebär att de exempelvis inte själva får välja vilka de vill gifta sig med. Nästan 11 procent uppger att de har blivit utsatta för misshandel.

-Framför allt är det den psykiska hälsan som blir lidande. Jag tycker att de jag pratar med som har problematiken har diffusa hälsoproblem som huvudvärk, ont i magen och sömnsvårigheter. Och går man med det här så fungerar ju inte skolan eller någonting annat. Så visst får det konsekvenser, både nu och i framtiden för dem, säger Lilian Olander

– Pettersson säger att i vårt land utfärdade Birger Jarl lagen om kvinnofrid men en del verkar leva kvar på 600-talet…

 SVT       Utredningen 


Nordens mest laglösa stad


Av Pettersson

På natten den dagen blev en 38-årig man skjuten i halsen med luftgevär när han satt i sin bil utanför hemmet i Malmö, en stad som under de senaste åren har stämplats som Sveriges mordhuvudstad.

Natten innan blev en 21-åring och en 19-årig skjutna. Ingen fick livshotande skador, och en man greps för skottlossningen, efter att ha försökt springa från polisen.

– Den onda spiralen har lett till ett ökande våld. Det finns massor av vapen i omlopp, och de senaste morden är symtom på en långvarig sjukdom, säger kriminalreportern Joakim Palm

Han skrev tillsammans med sin kollega Tobias Barkman boken ”Maffia krig” om gängen i Malmö och han menar att de senaste morden har samband med varandra och att detta är brott som har uppstått ur den allt våldsammare miljö.

– På senare tid har det funnits starka polisförstärkningar till staden, men jag tror den kriminella miljön är värre under de kommande åren, säger Palm knut på.

Knivslagsmål, rån, brandbomber och skottlossning har blivit vardagsmat i staden med 300 000 invånare som är Sveriges tredje största.

Förra året var nio personer dödades. Sju av dessa fall är fortfarande olösta.

– Jag tror det här bara är början. Det finns många andra ställen i Sverige som har samma kvalifikationer för att utveckla samma problem. Det är lätt att smuggla in vapen, och det är hög arbetslöshet, säger Joakim Palm frågan.

– Dagens brottslighet i Malmö startade för 20 år sedan. Nästan alla gangster mord under de senaste åren är fortfarande olösta.

– Brottslingarna består främst av första-, andra- och tredje generationens invandrare, men det är inte en invandringen som är orsaken. Det är bristen på arbeten och pengar som är förklaringen.

– Pettersson håller inte med, självklart är det invandringen som är orsaken. Tar vi hit människor som vi inte har arbetstillfällen för eller folk som inte vill eller kan arbeta så blir det problem och Ilmar Reepalu, dagens grova brottslighet startade för c:a 20 år sedan. När blev du Malmös starke man?

Läs mer på norska Dagbladet


Betala skadestånd till resandefolket


Pettersson återger delar av en debattartikel av Rolf Karlsson, 45 från Gävle och ordförande i föreningen Oberoende Romanifolket.

För 500 år sedan kom vi resande till Sverige efter många århundradens vandring från Indien. Vi var den första vandringens romer och vi spred oss över Europa. Vi slog oss ner i landet och överlevde på de specialkunskaper vi hade i bland annat krigföring, förtenning och handel.

Historien hade kunnat stanna där som ett exempel på en lyckad invandring. Men så blev det inte. Genom århundradena har vi som grupp utsatts för olika former av rasistiskt förtryck från den svenska statsmakten. Det har varit skottpengar på oss, vi har förvägrats rätten att arbeta, vi har jagats bort från våra hem i pogromer, vi har tvångssteriliserats, våra barn tvångsomhändertagits.

Vi är minst 50 000 individer i Sverige i dag. Troligen fler. Men många vet inte om sitt ursprung, eller förnekar det. På goda grunder. De flesta av oss är assimilerade. Vi är gifta med svenskar och svenskor. Vi talar svenska flytande, vi arbetar, studerar, bidrar. En del av oss är kändisar, andra stora företagsledare. Men många av oss har också hamnat i utanförskap, psykisk ohälsa och missbruk. Gemensamt för många är en känsla av tomhet och saknad efter en kultur vi aldrig fått leva i, eller leva ut. En annan gemensam känsla är rädslan och tveksamheten inför myndigheter och myndighetspersoner.

Maktens övergrepp på oss fortsätter än i dag. Ett av de värsta övergreppen består i att vi förnekas att vara ett eget folk. I stället klumpas vi samman med andra grupper under begreppet romer trots att vi har ett eget språk, en egen kultur och trots att vi funnits i landet i över 500 år.

Läs mer på fulmedia HÄR.

– Pettersson tycker nog att de som diskriminerats bara för att de är romer och som arbetat, betalat skatt och inte gjort något för att förtjäna denna behandling ska ha skadestånd, givetvis under förutsättning de romer som ställt till jäkelskap under 500 år för andra ska betala skadestånd, för det är aldrig ens fel att två träter. Har vi en uppgörelse Rolf? 

 


De kränkta internerna, en uppdatering


Av Stefan K

I fredags skrev jag en artikel om de 10 interner på Arnöanstalten som vänt sig till DO för att de känner sig diskriminerade. Nu har det dykt upp lite mer fakta som jag vill delge er.

Anmälan börjar så här:

”Hej DO. Vi är ett antal fångar med etnisk bakgrund som sitter på Nyköpingsanstalten och vill göra en anmälan om diskriminering. Samtliga av oss har sökt permission och fått avslag, ibland på helt absurda anledningar, som att vi exempelvis har släkt i utlandet eller för att det finns risk för fortsatt brottslighet” (jag har ändrat och rättat lite i texten som inte är helt korrekt skriven).

Jag tänker inte dra hela anmälan, men den går ut på att samtliga interner som fått permission av anstaltsledningen, har en nordisk bakgrund. De tio interner som undertecknat anmälan påtalar att de har familj och barn utanför murarna och dessutom ett fungerande socialt liv. Givetvis får anstaltschefen en släng och kallas i anmälan för både diskriminerande och rasist. Jag vet inte hur anstaltsledningen motiverar sina beslut och jag bryr mig egentligen inte, men varför tar inte internerna och funderar lite över sina egna val? De har ju uppenbart familjer, barn, fungerande liv och särskilt oskyldiga tror jag inte att de är.

Jag avslutar med ett par meningar ur anmälan:

”…anstaltens chef utnyttjar sin makt på ett kränkande sätt mot de som ser annorlunda ut. Även om en del av oss har svenska namn så är vi utländskt födda, afrikaner, sydamerikaner och asiater…”

De tio som skrivit och undertecknat anmälan heter: Mahmoud el Boudoufti, Manju  Andersson, Sebastian Savala, Abdela Mahmed, David Toftemyr, Sarmad Afshoun, Francesco Iomartine, Kemal Termiz, Raja Awadi, Tomas Fredriksson och Ehi Kioyame

Det kom ett svar från DO som riktade sig till en av brevskrivarna, Mahmoud el Boudoufti:

”/…/Det du tar upp i ditt brev omfattas inte av den nuvarande lagstiftningen. DO kommer därför inte att inleda någon utredning i ditt ärende/…/”


Ensamkommande dömd för våldtäkt av 12-åring


Av Pettersson

Ett så kallat ensamkommande flyktingbarn, med 1993 som påstått födelseår, dömdes tidigare i januari för våldtäkt mot barn efter att ha haft sexuellt umgänge med en dåvarande 12-årig flicka. Inte ett ord har nämnts om detta i media, som vanan trogen väljer att lägga locket på då det blir alltför känsligt. Dessutom verkar den svenska rättvisan använda sig av dubbla måttstockar för “ensamkommande” och den övriga befolkningen.

Då flickans mamma fick reda på vad som pågick kontaktade hon först gärningsmannen och förklarade att detta var oacceptabelt samt att det var straffbart, senare kontaktade hon även personalen för att påtala detta. Till en början förbjöds flickan att vistas på boendet, detta ändrades sedermera till att hon endast fick vara där på dagtid. Trots detta fortsatte även kvällsbesöken.

 Mer hos Thoralf Alfsson som konstaterar: En mycket sorglig historia som bara bevisar hur ruttet det politiskt korrekta samhället blivit, där ”alla” hjälper till att tysta ner till och med grov brottslighet om det gäller så kallade ensamkommande barn. Det kan ju påverka opinionen i vårt land, till fördel för Sverigedemokraterna! Och då gäller inga normala regler.

  • Mustafa Ahmadi, afghansk medborgare, dömdes den 19 januari till skyddstillsyn och ett skadestånd på 75 000 kronor till flickan av Kalmar tingsrätt (B 3481-11).

Utdrag från Brottsbalken. 4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.

-Pettersson hoppas åklagar överklagar, domen på skyddstillsyn är olaglig och 75000 i skadestånd har svinet inga pengar till. Fängelse plus utvisning på livstid är det enda rimliga.


Kommunen vill inrätta ett hederspris


Av Stefan K

I strävan efter att tysta all form av kritik mot den förda invandringspolitiken vill Nyköpings kommun inrätta ett hederspris.

Redan förra året togs beslutet att skolklasser i Nyköping som aktivt bidrar till mångfald och integration ska kunna erhålla ett pris på 10 000 kronor. Nu tar man nästa steg och diskuterar samma pris för företag. organisationer och föreningar som aktivt kämpar mot den misslyckade integrationen. Därmed vill kommunen på ett lite fult sätt döda all form av kritik och alla konstruktiva debatter i ämnet. Det finns självklart ingen skolklass, förening eller organisation som tackar nej till 10 000, så därför kommer nu locket att läggas på. Nu återstår frågan om hur detta kommer se ut, men uppenbart finns det skattepengar att hämta i kommunen, tvärtemot vad man kan tro när man nästan dagligen läser om besparingar och nedskärningar.

Källa: SR


Flyktingförläggning i lågor


Av Pettersson

Migrationsverkets flyktingförläggning i Gamla Nalles motell i Arboga står i lågor. Eldsvådan bröt ut i förläggningens restaurangdel och var fullt utvecklad när räddningstjänsten anlände i natt.

Omkring 80 boende på förläggningen har evakuerats. Tre personer har förts till sjukhus med rökskador, men det är oklart hur allvarligt skadade de är. Branden är under kontroll, och polisen väntar nu på att den ska slockna helt för att kunna göra en teknisk undersökning.

– Det är en ganska stor, avlång byggnad. Särskilt restaurangdelen har brunnit ordentligt, säger Terje Lund, presstalesman för Västmanlandspolisen.

De evakuerade har förts till Trefaldighetsgården i Arboga där de blir omhändertagna av kommunens krisgrupp. Orsaken till eldsvådan är oklar.

-Pettersson tycker nog att det vore bättre att krisgruppen tog hand om skattebetalarna i Sverige innan de bryter ihop.  

Arboga TT


Födde en dotter, mördades


Av Stefan K

En kvinna i den toleranta, fredsälskande och jämlikhetsförespråkande delen av världen mördades när hon födde en dotter.

Den afghanska familjen hade redan två döttrar och när kvinnan födde ytterligare en rann sinnet över för maken. I besvikelsen över att inte få en son, så mördade han helt sonika sin hustru. Mannens mor är gripen i samband med mordet, men mannen själv är på fri fot, troligen skyddad av den beväpnade milis han tillhör. Som sagt, en tolerant, fredsälskande och jämlikhetsförespråkande kultur.

Källa: TT