Dagsarkiv: 30 januari, 2012

Väktare skyddar socialkontor


Av Pettersson

Socialkontoret i Angered har fått kalla in väktare sedan tekniska problem i socialtjänstens datasystem lett till att bidrag betalats ut för sent.

– Det är en förebyggande åtgärd, det har funnits en hel del frustration bland våra besökare, säger sektorchef Gunnel Pettersson.

Exakt hur många som drabbats av förseningarna vet hon inte, men det är ”ett flertal”. Enligt Göteborgs kommun arbetar man för fullt med att åtgärda de tekniska problemen.

-Pettersson vet inte vilka det är som är frustrerade men 48,2 % av befolkningen i Angered är födda utomlands och de har många barn som är födda i Sverige.

Göteborg TT


Antalet kvotflyktingar fastslaget


Av Stefan K

Sverige tar i år emot 1 900 kvotflyktingar. Detta fastslogs idag.

Liksom 2010 och 2011 rör det sig i första hand om flyktingar från Somalia, Eritrea och Etiopien. Tänk om det hade stannat vid dessa kvotflyktingar. Då hade vi kanske haft möjligheter att hjälpa de som kommer till bostad och arbete, samt att vi fått bekräftat att dessa verkligen är flyktingar och inga bidragssökare.

Källa: TT


SD-politiker festade på skandalbal


Av Pettersson

Så lyder rubriken i en av de stora kvällstidningarna som idag har ett reportage om att Sverigedemokraterna Björn Söder och Kent Ekeroth gick på bal i Wien i fredags, samma dag som offren för förintelsen hedrades. Balen har hållits den sista fredagen i januari varje dag sedan 1952, alltå sedan långt innan förintelsens offer började hedras så ag tror fulmedia bara är avundsjuka.

Läs Fulmedia HÄR.

För övrigt ser det på bilden inte ut som Ekeroth och Söder var ensamma på balen men de andra kanske inte var så mycket att skriva om för vår opartiska press…


Simkunnighetens dag


Av Stefan K

I lördags arrangerades simkunnighetens dag i mer än 100 av Sveriges simhallar.

Arrangemanget som lockade tusentals är tänkt att lära främst ungdomar att simma, men intresset finns även hos vuxna. Detta borde intressera familjer från länder där simkunnigheten är lika med obefintlig, men på bilderna från Hjortensbergsbadet i Nyköping som finns på webben och i papperstidningen syns varken barn eller vuxna från dessa områden. Då kanske det är sant att personer från dessa länder kräver egna tider i badhusen för att därmed slippa att visa sig för andra? Blir inte det dyrt om de varje vecka ska boka in en hel anläggning bara för sig själva, för inte kan väl skattebetalarna gå in med medel när vi i dessa tider får läsa om besparingar och nedskärningar i välfärden. Nästan så jag får lust att kontakta kommunstyrelsen och fråga.

Källa: SN


Ukrainsk tidning skildrar afrikaner och araber som apor


Av Pettersson som tycker att det är lite orättvist mot aporna…

 Observer


Regeringen satsar miljarder på landsbygden


Av Stefan K

Näringsminister Annie Lööf skriver en artikel i dagens SN där hon avslöjar att regeringen tänker satsa miljarder på att utveckla landsbygden.

Det låter väl mumma för en sån som mig, som är född, uppvuxen och med hjärtat kvar på landsbygden. Jag har också sett hur landsbygden utarmats och avfolkats på bekostnad av utvecklingen i tätorten.

Fr.o.m. 2013 satsar regeringen 2 miljarder på åtgärder som är tänkta till att utveckla landsbygden och de förutsättningar som krävs för detta, men redan i år satsas 15 miljoner i ett pilotprojekt som ska finns lösningar för att utveckla den lokala servicen i gles- och landsbygder. Sedan kommer ett stycke från Annie Lööf som jag citerar i sin helhet:

”Precis som våra städer behöver kunna erbjuda sina nya invånare attraktiva boendemiljöer och bra service, behöver också Sveriges landsbygd med dess småorter kunna hävda sig i konkurrensen om våra ungdomar, nyanlända och arbetskraftsinvandrare”.

Regeringen satsar 15 miljoner för att landsbygden ska överleva och de som ska rädda den är nyanlända (läs flyktingar) och arbetskraftsinvandrare. Varför inte satsa dessa 15 miljoner på förutsättningar som gör att ungdomar, barnfamiljer och vuxna på landsbygden vill stanna kvar? Det finns fyra faktorer som skulle på landsbygden att överleva och kanske expandera: Bostadsbyggande, service, arbetstillfällen och kommunikationer. Ser man till småorterna här i kommunen så har dessa fyra faktorer mer eller mindre avvecklats. Hur ska flyktingar kunna rädda dessa och vilka jobb är det arbetskraftsinvandrare ska ta när jobben i det närmaste har försvunnit?

Källa: SN


Obegåvade invandrare ska utvisas


Av Pettersson

Storbritanniens invandringsminister Damian Green säger att massinvandringens tid är över. Från och med ska bara ”de bästa och smartaste” få stanna i landet.  Invandringspolitiken ska stramas åt rejält.

Endast de utomeuropeiska invandrare som har för landet värdefulla egenskaper ska få stanna i landet. Tusentals okvalificerade arbetskraftsinvandrare förväntas slängas ut.

– I framtiden kommer bara en hårt kontrollerad minoritet att få stanna permanent, och bara när det ligger i Storbritanniens intresse att låta dem göra det, säger invandringsminister Green.

– Vi ska permanent göra Storbritannien till det attraktivaste landet i världen för de bästa och smartaste. Massinvandringens tid är över.

– Pettersson säger grattis till alla kvalificerade, kompetenta, artbetsamma, smarta invandrare som går arbetslösa i Sverige – pröva lyckan i Storbritannien.

Daily Mail