Dagsarkiv: 26 januari, 2012

Demokrati förutsätter yttrandefrihet


Pettersson tackar för isändaren från Th.N.

Om en person ställer sig på torget och ropar till förbipasserande, ”Det är dags att slänga ut Judarna ur landet, de vill bara ta Negerbollarna ifrån oss”. Ja då kan man vara säker på att någon snabbt ilar till polisstationen och säger; vi har en hädare på torget. Gripen honom! Och så fort poliserna fått på sig de skottsäkra västarna och startat upp de gamla SAAB-arna skyndar de att verkställa uppmaningen.

Och ändå hade talaren endast utövat det som anses som den mest grundläggande demokratiska rättigheten. 

Professor Per Bauhn, skriver takvärda essäer i landets tidningar. Inte minst när det gäller frågan om demokrati och främlingsfientlighet. Det är viktigt att hans analyser debatteras i en vidare krets. Den Grekisk-västerländska demokratins kärna är frihet. En av de mest grundläggande friheterna är yttrandefriheten, en annan är organisationsfriheten och individens okränkbarhet.  Dess motsats är envälde, diktatur, ett undertryckande eller förbud mot åsikter och grupperingar som står i strid mot vad en starkare person eller grupp vill tillåta.

De starkaste maktstrukturerna bland människor har dock formats av religionerna. Dessa har över tiden hållits samman genom födelsen -tron-hoppet-döden. Yttrandefrihet är i strängt religiösa länder ett okänt begrepp.  Det är också profeterna som skrivit de första och många av de ännu gällande lagarna. Dessa har långt ifrån alltid stått i överensstämmelse med det som det som västerlandet definierar som demokratiska lagar. Vissa av dem kräver än i dag att de rättrogna – och i den fållan vill man se alla människor- endast skall följa den heliga egna lagen.

Sverige som en del av den västerländska kulturtraditionen har demokrati som förebild för mänsklig samlevnad. Inte minst individens rätt sätts mycket högt. Yttrandefriheten, rättvisa, och jämställdhet mellan könen skall försvaras överallt där dessa friheter hotas. Så är den officiella bilden. Men mellan ord och handling uppkommer det ibland konflikter. Särskilt svårt har det blivit att balanssera yttrandefriheten.

När landet under decennier tagit emot flyktingar med varierande skyddsbehov, har det uppstått ett ifrågasättande om detta är skäligt. De som med stöd av yttrandefrihetsprincipen ifrågasatte delar av flyktingpolitiken startade en debatt som resulterade i att denna grundläggande demokratiska rättighet av samhällets elit kom att beskäras. Lagen om hets mot folkgrupp stiftades. Efter detta började all kritik mot invandringspolitiken benämnas som rasism. Men också andra friheter har satts under press.

Västerlandet med USA i spetsen är de som driver frågan om att fler länder skall bli demokratiska. Genom att bjuda in och visa vad ett öppet samhälle kan erbjuda skapar man inre spänningar i diktaturer eller länder som styrs med religiösa lagar. Att detta inte alltid är lyckat finns det många bevis för. Länder där majoriteten av befolkningen inte vet vad demokrati står för, utan endast uppfattar den som ett överflöd av varor och en lättjefull tillvaro, blir givetvis besvikna när dessa fördelar inte infinner sig på direkten om man röstat fram ett demokratiskt styrelsesätt. Något som skapar tvivel på att demokrati är det enda och ideala styrelseskicket. Ett färskt exempel är Egypten.

I alla tider har folkfördrivningar förekommit i samband med krig och terror. Många har tvingats fly för att inte bli ihjälslagna. Lyckligare lottade har tagit emot flytingarna och hjälpt dem till en ny tillvaro. Oftast till stor glädje både för de berörda och för det mottagande landet.  I den numera snabbt globaliserade och expanderade mänskliga utvecklingen har emellertid en ny typ av flyktingar tillkommit. Människor som i strid med både egna och andra länders lagar kallar sig för flyktingar i hopp om att få en bättre tillvaro än den i hemlandet. Vissa länder, inte minst Sverige, som länge förskonats från krig och ofred, är ett av de länder som anser sig tvungna att erbjuda denna nya typ av flyktingar ett mottagande som  innebär mat, bostad, utbildning, familjeåterförening, dagpennig och om möjligt också ett arbete med sitt hemlands yrkesroll

En alltför snabb invandring har emellertid lätt för att skapa motsättningar gentemot ursprungsbefolkningen.  Flyktingarna anses få en gräddfil in i det egna landet. Att protestera mot en allför frikostig invandringspolitik har beskrivits som rasism. Att diskutera konkret punkt för punkt och kanske till och med erkänna att det finns värden som går förlorade genom att kalla problembeskrivningarna rasistiska, det vill den så kallade kultureliten inte. Särskilt borgerliga politiker och dito ledarskribenter verkar paniskt förskräckta för att öppna upp för en debatt där de riskerar bli kallade rasister. Att socialistiska partier och skribenter är lite mindre rädda för rasismen kan bero på att i många socialistiska länder härskar diktatur och brist på mänskliga rättigheter. Men för den skull varken vill eller tycks man våga redovisa en mer nyanserad inställning.   

I dag finns i Sverige, liksom i de övriga nordiska länderna politiska partier som vill införa begränsningar kring invandring och flyktingpolitik. Ett allt för snabbt växande multikulturellt inslag, med flyktingarnas medförda kultur skapar spänningar och kostar pengar. Därtill kan sägas att multikultur i princip inte är naturlig. Varken ursprungsbefolkning eller flyktingar känner att en sammanblandning ger något bestående. I varje fall inte under de första generationerna. Professor Bahun är en av dem som kan analysera dessa kontroversiella frågor utan att hemfalla åt något partsintresse. Yttrandefrihet är en förutsättning för att dessa och många andra svåra frågor på ett sakligt sätt skall kunna diskuteras.

Th.N


Gränspolisen lägger locket på om massutvisningen


Av Pettersson

Natten till onsdagen utvisades 26 personer från Sverige till Irak. Enligt uppgifter från en av dem som utvisats så ska ett sextiotal poliser funnits med ombord, något som gränspolisen inte gärna kommenterar.

– Vi går aldrig ut med hur utvisningarna gått till, säger Per Uno Johansson vid gränspolisen, till Nyheter24.

Men vi har källor som befann sig på planet som säger att sextio poliser fanns med ombord?

– Det stämmer inte att det var sextio poliser.

Så du menar att uppgifterna är felaktiga?

– Det är så att vi samkör med kriminalvården. Generellt så är det två eskortörer per verkställd, de kommer från polisen, kriminalvården plus ett backupteam som kan biträda.

Vad är backupteamets uppgift?

– Att biträda om det uppstår oroligheter, säger Johansson.

Löfte om att följa med genom passkontrollen

Enligt en av de som utvisats så hade den svenska polisen lovat att följa med personerna in genom passkontrollen i Irak samt ansvara för att personen nådde sin slutdestination. Något som enligt uppgift inte ska ha skett. Men på polisen garanterar man att det var minst två personer som följde med, för att sedan lämna över ansvaret till irakiska myndigheter.

– Det är inte hela eskorten utan den som är insatsansvarig och handledaren som följer med, det handlar om två till tre personer.

Vad hände med löftet om att ansvara för slutdestinationen?

– Vi ger inga sådana löften. Som i det här fallet var landet Irak med huvudstaden Bagdad. Det är därför de får 100 dollar från kriminalvården, för att täcka inrikeskostnaderna, säger Johansson.

-Pettersson säger att Fulmedia kallar 26 personer MASSUTVISNING men samma fulmedia påstår att 100 000 irakier i Sverige totalt och en nettoinvandring på 60 000 personer om året  inte är massinvandring. Kan någon förklara?


Försökte befria snattare


Av Stefan K

En man försökte befria sin hustru som greps efter att ha snattat på Coop Extra.

Kvinnan är misstänkt för att ha försökt stjäla kalsonger, trosor och andra klädesplagg från Coop Extra i Nyköping. När personalen rusade efter och grep henne, angreps de av hennes man som försökte befria henne. Bägge sitter nu anhållna för misshandel och stöld.

Källa: SN


Som man bäddar får man ligga


Av Stefan K

Många är de kommunalpolitiker som genom åren försvarat en minst sagt överdimensionerad flyktingpolitik, men nu när kommer notan är det inte lika kul.

Göran Dahlström (S) i Katrineholm var en av de första kommunpolitiker som öppet deklarerade att hans kommun inte har råd med fler flyktingar och han vände sig därför till Tobias Billström och begärde mer pengar. Bakgrunden är de 400 somalier som väntas komma till kommunen i sommar. Sedan har de kommit i tät tur, kommunerna som vänder sig till staten och begär mer pengar för flyktingmottagandet. Sist i raden är Borlänge kommun som vänt sig till staten och begärt mer ekonomiskt stöd. Det skrivs inte i artikeln, men de flyktingar som nämns är nästan uteslutande från Somalia. Det intressanta är att kommunpolitikerna erkänner att en stor del av de nyanlända har en låg eller ingen utbildning alls. Jag gillar inte Erik Ullenhag, men i fallet med Borlänge visas att han i alla fall kan säga nej när kravmaskiner och deras försvarare kräver mer.

Källa: DT

Det är väl ändå märkligt hur kommunpolitiker så okritiskt tagit emot långt fler flyktingar än deras kommuner mäktat med och försvarat detta med att ”Vi måste visa generositet för vår framtids skull”. Nu kommer notan och då verkar det inte vara lika kul längre, men snälla Katrineholm, Lomma, Borlänge och ni andra. Skattepengar växer inte på träd, inte ens i Sverige.


Tre mordmisstänkta häktade i Örebro


Av Pettersson

De tre som anhållits misstänkta för inblandning i grova rånet mot två äldre kvinnor i Adolfsberg, i Örebro, har begärts häktade.  

Kammaråklagare Anna-Maria Larsson har lämnat in häktningsframställningar till Örebro tingsrätt. 23-åringen som greps tidigare i veckan begärs häktad misstänkt för grovt rån och mord. Att en av rubriceringarna är mord beror på att en av kvinnorna som utsattes avled på Universitetssjukhuset i Örebro.

Häktningsframställningarna angående den man och kvinna, i 40-årsåldern, som nu gripits, gäller medhjälp till grovt rån. Kvinnan är bosatt i Örebro och mannen i Västsverige. 23-åringen är hemmahörande i Örebro.

Om det är aktuellt med ytterligare gripanden vill inte åklagaren kommentera. Det var i slutet av oktober rånet inträffade efter att två män i arbetsvästar med reflexer stått utanför kvinnornas köksfönster, på Surbrunnsgränd, och vinkat åt dem att öppna ytterdörren.

När de öppnade rusade männen in, misshandlade kvinnorna och band dem. Sedan genomsöktes bostaden och värdesaker försvann.

– Pettersson noterar att fulmedia glömmer nämna att kvinnan som misshandlades så svårt att hon avled var 77 år och tuffingarna som utförde rånmordet heter…

  • Mohamed Yusuf 23.
  • Angelo Jozo Petersen 43.
  • Bianka Knutsson Taikumer 44.   

Pappa häktad för våldtäkter på dotter


Av Pettersson

Under fem års tid ska en man från Mönsterås kommun under upprepade tillfällen ha våldtagit sin egen dotter.

Mannen är på sannolika skäl även misstänkt för grov fridskränkning av dottern under de här åren. Det var i fredags som mannen förhördes och senare anhölls misstänkt för brotten. I helgen hölls en muntlig häktningsförhandling vid Kalmar Tingsrätt  och i måndags häktades mannen. Enligt häktningsprotokollen har mannens våldtäkter börjat 2007 då dottern var i tonåren och fortsatt även efter att hon blev myndig till april 2011. Mannen är i 50-årsåldern och hemmahörande i Mönsterås kommun enligt fulmedia.

-Pettersson vill bara tillägga att mönsteråsaren heter Mohammed Ali Mansour, är 48 år och asylsökande.

 


200 ”svenskar” i utlandsfängelser


Av Pettersson

Antalet svenskar som fängslats utomlands har fördubblats sedan 2005. Just nu är cirka 200 frihetsberövade enligt UD:s beräkningar.  

Flest svenskar sitter bakom galler i USA, Tyskland och Polen – ofta för narkotikabrott, ekobrott, stölder och andra tillgreppsbrott samt sexualbrott, uppger Ekot. Enligt nyhetsprogrammet växer också problemet med att svenska medborgare stannar längre i länder än tillåtet.

– Pettersson undrar hur många av dem som är svenskar? Samtliga är svenska medborgare men det är en annan sak vi har som exempel Dawit Isaak som kom till Sverige, fick svensk medborgarskap efter fem år trots detta behöll han sitt eritreanska medborgarskap åkte tillbaks till Eritrea, gifte sig och skaffade barn där och när det började bli oroligt så tog an familjen till Sverige men åkte åter tillbaks till Eritrea. Dawit är definitivt mer eretrian än svensk och exemplen är många. HÄR kan ni läsa om en annan ”svensk” som sitter fängslad utomlands.

 200 svenska medborgare i fängelse utomlands ska uppvägas mot de drygt 1 500 utländska medborgare som sitter fängslade i Sverige. Hur många utlandsfödda med svenskt medborgarskap som sitter inlåsta förs det ingen statistik över.

Fulmedia


Stefan Löfvén, ny S-ordförande


Av Pettersson

Socialdemokraternas verkställande utskott vill se IF Metalls ordförande Stefan Löfvén som näste partiledare. Löfvén är det namn som VU enats om, och som ska utses på fredag. Enligt källor till SVT kommer han att bilda en ledarduo med Sven-Erik Österberg.

Stefan Löfvén är samme man som tyckte att regeringen skulle satsa miljarder i SAAB för att bilfabriken hade en lysande framtid. Det är samme man som beskyller alliansen för att LO tappat en halv miljon medlemmar trots att 300 000 av dem försvann under den socialdemokratiska regeringen.

Stefan Löfvén, född 1957 i Stockholm, är sedan den 1 januari 2006 förbundsordförande i IF Metall.

Stefan Löfvén började 1979 som svetsare på Hägglund & Söner i Örnsköldsvik. Sitt första fackliga uppdrag fick han 1981 då han valdes till kontaktombud på arbetsplatsen. Genom åren har han haft en rad fackliga uppdrag. 1995 började han som centralt anställd ombudsman i dåvarande IF Metall och har bland annat arbetat med avtals- och internationella frågor. 2001 valdes Stefan Löfvén till biträdande förbundsordförande, och på IF Metalls konstituerande kongress i november 2005 valdes Stefan Löfvén till förbundsordförande.

Den 27 januari 2012 förutspås han utses som ny partiledare för socialdemokraterna efter Håkan Juholt.


Nu har den kommit


FjärranÖsternRedaktionen

Del 1 av boken

”Hur man förstår en kvinna”


Socialdemokraternas partiledare


Av Pettersson

Enligt Ekot har socialdemokraternas partistyrelse bråttom och tänker utse en ny partiledare redan i morgon.

Samma gäng som tillsatte och avsatte Juholt i hemlighet ska alltså i hemlighet under brådska tillsätta en ny ledare.

– Pettersson inser att de är egoistiska, de struntar i partiet och landet och har som enda intresse sin egen makt och tillgång till stålarna som den utgör.

En demokratisk valrörelse och sedan medlemsomröstning är inte att tänka på. Då kan ledarmaffian förlora inflytande och stålar. Grattis Alliansen.