Månadsarkiv: december 2011

Islamister på mördarstråt i Nigeria


Av Stefan K

Den islamistiska organisationen Boko Haram verkar inte gilla kristna och kristna högtider.

Under julhelgen mördade terroristerna 49 personer i en serie bombdåd i Nigeria. Under nyårsafton slog de til igen och dödade minst 50 personer i olika våldsbrott.

Boko Haram som på det lokala språket betyder ”Västerländsk lära är synd” kallas också Nigerias svar på talibanerna och bildades 2004 av studenter från välbärgade familjer. Nigerias kristna befolkning sätter nu press på landets president Goodluck Jonathan, som lovar att vidta lämpliga åtgärder för att krossa islamisterna.

Källa: TT


Har vi demokrati eller …..


Kunde inte låta bli att kommentera Lagman Magnus Widebeck och hans uppfattning rörande politiskt tillsatta nämndemän. Har även gått till SN debatt.

Har vi demokrati eller ….. ??
I ett reportage i SN den 29/12-11 kritiserar Lagman Magnus Widebeck från Nyköping systemet med politiskt tillsatta nämndemän.
Enligt Widebeck finns det två skäl till hans ställningstagande. Ekonomin är det ena och Sverigedemokraterna är det andra. I och med att SD blev invalda i riksdagen har man också tagit plats som nämndemän i ett antal Tingsrätter
Widebeck anser att detta förstör domstolarnas trovärdighet. Jag anser inte att så är fallet.

Min uppfattning är att det som verkligen förstör domstolarnas trovärdighet är när en ämbetsman i en domstol ifrågasätter resultatet av demokratiskt genomförda val. Det verkar ha undgått Magnus Widebeck att SD kom in i riksdagen som ett resultat av detta.

Det kan aldrig vara upp till en enskild ämbetsman att ifrågasätta ett sådant resultat och ta det som intäkt för en förändring av domstolarnas bemanning även om resultatet strider mot han personliga uppfattning. Om vi accepterar det så har vi tagit ett stort steg mot införandet av en diktatur. Resultatet av demokratiskt genomförda val och acceptansen för dessa torde vara en av demokratins hörnpelare.

Det finns förmodligen en tanke bakom de politiskt tillsatta nämndemännen och det är bla att bevaka att demokratins spelregler efterlevs. Det verkar också finnas ett behov av detta.

Nu är inte Magnus Widebäck ensam i båten. Det finns ett antal företrädare för både regeringspartierna, oppositionen och andra organisationer som har svårt att acceptera valresultatet. Det syns på hur SD:s representanter blivit behandlade både i riksdagen och ute i samhället.

Har vi en demokrati eller … ?? I så fall får man lov att acceptera de demokratiska spelreglerna och de resultat som följer därav. Det gäller både Magnus Widebeck och andra.

Stefan Hallberg


Afghansk barnbrud vittnar om tortyr


En 15-årig flicka i Afghanistan, Sahar Gul, har nu vittnat om den tortyr hon utsattes för av sina svärföräldrar, som höll henne inlåst på en toalett i sex månader.

Flickan som såldes av sin bror för kring 35 000 kronor fick genomlida svält, misshandel och utdragna naglar. Tre kvinnor inklusive svärmodern har gripits.

Afghanistans människorättskommission registrerade på ett kvartal 2011 över 1 000 fall av övergrepp mot kvinnor, i jämförelse med 3 000 på hela 2010.

– Pettersson ser att i Allahs land står tiden still…

Kabul TT-AFP 


I Allahs, den nåderikes, den barmärtiges tid


Pettersson vill bara påminna om att det idag enligt Allahs, den nåderikes, den barmärtiges tid är den 5:e dagen i månaden Jumada Al-ula år 1433 – alltså rena rama medeltiden enligt islamsk tideräkning!

Gregoriansk tidräkning känns lite modernarnare, nästan 600 år modernare…


GOTT NYTT ÅR


Av Stefan K

Med förhoppningar om ett bättre 2012 för dig och för Sverige.


Sparken för att dom inte är araber och muslimer


FjärranösternRedaktionen

”Vi avskedades för att vi är vita och kristna”, hävdar rektorn och hans hustru sedan de avskedats från ett Dubai-ägt  ”mångkulturellt” college i Dundee, Skottland.

Rektorn  Malory Nye, 47, avskedades från Al-Maktoum College of HigherEducation i Dundee, Skottland, eftersom hans ras och religion sågs som ett hot mot dess kärna av  muslimska värderingar.
Hans fru Isabel Campbell-Nye, 42, hävdar att hon avskedades från sin position som chef för skolans  centrum för det engelska språket eftersom hon tagit in många elever som inte var muslimer eller araber.

Den oberoende högskolan, utger  sig vara en ” forsknings institution som främjar en större förståelse för olika religioner och kulturer i ett mångkulturellt sammanhang, tillförmån för samhället i stort ”.

Mycket mer HÄR

FjärranösternRedaktionen säger: Snart i Sverige


Nio bilbränder på en timme i Malmö i natt


Av Pettersson

Nio bilbränder i Malmö i natt – på en dryg timme. Nu jobbar polisen med att se om det finns ett samband.  – Tid och plats stämmer in på det, säger Calle Persson på Skånepolisen.

Det började klockan 03.12 då första larmet kom. Då stod tre bilar på rad i brand på Balladgatan.

Nästa larm kom 03.46 på Estlandsgatan vid Heleneholm.  – En stulen bil stod i brand där, säger Calle Persson, informatör på Skånepolisen. Där har polisen ett vittne som såg en misstänkt gärningsman, men signalementet är vagt.

Klockan 04.14 var det dags igen. Då stod tre bilar i brand på Nydalatorget.

– Vi har spårat med hund, men spåret förlorades vid en närliggande park, säger Calle Persson. Klockan 04.50 kom sista larmet – den här gången från Västra Hindbyvägen. Där skadades tre bilar.

– Det är oklart om alla bilar brann, men närliggande bilar skadas snabbt av värmen även om de inte brinner, säger Calle Persson.

Nu arbetar polisen med att se om det finns ett samband.

– Pettersson gratulerar polisen till att se ett samband. Det kan inte vara lätt eller som de säger; vi från Rosengård skiter inte i våra egna sängar utan en bit ifrån.

Kvällsposten


Folkpartist: Dags att begränsa invandringen?


Av Pettersson som återger vad folkpartisten Tore Bryneholt anser om integration på Newsmill.

Arbetslösheten där 35 procent är utlandsfödda är en svår nöt att knäcka – om det går överhuvudtaget. Här måste vi fråga oss; är det tid att hejda fortsatt insläpp?

Samhällsdebatten går för högvarv. Skolan, äldrevården och sjukhusservicen tar sin plats på debattsidorna, där redan arbetslösheten och bristen på bostäder har sitt givna utrymme.

Nu har Dagens Nyheter visat att minst 35 procent av de inskriva – arbetslösa – på Arbetsförmedlingen är födda utomlands!  År 2005 var siffran 22 procent  –  en markant ökning!

Skolan släpper ifrån sig “för många” elever utan tillräckliga kunskaper för vidare studier eller ger dem inte chansen till hyggliga jobb. Att leverera elever med sådana brister, kan innebära att de förvisas till gruppen “utanförskap” med allt vad detta innebär som ett handikapp.

Äldrevården svämmar över med klagomål och händelser som skrämmer inför människans framtida slut och stör hoppet om ett gott åldrande. Sjukvården har köer av sökande och ändå ska indragningar ske, så de köande får vänta ännu längre och därmed lida.

Statistiskt vet vi att flertalet i köerna, tillhör äldregruppen – vars sista år har stor betydelse. Det är värre att på äldre dar förlorade år i vårdkön, än att i ungdomsåren tappa samma tid.

En satsning på redan arbetssökande – utbildning m m – kanske ger mer i återbäring än att låtsa som det regnar.

Bristen på bostäder till hyggliga priser är en flaskhals med förödande effekter för alla ungdomar som vill flytta hemifrån eller till orter där utbildning och jobb finns.  Även för vuxna som vill och måste byta jobb, är det ett fängsel!

I debatten hörs ofta om fördelarna med EU, att folk kan flytta över gränserna – den fria rörligheten. Om det nu är så inom EU, så saknas sådan möjlighet inom vårt eget land, just på grund av bristen på bostäder.

Arbetslösheten är ett gissel och frodas den på grund av bristen på bostäder då blir ekvationen olöslig.

Bidrag och subventioner är inte lösningen. Men inför rådande risk att missförhållandena biter sig fast, måste saker och ting åtgärdas snarast. Politiken måste våga sätta verksamheter mot varandra för att prioritera. Vi kan inte tillmötesgå alla önskemål, men akuta mänskliga behov måste gå före mycket annat.

Sjuka, svaga, unga, arbetslösa och äldre måste få den hjälp och vård som behövs. Att återfinnas i en eller flera köer, är inte att bo i ett välfärdssamhälle. Effekten blir hopplöshet och ett förakt för den så viktiga politiska gärningen, där demokratin har sin plats.

Tore Bryneholt    Newsmill


Vi dömde trots offrens rädda tystnad


Av Pettersson

Nedanstående artikel är skriven av Erik Ternert i Länstidningen Södertälje framgår att syrianerna försöker konkurrera ut det ordinarie rättssystemet i Södertälje med hot och våld. I domstolen har det blivit vanligt att människor vägrar vittna mot syrianerna. Det är skrämmande läsning men en sak är positiv, det skrivs vilka det är som ligger bakom hoten och brottsligheten.  

”Södertälje tingsrätt meddelade I går dom i ett mål som handlade om att två personbilar blev beskjutna på Svedjevägen i Ronna. En bil träffades med fem skott och den andra bilen perforerades med 21 skott. De blev totalförstörda. Ett av vapnen som användes var en Kalasjnikov automatkarbin med kaliber 7,62 x 39 mm. Motivet till skottlossningen kan förutsättas vara ett slags hämnd efter ett bråk som dessförinnan hade förekommit på nattklubben The Strip vid Marenplan.

Jag var ordförande i rättegången. Efter uppmaning av åklagare och polis flyttades huvudförhandlingen till en särskild säkerhetssal i Södertörns tingsrätt. Vid rättegången hölls vittnesförhör med poliskommissarien Gunnar Appelgren vid länskriminalen. Han är chef för den speciella polisiära aktionsgrupp mot grov organiserad brottslighet som sedan april 2010 är verk-sam i Södertälje med uppgift att samordna aktioner mellan polis och åklagare.

Enligt Appelgren finns det i Södertälje sedan åtminstone år 1993 ett nätverk bestående av personer med syrianskt ursprung. De som tillhör detta Södertäljenätverks kärna har vuxit upp tillsammans och är i stor utsträckning även sammanhållna genom släktskap. De kamratliga bindningarna dem emellan är mycket stark och det finns en uppbyggd hierarki med sammanhållande ledare i toppen.

Södertäljenätverket ägnar sig åt omfattande kriminalitet som i första hand rör sig om narkotikahandel. Nätverket är dessutom verksamt med utlåning av pengar, indrivning, utpressning och annan ekonomisk brottslighet. De flesta som ingår i nätverket är enligt Appelgren ytterst vålds­benägna och har god tillgång till skjutvapen. De brott som tas upp i domen den 29 december har enligt tingsrättens mening anknytningar till Södertäljenätverket.

Det handlar i detta fall om ett vapen som är konstruerat för krig. De beskjutna hade lyckligtvis hunnit rädda sig ur bilarna innan skotten kom och skräckslagna sprungit för sina liv. Vid rättegången hölls förhör med målsägandena, det vill säga de åtta ynglingar som åkt till Ronna i bilarna. Vid polisförhör har flera av dem angett vilka personer som beskjutit dem och i övrigt lämnat uppgifter till polisen som lett utredningen framåt.

Dessa uppgifter har de vid målsägandeförhör under tingsrättens huvudförhandling tagit tillbaka eller gett en helt annan innebörd. De har helt enkelt inte sett eller hört något alls. Likaså har vittnen helt plötsligt tappat minnet totalt.

Så var det genomgående under hela huvudförhandlingen. Som förklaring till detta har förhörspersoner angett att de inte kan säga något för Södertälje är ”rena rama vilda västern”. En annan har sagt att han inte vill tvingas att flytta till ”Kiruna”. Andra varianter på minnesförluster har varit att ”jag har inget att leva för”, ”pratar jag för mycket är misshandel inte straff nog”, ”anger man någon i gänget riskerar man livet” och uppgifter som lämnats vid polisförhören var ändå bara ”bullshit”. Tingsrätten hävdar i sin dom att bevispersoner har hotats till tystnad.

En domstolsprocess kan inte fungera utan att samhällsmedborgarna fullgör sin plikt att inför domstolen berätta vad man sett och hört. Vittnen under ed och målsäganden under en mer allmän sanningsplikt. Det är grundläggande för rättsskipningen. I rättegångsbalkens regler för en brottmålsprocess gäller ”omedelbarhetsprincipen” som ­innebär att det är det som sägs i rättssalen som ska läggas till grund för domen.

Tack och lov finns det säkerhetsventiler. Med stöd av de straffprocessuellt grundläggande principerna om fri bevisprövning och bästa bevismaterial, kunde tingsrätten ge de uppgifter som lämnats vid polisförhören avgörande bevisvärde. Det betyder att tingsrätten i flera avseenden gett de skriftliga protokollen från dessa förhör försteg framför de innehållslösa muntliga uppgifter som lämnats under själva rättegången.

Domen blev alltså fällande och gärningsmännen fick fängelsestraff. Domstolens ledamöter – jag själv och fyra nämndemän, som sedan länge bor i Södertälje – är välbekanta med att staden numera är utsatt för allvarliga hot från kriminella subkulturer. Det handlar om både skottlossning på öppen gata och interna uppgörelser som lett både till dödsskjutningar och ytterst allvarliga personskador. För närvarande vågar gemene man i Södertälje knappt vistas ute under kvällstid.

För att vända denna negativa utveckling mot allt värre laglöshet, fordras inte bara insatser från polis och åklagare utan även att alla vi som bor här ställer upp på våra medborgerliga skyldigheter och samarbetar med polis och rättsväsendet i övrigt.”

Erik Ternert, före detta lagman, Attunda tingsrätt

LT.se


Fredagsrock


Av Stefan K

Veckans humör speglas av hur lätt det är att få något och hur lätt det är att bli av med det.

Winger – Easy Come Easy Go