Dagsarkiv: 2 oktober, 2011

Storbrittanien lämnar EU?


Av Stefan K

En folkomröstning om ett utträde ur EU kan komma att genomföras i Storbrittanien.

En majoritet av de brittiska medborgarna har länge önskat att landet lämnar EU. På senare tid har även en majoritet av parlamentsledamöterna önskat detta och nu har man beslutat att parlamentet ska debattera en eventuell folkomröstning i frågan. Denna kommer att ske vid årsskiftet.

”EU av idag är någonting helt annat än vad folket röstade ja till 1975. Det är dags att överväga ståndpunkten igen. Människor i pubar och affärer över hela Storbrittannien diskuterar vårt medlemskap i EU och det är dags att även parlamentet debatterar det öppet.”

Så säger Natasja Engel (Labour) från den nybildade och partiöverskridande grupp av parlamentariker som bildats sedan över 100 000 namnunderskrifter överlämnats till det brittiska parlamentet.

Den ekonomiska krisen i Euroländerna och EU:s allt större makt över medlemsländerna är två av orsakerna till britternas missnöje.

Källa: Daily Mail


Sverige – Extremisternas land


Pettersson

Sverige är i flera avseenden ett extremt land. Vi tar i förhållande till vårt invånarantal emot 3-8 gånger fler invandrare än andra jämförbara länder, dessutom är det extremt lätt att bli medborgare i vårt land.

Sverige framstår som extremt när det kommer till reglerna för medborgarskap konstaterar integrationsforskaren Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs universitet när han jämfört vilka krav olika länder ställer på människor som söker medborgarskap. Den processen har betydelse för integrationspolitiken – och integrationsdebatten.

Det betyder inte särskilt mycket att vara medborgare, vare sig formellt eller informellt. Sociala, civila och flera politiska rättigheter har sedan lång tid frånkopplats medborgarskapet. För den som redan har ett permanent uppehållstillstånd tillkommer med medborgarskapet inte mycket mer än rätten att rösta i riksdagsval och en ovillkorlig rätt att stanna i landet.

Det är beklagligt och försämrar möjligheterna till integration. Att vara medborgare i Sverige borde vara positivt och innebära fördelar. Den som fått sitt medborgarskap borde man vara stolt över detta.

Det bör även ställas krav på dem som får bli svenska medborgare och få kallas sig svensk. Det är inga konstigheter men det ger en ökad status som underlättar integrationen.

 • Lär dig språket
 • Lär dig lagen och den värdegrund Sverige vilar på i stora drag
 • Var lojal mot ditt nya land, det innebär inte att du ska bli en flaggviftande nationalist utan att du ska göra ditt bästa.

Kan man språket, känner till värderingarna i ett land då kan man delta i det politiska och kulturella livet och umgås tillsammans. Humor är en underskattar detalj i sammanhanget när det gäller att bli svensk.

Sverige som ett extremt invandrarland måste dessutom ställa krav…

 • I Sverige gäller svensk lag.
 • Medborgarskap som getts på felaktiga grunder, exempelvis genom falsk identitet, hot eller mutor ska återkallas.
 • Den som får avslag på sin asylansökan ska inte kunna stanna kvar i landet.
 • Utländska medborgare som dömts för grova brott ska utvisas.
 • Invandrare ska inte ha rätt att fritt välja bostadsort så länge de inte är självförsörjande.
 • Tillräckliga kunskaper i svenska måste bli obligatoriskt för permanent uppehållstillstånd.

Tidigare på Petterssons HÄR. Läs rapporten om Vem ska få bli svensk medborgare? HÄR

– Pettersson undrar hur vår politiker har kunnat bli Europas värsta extremister?


Algeriet kastar ut medborgare från Niger


Av Stefan K

De senaste fem dagarna har Algeriet deporterat 600 medborgare från Niger, varav flera barn.

Orsaken sägs vara rädslan över att landet ska invaderas av Nordafrikanska al-Qaidaanhängare och Muammar Khadaffis legosoldater.

Algeriet och Niger har skärpt gränskontrollerna mot Libyen. Skärpta gränskontroller fungerar alltså runt om i världen, men inte i det öppna Europa där det anses vara främlingsfientligt.

Källa: SvD


Nu har nyckelskramlarna vaknat igen


Av Stefan K

Nyköpings berömda Nyckelskramlare har vaknat till liv igen.

Den 24:e september hyrde den nazistiska organisationen Fria Nationalister borggården på Nyköpingshus för en privat fest. Uppenbart befann sig den lokala tidningen SN på plats eftersom de detaljerat kunde beskriva festens innehåll. Varför de befann sig på plats får de själva svara på, för inte kan de väl bygga en artikel på grova gissningar och förutfattade meningar? Artikelförfattaren Tommy Kägo kan säkert svara på detta. Artikeln i SN den 27/9

Jag lägger inga synpunkter på festen i sig. Personligen ogillar jag de ideal som festarrangörerna står för, men i Sverige är det ännu inte förbjudet att arrangera fester med upphovsmakare för tvivelaktiga grupperingar, vilket också de ansvariga för uthyrningen påpekar.

Festen i sig fick den numera sömniga lilla gruppen med pensionerade damer och herrar att plocka upp sina husnycklar och uppmana till kamp. Det lustiga är att de inte bara vill manifestera mot de grupperingar som emellanåt gjort Torget i Nyköping till en skådeplats för våld mellan höger- och vänsterextremister. De uppmanar också till en manifestation mot ett demokratiskt invalt parti i både riksdag och kommunhus. Två insändare i SN den 1:a oktober väcker frågan om Nyckelmanifestationen verkligen vänder sig mot samtliga extremister i Sverige eller om den är partipolitiskt betingad? Nyckelskramlingen i Nyköping startades 2008 av främst invandrade kommunister från Sydamerika.

Insändare 1 den 1/10
Insändare 2 den 1/10


Socialdemokrat är vän med Bandidos


Av Stefan K

Den tilltänkte finansministern i Danmarks nya socialdemokratiska regering, Henrik Sass Jensen, har haft intima kontakter med mc-gänget Bandidos.

Sass Larsen är inte längre aktuell som finansminister då han inte klarade säkerhetskontrollen p.g.a. sina kontakter med en Bandidosmedlem. Skandalen har växt sedan den danska säkerhetspolisen PET avlyssnat hemmet hos en barndomsvän till Sass Jensen, där Bandidosmedlemmen lovas hjälp i en pågående vårdnadstvist. Sass Jensens barndomsvän, Tommy Kamp, var också han socialdemokratisk politiker i staden Köge. Källa: Nyheter 24

På bilden syns Tommy Kamp och Henrik Sass Jensen i samspråk med Bandidosmedlemmen Torben Ohlsen Jensen.

Det kan nämnas att Jan Helin och hans Aftonbladet gav publicitet till det kriminella gänget Original Gangsters kampanj mot Sverigedemokraterna inför valet: Källa PI


Finn fem fel


Pettersson

Den värsta debatten om klimatförändringarna verkar ha ebbat ut. Lika bra är väl det när jetsetekologerna använder metoder som den nedan.

Finn fem fel…

The Climate Scam 


AFA och extremvänstern hotar demokratin


GT/Expressen skriver om det vänsterextrema våld som aktiva Sverigedemokrater systematiskt utsätts för. Bl.a. intervjuar man partiets distriktsordförande Hanna Wigh. I sak framkommer inte mycket nytt om själva brotten. Det intressanta är i stället GT:s rubriksättning – ”Terrorn mot SD-politiker” – där man för en gångs skull kallar saker vid deras rätta namn. Fortsätt läs


Juholt och förtroende


Pettersson

Minns ni Håkan Juholts linjetal när han tillträdde som socialdemokraternas ledare för ett halvår sedan. Regeringen anklagades för att ha ”slagit sönder a-kassan” och ”rivit isär välfärden” för att inte tala om ramaskriken om den orättvisa ”pensionärsskatten”.

Nu låter det annat, Håkan Juholts och Tommy Waidelichs första budgetreservation visar att det var mycket oljud för ingenting.

 • Regeringen lägger 1,1 miljarder på att stärka sjukförsäkringen. Juholt/Waidelich föreslår 1,2.
 • Pensionärernas skatt sänks med en 50-lapp.
 • A-kassan ska inte höjas, rutavdraget ska  vara kvar.
 • Skatten ska höjas för de promille som tjänar mer än 100 000 i månaden.

Den socialdemokratiska ledarduon är inte hederligt. Först gör de sken av att den nuvarande regeringen är barbaren som slänger ut fattiga och sjuka människor på gatan utan möjlighet att försörja sig – sedan presenterar de en i stort sett likadan politik som regeringen för.

−        Pettersson anser att Juholt redan förbrukat sitt förtroende och när det gäller Waidelich siffror så undrar jag om han ens kan sälja begagnade bilar. Med andra ord, socialismen är uppskjuten och sossarna har inte förnyats.


Skyll inte på diskriminering


Pettersson återger en krönika som Thomas Gür skrivit i SvD

Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden är den huvudsakliga förklaring som ledande tjänstemän och politiker ofta för fram när de tillfrågas om invandrares utanförskap. Sålunda menar arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist att diskriminering är huvudskälet till att 200 000 utrikes födda står utanför arbetsmarknaden, och att ”arbetsgivare måste våga anställa också personer som inte är lika dem själva” (DN 23/9).

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström framhöll nyligen att 1400 utrikes födda ingenjörer är inskrivna på arbetsförmedlingen bara i Västra Götaland, samtidigt som industrin inte säger sig hitta rätt kompetens. Engström menade att detta var ett ”tecken på diskriminering” som gödde främlingsrädsla: ”Man är rädd för det som är okänt.” (DI 15/9)

Men tittar man på arbetskraftsinvandringen till Sverige, faller tesen om diskriminering och främlingsrädsla. År 2009 beviljades över 3200 arbetstillstånd för utländska ingenjörer och dataspecialister utanför EU-länderna. Fram till augusti 2010, var antalet beviljade arbetstillstånd i samma kategori över 1 900. I topp låg ankommande från Kina och Indien.

Första halvåret 2011 hade över 6700 arbetstagare från länder utanför EU fått arbetstillstånd, frånsett säsongsanställningar. IT-specialisterna var flest och utgjorde cirka en femtedel. Några tusen säsongsanställda bärplockare med hemmahörighet utanför EU-länderna, den största gruppen från Thailand, är i Sverige årligen.

Dessa uppgifter vederlägger förklaringen att utrikes föddas utanförskap på arbetsmarknaden främst skulle bero på att svenska arbetsgivare skyr det annorlunda. Varför skulle arbetsgivare, om de var så rädda för det främmande, förlita sig på arbetskraft från andra länder?

Idén om Sverige som ett samhälle där den infödda majoriteten diskriminerar utlandsfödda så till den grad, att denna diskriminering är den avgörande faktorn för invandrares utanförskap på arbetsmarknaden motsägs också av de attitydundersökningar som har företagits i Sverige sedan slutet av 1950-talet.

Vad vi tvärtom har sett i dessa undersökningar är att majoritetsbefolkningen blivit mer positiv till invandrare. Som statsvetaren Marie Demker framhöll angående SOM-undersökningen 2010: ”Aldrig tidigare har svenskarnas attityder till invandrare varit så accepterande som nu. Även inställningen till flyktingmottagandet är mer positiv idag än när mätningarna började 1993.” (DN 24/5 2010).

Det finns andra förklaringar till invandrares utanförskap på arbetsmarknaden. Dessa rör sådant som arbetsmarknadens regleringar, höga ingångslöner, att utbudet av arbetskraft inte matchar efterfrågan, att bidragsnivåer gör det mindre attraktivt att arbeta och att mottagandet av nykomlingar inte fungerar. Vilken dignitet dessa eller ytterligare andra faktorer har, tål att diskuteras. Men först krävs det att ansvariga byråkrater och politiker, mot bättre vetande, slutar upp med att lägga skulden på majoritetsbefolkningens eller företagens ”attityder” och ”rädsla”.

Pettersson säger samma ovan men i klarspråk. Det finns inga jobba som passar analfabeter, fåraherdar och andra outbildade. Det har inget med diskreminering att göra.


Egyptisk kyrka nedbränd av Muslimsk mobb!


FjärranÖsternRedaktionen

En grupp på ca 3000 muslimer attackerade en kyrkobyggnad i norra Egypten under fredagseftermiddagen, satte eld på kyrkan och några närliggande hus och affärer som ägdes av kristna kopter.

Den 3000  fanatiska muslimska dårar attackerade  Mar Gerges kyrkan i staden Assuan. Pöbeln raserades också fyra bostäder nära kyrkan och två företag, alla ägda av kristna. Plundring rapporterades också. Michael Ramzy,  sade att attacken började strax efter att muslimerna avslutat sin fredagsbön. ”Imamer i mer än 20 moskéer uppmanade besökarna att förstöra kyrkan och riva husen som ägs av kopter och plundra deras tillhörigheter.
Mar Gerges  är den tredje kyrkan i Egypten i sju månader som brännas ned av en muslimsk mobb.Dessutom har många andra kyrkor plundrats eller på annat sätt attackerade i år, Ävenså placerades bomber ut vid nyårsfirandet vid de två heliga kyrkorna i Alexandria som orsakade 23 döda och många svårt skadade.

Mer HÄR

FjärranÖsternRedaktionen gissar att rapporter om detta som är ett klart hatbrott utfört av muslimer,därtill uppmanade av 20 imamer kommer att lysa med sin frånvaro i Svenska medier, ej heller kommer Svenska kyrkan att säga något! Fredrik (denFege) Reinfeldt kommer naturligtvis inte att uttala sig alls, men skulle han mot förmodan göra det så skulle han säkerligen framhålla att man  inte kan beskylla Islam för detta utan det är utfört av enskilda individer!

FjärranÖsternRedaktionen Konstaterar att ”Fredens Religion” Islam leder till allvarliga mentala rubbningar,religiös intolerans och våldsdåd!