Dagsarkiv: 2 juni, 2011

EU:s Eurokrater och jetsetekologer


Av Pettersson

EU-kommissionens José Manuel Barroso har lämnat in en reseräkning på drygt 2 miljoner kronor för att ha flugit privata jetplan i samband med att han deltog i 2009 års FN-konvention om klimatförändringar skriver Telegraph. Barrosos jeträkning för niomånadersperioden är bara en liten del av de totalt 67 miljoner kronor som har använts till privata jetplan som har chartrats av EU-kommissionärerna under de senaste fem åren. Vidare bor de på lyxhotell, har representationsnotor som inte är i närheten rimligt, köper dyra presenter och hyr dyra orkestrar till sina fester samtidigt som EU ska spara pengar.

Herrejävlar: Jetsetekologerna tar privatjet till miljökonferenser och bor på luftkonditionerade lyxhotell samtidigt som de diskuterar hur mycket de törs höja koldioxidskatten så Pettersson måste minska sitt billkörande.

Läs mer på VGNT och Telegraph


Skansen


Av Pettersson som ibland blir trött, väldigt trött.

Texten nedan är hämtat direkt från Skansens hemsida HÄR.

Uppdrag: Friluftsmuseet Skansens uppdrag är att, med gästen i centrum
• ge insikt om och upplevelser av Sveriges kultur- och naturhistoria, i relation till samtiden och med sikte på framtiden. Skansen ska bedriva folkbildning, som en grund i verksamheten

• gestalta bilder av kultur och natur i Sverige, i huvudsak från 1700-talet och framåt, utifrån dokumenterad kunskap och så trovärdigt som möjligt. Skansen ska vårda och bevara samlingarna av byggnader, föremål, växt- och djurarter. Skansen ska vidare bidra till bevarandet av

a) mångfalden i det svenska kulturarvet med betoning på tyst kunskap, seder, traditioner och hantverk samt

b) biologisk mångfald med betoning på nordiska djur och växter.

─ Petterson undrar vad nedanstående bild från Skansens hemsida har med ovanstående uppdrag att göra…och missa inte nationaldagsfirandet på samma bild.


Europa jämfört med islam


Pettersson är rättvis och ger varje sida halva tiden var. Totalt 2 minuter och 35 sekunder. Titta och välj sedan.


Efterlysning


Av Pettersson

Pettersson tycker sig märka en nedlåtande ton mot islam och muslimer på den här bloggen, så jävla dumt kan väl islam inte vara. För att skapa rättvisa vill jag ge alla en chans att nämna positiva saker om islam och tänkte vi kunde börja med att efterlysa för mänskligheten betydelsefulla uppfinningar från islamska länder.

─ 9 miljoner svenskar har bland annat uppfunnit följande; säkerhetständstickan, dynamiten, skiftnyckeln, tetrapack, separatorn, trefassystemet för växelström, kullager, fyrbelysningen, pacemakern, kylskåpet utan rörliga delar, lokalbedövningssalva, datormusen, färggrafiken i datorskärmar. Det är lite av vad som kommit fram från vårt land under drygt 100 år.

Nu hoppas jag ni kan fylla på med det som 1,5 miljarder muslimer uppfunnit under 1400 år, jag är beredd at lämna rejält med utrymme.

Tänkte börja med kamelsadeln…men det sprack, den är ju äldre än islam.  

Fortsätt ni mina vänner bland kommentarerna så fyller jag på här vartefter…

Kom igen nu…

Uppdatering:

Kvinnoförtrycket är Johannes förslag men det är det nog inte islam som uppfunnit även om muslimerna är bra på att behålla och utveckla det.

Konjak tycker Johnnyboy men islam förbjuder alkohol set det går inte, däremot påstår en del att destillering kommer från arabvärlden men det är tveksamt och känt långt före islams intåg.

Kebabsvarven kommer från anonym. Nu börjar det likna något, visserligen är kebabens ursprung oklart och seden att rotera kött över eld mycket äldre än islam. Men OK för svarven.

Fortsätt nu. Bättre kan ni Reinfeldt och PK säger ju att denna kultur är fantastisk.


Folknykterhetens dag


Av Pettersson

Idag är det folknykterhetens dag, den firas runt om i landet på Kristi flygardag sedan 1925.

− Pettersson undrar naturligtvis om det är något att fira men tänker för säkerhets skull göra det med några GT om ett par timmar. För övrigt kan man undra om nyktra är vid sina sinnens fulla bruk, många av dem smygsuper nog men det som får mig att bli riktigt misstänksam är att islam inte tillåter alkohol och det som islam förbjuder är nog inte så dåligt, jag är övertygad om att Muhammed inte satt och lapade Ramlösa på berget Hira när han hade sina hallucinationer om Allah och ärkeängeln Gabriel.

Alkoholförbudet inom islam verkar dock inte hindra alla muslimer att ta sig ett glas när Allah tittar bort och varför skulle de inte ta sig ett par pilsner ibland för hade Allah inte velat ha någon alkohol i världen hade han väl inte uppfunnit den, allsmäktig som han är.

Skål på er.


Det nya ”fria” Egypten testar oskulder


Av Pettersson

Amnesty International rapporterar att minst 18 kvinnor som gripits när de demonstrerat på Tahrir torget har varit tvungna att genomgå ”test” om de är oskulder. Hundratals egyptier har demonstrerat i centrala Kairo mot arméns behandling av kvinnliga demonstranter. En militär tjänsteman förnekar anklagelserna.

Al Jazeera talade med en av de flickor som har anklagat armén. Hennes berättelse nedan.

− Pettersson säger att de muslimska männen är okunniga och perversa både där och här.


Är vi beredda att betala priset?


Av Pettersson

Gapet i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda var i mars månad drygt 11 procentenheter – vilket motsvarar en bra bit över 100000 jobb.

Kostnaderna för detta är naturligtvis avsevärda. Regeringens utredare professor Jan Ekberg menar att glappet i sysselsättning är den helt avgörande orsaken till att skillnaden mellan invandrares inbetalade skatter och utbetalade bidrag, grovt uttryckt, är cirka 1,5 till 2 procent av BNP, det vill säga en årlig belastning på mellan 40 och 60 miljarder kronor. För varje procentenhet som invandrares sysselsättning stiger, menar Ekberg, förstärks statskassan med ungefär 0,14 procent, eller närmare 2 miljarder kronor (Invandringen och de offentliga finanserna, ESO 2009:3).

LÄS IGEN: Ökar sysselsättningen med 1 % bland invandrarna med på fem år vilket är regeringens mål så förstärks statens finanser med 0,14 % alltså c:a 2 miljarder.  

Detta ska jämföras med att år 2009 gick 61 % av socialbidragen (6,7 miljarder) till utrikes födda.

− Pettersson undrar naturligtvis har vi råd att betala 6,7 miljarder per år för att kanske få in 2 miljarder om fem år.

Tvivlen är starka och då har jag inte ens blandat in de 40 – 60 miljarder som invandringen beräknas kosta per år enligt regeringen. Vakna för i helvete Anders Borg, du är så jävla snål med allt annat varför inte på detta område?

Läs mer i Per Gudmundson krönika i SvD HÄR.


Sådan herre, sådan hund


Av Stefan K

På söndag, den 5:e juni, ordnar SDU en manifestation mot det politiska våldet.

Jag skrev om detta i artikeln ”En talande tystnad” där övriga ungdomsförbunds märkliga, men föga förvånande inställningar, togs upp. Bakgrunden till manifestationen är den misshandel som drabbade tre av SDU:s ungdomar när de delade ut flygblad i Uppsala den 19/5. Ni kan läsa PI:s bägge poster här och här.

Som ni märker var Ung Vänster (Vänsterpartiets ungdomsförbund) högst delaktiga i misshandeln och detta är något som genomsyrar samtliga våldshandlingar mot politiska motståndare och då främst SD. Ung Vänster har också deltagit i flera andra våldsyttringar mot vad de kallar ”kapitalet”, bl.a. i Göteborg under EU-toppmötet 2001.

Att ett politiskt ungdomsförbund till ett av våra riksdagspartier tillåts agera i våldshandlingar, utan att partiledningen tar avstånd och tillgriper åtgärder är ytterst märkligt och beklagligt. Märkligt är det också att media inte lägger ner större energi på att hänga ut dessa personer och organisationer. I mina ögon är våldsvänstern och de radikala muslimska grupperna de största hoten mot vår demokrati och vårt samhälle.

Lars Ohlys ord på valnatten om att ”Vi ska bekämpa dom med utomparlamentariska krafter” verkar fått genomslag i partiet och inte minst hos dess ungdomar. I Uppsala finns Johan Persson, f.d. ordförande för det lokala Vänsterpartiet, numera med i Vänsterns Studentförbund (han studerar förövrigt nationalekonomi). Johan Persson har vid flera tillfällen uppmanat till våld mot SD och SDU. Det här skrev han bl.a. på sitt twitter i november.

Sannerligen fina representanter för demokratin som Lars Ohlys tar under sina vingars beskydd. På nedan bild syns Johan Persson till höger tillsammans med Oxelösundskommunisten Patrik Renfors, blogg.