Dagsarkiv: 22 februari, 2011

The Byrds – Mr. Tambourine Man – Turn, Turn, Turn


Olli Rein

The Byrds var en amerikansk grupp som slog igenom i mitten av 1960-talet. Gruppens musik var ofta nyskapande och de hörde till de mer inflytelserika grupperna inom rocken under 1960-talet och 1970-talet. De var viktiga i utvecklingen av subgenrer som folkrock, psykedelisk rock och countryrock.

Gruppen bildades år 1964 i Los Angeles, Kalifornien. I originaluppsättning bestod gruppen av Gene Clark (sång, tamburin), Roger McGuinn (12-strängad gitarr, sång), David Crosby (gitarr, sång), Michael Clarke (trummor) och Chris Hillmanbas (egentligen var han upplärd i mandolin). Gruppen inspirerades starkt av Beatles och jazzmusikern John Coltrane. Bandet var emellertid också intresserat av folkmusik, och deras blandning av rock och folk kom att kallas folkrock. De slog igenom 1965 med en version av Bob DylansMr. Tambourine Man”. Samma år fick de även en hit med Pete SeegersTurn! Turn! Turn!”. Byrds gjorde dessa låtar mer pop- och rockorienterade med framträdande inslag av 12-strängad gitarr. Även gruppens egna låtar nådde framgångar, till exempel Gene Clarks kompositioner ”I’ll Feel A Whole Lot Better”, ”Here Without You”, ”She Don’t Care About Time”, ”Set You Free This Time” och ”The World Turns All Around Her”.

År 1966 kom låten ”Eight Miles High” som ansågs vara så förskönande av droger att den förbjöds helt på många radiostationer. Trots detta blev låten, som är en av de första psykedeliska låtarna, en av The Byrds största hits. Därefter hamnade The Byrds i skymundan, något som mycket berodde på att Gene Clark lämnade gruppen.

Gruppen fortsatte under senare delen av 1960-talet att ge ut en rad album, och med Younger Than Yesterday 1967 fick The Byrds två mindre hits; den egna ”So You Want to Be a Rock’n’Roll Star” och en cover på Bob Dylans ”My Back Pages”. Nästkommande skiva, The Notorious Byrd Brothers, blev även den en framgång, åtminstone bland kritikerna. Efter detta kom gruppens uppsättning att ändras konstant. David Crosby och Michael Clarke försvann i slutet av 1967. Vid denna tidpunkt kom Gram Parsons in i gruppen, och under hans inflytande fick gruppen ett mer country-inspirerat sound, framför allt på albumet Sweetheart of the Rodeo, som gavs ut 1968. Parsons försvann dock ganska snabbt ur gruppen och bildade The Flying Burrito Brothers tillsammans med Chris Hillman, som lämnade Byrds en kort tid efter Parsons. McGuinn höll dock gruppen igång ännu ett tag framöver. 1972 återförenades originalmedlemmarna och spelade in ett album för att sedan gå skilda vägar igen. Med på den skivan är Gene Clarks kompositioner ”Full Circle” och ”Changing Heart” samt Neil Young-tolkningarna ”Cowgirl in the Sand” och ”See the Sky About to Rain”.

Gene Clark dog i maj 1991, kort efter att gruppen blivit invald i Rock and Roll Hall of Fame.[1] Gruppens originaltrummis Michael Clarke dog 1993.

Källa svenska Wikipedia

Engelskspråkiga Wikipedia

Nu har jag väl äntligen lyckats hitta fram till Petterssons musiksmak, då namnet Byrds förmodligen är någon sorts Carlifornisk dialekt för Birds. Det visas till och med tydligt i den videon från 1965 jag har hittat. Vad som får mig att tänka i dom banorna kommer ni nog snart att upptäcka när eller om ni sätter fart på videon med ”Mr Tambourine Man”.

Jag har lyssnat genom en del andra låtar för att hitta något eget material som varit bra, men inget har varit bättre än Pete Seegers Turn, turn, turn. För dom som undrar om Pete fortfarande är i livet, kan jag meddela att han vid dryga 91 år ännu inte slutat sin karriär.

Däremot Byrds stora hit ”Eight Miles High” är inte värd att lyssna till ens. Det är ju en av de första psykedeliska låtarna och handlar mest om drogrus i en mycket flummig musik. Så den tyckte jag att jag ville bespara er. Ni kan ju när som helst spela den själva, jag tror majoriteten kommer att hålla med mig.

Om ni kollar in sångaren Gene Clarks ansikte och några till, så ska ni se att de faktiskt har rätt snarlika drag med fågelansikten. Efter att denne Gene Clark lämnat gruppen 1966, knappt 2 år efter starten, så hade dom kvarvarande begränsade framgångar.


En hög kostnad.


Av Stefan K

Vad kostnaden för Sveriges invandringspolitik uppgår till, är och lär förbli en välbevarad hemlighet. Därmed skapas också spekulationer och vilda gissningar och frågan är vad eller vem dessa gynnar. Nåväl, i andra länder är man inte lika hemlighetsfull. Förra året fick företaget NYFER i uppdrag av Geert Wilders att ta fram siffrorna för invandringen i Holland år 2009, då den holländska regeringen likt den svenska vägrade. Petterssons har redovisat detta i en artikel, men siffran tål att nämnas. – 72 miljarder svenska kronor!

Nu publicerar man i Danmark en liknande undersökning som påvisade en negativ nettosumma på 18 miljarder svenska kronor för förra året.

Sverige har en befolkning som ligger mellan Hollands och Danmarks, men vi tar per capita emot långt fler flyktingar och icke arbetstagande invandrare än de bägge länderna. Så om vi fortsätter med spekulationerna, så får vi gissa oss till att kostnaden för Sveriges invandringspolitik uppgår till ett minus i storleksordningen 30-40 miljarder. Spekulationer, jag vet, men så länge sanningen döljs så finns det inga andra och bättre sätt än att gissa.

Nej, pengar växer inte på träd. Inte ens i Sverige.


Svullo del2!


Av Stefan K

Svullo i en sketch som aldrig hade fått visas i dagens Sverige.


Svullo!


Av Stefan K

Saknad, men definitivt inte glömd.

Micke ”Svullo” DuBois  R.I.P.Vi måste försörja fler.


Av Stefan K

Just nu avlöser larmen varandra. I framtiden måste varje arbetande individ i Sverige försörja inte bara sig själv, utan ytterligare 2-3 personer. Vi lever allt längre och andelen pensionärer blir allt högre, förutspås i en rapport som SCB gjort i uppdrag av SEB. Redan idag är det ett faktum att varje person i arbete försörjer ytterligare en person och värst är det i kommuner med stor avfolkning och social belastning.

SEB föreslår en rad reformer för att minska trycket i framtiden. Bl.a. vill man…

  • stimulera högre produktivitet inom välfärdstjänster
  • uppmuntra människor att arbeta mer och under längre tid
  • öppna välfärdssystemen för kombinerad privat och offentlig finansiering
  • gör det enklare och mer attraktivt för människor att komma till Sverige för att arbeta

Utöver dessa reformer så poängterar man också att vi privatpersoner i framtiden måste bidra mer till våra pensioner och vår egen äldrevård.

Nu undrar jag varför inte den stora invandringen står att finna i rapporten och i de nyhetsförmedlingar som når oss. Är inte sanningen den att allt fler som anländer till Sverige står utanför arbetsmarknaden och försörjs av alla oss som har ett arbete. Jobben finns inte, kommer inte att finnas i tillräckligt hög utsträckning och därmed är det inte bara äldre och sjuka som tillhör den kategori som kommer att försörjas av allt färre i framtiden.

SEB:s rapport


Nu kommer ändringarna när det gäller yttrande – och tryckfrihetslagarna!


Av Olli Rein

De svenska politikernas inställning oroar mig.

Måndag 21 februari kl 21.40
Jag läser ett pressmeddelande från Tidningsutgivarna och blir oroad.
En undersökning visar nämligen att riksdagens ledamöter vill inskränka yttrande- och tryckfriheten.
Tidningsutgivarna (TU) har givit Sifo i uppdrag att göra en undersökning bland riksdagens ledamöter. Undersökningen gjordes november-december 2010.
Resultatet är nedslående.
Det visar nämligen att fler riksdagsledamöter i dag har åsikter om är emot yttrande- och tryckfriheten jämfört med samma undersökning som genomfördes under 2008.
– Sveriges politiker brukar prata om hur viktigt det är med tryck- och yttrandefrihet. Samtidigt visar det sig att de i verkligheten är beredda att inskränka den, säger Anna Serner, vd för TU i pressmeddelandet.
I undersökningen ställs frågor som rör bland annat polisens förundersökningar, fotografering av kända personer i privata sammanhang, publicering av utländska spelodds, publicering av teckningar som kränker religiösa grupperingar, skadestånd i tryck- och yttrandefrihetsmål och publicering av bild och namn på misstänkta men ej dömda personer.
I Sifo-undersökningen har riksdagsledmöterna besvarat påståenden och fått ange om dessa stämmer mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt med deras uppfattningen.
Alla påståenden i enkäten är sådana som inskränker yttrande- och tryckfriheten.
Det har bland annat ställts frågor kring polisens förundersökningar, fotografering av kända människor som befinner sig i privata sammanhang, teckningar som kan kränka religiösa grupperingar namn- och bildpublicering på misstänkta, men inte dömda, personer.
Anna Serner konstaterar att resultatet visar att det behövs jobbas hårdare för att öka både kunskapen och medvetenheten bland de svenska politikerna.
– Jag är övertygad om att våra riksdagsledamöter vill väl. Men det som kan verka klokt kan få allvarliga konsekvenser som inskränker tryck- och yttrandefriheten. Vi riskerar att få sämre informerade medborgare och en fegare journalistik till skada för svenska folket och demokratin. Politikerna behöver mer kunskap och det ska vi på TU hjälpa dem att få, säger Serner.
Jag är glad över att TU tar tag i dessa frågor.
Men jag är oroad över de svenska riksdagspolitikernas inställning.

Anna Serner, vd för Tidningsutgivarna

Källa Västerbottens Folkblad

Olli Rein konstaterar att PK:iterna nu har skitit i det blå skåpet, och att det nu kan tänkas att ha gått ett steg för långt även för vanligt folk.

Nu mina vänner är det oss de såta politikerna på riksplanet har tänkt tysta ned, alla bloggar som är kritiska till Islam och massinvandring, och som därför hotar dessa politikers makt ska tystas ned med lagar vi inte har haft i detta land sedan enväldets dagar i början av 1800- talet. I så fall tror jag att dessa struntfigurer inte har förstått styrkan i det koncept vi har. Om vi numera kan räkna in ca 8 % av väljarkåren så är bara det ca 500 000 över 18 år. Om alla dessa är beredda att ta vid när någon fälls för de nya åsiktslagarna, och därigenom upprätthålla trycket på folkförrädarna så blir deras lagar verkningslösa, men då gäller det att hålla ihop. Vartefter allt fler förstår vad vår riksdag och regering med oppositionens stöd tänker genomföra, desto fler anhängare lär vi få. ”Det går aldrig att besegra ett enat folk”, som Jan Milld skriver på sin blogg. Blir det här allvar kära vänner, så måste det bekämpas, med alla till buds stående medel.
Detta är inte Sverige.


Av Stefan K

Den hemlige miljonären” heter ett program i Kanal5. Jag har själv inte sett det då jag har en ganska rabiat inställning till reklam-kanaler. Vad jag förstår så handlar programmet om rika svenskar som undercover gör reportage i fattiga och utsatta områden runt om i landet.

I kvällens avsnitt (klockan 21.00) besöker hotellägaren Salka Börjeson Eynon Rosengård för att bo där under en vecka. Ett möte med det mångkulturella Sverige som inte slutar på ett sätt man hade räknat med.

Här är det nya Christiania. Vi har våra egna regler. Vi är inte i Sverige här”, hörs en röst säga på bruten svenska. Ok, fint. Om Rosengård inte är Sverige, så gäller väl inte heller det svenska bidrags- och välfärdssystemet  i området? Filmsekvensen nedan är som ni kan se inte lika gullig som de som förevisades när vår kung gjorde ett besök i området. Nattetid, utan poliser och säkerhetsvakter, är säkerligen Rosengård ett område som vare sig Carl-Gustav eller Fredrik Reinfeldt vill besöka och säkerligen avråder de sina fruar och döttrar att åka dit utan ett uppbåd av beväpnade livvakter. Sverige idag, 2011!

[kaltura-widget uiconfid=”535″ entryid=”1_fa5tgb7v” width=”400″ height=”330″ addpermission=”” editpermission=”” /]


Är Obama den sämsta president USA någonsin haft?


Av Olli Rein

Hur är det med Obama? Är han verkligen en representant för de värden man står för i USA? Varför går han då emot de värden han representerar, när han umgås med andra statschefer i världen, från Venezuela via Colombia till Honduras i Latinamerika? Varför representerar han inte dessa värden gentemot Ryssland, Iran, Egypten och Indonesien? Varför förödmjukar han trogna USA allierade som han borde veta delar samma värdegrund som USA? Det senare gäller UK, Israel, Australien och Kanada.  Hur är det med Obamas inställning till Västerlandets fiender inom den radikaliserade och militariserade Islam? Det är frågor som Bill Widdle tar upp i sitt program ”Brandvägg” (Firewall), som ni kan se här. Tyvärr finns ingen text på svenska och det är anledningen till att jag skrev upp några av Bills frågor på svenska, som en liten hjälp för dom som kanske inte förstår så mycket engelska.


Kuriosa om sportlovet


Av Pettersson

Den här veckan är det sportlov för skolbarnen i vår del av landet. Tyvärr syns inte så mycket barn ute trots all snö och ett fint vinterväder, datorerna drar väl för dem som inte har föräldrar med rejäl kassa och tillbringar veckan i fjällen.

Sportlovets historia har sitt ursprung i de så kallade koksloven som infördes under den bistra krigsvintern 1940. Det rådde då ransonering och regeringen, som tyckte att det gick åt för mycket koks för att hålla klassrummen varma, manade skolorna att spara på eldningen och därför fick barnen vara hemma. Den lediga veckan ägnades åt vintersport och än idag är det en vecka då man främjar (eller borde) utövandet av sporter.


Svar från regeringen om romernas brottslighet


Av Pettersson

För en tid sedan skrev jag här på bloggen om en utredning om zigenarnas brottslighet som har försvunnit, Jan Guillou och Jerzy Sarnecki påstår bestämt att den i varje falls funnits liksom BRÅ.

Jag skrev till regeringen och frågade om utredningen med tanke på att förra diskrimineringsombudsmannen Katri Linna ska göra en vitbok om de oförrätter romerna utsatts för. Svaret kom idag, det finns helt klart inget intresse av att utreda om romerna lever upp till sitt rykte som bedragare och tjuvar. Inte nog med att de är specialister på att stämma företagare för det ena och det andra nu tänker de lura av hela svenska folket ett rejält skadestånd.

− Pettersson är övertygad om att romerna utsatts för diskriminering men är också övertygad om att det inte är ens fel när två träder men det tänker regeringen inte utreda.

Dnr: A2011/783/POLEU

Hej Tommy

Tack för ditt brev till integrationsminister Erik Ullenhag.

Den vitbok som Katri Linna kommer att ansvara för kommer att tas fram för att sätta ljus på de övergrepp och kränkningar som romer i Sverige utsattes för under 1900-talet.

Om jag har förstått saken rätt så talar du om en utredning gällande brott utförda av romer – men som har försvunnit. Detta är inget som vitboken kommer att fokusera på. Snarare är detta ett sätt för staten att uppmärksamma de oförrätter och oacceptabla övergrepp som begåtts mot den romska gruppen som bland annat tvångssterilisering och att romska barn förvägrats rätten att gå i skola.

Med vänliga hälsningar,

Carolina Schale

Carolina Schale
Brevsvarare
Arbetsmarknadsdepartementet/
Ministry of Employment
Tel: +46 8 405 31 81
Tel: +46 76 778 32 61
Postadress:
SE-103 33 Stockholm
Besöksadress:
Mäster Samuelsgatan 70
http://www.regeringen.se/
http://www.sweden.gov.se/